Gil Nebot, LeopoldoBarcelona, 1921-2016.

Doctor arquitecte.

El 22 de juny de l’any 1948 obtingué el títol d’arquitecte a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. El desembre de 1955 guanyà les oposicions a la càtedra de Projectes II de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. El desembre de 1962 fou nomenat Secretari de l’Escola. El 1967 obtingué el títol de Doctor Arquitecte i fou nomenat Subdirector i Cap d’Estudis de l’esmentada Escola.

L’any 1968 fou nomenat vocal del Consell d’Administració de la Caja de Ahorros Provincial de la Diputación de Barcelona. El 26 de març de 1969 fou nomenat Director de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. El 24 de juliol de l’any 1971 fou nomenat per l’Arquebisbe de Barcelona, membre del Consell Assesor del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. L’11 de setembre de 1973 fou nomenat Director Honorari de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. El 1973 fou nomenat professor ordinari de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Fou director del Centre Associat FERT de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED).

Fou vicepresident de la Fundació Lluís Domènench i Montaner, vicepresident de la Cooperativa d'Arquitectes "Jordi Capell" i president del Col·legi Universitari Monterols.

Fou fundador i primer director de l’Institut d’Estudis Universitaris (IEU) del FERT, actual Universitat Internacional de Catalunya. El mes de setembre de 1979 fou nomenat director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, càrrec que ocupà fins al mes de setembre de l’any 1991. Des de 1948, membre del Foment de les Arts Decoratives i de l’Agrupació del Disseny FAD, ADIFAD.

Presidí i formà part de nombrosos tribunals d’oposicions, concursos i certàmens d’art.

Impartí moltes conferències sobre temes universitaris i d’arquitectura, i col·laborà en diaris i revistes especialitzades. Presentàt ponències i comunicacions en seminaris i congressos nacionals i internacionals sobre arquitectura hospitalària. Realitzà diversos centenars d’obres arquitectòniques: vivendes, oficines, escoles, instituts, comerços, esglésies, clíniques i hospitals.

Acadèmic de número de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per la secció d'arquitectura des del 24 d'abril de 1991, en que s'acceptà la proposta presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Jordi Bonet i Armengol, i Ignasi Maria Serra i Goday. Ingressà el 25 de març de 1992 amb la lectura del discurs d'ingrés que versà sobre "Mi ilusión por la arquitectura". Fou secretari general de la Corporació (1996-2014) i secretari general d'honor (2014-2016).


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook