Gregori i Cifré, Josep MariaNacido el 25 de septiembre de 1954.
Profesor del departamento de arte (música) de la Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.).
Idiomas: Inglés, francés e italiano.
Elegido académico correspondiente por Vilasar de Mar (Barcelona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de diciembre de 2005, aprobando así la propuesta en su día presentada por los académicos de número Francesc Bonastre Bertrán, Cecilia Colien Honegger y Josep María Mestres Quadreny.

Proyectos de investigación en los que ha participado
. "Stile antico y seconda prattica en la música barroca litúrgica de la Corona de Aragón", 1990-1993, U.A.B. y Centro Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.).
. "Elementos dramáticos en la música catalano-aragonesa del siglo XVII", 1993-1996, U.A.B. y C.S.I.C.
. "Los instrumentos en la música del Barroco en la antigua Corona de Aragón", 1996-1999, U.A.B. y C.S.I.C.
. Tipologías vocales e instrumentales en el barroco musical de la antigua Corona de Aragón", 1999-2002, U.A.B. y C.S.I.C.
. "La música religiosa en Cataluña en el siglo XIX. Estudios sobre Patrimonio Musical: los fondos musicales de la basílica del Espíritu Santo de Terrassa, la Merced de Barcelona y el convento de los frailes capuchinos de Sarriá (Barcelona)", 2003-2006, U.A.B. y Universidad de Barcelona (U.B.).
. "La música religiosa en Cataluña en el siglo XIX. Estudios sobre Patrimonio Musical: los fondos musicales del Archivo Diocesano de Girona, Biblioteca Episcopal de Barcelona, Mataró, Olot y Tàrrega", 2007-2010, Ministerio de Educación y Ciencia.

Publicaciones
. "Joan Crisòstom Ripollès (+1746): biografia i catalogació de la producció musical conservada", en "Boletín Arqueológico", época IV, fascs. 133-140, Tarragona, 1977, pp. 251-258.
. "Joan Crisòstom Ripollès", en "Gran Enciclopèdia Catalana", vol 12, Barcelona, 1978, pp. 64.
. "L'orgue de Santa Maria d'Igualada i l'obra restauradora dels orgueners Josep Buscà i Antoni Buscà", en "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1979, pp. 75-93.
. "La cobla de música d'Igualada a la primera meitat del segle XVIII", en "I Congreso Nacional de Musicología", Institución Fernando el Católico, Diputación Provincial, Zaragoza, 1980, pp. 319-326.
. "Mestres de Capella i organistes de la Col·legiata de Sant Joan de les Abadesses al segle XVIII", en "Estudi General", Colegio Universitario, Gerona, 1981, pp. 161-171.
. "Els organistes de Santa Maria d'Igualada en el període 1689-1738", en "Recerca Musicològica", vol. I, U.A.B., Bellaterra, 1981, pp. 95-112.
. "Tres Nadales Catalanes del Barroc, segles XVII i XVIII", Ed. Canetum, Canet de Mar, 1981, pp. 4-18. En colaboración con Francesc Bonastre.
. "Joan Crisòstom Ripollès (ca. 1680-1746), Mestre de Capella de la catedral de Tarragona", en "Recerca Musicològica", vol. II, U.A.B., Bellaterra, 1982, pp. 19-41.
. "Villancico 'Buena noche zagales', a 8, Joan C. Ripollès (ca. 1680-1746)", Instituto de Estudios Tarraconses 'Ramon Berenguer IV', Tarragona, 1982, pp. 1-23.
. "Notes sobre la vida musical igualadina al primer terç del segle XVIII", en "Miscellanea Aqualatensia", Igualada, 1983, pp. 169-183.
. "El Bon Jorn, Pere Alberch i Vila (1517-1582)", Instituto de Musicología Josep Ricart Matas-U.A.B., Bellaterra, 1983, pp. 1-35.
. "Mateu Ferrer tenorista i mestre de cant de la Seu de Barcelona, 1477-1498", en "Recerca Musicològica", vol. III, U.A.B., Bellaterra, 1983, pp. 7-37.
. "La personalitat musical de Catalunya en el Renaixement i Manierisme", en "Revista Musical Catalana", vol. 2, Barcelona, 1984, pp. 32.
. "Els mestres de cant de la Seu de Barcelona en el Renaixement", en "Recerca Musicològica", vol. IV, U.A.B., Bellaterra, 1984, pp. 19-79.
. "Bibliografia bàsica sobre interpretació de música antiga", en "Revista Musical Catalana", vol. 7, Barcelona, 1985, pp. 29-31.
. "Pere Alberch artífex de la relació musical entre les Seus de Girona i Barcelona en el Renaixement tardà", en "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", vol. XXVIII, Gerona, 1986, pp. 281-298.
. "La música del Renaixement a la catedral de Barcelona, 1450-1580", 2 volúmenes, U.A.B., Bellaterra, 1987, pp. 1-966.
. "El Manierisme a Catalunya a través dels Madrigals de Pere Alberch (1560-61) i de Joan Brudieu (1585)", en "Nassarre", vol. III, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1987, pp. 99-112.
. "Phillippe Herreweghe: un barroc català descafeïnat", en "Revista Musical Catalana", vol. 15, Barcelona, 1987, pp. 33-34.
. "La nissaga dels organistes Vila i les famílies Alberch, Vila i Ferrament de la ciutat de Vic al segle XVI", en "Recerca Musicològica", vol. VI-VII, U.A.B., Bellaterra, 1987, pp. 49-76.
. "Els cantors de la capella musical de la Seu de Barcelona al segle XVI", en "Recerca Musicològica", vol. VI-VII, U.A.B., Bellaterra, 1987, pp. 41-48.
. "Assaig crític-bibliogràfic sobre Pere Alberch i Ferrament, àlias Vila (1517-1582)", en "Anuario Musical", vol. 42, C.S.I.C., Barcelona, 1987, pp. 93-104.
. "La estilística manierista en el 'Liber Primus' (1561) de los Madrigales de Pere Alberch", en "Nassarre", vol. IV, 1-2, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1988, pp. 105-117.
. "El tenorista, un antecesor del falsetista del siglo XVI y el problema de su técnica vocal: el único registro", en "Nassarre", vol. IV, 1-2, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1988, pp. 119-126.
. "Els escolars cantors de la Seu de Barcelona, 1459-1589", en "Recerca Musicològica", vol. VIII, U.A.B., Bellaterra, 1988, pp. 47-63.
. "La docència de l'orgue a la primeria del segle XVII a Girona. Notes per a l'estudi de l'acompanyament continu a Catalunya", en "Recerca Musicològica", vol. VIII, U.A.B., Bellaterra, 1988, pp. 135-138.
. "'Gaudeamus omnes in Domino'. Introito a Santa Tecla a 8 v. de J. C. Ripollès (+1746)", Instituto de Musicología Josep Ricart Matas-U.A.B., Bellaterra, 1988, pp. 1-22.
. "Notes per a l'estudi de la música del Renaixement a Catalunya: Pere Alberch (1517-1582) i la nissaga vigatana dels organistes Vila", en "Ausa", vol. XIII/120, Vic, 1988, pp. 61-74.
. "El Renaixement musical hispànic en les aportacions posteriors a Higini Anglès, 1970-1987", en "Recerca Musicològica", vol. IX-X, U.A.B., Bellaterra, 1989-1990, pp. 135-163.
. "Notes per a l'estudi del contralt barroc: les oposicions de la Seu de Girona de 1734", en "El Barroc Català", Ed. Quaderns Crema, Barcelona, 1989, pp. 477-497.
. "Dos Beneditus de Pau Montserrat i Antoni Jordi", Instituto de Musicología Josep Ricart Matas-U.A.B., Bellatera, 1989, pp. 1-20.
. "Bartomeu Càrceres. Villancicos & Ensaladas", Astrée/Auvidis CD E 8723, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall, París, 1990, pp. 8-23. Libreto discográfico.
. "La controvertida preeminència musical de la Seu dins la Barcelona de la segona meitat del segle XVI", en "Anuario Musical", vol. 46, Barcelona, 1991, pp. 103-125.
. "La música en las Cortes de Fernando II de Cataluña-Aragón e Isabel I de Castilla: El Cancionero Musical de Palacio", Astrée/Auvidis CD E 8762, Hespèrion XX, Jordi Savall, París, 1991, pp. 10-11. Libreto discográfico.
. "Els villancets de Nadal interpretats a la Seu Vella de Lleida els anys 1723, 1725 i 1729: Domènec Teixidor autor d'una altra versió de 'Buena noche zagales'", en "Actes Congrés de la Seu Vella de Lleida", La Paeria y Estudio General de Lérida, Lérida, 1991, pp. 335-350.
. "El barón Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884), un compositor catalán del Romanticismo", en "Revista de Musicología", vol. XIV, 1-2, Madrid, 1991, pp. 435-439.
. "Notícia biogràfica i compositiva de Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884)", en "Amics de Besalú", vol. II, Patronato Francesc Eiximenis, Gerona, 1991, pp. 29-41.
. "La música en la primera época de los Reyes Católicos: El Cancionero Musical de la Colombina", Astrée/Auvidis CD E 8763, Hespèrion XX, Jordi Savall, París, 1992, pp. 10-12. Libreto discográfico.
. "Joan Crisòstom Ripollès (1678-1746) a les oposicions del magisteri de capella de la Seu de Tortosa del 1708", en "Butlletí Arqueològic", época V, vol. 14, Tarragona, 1992, pp. 137-147.
. "La música en la Corona de Castilla durante la época de Felipe II: El Cancionero Musical de Medinacelli (1535-1595)", Astrée/Auvidis CD E 8764, Herpèrion, Jordi Savall, París, 1992, pp. 9-12. Libreto discográfico.
. "La música hispànica a l'entorn de 1492", programa de Euroconcert, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pp. 1-3. Programa.
. "La música a Catalunya, 1450-1506", Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1992, pp. 121-122.
. "Marturià Prats i Mateu Çafont músics de la capella de l'infant Enric (1445-1522), comte d'Empúries", en "Nassarre", vol. IX, 2, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, pp. 147-154.
. "Falsetistas y evirados: reflexiones sobre la tradición tímbrica hispánica y las partes de 'cantus y altus' en el tránsito del Renacimiento al Barroco", en "Revista de Musicología", vol. XVI, 5, Madrid, 1993, pp. 2770-2781.
. "Joan Pujol: La música d'una època", Ed. Alta Fulla, Patronato Municipal de Cultura de Mataró, Barcelona, 1994, pp. 119-134. En colaboración con Francesc Bonastre, Francesc Cortés, Francesc Costa y Josep Pavía.
. "La catalogació dels arxius musicals de Catalunya, una de les línies de recerca de l'IDIM de la UAB", en "Llibre d'actes del I Congrés de Música a Catalunya", Barcelona, 1994, pp. 863-865.
. "Jaume Castelló, un cantor de la capella reial de Joan II present al Setge de la Força de Girona del 1462", en "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", vol. XXXIV, Gerona, 1994, pp. 77-80.
. "Folías & Canarios", Astrée/Auvidis CD E 8516, Hespèrion XX, Jordi Savall, París, 1994, pp. 9-11. Libreto discográfico.
. "Música y símbolo en la obra litúrgica de Joan Pujol (1570-1626)", en "Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada", vol. 26, Granada, 1995, pp. 65-72.
. "La Justa. Madrigals and Ensaladas from 16th century Catalonia", Accent CD ACC 94103 D, La Colombina, Beert, 1995, pp. 1-4. Libreto discográfico.
. "Músics de la capella reial catalano-aragonesa de Joan II a la catedral de Barcelona (1458-1514)", en "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1996, pp. 19-27.
. "Francesc Civil i Castellví (1895-1990)", en "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 1996, pp. 143-144.
. "La música en la corte valenciana del duque de Calabria (1526-1554)", Astrée/Auvidis CD E 8582, La Capella Reial de Catalunya, Jordi Savall, París, 1996, pp. 12-16. Libreto discográfico.
. "Felip Pedrell i el renaixement musical hispànic", en "Recerca Musicològica", vol. XI-XII, Bellaterra, 1996, pp. 47-61.
. "Panoràmica de la música a Girona: de l'època medieval al segle XVI", en "Revista de Girona", vol. 181, Gerona, 1997, pp. 48-51. En colaboración con Jordi Rifé y Meritxell Vinaixa.
. "Figuras y personajes en el villancico navideño del barroco musical hispánico", en "Música y Literatura en la Península Ibérica: 1600-1750", Universidad de Valladolid, Valladolid, 1997, pp. 371-376.
. "'Pròleg' a 'Robert de la Riba. Nadales per a veu i orgue'", Ed. Aurea Música, Barcelona, 1997, pp. 6-9.
. "La música del Renaixement, 1450-1590", en "Història de la Cultura Catalana. Renaixement i Barroc, segles XVI-XVII", Edicions 62, Barcelona, 1997, pp. 239-256.
. "Sobre la idea del símbolo en la música religiosa", en "La realidad musical", Juan Cruz ed., Eunsa, Pamplona, 1998, pp. 175-180.
. "L'harmonia de les esferes, símbol d'una audició contemplativa", en "Miscel·lània Oriol Martorell", Xosé Aviñoa, ed., U.B., Barcelona, 1998, pp. 321-331.
. "Albareda, Marcià", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 39.
. "Alberch i Ferrament, Pere", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 40-41.
. "Aldomar, Pere Joan", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 49.
. "Capella de Música", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 420-421.
. "Castelló, Jaume", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 481.
. "Castelló, Joan", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 481.
. "Coloma, Rafael", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", vol. I, Ed. Claret, Barcelona, 1998, pp. 572-573.
. "Una agenda musicològica d'apunts i reflexions sobre l'estudi del Renaixement musical català", en "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. IV, Barcelona, 1999, pp. 45-71.
. "Robert de la Riba, en el record", en "Revista Musical Catalana", vol. 174, Barcelona, 1999, pp. 30.
. "La música a la catedral de Tortosa a principi del segle XVIII: el memorial de l'organista Tomàs Serrano", en "Recerca Musicològica", vol. XIII, U.A.B., Bellaterra, 1999, pp. 63-76.
. "Aldomar, Joan", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 1, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 240.
. "Altimir, Galcerà", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 1, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 347.
. "Bendixo, Dominicus", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 358.
. "Brudieu, Joan", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 732-733.
. "Brusca, Pere", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 743.
. "Calasans, Antoni", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 908-909.
. "Calvo, Andrés", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 2, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 944.
. "Coll, Pere", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 3, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 803.
. "Cots, Bartomeu", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 151.
. "Durán, Juan", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 565.
. "Ensalada", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 684-685.
. "Falsetista", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 4, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 921-922.
. "Gallard, Pere", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 5, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 346-347.
. "Girona", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 5, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 656-661. En colaboración con Jordi Rifé y Meritxell Vinaixa.
. "Govantes, García", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 5, Sociedad General de Autores, Madrid, 1999, pp. 801.
. "Alberch i Ferrament, Pere", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 1, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999, s.n.
. "Antiga, Música", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 1, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999, s.n.
. "Icart, Bernat", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 6, Sociedad General de Autores, Madrid, 2000, pp. 394-395.
. "Mir, Francí", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 7, Sociedad General de Autores, Madrid, 2000, pp. 599.
. "Cançoner", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Capella", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Castrat", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Contratenor", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 2, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Ensalada", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Falset", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Falsetista", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Ferran, Lluís", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 3, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2000, s.n.
. "Música i mecenatge a la Corona d'Aragó a l'època del Renaixement", en "Actes dels I, II i III Col·loquis sobre Art i Cultura del Renaixement a la Corona d'Aragó. Tortosa, 1996-1999", Ayuntamiento de Tortosa, 2000, pp. 261-266.
. "Cants i músiques espirituals a l'antiga Espèria", en "Festival de Músiques Religioses del Món", Ayuntamiento de Gerona, 2000, pp. 74-76.
. "La música a Nàpols al temps d'Alfons el Magnànim i a València a la Cort del Duc de Calàbria", programa del "II Festival de Primavera 'Música Viva'", Barcelona, 2000.
. "Prats, Antoni", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 8, Sociedad General de Autores, Madrid, 2001, pp. 931.
. "Prats, Marturià", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 8, Sociedad General de Autores, Madrid, 2001, pp. 931.
. "Harmonia de les esferes", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 4, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001, s.n.
. "Icard, Bernat", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 4, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2001, s.n.
. "Pujol, Joan Pau", en "Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya", Ed. Claret, Barcelona, 2001, s.n.
. "El canto de las sirenas: reflexiones en torno a un símbolo musical", Glares-Sitem Ed., Valladolid, 2001, pp. 221-231.
. "Robert de la Riba, caputxí. Música per a orgue", Ed. Tritó, Barcelona 2001, pp. 1-242.
. "L'arxiu de manuscrits musicals de la basílica del Sant Esperit de Terrassa", en "Revista Catalana de Musicologia", Barcelona, 2001, pp. 157-164. En colaboración con Sandra Coronel y Jordi Rifé.
. "Sant Josep Oriol i Tomàs Milans, notes per a una hagiografia musical", en "Actas del V Congreso de la Sociedad Española de Musicología (SEM)", Madrid, 2001, pp. 861-884.
. "Riba, Robert de la", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 164-166.
. "Ripollès, Joan Crisòstom", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 207-208.
. "Sagristà, Gaspar", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 539.
. "Salvat, Antoni", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 627.
. "Serrano, Tomàs", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 9, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 954.
. "Subirachs i Ricart, Rafel", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 87-89.
. "Subirachs i Vila, Rafel", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 89.
. "Tenorista", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 272.
. "Tortosa", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 424-425.
. "Vic", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 843-844.
. "Vila, Pere", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 885-886.
. "Alberch i Ferrament, Pere", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 886-887.
. "Ferrament i Vila, Pere", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 887.
. "Ferran i Ferrament, Lluís", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 887-888.
. "Vilà, Carme", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 888.
. "Vilanova, Andreu", en "Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana", vol. 10, Sociedad General de Autores, Madrid, 2002, pp. 895-896.
. "Prats, Marturià", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 6, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Riba, Robert de la", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Ripollès, Joan Crisòstom", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Savall i Bernadet, Jordi", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Secció d'or", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Símbol i música", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Sopranista", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 7, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2002, s.n.
. "Dels inicis al manierisme", en "Història de la música catalana, valenciana i balear", Edicions 62, Barcelona, 2002, pp. 12-63.
. "L'armonia delle sfere, simbolo di un ascolto contemplativo", en "Material di estetica", C.U.E.M., nº 7, Milán, 2002, pp. 211-221.
. "Prefaci", en "El fil blau. Històries de la tradició hebraica", Publicaciones de la Abadía de Montserrat, Barcelona, 2002, pp. 5-12.
. "Le chant des Sirènes, réflexions autour d'un symbole musical", en "Le Fil d'Ariane", vol. 69-70, Walhain-St. Paul, Bélgica, 2002, pp. 55-71.
. "Subirachs i Ricart, Rafael", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Subirachs i Vila, Rafael", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Tenorista", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Torra, Xavier", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Vila, Pere", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "Vilà, Carme", en "Gran Enciclopèdia de la Música", vol. 8, Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2003, s.n.
. "A propòsit de la traducció catalana", en "L'amor de la Saviesa eterna", Ed. Combel-Casals, Barcelona, 2003, pp. 8-11.
. "Altisent i Domenjó, Miquel", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 38.
. "Benet i Company, Benet", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 83.
. "Cabré i Cercós, Josep", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 116.
. "Capella Reial de Catalunya", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 124.
. "Escalas i Llimona, Romà", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 193-194.
. "Ferrer i de Manresa, Melcior de", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 212.
. "Figueras i Garcia, Montserrat", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 217.
. "Gispert i Fabrés, Enric", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 244.
. "Hespèrion XX", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari A-H", vol. IX, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 264.
. "Riba, Robert de la", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 158-159.
. "Rifé i Santaló, Jordi", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 162.
. "Savall i Bernadet, Jordi", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 191.
. "Subirachs i Ricart, Rafael", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 214.
. "Torra i Sala, Xavier", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 232-233.
. "Vilà i Fassier, Carme", en "Història de la música catalana, valenciana i balear. Diccionari L-Z", vol. X, Edicions 62, Barcelona, 2003, pp. 256.
. "Jornada de estudio 'La música part integrant de la litúrgia. De Sant Pius X als nostres dies'", en "Revista de Musicología", vol. XXVI, nº 2, Madrid, 2003, pp. 754-755.
. "Aspectes de la relació musical entre Catalunya i València durant el Renaixement", en "III Jornadas Nacionales. Música, estética, patrimonio", Ayuntamiento de Játiva, 2004, pp. 153-170.
. "Joan Brudieu, notes a la seva biografia i a l'edició dels Madrigals (1585)", en "Revista Catalana de Musicologia", vol. II, Barcelona, 2004, pp. 63-78.
. "¿Se puede legislar sobre el arte? Reflexiones en torno al Motu Propio de San Pío X", en "Revista de Musicología", vol. XXVII, nº 1, Madrid, 2004, pp. 467-480.
. "Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 1: Fons de la catedral-basílica del Sant Esperit de Terrassa", Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Barcelona, 2007.
. "Reflexiones sobre la inspiración como vertebradora de la sacralidad en la música", en "Arte, Música y Sacralidad", Glares-Sitem, Valladolid, 2006 [2008], pp. 111-124.
. "Breu contribució al catàleg de les obres de Ramon Carnicer conservades als fons musicals de Catalunya", en "Ramon Carnicer. Actes de les Jornades d'estudi. Tàrrega, 26-27 de novembre de 2005", Natan, Tárrega, 2008. En colaboración con Ester Garcia Llop, Olga Niubó Sala y Andreu Guinart Verdaguer.
. "Robert de la Riba. Música per a Orgue", Tritó, Barcelona, 2008. 8 vols.: I "Preludis i fugues" (55 pp.), II "Variacions" (41 pp.), III "Sonata sobre els Goigs de Nostra Senyora de Núria" (54 pp.), IV "Sardanes" (56 pp.), V "Temes nadalencs" (55 pp.), VI "Fantasies i meditacions" (41 pp.), VII "Miscel·lània 1" (54 pp.) i VIII "Miscel·lània 2" (46 pp.).
. "Robert de la Riba. Sardanes", Amalgama, Barcelona, 2008. 3 vols.: I "Camp de Tarragona, Vall de Carme"; II "Fontnegra, Fontalba"; III "En Pere Gallarí, Bella Companyia".
. "Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 2 / 1-2 / 2: Fons de la Església Parroquial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar", Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Barcelona, 2009. En colaboración con Francesc Bonastre Bertran.
. "El pare Robert de la Riba (1912-1999), deixeble de Joan Lamote de Grignon", en "Recerca Musicològica", XIV-XV, Barcelona, 2004-2005, pp. 203-208.
. "Notes per a una semblança del Pare Robert de la Riba, organista i compositor", en "Anuari de l'Orgue", III, 2004, pp. 39-73.
. "Número y símbolo en los exordios de l'Orfeo y las Vespro della Beata Vergine de Claudio Monteverdi", en "Revista de Musicología", XXVIII, 2, 2005, pp. 919-949.
. "El pare Robert de la Riba i la música d'orgue", en "Estudios Franciscanos", 107, 2006, pp. 529-538.
. "Els fons musicals de Catalunya, estat de la qüestió", en "Recerca Musicològica", XVI, 2007, pp. 219-239.
. "El inventario de los fondos musicales eclesiásticos de Catalunya, un proyecto en marcha desde la Universitat Autònoma de Barcelona (2001-2005)", en "Memoria Ecclesiae", XXXI, 2008, pp. 483-497.
. "Reflexions a l'entorn de la polifonia castellana del Segle d'Or", en "Revista Catalana de Musicologia", III, 2007, pp. 53-60.
. "Mística y número en la vida y la obra de Tomás Luis de Victoria", en "Inter-American Music Review, XVIII/1-2, 2008, pp. 147-157.
. "El fons musical del Santuari dels Arcs", en "Plafó. Butlletí d'informació cultural d'Olot", 63, 2009, p. 2.
. "Tomàs Milans (1672-1742) i el Fons Musical de l'església parroquial de Canet", en "El sot de l'Aubó. Quaderns d'Història Local. Centre d'Estudis Canetencs", 30, 2010, pp. 18-23.

Contribuciones en congresos
. "La cobla de músics d'Igualada a la primera meitat del segle XVIII", comunicación en el "I Congreso Nacional de Musicología", en "Actas del I Congreso Nacional de Musicología", Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1981.
. "La estilística manierista en el Liber Primus (1561) de los Madrigales de Pere Alberch", comunicación en el "Congreso Internacional La música española del Renacimiento", en "Nasarre", IV, 1-2, Zaragoza, 1988.
. "El tenorista, un antecesor del falsetista del siglo XVI y el problema de su técnica vocal: el único registro", comunicación en el "Congreso Internacional La música española del Renacimiento", en "Nasarre", IV, 1-2, Zaragoza, 1988.
. "Notes sobre l'estudi del contralt barroc: les oposicions de la Seu de Girona de 1734", comunicación en las "Jornades sobre el Barroc Català", en "El Barroc Català", Quaderns Crema, Barcelona, 1989.
. "El renaixement musical hispànic en les aportacions posteriors a Higini Anglès, 1970-1987", ponencia en el "Congrés Internacional Higini Anglès i la musicologia hispànica", en "Recerca Musicològica", vol. IX-X, Barcelona 1989-1990.
. "El barón Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884), un compositor catalán del Romanticismo", comunicación en el "III Congreso Nacional de Musicología", en "Revista de Musicología", vol. XIV, 1-2, Madrid, 1991.
. "Músics de la capella reial catalano-aragonesa de Joan II i de Ferran II a la catedral de Barcelona (1458-1516)", comunicación en el simposio "El Cancionero Musical de Palacio", en "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. III, Barcelona, 1995.
. "Els villancets de Nadal interpretats a la Seu Vella els anys 1723, 1725 i 1729: Domènec Teixidor autor d'una altra versió de 'Buena noche zagales'", comunicación en el "Congrés de la Seu Vella de Lleida", en "Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida", Lérida, 1993.
. "Notícia biogràfica i compositiva de Melcior de Ferrer i de Manresa (1821-1884)", comunicación en la "VII Assemblea d'Estudis sobre el Comtat de Besalú", en "Amics de Besalú. VII Assemblea d'Estudis sobre el seu Comtat", vol. II, 1991.
. "Joan Crisòstom Ripollès (1678-1746) a les oposicions del magisteri de capella de la Seu de Tortosa del 1708", comunicación en la "XXXVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", en "Butlletí Arqueològic", vol. 14, Tarragona, 1992.
. "Felip Pedrell i el renaixement musical hispànic", ponencia en el "Congrés Internacional 'Felip Pedrell i el Nacionalisme Musical'", en "Recerca Musicològica", vol. XI-XII, Barcelona, 1996.
. "Falsetistas y evirados: reflexiones sobre la tradición tímbrica hispánica y las partes de 'cantus y altus' en el tránsito del Renacimiento al Barroco", comunicación convenida en el "XV Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Musicología", en "Revista de Musicología", vol. XVI, 5, Madrid, 1996.
. "Marturià Prats i Mateu Çafont músics de la capella de l'infant Enric (1445-1522), comte d'Empúries", comunicación en el "VII Encuentro de Música Ibérica", en "Nasarre", vol. IX, 2, Zaragoza, 1993.
. "Jaume Castelló, un cantor de la capella reial de Joan II present al Setge de la Força de Girona del 1462", comunicación en "Cultura i societat a les terres de Girona", en "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins", vol. XXXIV, Gerona, 1994.
. "La catalogació dels arxius musicals de Catalunya, una de les línies de recerca de l'IDIM de la UAB", ponencia en el "I Congrés de Música a Catalunya", en "Actes del I Congrés de Música a Catalunya", Barcelona, 1994.
. "Figuras y personajes en el villancico navideño del barroco hispánico", comunicación en el congreso "Música y Literatura en la Península Ibérica, 1600-1750", en "Música y Literatura en la Península Ibérica, 1600-1750", Universidad de Valladolid, 1997.
. "Sobre la idea del símbolo en la música religiosa", comunicación en el congreso "El acceso musical al mundo", en "La realidad musical", Juan Cruz ed., Eunsa, Pamplona, 1998.
. "Una agenda musicològica d'apunts i reflexions sobre l'estudi del Renaixement musical català", ponencia en el congreso "La Musicologia a Catalunya: propostes de futur", en "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. VII, Barcelona, 1997.
. "Música i mecenatge a la Corona d'Aragó al Renaixement", ponencia en el "III Col·loqui sobre Art i Cultura a l'època del Renaixement", en "Actes del I, II i III Col·loquis sobre art i cultura a l'època del Renaixement a la Corona d'Aragó", Tortosa, 2000.
. "El Pare Robert de la Riba (1912-1999), deixeble de Joan Lamotte de Grignon", comunicación en el "Congrés Internacional La música catalana entre 1875 i 1936", en "Recerca Musicològica", Barcelona, 2000.
. "El canto de las Sirenas, reflexiones en torno a un símbolo musical", comunicación en las "III Jornadas de Música y Filosofía: Música, Lenguaje y Significado", en "Música, Lenguaje y Significado", M. Vega y C. Taboada eds., Glares-Sitem, Valladolid, 2001.
. "Sant Josep Oriol i Tomàs Milans, notes per a una hagiografia musical", comunicación en el "V Congreso de la Sociedad Española de Musicología", en "Música, Campos interdisciplinares de la Musicología", Madrid, 2001.
. "Reflexiones sobre música y sacralidad", ponencia en el congreso "Arte, Música y Sacralidad", Universidad de Valladolid, 2001.
. "Joan Brudieu, notes a la seva biografia i a l'edició dels Madrigals (1585)", comunicación en "III Jornades de Musicologia, Recerca i Interpretació", en "Revista Catalana de Musicologia", vol. II, Barcelona, 2004.
. "Musique et symbole à propos du Prologo de l'Orfeo de Claudio Monteverdi", comunicación en el "Colloque International La notion de syntaxe en langue et en musique", Université Sorbonne-Paris IV, París, 2003.
. "Aspectes de la relació musical entre Catalunya i València durant el Renaixement", ponencia en "III Jornadas Nacionales de Música, Estética y Patrimonio", en "Actas de las III Jornadas Nacionales de Música, Estética y Patrimonio", Játiva, 2004.
. "¿Se puede legislar sobre arte? Reflexiones en torno al Motu Propio de San Pío X", ponencia en el "Simposio Internacional El Motu Propio de San Pío X y la música (1903-2003)", en "Revista de Musicologia", vol. XXVII, 1, Barcelona, 2004.
. "Notes per a una semblança del pare Robert de la Riba, organista i compositor", ponencia en el "II Simposium d'Orgue. Associació Catalana de l'Orgue", Abadía de Montserrat, 2004.
. "Número y símbolo en los exordios del 'Orfeo y las Vespro della Beata Vergine' de Claudio Monteverdi", comunicación en el "VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología", Oviedo, 2004.
. "Manierisme versus barroc a la música hispànica", ponencia en el "Simposio Internacional 'La música y las letras hispánicas en la época de Don Quijote'", Barcelona, 2005.
. "Breu contribució al catàleg de les obres de Ramon Carnicer conservades als fons musicals de Catalunya", comunicación, Tárrega, 2005.
. "El inventario de los Fondos Musicales de los Archivos Eclesiásticos en Cataluña", comunicación en el "XXI Congreso de Archiveros de la Asociación de Archiveros Eclesiásticos 'Música y Archivos de la Iglesia'", Santander, 2005.
. "L'inventari dels fons musicals de Catalunya, un projecte en marxa des de la UAB i l'Institut de Musicologia", ponencia en el congreso "Jornada de Fons Documentals de Músics a Catalunya", en la Fundación Pau Casals, Museo Pau Casals, El Vendrell, 2007.
. "Reneixement i Barroc a Catalunya", ponencia en el "XIX Seminari Internacional 'El Barroc Musical Hispànic'", en la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, 2007.

Tesis doctorales dirigidas
. Monti Galdón Arrué: "La música a la catedral de Girona, 1800-1850", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Arte, 26.06.2003.

Tesinas dirigidas
. Carme Monells Laqué: "La música a l'església de Sant Esteve d'Olot", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Arte, 30.09.1997.
. Jordi Planas Gorina: "Els goigs de Gaietà Mensa, mestre de capella de la Seu de Manresa", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Arte, 30.09.1997.
. Monti Galdón Arrué: "La vida musical de la catedral de Girona, entre els setges de 1808-1809 i la desamortització de 1836", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Arte, 31.03.1998.
. Carlos Silva Vega: "La Performance en el Jazz", U.A.B.-C.S.I.C., Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Arte, 10.03.2000.
. Eduard Pons Duat: "El secret de l'audició", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Arte, 12.07.2002.
. Neus Cabot Sagrera: "La música a Santa Maria de Mataró (1830-1944). Els fons musicals de Joan Fargas i Lluís Viada", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, 2010.
. Olga Niubó Sala: "El fons musical Ramon Florensa de l'Arxiu Comarcal de l'Urgell", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, 2010.
. Maria del Mar Correu Perales: "Els Goigs de la Mare de Déu de la Misericòrdia de Canet de Mar de Ramon Clausell", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, 2010.
. Sandra Coronel Garcia: "La música del segle XIX a la catedral-basílica del Sant Esperit de Terrassa. Marc Biosca i Barba, notícia biogràfica i compositiva", U.A.B., Facultad de Filosofía y Letras, 2010.

Premios a la labor investigadora y artística
. Premio Extraordinario de Licenciatura, U.A.B., 1977.
. II Premio Higini Anglès de Musicología, de la Sociedad Catalana de Musicología del Institut d'Estudis Catalans, 1977.
. Premio Fundación Güell de Musicología, Institut d'Estudis Catalans y Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1987.
. Premio Extraordinario de Doctorado, U.A.B., 1987.
. Premio "British Council" del XXVII Concurso Internacional de Canto Francisco Viñas, 1989.
. VII Premio de Investigación Musical Emilio Pujol, del Instituto de Estudios Ilerdenses, Lérida, 1991.
. II Beca de Investigación sobre Patrimonio Musical, de la Fundación Ernest Lluch, Barcelona, 2008.

Comités editoriales de publicaciones científicas a los que pertenece
. Secretario de redacción y miembro del Comité Científico de la revista "Recerca Musicològica", 1981-2002.
. Secretario de redacción y miembro del Comité Científico de las revistas "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", 1992-2001, y "Revista Catalana de Musicologia", desde 2002.
. Miembro del Consejo asesor de la "Revista de Musicología" de la Sociedad Española de Musicología, desde 2004.

Otras funciones académico-científicas
. Secretario de la Sociedad Catalana de Musicología, filial del Institut d'Estudis Catalans, 1992-2004.
. Secretario del Instituto de Musicología Josep Ricart Matas de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 1980-2002, y responsable de su sección de patrimonio musical, desde 2003.

Méritos artísticos propios de la interpretación musical y que inciden en la actividad investigadora y docente
. Formado en la dirección coral con Mateu Cabero y Pierre Cao, ha dirigido los siguientes coros: Gaudium Musicae (subdirector, 1979-1982); Coral Nou Ressò (1982-1983); Dolce Stil Nuovo (1984-1985); Coro Vila Azari (desde 1998).
. Algunas de sus composiciones corales han sido premiadas y editadas: "El bosc amical" a 4 v (Mención Especial I Concurso de Jóvenes Compositores, 1985); "Pater Noster" a 4 v, editada por Clivis (1985); otras composiciones escritas e interpretadas, a 4 v: "Cançó de l'alba" (1979); "Cançó per a l'Infant" (2003); "El Noi de la Mare" (2004).
. Como cantante especializado en música antigua, ha interpretado como contratenor solista: "Magnificat" y "Gloria" de A. Vivaldi; "Cantata BWV 96", "Magnificat" y "Oratorio de Navidad" de J. S. Bach; "Founding Hospital Anthem" y "Oratorio Israel en Egipto" de G. F. Haendel, bajo las batutas de Mark J. Friedhoff, Jordi Perramón, Jordi Casas, Joan Grimalt, Conxita García y Láslzlo Heltay. Desde 1991 ha efectuado los recitales: "Música del Renaixement i del Barroc", acompañado por el laudista y vihueslista Frederic Blanco (Festival Internacional de Música de Veruela, 1991); "Música Religiosa del Barroc Europeu", con Miquel González, órgano, en el ciclo "Els Orgues a Catalunya", 1994 (Sant Sever, Catedral de Castelló d'Empúries, Sant Pere de Torredembarra); "La música religiosa en torn a Johan Sebastian Bach", con Carme Godall, órgano (Ciclo de Conciertos Rosa Sabater, 2000); "Motecta Sacra. Música religiosa del Barroco europeo", con Guido Lotti, órgano (IV Ciclo de Conciertos de Música Sacra), Tenerife, 2003.
. Desde 1987 ha efectuado más de cien conciertos con La Capella Reial y Hespèrion XX, bajo la dirección de Jordi Savall, actuando en los festivales más prestigiosos de España, Francia, Italia, Holanda, Áustria, Suiza, Liechenstein y Portugal, cantando en salas como el Palacio de la Música, el Auditorio y el Gran Teatro del Liceo (Barcelona), Teatro Real (Madrid), Grande Auditório Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa), Cité de la Musique (París), Konzerthaus (Viena), Concertgebouw (Ámsterdam), entre otros.
. Con La Capella Reial y Hespèrion XX, bajo la dirección de Jordi Savall, canta en las siguientes grabaciones discográficas de los sellos Astrée/Auvidis y Alia Vox: "El cant de la Sibil·la I. Catalunya", Astrée/Auvidis E 8705, 1989; "Bartomeu Càrceres. Anonymes XVIe siècle. Villancicos & Ensaladas", Astrée/Auvidis E 8704, 1990; "Cançons de la Catalunya Mil·lenària. Planys & Llegendes", Astrée/Auvidis E 8758, 1990; "Cristóbal de Morales. Officium Defunctorum. Missa pro Defunctis", Astrée/Auvidis E 8765, 1991; "Francisco Guerrero. Sacrae Cantiones", Astrée/Auvidis E 9866, 1991; "Jeanne la Pucelle", Auvidis-Travelling K 1006, 1993; "El cant de la Sibil·la, II. Galicia-Castilla", Astrée/Auvidis E 9900, 1996; "Offertorium", Auvidis/Fontalis ES 9906, 1997; "El cant de la Sibil·la. Mallorca i València, 1400-1560", Alia Vox AV 9806, 1998; "Harmonie Universelle", Alia Vox AV 9810, 2000; "Alfons V el Magnànim 1396-1458. El Cancionero de Montecassino", Alia Vox AV 9816, 2001; "Claudio Monteverdi. L'Orfeo", Le Concert des Nations, DVD: BBC, Opus Arte, 2002; y "Francisco Javier (1506-1553) La Ruta de Oriente", Hespèrion XXI, Alia Vox AV9856, 2007.
. "El cántico de María en el s. XVII hispánico: Magnificats de J. P. Pujol, F. Valls, J. Ruiz Samaniego, D. Pontac y J. B. Comes", Exaudi Nos, dir. Joan Grimalt, Columna Música, 2008.
. "Missa sexti toni & Villancets de J. P. Pujol", Exaudi Nos, dir. Joan Grimalt, Columna Música, 2009.


Aviso Legal Contacto con la Academia Buscar Facebook