Gros i Pujol, Miquel dels Sants1933. Elegido académico correspondiente por Vic (Barcelona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 de noviembre de 1980, aprobando así la propuesta en su día presentada por los académicos de número Francesc Bonastre Bertrán, Ángel Fábrega Grau y Frederic Marés Deulovol.

Publicaciones
. "El Necrologi de Sant Miquel d'Escornalbou (Nova York, Hispanic Society of America, ms. B2715)", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 13, p. 279-307.
. "A propòsit de la biblioteca particular de Guillem de Tavertet, bisbe de Vic", en "Arxiu de Textos Catalans Antics", nº 22, p. 103-136.
. "Notes sobre el 'Llibre de la Pabordia Major' del Monestir de Sant Joan de les Abadesses", en "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", nº 48, 2007, p. 31-46.
. "La Biblioteca Episcopal de Vic: un patrimoni bibliogràfic d'onze segles: 1806-1981", Vic, 2006.
. "El 'Libellus Paschae' de Priscil·lià d'Àvila dedicat a Amància", en "Revista Catalana de Teologia", nº 31, 2006, p. 337-346.
. "Le culte des trois Archanges et de la Trinité à l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa", en "Le Moyen Âge dans les Pyrénées catalanes. Art, culture et société", p. 93-98.
. "El Llibre de refeccions del monestir de Santa Maria de Ripoll", en "Studia monastica", nº 46, 2004.
. "El Pontifical de Vic", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 12, 2004, p. 103-238.
. "El Sacramentari gironí de Sant Iscle d'Empordà", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 11, 2003, p. 57-118.
. "Notícia de tres manuscrits litúrgics antics de la canònica de Santa Maria de Lledó", en "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", nº 44, 2003, p. 133-144.
. "El ritu de la 'intinctio crucis' en la benedicció de l'aigua baptismal", en "Revista Catalana de Teologia", nº 27, 2002, p. 353-360.
. "El Sacramentari Episcopal d'Elna. ms. 209 de la Biblioteca Episcopal de Vic", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 10, 2001, p. 295-359.
. "La Biblioteca particular del sacerdot i jutge Salomó", en "Revista Catalana de Teologia", nº 26, 2001, p. 51-70.
. "Cinc fragments de manuscrits de l'escriptori de la Catedral de Vic", en "Ausa", nº 19, 2000, p. 61-72.
. "El missal de sant Ruf: Tortosa, Arx. Cap., ms. 11", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 9, 1999, p. 199-308.
. "Quatre cartells pasquals del Museu Episcopal de Vic", en "Miscel·lània en homenatge Joan Ainaud de Lasarte", p. 335-340.
. "Els fragments del 'Liber Misticus' de la canònica de Santa Maria de Manlleu (Vic, Mus. Episc. MS. 288)", en "Analecta Sacra Tarraconensia", nº 71, 1998, p. 343-357.
. "L'Antic 'Ordinarium Sacramentorum' de la Catedral de Tortosa (Tortosa, Arx. Cap. Ms. 131)", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 8, 1997, p. 215-259.
. "El 'Liber consuetudinum Vicensis Ecclesie' del canonge Andreu Salmúnia -Vic, Museu Episcopal, MS. 134 (LXXXIV)-", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 8, p. 175-294.
. "L'antic Ordinarium Sacramentorum de la catedral de Tortosa (Tortosa, Arx. Cap. Ms. 131)", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 8, p. 215-259.
. "Fragment d'un sacramentari votiu singular procedent de Tavertet", a "Ausa", nº 17, 1996, p. 225-230.
. "Mil anys de romanitat a Catalunya", en "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", nº 36-38, 1996/97, p. 151-169.
. "Devastació d'esglésies del bisbat d'Urgell entorn del 1200", en "Homenatge Jesús Tarragona", p. 167-177.
. "El registre de l'Almoina del monestir de Ripoll: documents dels segles X-XII", en "Annals. Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès", 1995/96, p. 79-89.
. "Sant Pere de Camprodon: un monestir del comtat de Besalú", en "Art i cultura als monastirs del Ripollès", p. 69-87.
. "L'Antifonari de Sant Feliu de Girona -Girona, Museu Diocesà, MS. 45-", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 6, 1995, p. 177-326. En colaboración con Josep Maria Marquès Planagumà.
. "Els Fragments del sacramentari Vic, Museu Episcopal, Frag. 1/8", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 6, 1995, p. 165-175.
. "L'oracional hispànic de Verona i la topografia cristiana de Tarraco a l'Antiguitat tardana: possiblitats i límits", en "Pyrenae", nº 25, 1994, p. 245-258. En colaboración con Cristina Godoy Fernández.
. "El Col·lectari-Capitulari de la Catedral de Vic -Vic, Mus. Episc., Ms. 99 (LXIV)-", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 5, 1994, p. 107-173.
. "Les tropes d'introït du graduel de Saint-Félix de Gérone. Gérone Bib. Sem., Ms. 4", en "Recherches nouvelles sur les tropes liturgiques", p. 219-229.
. "Les Wisigoths et les liturgies occidentales", en "L'Europe héritière de l'Espagne wisigothique", p. 125-135.
. "La funcionalitat litúrgica de les esglésies d'Egara", en "Simposi internacional sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa", p. 77-83.
. "L'obra eucologica de Priscil·lià, bisbe d'Avila", en "Mélanges Pierre-Marie Gy", p. 283-293.
. "Abreviaturas de manuscritos litúrgicos hispánicos", en "Las Abreviaturas en la enseñenza medieval y la transmisión del saber", p. 37-42.
. "El Processoner de la Catedral de Tolosa de Llenguadoc -Madrid, BN, Ms. 136-", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 4, 1990, p. 127-183.
. "Fiesta y liturgia en el Liber Ordinum hispánico", en "Fêtes et liturgie. Actes du Colloque", p. 11-20.
. "Fragments de papir pertanyents a les butlles papals de Vic", en "Miscel·lània Ramon Roca-Puig", p. 141-144.
. "La celebració litúrgica de l'Assumpció", en "Món i misteri de la Festa d'Elx", p. 87-91.
. "La biblioteca del convent dels Caputxins de Vic", en "Estudios franciscanos", nº 87, 1986, p. 947-951.
. "Notes sobre les dues col·lectes 'Post secreta' del sacramentari gallica München Clm 14429", en "Revista Catalana de Teologia", nº 10, 1985, p. 369-376.
. "Josep Maria Gudiol i Ricart. In memoriam", en "Ausa", nº 11, 1985, p. 449-456.
. "El 'Liber Misticus' de San Millán de la Cogolla -Madrid, Real Academia de la Historia, Aemil. 30-", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 3, 1984, p. 111-224.
. "Notes sobre les oracions 'Post nomina recitata' i 'Collectio Sequitur' del Sacramentari Gallicà München Clm 14429", en "Revista Catalana de Teologia", nº 9, 1984, p. 103-115.
. "El Processoner de la Catedral de Vic -Vic, Mus. Episc., MS. 117 (CXXIV)-", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 2, 1983, p. 73-130.
. "Le pontifical de Narbonne", en "Liturgie et musique (IXe - XIVe siècle)", p. 97-113.
. "El Ordo Missae de la tradición hispánica", en "I Congreso internacional de estudios mozárabes", D 1, p. 45-64.
. "Les Misses dels folis preliminars de l'Oracional hispànic de Verona", en "Miscel·lània Litúrgica Catalana", nº 1, 1978, p. 53-68.
. "La consueta antiga de la Seu d'Urgell (Vic, Mus. Episc., Ms. 131)", en "Urgellia", nº 1, 1978, p. 183-266.
. "El antiguo ordo bautismal catalano-narbonense", en "Hispania Sacra. Revista española de historia eclesiástica", nº 28, 1975, p. 37-101.
. "L'Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses", en "II Colloqui d'Història del Monaquisme Català", nº 2, p. 87-128.
. "Citas litúrgicas del 'Liber Apologeticus' del abad Sansón de Córdoba", en "Hispania Sacra. Revista española de historia eclesiástica", nº 26, 1973, p. 271-280.
. "L'ordo pour la dédicace des églises dans le sacramentaire de Nonantola", en "Revue bénédictine", nº 79, 1969, p. 368-374.
. "L'església de Sant Jaume d'Olzinelles", en "Ausa", nº 2, 1955/57, p. 393-396.
. "Els tropers prosers de la catedral de Vic",' en "Ausa", volumen XVIII, suplemento, nº 143, 1999, p. 565-567. En colaboración con Jaume Ayats.
. "Museu Episcopal de Vic: romànic", en "Ausa", 1991.


Aviso Legal Contacto con la Academia Buscar Facebook