Pradell i Ventura, JoaquimNasqué a Badalona (Barcelona) el 16 de setembre de 1921 i morí a Barcelona el 27 de juny de 2011.
Ingressà al Museu d'Art de Catalunya (Servei de Restauració) l'1 d'octubre de 1935 com a estudiant-aprenent sota les ordres del professor i cap del servei Sr. Manuel Grau i Mas, alternant aquesta tasca amb estudis a l'Escola Llotja d'Arts i Oficis de Barcelona (Llotja). El seu ingrés a la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona s'efectuà el 15 de març de 1946, com a auxiliar del taller de restauració del museu.
Fou restaurador per concurs-oposició lliure des de 1967, havent obtingut el número 1 en la qualificació, i cap dels serveis de restauració per concurs restringit des de 1968.
Graduat en policromia i retaule per l'Escola Oficial d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona (1968).
Llicenciat en belles arts per la Facultat de Belles Arts (Universitat de Barcelona) (1984).
Fou nomenat tècnic superior en art i història en plaça convocada per l'Ajuntament de Barcelona, mintjançant oposició lliure, el 17 de febrer de 1986.
El 15 de maig de 1987, l'Ajuntament de Barcelona acordà atorgar-li la Medalla al Mèrit Artístic en la categoria de plata en reconeixement a la seva labor com a restaurador d'art en els museus municipals durant més de quaranta anys.
Elegit acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 15 de desembre de 1993, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Ainaud i de Lasarte, Francesc Fontbona i de Vallescar, i Rafael Santos i Torroella.

I. TREBALLS DE RESTAURACIÓ MÉS DESTACATS REALITZATS DES DE 1940
Taules i retaules:
. Taula de Sant Bernat. Museu Diocesà de Palma de Mallorca.
. Taula de Santa Quitèria. Museu Diocesà de Palma de Mallorca.
. Taula de Santa Úrsula. Museu Diocesà de Palma de Mallorca.
. Taula de Jaume I i Sant Jordi. Museu Diocesà de Palma de Mallorca.
. Taula de Sant Jeroni (Escola Flamenca). Museu Clarà.
. Taula de la Resurrecció, de Lluís Borrassà.
. Taula de la Verge de Valldonzella. Monestir de Valldonzella.
. Taula de Sant Nin i Sant Non. Museu d'Art de Catalunya.
. Taula del Mestre de Xàtiva. Museu d'Art de Catalunya.
. Taula flamenca d'Henry Met de Bles. Museu d'Art de Catalunya.
. Taula del Baldequí de Tabèrnoles.
. Taula frontal d'Avià (Berga). Museu d'Art de Catalunya.
. Taula de Bellpuig dedicada a la Verge. Museu d'Art de Catalunya.
. Taula del Calvari de Bernat Martorell. Col·lecció particular.
. Dues taules de Pere Matas. Col·lecció particular.
. Taula dedicada a Sant Jaume (Algemesí, València). Museu d'Art de Catalunya.
. Predel·la de Pere Serra. Museu d'Art de Catalunya.
. Retaule del Conestable (capella de Santa Àgata). Portes de Santa Isabel i de Santa Caterina; predel·la de Sant Sebastià; taula lateral de l'Anunciació.
. Retaule de Tots els Sants de Pere Serra (Monestir de Sant Cugat del Vallès).
. Retaule de Banyoles. Monestir de Banyoles.
. Retaule de Sant Martí (Arenys de Munt).
. Retaule de Sant Boi de Lluís Dalmau. Església parroquial de Sant Boi.
. Retaule de Púbol dedicat a Sant Pere, de Bernat Martorell. Museu Diocesà de Girona.
. Retaule de la Paeria de Lleida. Ajuntament de Lleida.

Llenços:
. "La Vicaria", de Fortuny. Museu d'Art Modern.
. "Paisatge d'Aranjuez", de Santiago Rusiñol. Museu d'Art Modern.
. "Figura femenina", d'Anglada Camarasa. Museu d'Art Modern.
. "Sant Francesc", de Viladomat. Església parroquial de Breda.
."Cementiri", de Modest Urgell. Museu Dalí.
. "Sant Francesc", de Zurbarán. Museu d'Art de Catalunya.
. "Ciència i Caritat", de Picasso. Museu Picasso.
. "Paisatge", de Marià Fortuny. Museu d'Art Modern.
. "Retrat", atribuït a Bartolomé Murillo. Col·lecció Cambó.
. "Dues sarges", de Pedro Berruguete. Museu d'Art de Catalunya.
. "Evangelista", de Ribalta. Museu d'Art de Catalunya.
. "Recó del Palau", de Martí Alsina. Museu d'Art Modern.
. "Sant Sebastià". Museu de Sabadell.
. "El Bornet", de Martí Alsina. Museu d'Art Modern.
. "Venda en el passeig del Born". Segle XVIII. Museu d'Història de la Ciutat.
. "Cases i Rusiñol pintant-se mútuament". Museu del Cau Ferrat de Sitges.
. "Palau", de Lluís Rigalt. Museu d'Art Modern.
. "Crucifixió", atribuïda a Francisco Zurbarán.

Pintura mural:
. Àbsis d'Aineto (la Seu d'Urgell). Museu de la Seu d'Urgell.
. Fragments de Santa Maria de Taüll. Museu d'Art de Catalunya.
. Fragments de Tubilla del Agua. Museu Marés.
. Col·laboració en les obres de restauració i acondicionament del Palau Berenguer Aguilar per a la instal·lació del futur Museu Picasso, amb el descobriment i posterior arrencament de les pintures representant la conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I (1962).
. Vaixell. Palau Nadal.
. Fragments del Palau del Marquès de Llió. Museu Tèxtil i de la Indumentària.
. Fragments del Monestir de Sant Cugat (Capella de Santa Magdalena). Monestir de Sant Cugat del Vallès.
. Fragments de l'església de Daroca. Aragó.
. Fragments de l'església de Santa Eulàlia d'Estaó. Museu d'Art de Catalunya.
. Fragments de la catedral de la Seu d'Urgell (excapella barroca). Museu de la Seu d'Urgell.
. Pintures del Monestir de Xixena. Osca.
. Pintures de les escoles de Vilallonga de Ter. Vilallonga de Ter.
. Pintures de Sant Joan de Boí. Església parroquial de Sant Joan de Boí.
. Pintura negra de Pedralbes. Monestir de Pedralbes.
. Fragments del Palau Episcopal de Barcelona. Museu d'Història de la Ciutat.
. Absis de l'església de Sant Vicenç de Rus. Castellar de n'Hug.

II. LABOR DE DIRECCIÓ EN EL PERÍODE 1968-1986

Assumeix la coordinació i responsabilitat tècnica de conservació-restauració de tots els museus municipals de Barcelona, ampliant, en l'esmentat període, el servei que estava constituït únicament per la secció de pintura, en sis seccions noves: pintura mural, escultura, paper, orfebreria, consolidació de suports de retaules, i laboratori químic (1968-1986).
Realització de les campanyes d'arrencament i restauració de les pintures romàniques de Taüll (estius 1968-1969) i de Sant Joan de Boí (estius 1977-1978). Direcció tècnica de la restauració de les obres pictòriques de la donació Picasso al Museu Picasso de Barcelona (1970).
Informes previs sobre l'estat de conservació i assessorament tècnic sobre les condicions d'embalatge, transport i posterior instal·lació de les obres pertanyents al Museu Picasso en cas d'exhibició en exposicions periòdiques estatals i internacionals (1980-1986 i de 1966 a 1994).

III. PUBLICACIONS, CONFERÈNCIES I CURSETS
Publicacions:
. "El retoque en diferentes escuelas y épocas". Patronato pro Arte. Fundación General Mediterránea, núm. 4, 1975.
. "Limpieza de pinturas al temple". I Congreso de Conservación de Bienes Culturales, ICOM, Sevilla 1976.
. "Conservación y restauración de las pinturas murales de Sant Joan de Boí". III Congreso de Conservación de Bienes Culturales, ICOM, Valladolid 1980.
. "Dos fragments de pintura mural romana", Ajuntament de Barcelona, Barcelona-Restaura, 1980.
. "Fragments de pintura mural de tradició romana, d'època paleocristiana". Ajuntament de Barcelona, Barcelona-Restaura, 1980.
. "Restauració de les pintures murals de Sant Vicenç de Rus (Castellar de n'Hug)". Diputació de Barcelona. Servei de Catalogació i Conservació de Monuments. Memòria 1983.
. "Procés d'arrencament de les pintures murals". Catàleg Xavier Nogués. Ajuntament de Barcelona, 1984.
. "Restauració de la pintura sobre fusta. El retaule de la Paeria". De Museus. Quaderns de museologia i museografia, núm. 2, 1989, pp. 58-65.

Conferències:
. Conferència col·loqui sobre restauració-conservació a la Fundació Miró, 1979.
. Conferència sobre conservació-restauració al Cercle Artístic de Barcelona, 1980.
. Conferència sobre conservació-restauració a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, Vic, 1980.
. Conferència sobre conservació-restauració al monestir de Montserrat, 1981.

Seminaris:
. Participació en el curset "Escola d'Estiu Rosa Sensat", sobre conservació i tècniques de pintura sobre llenç. 1982.
. Seminari sobre la restauració de béns culturals. Pintura damunt llenç. Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, maig 1988.
. Seminari sobre la restauració de béns culturals. Pintura mural. Escola d'Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, febrer 1989.

IV. ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA PROFESSIÓ
. Professor de l'extingida Escola Internacional de Pintura Mural 'Mique Farré'. Curs d'especialització en l'estudi i conservació de pintures murals. Estius 1977, 1978 i 1979.
. Vocal i membre del Patronat del Museu Dalí de Figueres com a expert en identificació d'obres d'art i conservació. Període comprès entre 1974 i 1983.
. Assistència a congressos internacionals de conservació:
- IIC, International Institute for Conservation, Lisboa 1972.
- ICOM, Copenhague 1973.
- ICOM, Venècia 1975.
. Assistència a congressos d'àmbit estatal:
- Comitè Espanyol de l'ICOM per a la conservació. Sevilla 1976.
- Comitè Espanyol de l'ICOM per a la conservació. Teruel 1978.
- Comitè Espanyol de l'ICOM per a la conservació. Valladolid 1980.
. Viatge a Berlín amb motiu de les "Setmanes Catalanes a Berlín" per encàrrec de l'Ajuntament de Barcelona com a expert en conservació.
. Viatge a Nova York amb motiu de l'exposició antològica dedicada a Picasso en el Museu d'Art Modern de l'esmentada ciutat, per tenir cura de les obres del pintor propietat del Museu Picasso de Barcelona (1980).
. Viatge a Sant Petersburg i Moscou amb motiu de l'exposició Picasso als museus de l'Hermitage i Puskin, respectivament (1988).

V. REINSTAL·LACIONS
Intervé en les reinstal·lacions del Museu d'Art de Catalunya (anys 1940 i 1974), en la instal·lació del Museu d'Art Modern al Palau de la Ciutadella (any 1940), i en la instal·lació del Museu Picasso (any 1963).


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook