Riquer i Morera, Martí deBarcelona, 03.05.1914-17.09.2013.
Comte de la Casa Dàvalos i Gran d'Espanya. Nét del dibuixant i pintor Alexandre de Riquer.
Doctor en filologia romànica, fou considerat el principal romanista de Catalunya. Especialista en literatura medieval catalana i el Segle d'Or espanyol, conegut per seguir una metodologia molt rigorosa de recerca, que va aplicar per exemple a la literatura comparada.
Fou catedràtic de literatures romàniques a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1950 fins 1984. De 1987 a 1990 fou professor emèrit de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. El 1990 es va retirar com a professor.
Especialitzat en estudis medievals, es distingí en el camp de la literatura provençal, de l'antiga literatura francesa i de la literatura catalana.
Se'l distingí amb la "Clau de Barcelona". El 1990 li fou atorgat el IV Premi Internacional Menéndez Pelayo. El 1997 el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. El 1998 el "Premi Esteve Bassols i Montserrat", de l'Associació Catalana de Comunicació i Relacions Públiques, nomenant-lo "Senyor de Barcelona". El 2000, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esports li concedí el "Premio Nacional de las Letras Españolas", i també rebé el XI Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca. L'any 2004, l'Institut d'Humanitats de Barcelona li rendí homenatge en el seu 90è aniversari; i l'Instituto de España i la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona l'homenatjaren per l'antiguitat acadèmica. El 2005, la Societat General d'Autors i Editors (SGAE) li concedí la medalla d'or i rebé un homenatge al congrés "Cervantes, el Quijote y Barcelona". El 2009 la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i la Institució de les Lletres Catalanes l'homenatjaren amb motiu del seu 95è aniversari.
Fou president d'honor de l'Associació de Bibliòfils de Barcelona i estigué molt vinculat a l'associació internacional d'aquest organisme amb seu a París. Fou president de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona entre 1963 i 1996; i després president d'honor fins la seva defunció. Fou membre de la Real Academia Española des de 1965, de la Real Academia de la Historia, de l'Institut de France i de la British Academy. Va ser senador per designació reial el 1977.
Fou elegit acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 17 d'abril de 1996, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Enric Llimona i Raymat, i Eduard Ripoll i Perelló.

SELECCIÓ D'OBRES
. "L'humanisme català (1388-1494)". Barcino, Barcelona, 1934.
. "Humanisme i decadència en les lletres catalanes". Revista de Catalunya, Barcelona, 1934.
. "Comentaris crítics sobre clàssics catalans". Barcino, Barcelona, 1935.
. "Manual de heráldica española". Apolo, Barcelona, 1942.
. "La lírica de los trovadores". CSIC, Madrid, 1948.
. "Los cantares de gesta franceses". Gredos, Madrid, 1952.
. "Historia de la literatura catalana". Ariel, Barcelona, 1964-1966.
. "Historia de la literatura universal". Noguer, Barcelona, 1957-1959. En col·laboració amb José María Valverde.
. "Caballeros andantes españoles". Espasa Calpe, Madrid, 1967.
. "L'arnès del cavaller: armes i armadures catalanes medievals". Ariel, Barcelona, 1968.
. "Cavalleria: fra realtà e letteratura nel Quattrocento". Adriatica, Bari, 1968.
. "El combate imaginario: Las cartas de batalla de Joanot Martorell". Seix Barral, Barcelona, 1972. En col·laboració amb Mario Vargas Llosa.
. "Los trovadores". Planeta, Barcelona, 1975.
. "Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550". Quaderns Crema, Barcelona, 1983.
. "Vida i aventures de don Pero Maça". Quaderns Crema, Barcelona, 1984.
. "Heráldica Castellana en tiempos de los Reyes Católicos". Quaderns Crema, Barcelona, 1986.
. "Estudios sobre el Amadís de Gaula". Sirmio, Barcelona, 1987.
. "Cervantes, Passamonte y Avellaneda". Sirmio, Barcelona, 1988.
. "Cervantes en Barcelona". Sirmio, Barcelona, 1989.
. "Aproximació al Tirant lo Blanc". Quaderns Crema, Barcelona, 1990 (Premi Nacional d'Assaig).
. "Tirant lo Blanch, Novela de historia y de ficción". Sirmio, Barcelona, 1992.
. "Les poesies del trobador Guillem de Berguedà". Quaderns Crema, Barcelona, 1996.
. "Quinze generacions d'una família catalana". Quaderns Crema, Barcelona, 1998.
. "Caballeros medievales y sus armas". 1999.
. "Llegendes històriques catalanes". Quaderns Crema, Barcelona, 2000.
. "Para leer a Cervantes". El Acantilado, Barcelona, 2003. (Premi Bartolomé March al millor llibre de crítica literària de l'any 2003).
. "Vida y amores de los trovadores y sus damas". El Acantilado, Barcelona, 2004.
. "Vida i aventures del cavaller valencià don Pero Maça". Quaderns Crema, Barcelona, 2004.
. "Caballeros andantes españoles". Gredos, Madrid, 2008. [Nova edició del llibre d'Espasa-Calpe de 1967].
. "Los cantares de gesta franceses". Gredos, Madrid, 2009. [Traducció de "Les chansons de geste françaises" de 1957, amb pròleg d'Isabel de Riquer].

Algunes edicions de les quals tingué cura:
. Antoni Canals, "Scipió e Anibal. De providència. De arra de ànima". Barcino, Barcelona, 1935.
. Jordi de Sant Jordi, "Poesies". Catalònia, Barcelona, 1935.
. Bernatz de Ventadorn, "Poesías". Yunque, Barcelona, 1940.
. Sebastián de Covarrubias, "Tesoro de las lenguas castellana o española". Horta, Barcelona, 1943.
. Miguel de Cervantes, "Don Quijote de la Mancha". Juventud, Barcelona, 1944.
. Jacinto Verdaguer, "L'Atlàntida". Ajuntament de Barcelona, 1946. En col·laboració amb E. Junyent.
. Pero Martínez, "Obras". CSIC, Barcelona, 1946.
. Cerverí de Girona, "El trovador Cerverí de Girona". Universitat de Barcelona, 1946.
. Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, "Tirant lo Blanc". Selecta, Barcelona, 1947.
. Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, "Tirante el Blanco: traducción castellana de 1511". Associació de Bibliòfils, Barcelona, 1947-1949.
. Andreu Febrer, "Poesies", Barcino, Barcelona, 1951.
. Gilabert de Proíxita, "Poesies", Barcino, Barcelona, 1954.
. Juan Boscán, "Obras poéticas", Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat de Barcelona, 1957. En col·laboració amb Antoni Comas i Joaquim Moles.
. Chrétien de Troyes, "Li contes del graal". Espasa-Calpe, Madrid, 1961.
. Guillem de Berguedà, "Guillem de Berguedà". Abadia de Poblet, l'Espluga de Francolí, 1971.
. Alonso Fernández de Avellaneda, "Don Quijote de la Mancha". Espasa-Calpe, Madrid, 1972.
. Fernando de Rojas, "La celestina". Alfaguara, Madrid, 1974.
. Alan Chartier, "La belle dame sans merci". Quaderns Crema, Barcelona, 1983.
. "La chanson de Roland. El Cantar de Roldán y el Roncesvalles navarro". El Festín de Esopo, Barcelona, 1983.
. Chrétien de Troyes, "El Cuento del grial de Chrétien de Troyes y sus Continuaciones". Sirmio, Barcelona, 1989.
. Arnaut Daniel, "Poesías". Quaderns Crema, Barcelona, 1994.
. Chrétien de Troyes, "El Cuento del grial de Chrétien de Troyes y sus Continuaciones". Siruela, Madrid, 1995. En col·laboració amb Isabel de Riquer.

Sobre Martí de Riquer:
. Joan Francesc Fondevila, "Martí de Riquer". Fundació Catalana per a la Recerca, Barcelona, 2003. [Inclou bibliografia quasi complerta de llibres, articles, conferències i edicions].
. Cristina Gatell; Glòria Soler, "Martí de Riquer. Viure la literatura", La Magrana, Barcelona, 2008. [Premi Gaziel de Biografies i Memòries 2007].
. Cristina Gatell; Glòria Soler, "Martín de Riquer. Vivir la literatura", RBA Libros, Barcelona, 2008. [Premi Gaziel de Biografies i Memòries 2007].


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook