Messina, Francesco(1900-1995). Elegit acadèmic corresponent per Milà (Itàlia) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de desembre de 1960, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Eusebi Güell i Jover -Vescomte de Güell-, Frederic Marès i Deulovol, Vicent Navarro i Romero, i Joan Rebull i Torroja.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook