Ribas i Piera, Manuel1925-2013
Doctor arquitecte i llicenciat en dret, professor universitari i membre de l'Institut d'Estudis Catalans (expresident de la secció de Ciències i Tecnologia).
Elegit acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 17 de març de 1999, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Jordi Bonet i Armengol, Leopoldo Gil Nebot, i Enric Llimona i Raymat.
Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 2001.
Des de 1956 exerceix la seva docència a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona com a catedràtic numerari i ara n'és professor emèrit. Pertany al departament d'Urbanisme i Ordenació del territori. Va fundar i dirigir (1984) el Programa de mestratge en Arquitectura del paisatge que hom imparteix a la UPC.
Treballà com a professional lliure en els camps de l'arquitectura, l'urbanisme i el paisatge.
Com a tal, és coautor del pla provincial urbanístic de Barcelona (1962) i de l'esquema director de la seva regió metropolitana (1968); autor dels plans generals urbanístics de Palma de Mallorca (1972), Múrcia (1977) i Tortosa (1984). És coautor de les normes de la Vall de Ribes (1985), del pla especial de la Ronda de Dalt de Barcelona (1987) i dels plans generals de Campdevànol (1987) i Ripoll (1989).
És autor també dels plans parcials d'eixample de Múrcia (Ensanche Norte, CR3, 1982) i de Tortosa (Temple I, 1993). Ha realitzat el projecte i execució de les noves rambles del Carmel (Barcelona 1991) i de Mollet (1995), de la nova plaça de l'Ajuntament de Ripoll (1993) i de la nova urbanització del casc històric de Sant Pere de Torelló (1995).
Autor del projecte d'entorn monumental del Monestir de Ripoll (1981). Va projectar i dirigir la restauració, acondicionament i ampliació del conjunt d'edificis de la cooperativa agrària de Gandesa i del santuari de la Fontcalda a Gandesa (1989).
Coautor del nou campus universitari de la Vall d'Hebron (Universitat de Barcelona, 1992) amb l'adequació dels edificis històrics de les Llars Mundet (facultats de Pedagogia i Psicologia).
Coautor del Parc de Vallparadís (25 Ha) a Terrassa, com a coordinador del conjunt i autor directe d'un sector de la 1a fase (1989-2005).
Coautor també del Parc de Sa Riera a Palma de Mallorca (2008), guanyat en concurs obert.
La seva darrera obra arquitectònica fou el projecte i direcció de la Parròquia de la Mare de Déu de les Neus al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs (2008).
Autor dels llibres "Jardins de Catalunya" (Edicions 62, Barcelona 1991), "Nicolau M. Rubió i Tudurí i el planejament territorial" (Editorial Altafulla, Barcelona 1995) i "Barcelona i la Catalunya-ciutat" (Angle Editorial, Manresa 2004). Nombrosos articles publicats en llibres i revistes a Espanya i a l'estranger.
Fou membre del "board" de l'"International Laboratory of Architecture and Urban Design" (ILAUD) de la Universitat d'Urbino des de la seva fundació el 1974 fins el 2003.
Fou designat per l'Associació Espanyola d'Urbanistes (AETU) membre del jurat dels Premis europeus d'urbanisme que atorgava l'"European Council of Town Planners".


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook