Samaranch i Torelló, Joan Antoni -Marquès de Samaranch-1920-2010
Nat a Barcelona el 7 de juliol, al cor d'una família d'industrials barcelonesos.
1954-1962 Regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona.
1955 Vicepresident dels II Jocs del Mediterrani.
1955-1966 Diputat provincial, president de la ponència d'esports.
1956-1967 Membre del Comitè Olímpic Espanyol.
1966 Membre del Comitè Olímpic Internacional, en el qual segueix fins ara.
1967-1970 President del Comitè Olímpic Espanyol. Delegat Nacional d'Educació Física i Esports.
1973-1977 President de la Diputació Provincial de Barcelona.
1974 Elegit acadèmic de número protector per la secció d'arquitectura el 20 de març, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Joan Antoni Maragall i Noble, i Frederic Marès i Deulovol. Ingressà amb la lectura del seu discurs "El deporte y las Bellas Artes" el 31 d'octubre.
1977-1980 Ambaixador d'Espanya a la URSS.
1980-2001 President del Comitè Olímpic Internacional.
1984-1987 Conseller General de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis “La Caixa”.
1986 Escollit "Senyor de Barcelona".
1987-1999 President de “La Caixa”.
1990 Premi Seül de la Pau.
1991 Se li otorga el títol nobiliari de Marquès de Samaranch.
1995 Acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya.
1997 Acadèmic d'honor de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
1999 President d'honor de “La Caixa”.
2000 Concesió del Collar d'Isabel la Catòlica.
2001 Nomenat president d'honor vitalici del Comitè Olímpic Internacional.
2003 President del "Capítol Espanyol del Foro Espanya-Xina" i copresident del "Foro Espanya-Xina".
2004 President d'honor del Consell Espanya-Xina. President d'honor de "Sport Cultura Barcelona".

Medalles d'Or de la Generalitat de Catalunya, de la ciutat de Madrid i de la ciutat de Barcelona. I nombroses grans creus nacionals i estrangeres, així com diversos títols de Doctor Honoris Causa per universitats espanyoles i estrangeres.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook