Nuix i Espinosa, Josep M.Nascut a Barcelona el 18 d'agost de 1924 i mort als Prats de Rei (Barcelona) el 30 d'agost de 2012.
Des de 1964 fins la seva jubilació fou encarregat d'excavacions de l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona.
Treballà en nombroses excavacions, entre les quals destaquen les de la ciutat romana d'Empúries, el monestir de Ripoll, les investigacions d'art rupestre, etc. Durant molts anys fou promotor d'activitats culturals dins del moviment excursionista català. En el camp de l'arqueologia es dedicà preferentment als estudis de numismàtica, com es pot veure a la bibliografia.
Des de la seva residència als Prats de Rei procedí a la catalogació del patrimoni artístic-arqueològic de la comarca i promogué les excavacions i les restauracions de les més importants (excavació de la ciutat romana del Pla de la Farinera; restauració de la torre-castell de la Manresana).
Elegit acadèmic corresponent pels Prats de Rei (Barcelona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 26 de juny de 1981, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Antoni Maragall i Noble, Frederic Marès i Deulovol, i Eduard Ripoll i Perelló.

A. BIBLIOGRAFIA, RECENSIONS I TREBALLS EN PREMSA
Bibliografia
. "Prospecciones en la 'Fou de Bor' (Cerdaña española). Un hallazgo de cerámica Hallstática", a "Estudios", I, 1950, p. 6, 3 fig.
. "Medalla del Cincuentenario de las excavaciones de Ampurias (1908-1958)", a "Ampurias", XXIV, 1962, p. 347, 1 fig.
. "Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares II", a "Ampurias", XXIV, 1962. [Província de Barcelona: Badalona, pp. 280-283; Berga, p. 284; Martorelles, p. 296; Mataró, p. 298; Sant Andreu de la Barca i Sant Genís de Vilassar, p. 302; Terrassa i Tona, pp. 305-306; Vilassar de Mar, p. 310. Província de Girona: Anglès, p. 311; Cadaqués, Palamós i Sant Julià de Ramis, pp. 313-314. Província de Tarragona: Barberà i la Cènia, p. 337].
. "Exposición de Numismática Romana", a "Ampurias", XXVI-XXVII, 1964-1965, pp. 349-453, 2 fig.
. "Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares III", a "Ampurias", XXVI-XXVII, 1964-1965. [Província de Barcelona: Cabrera de Mataró, p. 265; Òdena, p. 272; Santa Coloma de Gramenet i Cerdanyola, pp. 275-276].
. "Exposición de Culturas Primitivas de la Guinea Ecuatorial", a "Ampurias", XXVIII, 1966, pp. 290-293, 1 làm.
. "Grupo de colaboradores del Instituto de Prehistoria y Arqueología", a "Ampurias", XXIX, 1967, pp. 304-305.
. "Exposición 'Monumentos restaurados y Museos Locales de la Provincia de Barcelona'", a "Ampurias", XXX, 1968, pp. 379-384, 2 fig.
. "Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares IV", a "Ampurias", XXX, 1968. [Província de Barcelona: Cervelló, pp. 321-322 (en col·laboració amb R. Batista i M. Berges); Oristà, p. 325].
. "La aportación Espeleológica a los descubrimientos Prehistóricos y Arqueológicos", a "Comunicaciones del I Congreso Nacional de Espeleología", Barcelona, 1970, pp. 147-149.
. "La moneda en la antigüedad, II", a "Información Arqueológica", 4-5, 1971, p. 126-129, 7 fig. En col·laboració amb L. Villaronga.
. "Inauguración del Museo de Olérdola", a "Ampurias", 33-34, 1971-1972, pp. 413-416, 2 fig.
. "Exposición de Arte Rupestre de Valcamónica (Italia)", a "Ampurias", 33-34, 1971-1972, p. 397-398, 1 fig.
. "Nuevos hallazgos arqueológicos en el término municipal de Tavertet", a "Información Arqueológica", 7, 1972, pp. 13-16, 3 fig. En col·laboració amb R. Batista i J. M. Nolla.
. "I Congreso Nacional de Numismática", a "Información Arqueológica", 10, 1973, pp. 86-87.
. "Olérdola", a "Revista San Jorge", 92, 1973, pp. 56-62, 11 fig.
. "XVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos a Tàrrega", a "Información Arqueológica", 12, 1973, pp. 155-156.
. "Las monedas partidas procedentes de las excavaciones de Emporion", a "Numisma", 120-131, 1973-1974, pp. 75-90, 2 gràf., 2 fig. En col·laboració amb E. Ripoll i L. Villaronga.
. "Sobre unas raras monedas emporitanas", a "Miscelánea Arqueológica", tom II, Barcelona, 1974, pp. 81-86, 3 fig. En col·laboració amb L. Villaronga.
. "XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", a "Información Arqueológica", 13, 1974, pp. 23-24.
. "Un bronce inédito de Máximo Tirano acuñado en Barcelona, hallado en Tarrasa (Barcelona)", a "Numisma", 138-143, 1976, pp. 3-7, 9 fig.
. "Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. 21 i 22 de febrer del 1976", a "Butlletí de l'Agrupació Excursionista de Catalunya", març 1976, p. 2.
. "Monedas de los judíos halladas en las excavaciones de Emporiae", a "Numisma", 138-143, 1976, pp. 3-10, 1 fig. En col·laboració amb E. Ripoll i L. Villaronga.
. "Notes d'Arqueologia de Catalunya", a "Informació Arqueològica", 26, 1978 (província de Barcelona: els Prats de Rei, p. 32, 1 fig.).
. "Notes preliminars sobre les excavacions arqueològiques de la Basílica de Santa Maria de Ripoll", a "Revista de Girona", XXIV, 83, 1978, pp. 223-230, 1 pl., 9 fig. En col·laboració amb E. Ripoll i T. Carreras.
. "La circulación monetaria en Emporion", a "Actas del Symposium Numismático de Barcelona", I, 1979, pp. 45-55. En col·laboració amb E. Ripoll i L. Villaronga.
. "Un arxiu espeleològic", a "I Simposi de l'Equip de Recerques Espeleològiques", Barcelona, 1979, pp. 93-96.
. "Notes d'Arqueologia de Catalunya", a "Informació Arqueològica", 30, 1979 (província de Tarragona: Santa Coloma de Queralt, p. 171).
. "Consecuencias del estudio de las monedas halladas en las excavaciones de Emporion", a "Studien zu Fundmünsen der Antike", Band 1, Berlín, 1979, pp. 241-258. En col·laboració amb E. Ripoll i L. Villaronga.
. "Excavacions a la vil·la romana de can Bosch de Basea (Terrassa)", Terrassa, 1980, 147 pp., 38 fig. En col·laboració amb E. Morral i A. Martin.
. "Les contramarques 'Dofí' i 'DD' de les monedes d'Emporion", a "Homenatge a la memòria del Prof. Nino Lamboglia", Bordighera, 1981. En col·laboració amb E. Ripoll i L. Villaronga.
. "Les troballes de monedes a Empúries". En col·laboració amb E. Ripoll i L. Villaronga.

Recensions
. Villaronga Garriga, Leandro: "Las monedas de Arse-Saguntum", a "Ampurias", XXX, 1968, pp. 427-428.
. Villaronga Garriga, Leandro: "Las monedas hispano-cartaginesas", a "Información Arqueológica", 13, 1974, p. 29.
. Secció Numismàtica del Cercle Filatèlic i Numismàtic, Barcelona: "Acta Numismática III", a "Información Arqueológica", 15, 1974, p. 91.

Premsa
. "Ampurias fut à jamais détruite par les envahisseurs germains, normands et arabes", a "L'Independent", Perpinyà, 1 p., 4 fot.

B. PARTICIPACIÓ A CONGRESSOS, SIMPOSIS I ASSEMBLEES
. Membre del "III Congreso Internacional de Arqueología Submarina", Barcelona, 1 al 7 de setembre de 1961.
. Membre del "VII Congreso Arqueológico Nacional", Barcelona, 9 de setembre de 1961.
. Membre del "X Congreso Arqueológico Nacional", Maó, 25 al 29 d'abril de 1967.
. Membre del "XI Congreso Arqueológico Nacional", Mèrida-Càceres, 26 al 29 de març de 1969.
. Membre del "I Congreso Nacional de Espeleología", Barcelona, 5 al 8 de desembre de 1970.
. Membre de la "XV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", Terrassa, 14 de maig de 1972.
. Membre del "I Congreso Nacional de Numismática", Saragossa, 12 al 16 de desembre de 1972.
. Membre de la "XVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", Tàrrega, 28 i 29 d'abril de 1973.
. Membre del "XIII Congreso Arqueológico Nacional", Huelva, 8 al 12 d'octubre de 1973.
. Membre de la "XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", Santa Coloma de Queralt, 21 d'octubre de 1973.
. Membre de la "XVIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", l'Espluga de Francolí, 29 de setembre de 1974.
. Membre del "II Congreso Nacional de Numismática", Salamanca, 7 a l'11 d'octubre de 1974.
. Membre del "Colloque de Ruscino", organitzat per la Direction des Antiquites Historiques du Languedoc-Roussillon, Perpinyà, 23 al 25 de maig de 1975.
. Membre del "Simposio Nacional de Arqueología Submarina", organitzat per la Federació d'Activitats Subaquàtiques (FEDAS) i l'Institut de Prehistòria i Arqueologia de la Diputació de Barcelona, Barcelona, 30 de maig a l'1 de juny de 1975.
. Membre de la "XIX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos", Vilanova i la Geltrú, 26 d'octubre de 1975.
. Membre del "II Col·loqui Internacional de Puigcerdà", organitzat per l'equip de Recerques Ceretanes, Puigcerdà, 3 al 6 de juny de 1976.
. Membre del "III Congreso Nacional de Numismática", Barcelona, 27 de febrer a l'1 de març de 1978.
. Membre del "Symposium Numismático de Barcelona", Barcelona, 27 i 28 de febrer de 1979.
. President del "I Simposi d'Espeleologia de l'ERE", organitzat per l'equip de Recerques Espeleològiques de l'Agrupació Excursionista de Catalunya, Barcelona, 17 i 18 de març de 1979.
. Membre del "Simposi Numismàtic de Barcelona", Barcelona, 3 i 4 de març de 1980.

C. EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES I ACTIVITATS DE CAMP
. Gener de 1964. Col·laboració a l'excavació de la vil·la romana de l'Espelt (Òdena, Barcelona).
. Setembre de 1964. Col·laboració a l'excavació i extracció de mosaics de la vil·la romana de l'Espelt (Òdena, Barcelona).
. Setembre-octubre de 1965. Col·laboració a l'excavació de la vil·la romana del Romeral (Albesa, Lleida), amb extracció de mosaics.
. Maig-juny de 1966. Col·laboració a l'excavació de la vil·la romana del Romeral (Albesa, Lleida), amb extracció de mosaics.
. Abril de 1966. Descobriment i prospecció de la cova "Pidomont" amb jaciment prehistòric (Corbera, Barcelona), en col·laboració amb M. Berges i R. Batista.
. Maig de 1966. Col·laboració amb M. Berges a l'estudi i buidat de sitges al "Conjunt Monumental d'Olèrdola" (Sant Miquel d'Olèrdola, Barcelona).
. Juny-juliol de 1968. Col·laboració a l'excavació i extracció de mosaics a la vil·la romana del Romeral (Albesa, Lleida), 3a campanya.
. Agost de 1968. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Octubre de 1968. Col·laboració a l'excavació de la ciutat visigoda de "Recópolis" (Zorita de los Canes, Guadalajara).
. Juliol de 1969. Prospeccions al recinte del monestir de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), antic camp de futbol.
. Agost de 1969. Col·laboració en les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Setembre-novembre de 1969. Excavació a la "Vinya de can Guich, zona de Can Fatjó", jaciment ibero-romà (Rubí, Barcelona).
. Maig de 1970. Excavació d'unes sepultures antropomorfes a la necròpolis alto-medieval de "L'Esquerda" (Roda de Ter, Barcelona).
. Juliol-agost de 1970. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXIV Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología" i "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Febrer de 1971. Prospecció arqueològica davant el portal de l'església de la localitat dels Prats de Rei (Barcelona).
. Juny de 1971. Col·laboració a l'excavació de la necròpolis alto-medieval al monestir de Santa Maria de Ripoll (Girona).
. Juliol-agost de 1971. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXV Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología" i "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Desembre de 1971 a febrer de 1972. Col·laboració a l'excavació de la necròpolis alto-medieval al monestir de Santa Maria de Ripoll (Girona).
. Juliol-agost de 1972. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXVI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología" i "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Novembre-desembre de 1972. Col·laboració a l'excavació de la necròpolis alto-medieval al monestir de Santa Maria de Ripoll (Girona).
. Febrer de 1973. Prospecció al poblat ibero-romà "La cadira del bisbe" o "Turó dels dos pins" (Sant Pere de Premià, Barcelona).
. Febrer de 1973. Col·laboració a l'excavació d'una necròpolis medieval a Vilassar de Mar (Barcelona).
. Març de 1973. Estudi descriptiu i de senyalització de jaciments arqueològics i edificacions d'interès a la zona del baix Vallès Occidental. En col·laboració amb E. Ripoll, M. Llongueras, R. Batista i J. Barberà.
. Juliol-agost de 1973. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXVII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología" i "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Març-juny de 1974. Col·laboració a l'excavació de la vil·la romana de Can Bosch de Basea (Terrassa, Barcelona).
. Juliol-agost de 1974. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXVIII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología" i "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Gener de 1975. Col·laboració a l'excavació del poblat ibèric i muralla del "Turó de Mont Gros" (el Brull, Barcelona).
. Febrer de 1975. Col·laboració a l'excavació de la galeria coberta de "Sant Corneli" i reconeixement de diversos jaciments medievals (Tabertet, Barcelona).
. Abril de 1975. Col·laboració a l'excavació de la cista megalítica de "Pla de Ferrans" (Argensola, Barcelona).
. Juliol-agost de 1975. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXIX Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología" i "Campo Juvenil Internacional" (l'Escala, Girona).
. Novembre-desembre de 1975. Col·laboració a l'excavació de la necròpolis alto-medieval al monestir de Santa Maria de Ripoll (Girona).
. Gener-febrer de 1976. Col·laboració a l'excavació de la necròpolis alto-medieval al monestir de Santa Maria de Ripoll (Girona).
. Juny de 1976. Prospeccions a la zona urbana, jaciments ibero-romans i medievals de la localitat dels Prats de Rei (Barcelona).
. Juliol-agost de 1976. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXX Curso Internacional de Arqueología" i "Campo Internacional de Trabajo" (l'Escala, Girona).
. Juliol-agost de 1977. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXXI Curso Internacional de Arqueología" i "Campo Internacional de Trabajo" (l'Escala, Girona).
. Febrer-març de 1978. Prospeccions arqueològiques a l'interior de l'església de Sant Pere (Ripoll, Girona).
. Juliol-agost de 1978. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXXII Curso Internacional de Arqueología" i "Campo Internacional de Trabajo" (l'Escala, Girona).
. Juny de 1979. Excavació al jaciment ibero-romà d'"El camp de la Farinera" (els Prats de Rei, Barcelona).
. Juliol-agost de 1979. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXXIII Curso Internacional de Arqueología" i "Campo Internacional de Trabajo" (l'Escala, Girona).
. Juny de 1980. Col·laboració a l'excavació de la vil·la romana de l'Espelt (Òdena, Barcelona).
. Juliol-agost de 1980. Col·laboració a les excavacions de la ciutat greco-romana d'Empúries, "XXXIV Curs Internacional d'Arqueologia" i "Camp Internacional de Treball" (l'Escala, Girona).


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook