Udina i Martorell, FredericBarcelona, 1914-2011.
Historiador, arxiver i catedràtic. Director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó (1961-1982) i després director honorari; director del Museu d'Història de la Ciutat (1959-1976), membre de la comissió gestora de la Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra) i degà de la facultat de lletres, que organitzà (1968), com també els col·legis universitaris de Lleida i Girona; delegat de cultura de l'ajuntament de Barcelona (1975-1976) i sotsdirector general d'arxius al ministeri de cultura, féu bastir els nous arxius històrics provincials de Tarragona i Girona. Fundador i director de l'Institut Interuniversitari d'Estudis Medievals.
"Clau de Barcelona". Membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona d'ençà 1969.
Elegit acadèmic de número per la secció de pintura de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 17 de març de 1976, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Frederic Marès i Deulovol, i Eduard Ripoll i Perelló. Ingressà llegint el seu discurs "Cinquanta llargs anys d'arqueologia barcelonina" el 30 d'octubre de 1980. Fou secretari general de la Corporació entre 1984 i 1994; i tresorer entre 1993 i 1997. El 15 de novembre de 2006 passà a la categoria d'acadèmic supernumerari.

Dirigí "Nobiliario de la Corona de Aragón" (1948-1952). Dirigí i publicà el "Symposium Internacional sobre els orígens de Catalunya (segles VIII-XI)", inclòs en la celebració dels actes del mil·lenari de Catalunya (1991). Fundà i dirigí els "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad" (1960-1976), "Miscellanea Barcinonensia" (1962-1978), "Medievalia" (1980-1986) i "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi" (1986-1992).

Publicacions:
Llibres
. "El Llibre Blanch de Santes Creus (Cartulario del siglo XII)", Casa Provincial de Caridad, Barcelona, 1947.
. "El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de sus fondos", Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1951.
. "Sugerencias en torno a unas cartas reales cerverinas", Jean Sallet, Barcelona, 1952.
. "La exposición viajera nº 5 sobre la expansión mediterránea de la Corona de Aragón", Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Madrid, 1958.
. "El nom de Catalunya", Editorial Dalmau, 1961.
. "Barcelona, vint segles d'història", Editorial Aymà, 1963. (Amb Josep M. Garrut i Romà).
. "Origen y evolución del escudo de Barcelona", Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 1969.
. "Privilegios reales concedidos a la ciudad de Barcelona", Imp. Fidel Rodríguez Ferran, Barcelona, 1971.
. "La porta de Sant Jordi. De l'Arxiu de la Corona d'Aragó al Palau dels Virreis", Arxiu de la Corona d'Aragó, Barcelona, 1978.
. "L'escut de la ciutat de Barcelona", Ajuntament de Barcelona, 1979.
. "Els auditoris cristians antics", Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1983.
. "Fuentes documentales de Cataluña relativas a Italia", La Lettere, Firenze, 1984.
. "Documents cabdals de la història de Catalunya", Enciclopèdia Catalana, 1985. (Amb Eduardo Escartín Sánchez i Josep Termes Ardèvol).
. "Catalunya a l’època de Colom: 1450-1506", 1994.
. "Notes històriques de la Universitat Autònoma de Barcelona", 1995.
. "El pare Vergés, S.I., apòstol de la joventut. La Congregació de la Inmaculada, 1923-1953", Barcelona, 1995.
. "Record de Ferran Valls i Taberner", Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 1999.
. "Textos clásicos para la historia de Barcelona", MAPFRE, 2000. (Compilador).
. "Articles selectes (1944-1997)", Fundació Abat Oliba, Barcelona, 2000.

Articles de revistes
. "El 'Fillolatge', institución jurídico-familiar", a "Anuario de historia del derecho español", núm. 29, 1959, pàgs. 541-544.
. "Salvoconducto en favor de indios para visitar Santiago de Compostela", a "En la España medieval", núm. 1, 1980, pàgs. 575-578.
. "Un sistema de aculturación en el Mediterráneo: la presencia de la Corona de Aragón", a "Medievalia", núm. 1, 1980, pàgs. 103-118.
. "Un informe sobre Catalunya elevado a Carlos I en 1520", a "Medievalia", núm. 2, 1981, pàgs. 145-158.
. "El Archivo de la Corona de Aragón y sus fondos sobre Cortes", a "En la España medieval", núm. 3, 1982, pàgs. 681-694.
. "Privilegios reales a la ciudad de Barcelona en el Archivo de la Corona de Aragón (siglos XIII-XVIII)", a "En la España medieval", núm. 7, 1985, pàgs. 1431-1442.
. "Consideracions a l'entorn del nucli originari dels 'Usatici Barchinonae'", a "Estudi general: Revista de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona", núm. 5-6, 1985-1986, pàgs. 87-107 (Amb Antonio María Udina i Abelló).
. "Els Mestratges d'Arxivística (1988-1994)", a "Medievalia", núm. 11, 1994, pàgs. 121-130.
. "Una llegenda tergiversada: la del Comte Arnau", a "L'Avenç", núm. 180, 1994, pàgs. 76-77.
. "Recest memoria escrita pel primer historiador modern de Catalunya", a "Acta historica et archaeologica mediaevalia", núm. 20-21, 1999-2000, pàgs. 203-210.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook