Neuss, Wilhem(1880-1966). Elegit acadèmic corresponent per Colònia (Alemanya) el 21 de desembre de 1951.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook