Gregori i Cifré, Josep MariaNascut el 25 de setembre de 1954.
Professor del departament d'art (música) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Idiomes: Anglès, francès i italià.
Elegit acadèmic corresponent per Vilassar de Mar (Barcelona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de desembre de 2005, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Cecília Colien Honegger, i Josep Maria Mestres i Quadreny.

Projectes d'investigació en què ha participat
. "Stile antico y seconda prattica en la música barroca litúrgica de la Corona de Aragón", 1990-1993, UAB i Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).
. "Elementos dramáticos en la música catalano-aragonesa del siglo XVII", 1993-1996, UAB i CSIC.
. "Los instrumentos en la música del Barroco en la antigua Corona de Aragón", 1996-1999, UAB i CSIC.
. Tipologías vocales e instrumentales en el barroco musical de la antigua Corona de Aragón", 1999-2002, UAB i CSIC.
. "La música religiosa en Cataluña en el siglo XIX. Estudios sobre Patrimonio Musical: los fondos musicales de la basílica del Espíritu Santo de Terrassa, la Merced de Barcelona y el convento de los frailes capuchinos de Sarriá (Barcelona)", 2003-2006, UAB i Universitat de Barcelona (UB).
. "La música religiosa en Cataluña en el siglo XIX. Estudios sobre Patrimonio Musical: los fondos musicales del Archivo Diocesano de Girona, Biblioteca Episcopal de Barcelona, Mataró, Olot y Tàrrega", 2007-2010, Ministeri d'Educació i Ciència.


Publicacions
. "Joan Crisòstom Ripollès (+1746): biografia i catalogació de la producció musical conservada", a "Boletín Arqueológico", època IV, fascs. 133-140, Tarragona, 1977, pp. 251-258.
. "Joan Crisòstom Ripollès", a "Gran Enciclopèdia Catalana", vol 12, Barcelona, 1978, pp. 64.
. "L'orgue de Santa Maria d'Igualada i l'obra restauradora dels orgueners Josep Buscà i Antoni Buscà", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1979, pp. 75-93.
. "La cobla de música d'Igualada a la primera meitat del segle XVIII", a "I Congreso Nacional de Musicología", Institució Fernando el Católico, Diputació Provincial, Saragossa, 1980, pp. 319-326.
. "Mestres de Capella i organistes de la Col·legiata de Sant Joan de les Abadesses al segle XVIII", a "Estudi General", Col·legi Universitari, Girona, 1981, pp. 161-171.
. "Els organistes de Santa Maria d'Igualada en el període 1689-1738", a "Recerca Musicològica", vol. I, UAB, Bellaterra, 1981, pp. 95-112.
. "Tres Nadales Catalanes del Barroc, segles XVII i XVIII", Ed. Canetum, Canet de Mar, 1981, pp. 4-18. En col·laboració amb Francesc Bonastre.
. "Joan Crisòstom Ripollès (ca. 1680-1746), Mestre de Capella de la catedral de Tarragona", a "Recerca Musicològica", vol. II, UAB, Bellaterra, 1982, pp. 19-41.
. "Villancico 'Buena noche zagales', a 8, Joan C. Ripollès (ca. 1680-1746)", Institut d'Estudis Tarraconses 'Ramon Berenguer IV', Tarragona, 1982, pp. 1-23.
. "Notes sobre la vida musical igualadina al primer terç del segle XVIII", a "Miscellanea Aqualatensia", Igualada, 1983, pp. 169-183.
. "El Bon Jorn, Pere Alberch i Vila (1517-1582)", Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas-UAB, Bellaterra, 1983, pp. 1-35.
. "Mateu Ferrer tenorista i mestre de cant de la Seu de Barcelona, 1477-1498", a "Recerca Musicològica", vol. III, UAB, Bellaterra, 1983, pp. 7-37.
. "La personalitat musical de Catalunya en el Renaixement i Manierisme", a "Revista Musical Catalana", vol. 2, Barcelona, 1984, pp. 32.
. "Els mestres de cant de la Seu de Barcelona en el Renaixement", a "Recerca Musicològica", vol. IV, UAB, Bellaterra, 1984, pp. 19-79.
. "Bibliografia bàsica sobre interpretació de música antiga", a "Revista Musical Catalana", vol. 7, Barcelona, 1985, pp. 29-31.
. "Pere Alberch artífex de la relació musical entre les Seus de Girona i Barcelona en el Renaixement tardà", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", vol. XXVIII, Girona, 1986, pp. 281-298.
. "La música del Renaixement a la catedral de Barcelona, 1450-1580", 2 volums, UAB, Bellaterra, 1987, pp. 1-966.
. "El Manierisme a Catalunya a través dels Madrigals de Pere Alberch (1560-61) i de Joan Brudieu (1585)", a "Nassarre", vol. III, Institució Fernando el Católico, Saragossa, 1987, pp. 99-112.
. "Phillippe Herreweghe: un barroc català descafeïnat", a "Revista Musical Catalana", vol. 15, Barcelona, 1987, pp. 33-34.
. "La nissaga dels organistes Vila i les famílies Alberch, Vila i Ferrament de la ciutat de Vic al segle XVI", a "Recerca Musicològica", vol. VI-VII, UAB, Bellaterra, 1987, pp. 49-76.
. "Els cantors de la capella musical de la Seu de Barcelona al segle XVI", a "Recerca Musicològica", vol. VI-VII, UAB, Bellaterra, 1987, pp. 41-48.
. "Assaig crític-bibliogràfic sobre Pere Alberch i Ferrament, àlias Vila (1517-1582)", a "Anuario Musical", vol. 42, CSIC, Barcelona, 1987, pp. 93-104.
. "La estilística manierista en el 'Liber Primus' (1561) de los Madrigales de Pere Alberch", a "Nassarre", vol. IV, 1-2, Institució Fernando el Católico, Saragossa, 1988, pp. 105-117.
. "El tenorista, un antecesor del falsetista del siglo XVI y el problema de su técnica vocal: el único registro", a "Nassarre", vol. IV, 1-2, Institució Fernando el Católico, Saragossa, 1988, pp. 119-126.
. "Els escolars cantors de la Seu de Barcelona, 1459-1589", a "Recerca Musicològica", vol. VIII, UAB, Bellaterra, 1988, pp. 47-63.
. "La docència de l'orgue a la primeria del segle XVII a Girona. Notes per a l'estudi de l'acompanyament continu a Catalunya", a "Recerca Musicològica", vol. VIII, UAB, Bellaterra, 1988, pp. 135-138.
. "'Gaudeamus omnes in Domino'. Introito a Santa Tecla a 8 v. de J. C. Ripollès (+1746)", Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas-UAB, Bellaterra, 1988, pp. 1-22.
. "Notes per a l'estudi de la música del Renaixement a Catalunya: Pere Alberch (1517-1582) i la nissaga vigatana dels organistes Vila", a "Ausa", vol. XIII/120, Vic, 1988, pp. 61-74.
. "El Renaixement musical hispànic en les aportacions posteriors a Higini Anglès, 1970-1987", a "Recerca Musicològica", vol. IX-X, UAB, Bellaterra, 1989-1990, pp. 135-163.
. "Notes per a l'estudi del contralt barroc: les oposicions de la Seu de Girona de 1734", a "El Barroc Català", Ed. Quaderns Crema, Barcelona, 1989, pp. 477-497.
. "Dos Beneditus de Pau Montserrat i Antoni Jordi", Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas-UAB, Bellatera, 1989, pp. 1-20.
. "Bartomeu Càrceres. Villancicos & Ensaladas", Astrée/Auvidis CD E 8723, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall, París, 1990, pp. 8-23. Llibret discogràfic.
. "La controvertida preeminència musical de la Seu dins la Barcelona de la segona meitat del segle XVI", a "Anuario Musical", vol. 46, Barcelona, 1991, pp. 103-125.
. "La música en las Cortes de Fernando II de Cataluña-Aragón e Isabel I de Castilla: El Cancionero Musical de Palacio", Astrée/Auvidis CD E 8762, Hespèrion XX, Jordi Savall, París, 1991, pp. 10-11. Llibret discogràfic.
. "Els villancets de Nadal interpretats a la Seu Vella de Lleida els anys 1723, 1725 i 1729: Domènec Teixidor autor d'una altra versió de 'Buena noche zagales'", a "Actes Congrés de la Seu Vella de Lleida", La Paeria i Estudi General de Lleida, Lleida, 1991, pp. 335-350.
. "El barón Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884), un compositor catalán del Romanticismo", a "Revista de Musicología", vol. XIV, 1-2, Madrid, 1991, pp. 435-439.
. "Notícia biogràfica i compositiva de Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884)", a "Amics de Besalú", vol. II, Patronat Francesc Eiximenis, Girona, 1991, pp. 29-41.
. "La música en la primera época de los Reyes Católicos: El Cancionero Musical de la Colombina", Astrée/Auvidis CD E 8763, Hespèrion XX, Jordi Savall, París, 1992, pp. 10-12. Llibret discogràfic.
. "Joan Crisòstom Ripollès (1678-1746) a les oposicions del magisteri de capella de la Seu de Tortosa del 1708", a "Butlletí Arqueològic", època V, vol. 14, Tarragona, 1992, pp. 137-147.
. "La música en la Corona de Castilla durante la época de Felipe II: El Cancionero Musical de Medinacelli (1535-1595)", Astrée/Auvidis CD E 8764, Herpèrion, Jordi Savall, París, 1992, pp. 9-12. Llibret discogràfic.
. "La música hispànica a l'entorn de 1492", programa d'Euroconcert, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pp. 1-3. Programa.
. "La música a Catalunya, 1450-1506", Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pp. 121-122.
. "Marturià Prats i Mateu Çafont músics de la capella de l'infant Enric (1445-1522), comte d'Empúries", a "Nassarre", vol. IX, 2, Institució Fernando el Católico, Saragossa, 1993, pp. 147-154.
. "Falsetistas y evirados: reflexiones sobre la tradición tímbrica hispánica y las partes de 'cantus y altus' en el tránsito del Renacimiento al Barroco", a "Revista de Musicología", vol. XVI, 5, Madrid, 1993, pp. 2770-2781.
. "Joan Pujol: La música d'una època", Ed. Alta Fulla, Patronat Municipal de Cultura de Mataró, Barcelona, 1994, pp. 119-134. En col·laboració amb Francesc Bonastre, Francesc Cortès, Francesc Costa i Josep Pavia.
. "La catalogació dels arxius musicals de Catalunya, una de les línies de recerca de l'IDIM de la UAB", a "Llibre d'actes del I Congrés de Música a Catalunya", Barcelona, 1994, pp. 863-865.
. "Jaume Castelló, un cantor de la capella reial de Joan II present al Setge de la Força de Girona del 1462", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", vol. XXXIV, Girona, 1994, pp. 77-80.
. "Folías & Canarios", Astrée/Auvidis CD E 8516, Hespèrion XX, Jordi Savall, París, 1994, pp. 9-11. Llibret discogràfic.
. "Música y símbolo en la obra litúrgica de Joan Pujol (1570-1626)", a "Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada", vol. 26, Granada, 1995, pp. 65-72.
. "La Justa. Madrigals and Ensaladas from 16th century Catalonia", Accent CD ACC 94103 D, La Colombina, Beert, 1995, pp. 1-4. Llibret discogràfic.
. "Músics de la capella reial catalano-aragonesa de Joan II a la catedral de Barcelona (1458-1514)", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1996, pp. 19-27.
. "Francesc Civil i Castellví (1895-1990)", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1996, pp. 143-144.
. "La música en la corte valenciana del duque de Calabria (1526-1554)", Astrée/Auvidis CD E 8582, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall, París, 1996, pp. 12-16. Llibret discogràfic.
. "Felip Pedrell i el renaixement musical hispànic", a "Recerca Musicològica", vol. XI-XII, Bellaterra, 1996, pp. 47-61.
. "Panoràmica de la música a Girona: de l'època medieval al segle XVI", a "Revista de Girona", vol. 181, Girona, 1997, pp. 48-51. En col·laboració amb Jordi Rifé i Meritxell Vinaixa.
. "Figuras y personajes en el villancico navideño del barroco musical hispánico", a "Música y Literatura en la Península Ibérica: 1600-1750", Universitat de Valladolid, Valladolid, 1997, pp. 371-376.
. "'Pròleg' a 'Robert de la Riba. Nadales per a veu i orgue'", Ed. Aurea Música, Barcelona, 1997, pp. 6-9.
. "La música del Renaixement, 1450-1590", a "Història de la Cultura Catalana. Renaixement i Barroc, segles XVI-XVII", Edicions 62, Barcelona, 1997, pp. 239-256.
. "Sobre la idea del símbolo en la música religiosa", a "La realidad musical", Juan Cruz ed., Eunsa, Pamplona, 1998, pp. 175-180.
. "L'harmonia de les esferes, símbol d'una audició contemplativa", a "Miscel·lània Oriol Martorell", Xosé Aviñoa, ed., UB, Barcelona, 1998, pp. 321-331.
. "Albareda, Marcià", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 39.
. "Alberch i Ferrament, Pere", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 40-41.
. "Aldomar, Pere Joan", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 49.
. "Capella de Música", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 420-421.
. "Castelló, Jaume", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 481.
. "Castelló, Joan", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 481.
. "Coloma, Rafael", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 572-573.
. "Una agenda musicològica d'apunts i reflexions sobre l'estudi del Renaixement musical català", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. IV, Barcelona, 1999, pp. 45-71.
. "Robert de la Riba, en el record", a "Revista Musical Catalana", vol. 174, Barcelona, 1999, pp. 30.
. "La música a la catedral de Tortosa a principi del segle XVIII: el memorial de l'organista Tomàs Serrano", a "Recerca Musicològica", vol. XIII, UAB, Bellaterra, 1999, pp. 63-76.
. "Aldomar, Joan", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 1, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 240.
. "Altimir, Galcerà", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 1, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 347.
. "Bendixo, Dominicus", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 358.
. "Brudieu, Joan", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 732-733.
. "Brusca, Pere", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 743.
. "Calasans, Antoni", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 908-909.
. "Calvo, Andrés", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 944.
. "Coll, Pere", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 3, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 803.
. "Cots, Bartomeu", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 151.
. "Durán, Juan", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 565.
. "Ensalada", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 684-685.
. "Falsetista", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 921-922.
. "Gallard, Pere", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 5, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 346-347.
. "Girona", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 5, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 656-661. En col·laboració amb Jordi Rifé i Meritxell Vinaixa.
. "Govantes, García", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 5, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 801.
. "Alberch i Ferrament, Pere", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 1, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999, s.n.
. "Antiga, Música", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 1, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999, s.n.
. "Icart, Bernat", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 6, Sociedad General de Autores, Madrid, 2000, pp. 394-395.
. "Mir, Francí", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 7, Sociedad General de Autores, Madrid, 2000, pp. 599.
. "Cançoner", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Capella", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Castrat", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Contratenor", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Ensalada", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Falset", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Falsetista", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Ferran, Lluís", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Música i mecenatge a la Corona d'Aragó a l'època del Renaixement", a "Actes dels I, II i III Col·loquis sobre Art i Cultura del Renaixement a la Corona d'Aragó. Tortosa, 1996-1999", Ajuntament de Tortosa, 2000, pp. 261-266.
. "Cants i músiques espirituals a l'antiga Espèria", a "Festival de Músiques Religioses del Món", Ajuntament de Girona, 2000, pp. 74-76.
. "La música a Nàpols al temps d'Alfons el Magnànim i a València a la Cort del Duc de Calàbria", programa del "II Festival de Primavera 'Música Viva'", Barcelona, 2000.
. "Prats, Antoni", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 8, Sociedad General de Autores, Madrid, 2001, pp. 931.
. "Prats, Marturià", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 8, Sociedad General de Autores, Madrid, 2001, pp. 931.
. "Harmonia de les esferes", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 4, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001, s.n.
. "Icard, Bernat", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 4, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001, s.n.
. "Pujol, Joan Pau", a "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", Ed. Claret, Barcelona, 2001, s.n.
. "El canto de las sirenas: reflexiones en torno a un símbolo musical", Glares-Sitem Ed., Valladolid, 2001, pp. 221-231.
. "Robert de la Riba, caputxí. Música per a orgue", Ed. Tritó, Barcelona 2001, pp. 1-242.
. "L'arxiu de manuscrits musicals de la basílica del Sant Esperit de Terrassa", a "Revista Catalana de Musicologia", Barcelona, 2001, pp. 157-164. En col·laboració amb Sandra Coronel i Jordi Rifé.
. "Sant Josep Oriol i Tomàs Milans, notes per a una hagiografia musical", a "Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología (SEM)", Madrid, 2001, pp. 861-884.
. "Riba, Robert de la", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 164-166.
. "Ripollès, Joan Crisòstom", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 207-208.
. "Sagristà, Gaspar", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 539.
. "Salvat, Antoni", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 627.
. "Serrano, Tomàs", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 954.
. "Subirachs i Ricart, Rafel", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 87-89.
. "Subirachs i Vila, Rafel", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 89.
. "Tenorista", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 272.
. "Tortosa", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 424-425.
. "Vic", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 843-844.
. "Vila, Pere", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 885-886.
. "Alberch i Ferrament, Pere", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 886-887.
. "Ferrament i Vila, Pere", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 887.
. "Ferran i Ferrament, Lluís", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 887-888.
. "Vilà, Carme", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 888.
. "Vilanova, Andreu", a "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 895-896.
. "Prats, Marturià", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 6, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Riba, Robert de la", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Ripollès, Joan Crisòstom", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Savall i Bernadet, Jordi", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Secció d'or", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Símbol i música", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Sopranista", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Dels inicis al manierisme", a "Història de la música catalana, valenciana i balear", Edicions 62, Barcelona, 2002, pp. 12-63.
. "L'armonia delle sfere, simbolo di un ascolto contemplativo", a "Material di estetica", CUEM, núm. 7, Milà, 2002, pp. 211-221.
. "Prefaci", a "El fil blau. Històries de la tradició hebraica", Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002, pp. 5-12.
. "Le chant des Sirènes, réflexions autour d'un symbole musical", a "Le Fil d'Ariane", vol. 69-70, Walhain-St. Paul, Bèlgica, 2002, pp. 55-71.
. "Subirachs i Ricart, Rafael", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Subirachs i Vila, Rafael", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Tenorista", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Torra, Xavier", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Vila, Pere", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Vilà, Carme", a "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "A propòsit de la traducció catalana", a "L'amor de la Saviesa eterna", Ed. Combel-Casals, Barcelona, 2003, pp. 8-11.
. "Altisent i Domenjó, Miquel", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 38.
. "Benet i Company, Benet", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 83.
. "Cabré i Cercós, Josep", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 116.
. "Capella Reial de Catalunya", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 124.
. "Escalas i Llimona, Romà", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 193-194.
. "Ferrer i de Manresa, Melcior de", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 212.
. "Figueras i Garcia, Montserrat", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 217.
. "Gispert i Fabrés, Enric", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 244.
. "Hespèrion XX", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 264.
. "Riba, Robert de la", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 158-159.
. "Rifé i Santaló, Jordi", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 162.
. "Savall i Bernadet, Jordi", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 191.
. "Subirachs i Ricart, Rafael", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 214.
. "Torra i Sala, Xavier", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 232-233.
. "Vilà i Fassier, Carme", a "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 256.
. "Jornada de estudio 'La música part integrant de la litúrgia. De Sant Pius X als nostres dies'", a "Revista de Musicología", vol. XXVI, núm. 2, Madrid, 2003, pp. 754-755.
. "Aspectes de la relació musical entre Catalunya i València durant el Renaixement", a "III Jornades Nacionals. Música, estètica, patrimoni", Ajuntament de Xàtiva, 2004, pp. 153-170.
. "Joan Brudieu, notes a la seva biografia i a l'edició dels Madrigals (1585)", a "Revista Catalana de Musicologia", vol. II, Barcelona, 2004, pp. 63-78.
. "¿Se puede legislar sobre el arte? Reflexiones en torno al Motu Propio de San Pío X", a "Revista de Musicología", vol. XXVII, núm. 1, Madrid, 2004, pp. 467-480.

Contribucions a congressos
. "La cobla de músics d'Igualada a la primera meitat del segle XVIII", comunicació al "I Congreso Nacional de Musicología", a "Actas del I Congreso Nacional de Musicología", Institució Fernando el Católico, Saragossa, 1981.
. "La estilística manierista en el Liber Primus (1561) de los Madrigales de Pere Alberch", comunicació al "Congreso Internacional La música española del Renacimiento", a "Nasarre", IV, 1-2, Saragossa, 1988.
. "El tenorista, un antecesor del falsetista del siglo XVI y el problema de su técnica vocal: el único registro", comunicació al "Congreso Internacional La música española del Renacimiento", a "Nasarre", IV, 1-2, Saragossa, 1988.
. "Notes sobre l'estudi del contralt barroc: les oposicions de la Seu de Girona de 1734", comunicació a les "Jornades sobre el Barroc Català", a "El Barroc Català", Quaderns Crema, Barcelona, 1989.
. "El renaixement musical hispànic en les aportacions posteriors a Higini Anglès, 1970-1987", ponència al "Congrés Internacional Higini Anglès i la musicologia hispànica", a "Recerca Musicològica", vol. IX-X, Barcelona 1989-1990.
. "El barón Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884), un compositor catalán del Romanticismo", comunicació al "III Congreso Nacional de Musicología", a "Revista de Musicología", vol. XIV, 1-2, Madrid, 1991.
. "Músics de la capella reial catalano-aragonesa de Joan II i de Ferran II a la catedral de Barcelona (1458-1516)", comunicació al simposi "El Cancionero Musical de Palacio", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, Barcelona, 1995.
. "Els villancets de Nadal interpretats a la Seu Vella els anys 1723, 1725 i 1729: Domènec Teixidor autor d'una altra versió de 'Buena noche zagales'", comunicació al "Congrés de la Seu Vella de Lleida", a "Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida", Lleida, 1993.
. "Notícia biogràfica i compositiva de Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884)", comunicació a la "VII Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú", a "Amics de Besalú. VII Assemblea d'Estudis sobre el seu Comtat", vol. II, 1991.
. "Joan Crisòstom Ripollès (1678-1746) a les oposicions del magisteri de capella de la Seu de Tortosa del 1708", comunicació a la "XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", a "Butlletí Arqueològic", vol. 14, Tarragona, 1992.
. "Felip Pedrell i el renaixement musical hispànic", ponència al "Congrés Internacional 'Felip Pedrell i el Nacionalisme Musical'", a "Recerca Musicològica", vol. XI-XII, Barcelona, 1996.
. "Falsetistas y evirados: reflexiones sobre la tradición tímbrica hispánica y las partes de 'cantus y altus' en el tránsito del Renacimiento al Barroco", comunicació convinguda al "XV Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Musicología", a "Revista de Musicología", vol. XVI, 5, Madrid, 1996.
. "Marturià Prats i Mateu Çafont músics de la capella de l'infant Enric (1445-1522), comte d'Empúries", comunicació al "VII Encuentro de Música Ibérica", a "Nasarre", vol. IX, 2, Saragossa, 1993.
. "Jaume Castelló, un cantor de la capella reial de Joan II present al Setge de la Força de Girona del 1462", comunicació a "Cultura i societat a les terres de Girona", a "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", vol. XXXIV, Girona, 1994.
. "La catalogació dels arxius musicals de Catalunya, una de les línies de recerca de l'IDIM de la UAB", ponència al "I Congrés de Música a Catalunya", a "Actes del I Congrés de Música a Catalunya", Barcelona, 1994.
. "Figuras y personajes en el villancico navideño del barroco hispánico", comunicació al congrés "Música y Literatura en la Península Ibérica, 1600-1750", a "Música y Literatura en la Península Ibérica, 1600-1750", Universitat de Valladolid, 1997.
. "Sobre la idea del símbolo en la música religiosa", comunicació al congrés "El acceso musical al mundo", a "La realidad musical", Juan Cruz ed., Eunsa, Pamplona, 1998.
. "Una agenda musicològica d'apunts i reflexions sobre l'estudi del Renaixement musical català", ponència al congrés "La Musicologia a Catalunya: propostes de futur", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. VII, Barcelona, 1997.
. "Música i mecenatge a la Corona d'Aragó al Renaixement", ponència al "III Col·loqui sobre Art i Cultura a l'època del Renaixement", a "Actes del I, II i III Col·loquis sobre art i cultura a l'època del Renaixement a la Corona d'Aragó", Tortosa, 2000.
. "El Pare Robert de la Riba (1912-1999), deixeble de Joan Lamotte de Grignon", comunicació al "Congrés Internacional La música catalana entre 1875 i 1936", a "Recerca Musicològica", Barcelona, 2000.
. "El canto de las Sirenas, reflexiones en torno a un símbolo musical", comunicació a les "III Jornadas de Música y Filosofía: Música, Lenguaje y Significado", a "Música, Lenguaje y Significado", M. Vega i C. Taboada eds., Glares-Sitem, Valladolid, 2001.
. "Sant Josep Oriol i Tomàs Milans, notes per a una hagiografia musical", comunicació al "V Congreso de la Sociedad Española de Musicología", a "Música, Campos interdisciplinares de la Musicología", Madrid, 2001.
. "Reflexiones sobre música y sacralidad", ponència al congrés "Arte, Música y Sacralidad", Universitat de Valladolid, 2001.
. "Joan Brudieu, notes a la seva biografia i a l'edició dels Madrigals (1585)", comunicació a "III Jornades de Musicologia, Recerca i Interpretació", a "Revista Catalana de Musicologia", vol. II, Barcelona, 2004.
. "Musique et symbole à propos du Prologo de l'Orfeo de Claudio Monteverdi", comunicació al "Colloque International La notion de syntaxe en langue et en musique", Université Sorbonne-Paris IV, París, 2003.
. "Aspectes de la relació musical entre Catalunya i València durant el Renaixement", ponència a "III Jornades Nacionals de Música, Estètica i Patrimoni", a "Actas de las III Jornadas Nacionales de Música, Estética y Patrimonio", Xàtiva, 2004.
. "¿Se puede legislar sobre arte? Reflexiones en torno al Motu Propio de San Pío X", ponència al "Simposio Internacional El Motu Propio de San Pío X y la música (1903-2003)", a "Revista de Musicologia", vol. XXVII, 1, Barcelona, 2004.
. "Notes per a una semblança del pare Robert de la Riba, organista i compositor", ponència al "II Simposium d'Orgue. Associació Catalana de l'Orgue", Abadia de Montserrat, 2004.
. "Número y símbolo en los exordios del 'Orfeo y las Vespro della Beata Vergine' de Claudio Monteverdi", comunicació al "VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología", Oviedo, 2004.
. "Manierisme versus barroc a la música hispànica", ponència al "Simposio Internacional 'La música y las letras hispánicas en la época de Don Quijote'", Barcelona, 2005.
. "Breu contribució al catàleg de les obres de Ramon Carnicer conservades als fons musicals de Catalunya", comunicació, Tàrrega, 2005.
. "El inventario de los Fondos Musicales de los Archivos Eclesiásticos en Cataluña", comunicació al "XXI Congreso de Archiveros de la Asociación de Archiveros Eclesiásticos 'Música y Archivos de la Iglesia'", Santander, 2005.
. "L'inventari dels fons musicals de Catalunya, un projecte en marxa des de la UAB i l'Institut de Musicologia", ponència al congrés "Jornada de Fons Documentals de Músics a Catalunya", a la Fundació Pau Casals, Museu Pau Casals, el Vendrell, 2007.
. "Reneixement i Barroc a Catalunya", ponència al "XIX Seminari Internacional 'El Barroc Musical Hispànic'", a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 2007.

Tesis doctorals dirigides
. Monti Galdon Arrué: "La música a la catedral de Girona, 1800-1850", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d'Art, 26.06.2003.

Tesines dirigides
. Carme Monells Laqué: "La música a l'església de Sant Esteve d'Olot", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d'Art, 30.09.1997.
. Jordi Planas Gorina: "Els goigs de Gaietà Mensa, mestre de capella de la Seu de Manresa", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d'Art, 30.09.1997.
. Monti Galdon Arrué: "La vida musical de la catedral de Girona, entre els setges de 1808-1809 i la desamortització de 1836", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d'Art, 31.03.1998.
. Carlos Silva Vega: "La Performance en el Jazz", UAB-CSIC, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d'Art, 10.03.2000.
. Eduard Pons Duat: "El secret de l'audició", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, Departament d'Art, 12.07.2002.
. Neus Cabot i Sagrera: "La música a Santa Maria de Mataró (1830-1944). Els fons musicals de Joan Fargas i Lluís Viada", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, 2010.
. Olga Niubó i Sala: "El fons musical Ramon Florensa de l'Arxiu Comarcal de l'Urgell", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, 2010.
. Maria del Mar Correu Perales: "Els Goigs de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar de Ramon Clausell", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, 2010.
. Sandra Coronel Garcia: "La música del segle XIX a la catedral-basílica del Sant Esperit de Terrassa. Marc Biosca i Barba, notícia biogràfica i compositiva", UAB, Facultat de Filosofia i Lletres, 2010.

Premis a la tasca investigadora i artística
. Premi Extraordinari de Llicenciatura, UAB, 1977.
. II Premi Higini Anglès de Musicologia, de la Societat Catalana de Musicologia de l'Institut d'Estudis Catalans, 1977.
. Premi Fundació Güell de Musicologia, Institut d'Estudis Catalans i Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1987.
. Premi Extraordinari de Doctorat, UAB, 1987.
. Premi "British Council" del XXVII Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas, 1989.
. VII Premi d'Investigació Musical Emili Pujol, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 1991.
. II Beca d'Investigació sobre Patrimoni Musical, de la Fundació Ernest Lluch, Barcelona, 2008.

Comitès editorials de publicacions científiques als quals pertany
. Secretari de redacció i membre del Comitè Científic de la revista "Recerca Musicològica", 1981-2002.
. Secretari de redacció i membre del Comitè Científic de les revistes "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", 1992-2001, i "Revista Catalana de Musicologia", des de 2002.
. Membre del Consell assessor de la "Revista de Musicología" de la Societat Espanyola de Musicologia, des de 2004.

Altres funcions acadèmiques-científiques
. Secretari de la Societat Catalana de Musicologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, 1992-2004.
. Secretari de l'Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1980-2002, i responsable de la seva secció de patrimoni musical, des de 2003.

Mèrits artístics propis de la interpretació musical i que incideixen en l'activitat investigadora i docent
. Format en la direcció coral amb Mateu Cabero i Pierre Cao, ha dirigit els següents cors: Gaudium Musicae (subdirector, 1979-1982); Coral Nou Ressò (1982-1983); Dolce Stil Nuovo (1984-1985); Cor Vila Azari (des de 1998).
. Algunes de les seves composicions corals han estat premiades i editades: "El bosc amical" a 4 v (Menció Especial I Concurs de Joves Compositors, 1985); "Pater Noster" a 4 v, editada per Clivis (1985); altres composicions escrites i interpretades, a 4 v: "Cançó de l'alba" (1979); "Cançó per a l'Infant" (2003); "El Noi de la Mare" (2004).
. Com a cantant especialitzat en música antiga, ha interpretat com a contratenor solista: "Magnificat" i "Glòria" d'A. Vivaldi; "Cantata BWV 96", "Magnificat" i "Oratori de Nadal" de J. S. Bach; "Founding Hospital Anthem" i "Oratori Israel a Egipte" de G. F. Haendel, sota les batutes de Mark J. Friedhoff, Jordi Perramon, Jordi Casas, Joan Grimalt, Conxita Garcia i Láslzlo Heltay. Des de 1991 ha efectuat els recitals: "Música del Renaixement i del Barroc", acompanyat pel laudista i vihueslista Frederic Blanco (Festival Internacional de Música de Veruela, 1991); "Música Religiosa del Barroc Europeu", amb Miquel González, orgue, al cicle "Els Orgues a Catalunya", 1994 (Sant Sever, Catedral de Castelló d'Empúries, Sant Pere de Torredembarra); "La música religiosa en torn a Johan Sebastian Bach", amb Carme Godall, orgue (Cicle de Concerts Rosa Sabater, 2000); "Motecta Sacra. Música religiosa del Barroc europeu", amb Guido Lotti, orgue (IV Cicle de Concerts de Música Sacra), Tenerife, 2003.
. Des de 1987 ha efectuat més de cent concerts amb La Capella Reial i Hespèrion XX, sota la direcció de Jordi Savall, actuant en els festivals més prestigiosos d'Espanya, França, Itàlia, Holanda, Àustria, Suïssa, Liechenstein i Portugal, cantant a sales com el Palau de la Música, l'Auditori i el Gran Teatre del Liceu (Barcelona), Teatre Reial (Madrid), Grande Auditório Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa), Cité de la Musique (París), Konzerthaus (Viena), Concertgebouw (Àmsterdam), entre altres.
. Amb La Capella Reial i Hespèrion XX, sota la direcció de Jordi Savall, canta a les següents gravacions discogràfiques dels segells Astrée/Auvidis i Alia Vox: "El cant de la Sibil·la I. Catalunya", Astrée/Auvidis E 8705, 1989; "Bartomeu Càrceres. Anonymes XVIe siècle. Villancicos & Ensaladas", Astrée/Auvidis E 8704, 1990; "Cançons de la Catalunya Mil·lenària. Planys & Llegendes", Astrée/Auvidis E 8758, 1990; "Cristóbal de Morales. Officium Defunctorum. Missa pro Defunctis", Astrée/Auvidis E 8765, 1991; "Francisco Guerrero. Sacrae Cantiones", Astrée/Auvidis E 9866, 1991; "Jeanne la Pucelle", Auvidis-Travelling K 1006, 1993; "El cant de la Sibil·la, II. Galicia-Castilla", Astrée/Auvidis E 9900, 1996; "Offertorium", Auvidis/Fontalis ES 9906, 1997; "El cant de la Sibil·la. Mallorca i València, 1400-1560", Alia Vox AV 9806, 1998; "Harmonie Universelle", Alia Vox AV 9810, 2000; "Alfons V el Magnànim 1396-1458. El Cancionero de Montecassino", Alia Vox AV 9816, 2001; "Claudio Monteverdi. L'Orfeo", Le Concert des Nations, DVD: BBC, Opus Arte, 2002; i "Francisco Javier (1506-1553) La Ruta de Oriente", Hespèrion XXI, Alia Vox AV9856, 2007.
. "El cántico de María en el s. XVII hispánico: Magnificats de J. P. Pujol, F. Valls, J. Ruiz Samaniego, D. Pontac y J. B. Comes", Exaudi Nos, dir. Joan Grimalt, Columna Música, 2008.
. "Missa sexti toni & Villancets de J. P. Pujol", Exaudi Nos, dir. Joan Grimalt, Columna Música, 2009.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook