Cortés i Mir, FrancescNascut el 13 de març de 1965.
Llicenciat en Geografia i Història el 1988 per la UNED.
Doctorat en Filosofia i Lletres, secció Art, el 1994 per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Activitat professional
. D'ençà 2000. Professor titular departament d'Art de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
. 1998-2000. Professor associat departament d'Art de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
. 1995-2000. Professor titular d'Ensenyament Secundari Obligatori.
. 1990-1993. Becari de Formació del Personal Investigador de la UAB.

Idiomes
. Anglès: Correctament.
. Francès: Correctament.
. Italià: Bé.
. Alemany: Regular.
. Portuguès: Bé.

Participació en projectes d'investigació finançats
. "Elements dramàtics en la música catalanoaragonesa del segle XVII", 1992-1998.
. "Tipologies vocals i instrumentals en el barroc de l'Antiga Corona d'Aragó", 1998-2002.
. "La Música amb text de Jacint Verdaguer. Base de dades", 1994-1995.
. "La Música Lírica i la Cançó a Espanya: creació, models i recepció entre 1881 i 1906", 2002-2005.
. "Catalogació i estudi de l'arxiu musical de Canet. Beca d'investigació 'Raimon Bonal i de Falgàs'", 2004-2005.

Publicacions
. "'La Fattucchiera', de Vicenç Cuyàs", SGAE-ICCMU, Madrid, 1998, 522 pàgs.
. "Joan Pau Pujol: la música d'una època", Ed. Altafulla, Barcelona, 1994, pàgs. 25-76. En col·laboració amb Francesc Bonastre, Francesc Costa, José Pavía i Josep M. Gregori.
. "Història de la Música Catalana, Valenciana i Balear. 'La música religiosa'", Edicions 62, Barcelona, 2000, pàgs. 187-255. En col·laboració amb Xosé Aviñoa.
. "Felip Pedrell. Nocturns", Biblioteca de Catalunya, Barcelona, pàgs. XVI-142.
. "Santiago Rusiñol. L'alegria que passa. El jardí abandonat. 'La música d'Enric Morera per a L'alegria que passa'", Editorial Proa, Barcelona, 2001, pàgs. 29-36.
. "'La Fattucchiera. Melodrama en dos actos. Música de Vicente Cuyás'. Reducción para canto y piano. Estudio crítico", ICCMU-SGAE, Madrid, 2001, pàgs. 1-305.
. "La Celestina. Escena V, Acto II", ICCMU-SGAE, Madrid, 2000, pàgs. 1-50.
. "Activa Multimedia. Arte y Música", Editorial Plaza&Janés, Barcelona, 1995, pàgs. 162-225.
. "Els fons documentals de la Capella de Música de Mataró", a "Mataró Escrit", vol. 57, 1991, pàgs. 58-65.
. "El músic Joan Pau Pujol", a "Mataró Escrit", 1991, pàgs. 48-49.
. "Felip Pedrell: El compositor i la seva obra", a "Revista Musical Catalana", Barcelona, vol. 85, 1991, pàgs. 28-31.
. Introducció a "Por Nuestra Música", Bellaterra, 1991, pàgs. 5-9. En col·laboració amb Francesc Bonastre.
. "Enric Morera: un esperit abrandat per la música", a "Revista Musical Catalana", Barcelona, vol. 96, 1996, pàgs. 6-13.
. "El nacionalisme musical de F. Pedrell: 'Por Nuestra Música' i les seves polèmiques", "VII Sessió d'estudis mataronins", Patronat Municipal de Cultura, Mataró, 1992, pàgs. 121-140.
. "La Música escènica de Felip Pedrell: Els Pirineus, La Celestina, El Comte Arnau", a "Recerca Musicològica", Bellaterra-UAB, vol. XI-XII, 1991-1992, pàgs. 63-98.
. "Abstracts", a "Recerca Musicològica", Bellaterra-UAB, vol. XI-XII, 1991-1992, pàgs. 501-507.
. "L'orgue català durant el segle XVIII. L'orguener Antoni Buscà i l'orgue de Santa Maria de Mataró", a "Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria", vol. 48, Mataró, 1994, pàgs. 19-33.
. "Joan Pau Pujol: El trànsit oblidat del segle XVI al XVII", a "Revista Musical Catalana", Barcelona, 1994.
. "Poesia i música en l'obra de Jacint Verdaguer", a "Revista Musical Catalana", vol. 134, Barcelona, 1995, pàgs. 30-34.
. Pròleg a l'edició "Lo Cant de la Muntanya", Editorial Clivis, Barcelona, 1995, pàgs. 5-8.
. "Epistolario y documentos de Francisco Asenjo Barbieri a Manuel de Bofarull (1870-1888): Cartas literarias y familiares", a "Anuario Musical", vol. 50, CSIC, Barcelona, 1995, pàgs. 201-234.
. "L'orgue de Santa Coloma de Queralt i Magí Garriga (1681)", a "Recull", vol. 3, Reus-Santa Coloma de Queralt, 1995, pàgs. 47-64. En col·laboració amb Roser Puig Tàrrech.
. "Víctor Balaguer i el projecte de música nacionalista pedrellià: Els Pirineus. El Segle Romàntic", Ed. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú, 1997, pàgs. 469-510.
. "Jacint Verdaguer: més que un text per a bastir-hi música", a "Anuari Verdaguer", vol. 4, Editorial Eumo, Vic, 1995-1996, pàgs. 189-208.
. "Ópera española: las obras de Felipe Pedrell", a "Cuadernos de Música Iberoamericana", vol. 1, Madrid, 1996, pàgs. 187-216.
. "Perspectives de futur en el segle XIX català", a "Butlletí de la Societat Catalana de Musicologia", vol. 4, Barcelona, 1997, pàgs. 131-142.
. "La zarzuela en Cataluña y la zarzuela en catalán", a "Cuadernos de Música Iberoamericana", vol. 2-3, Madrid, 1996-1997, pàgs. 289-318.
. "Cent cinquanta anys de la 'Missa' de Mn. Blanch: Una partitura viva", a "150 anys de la Missa de Mn. Blanch", Patronat Municipal de Cultura, Mataró, 1998, pàgs. 4-11.
. "El proyecto de arreglo para la orquesta del teatro de Barcelona: nuevos parámetros para el análisis de la actividad musical", a "Anuario Musical", vol. 53, CSIC, Barcelona, 1998, pàgs. 225-245.
. "'Arnaldo di Erill', de Nicolás Guañabens: aproximación al estado de la ópera en España a mediados del siglo XIX", a "Revista de Musicología", vol. XX, Madrid, 1997, pàgs. 505-522.
. "El projecte d'estrena al Teatro Real de Madrid de l'òpera 'Els Pirineus', a través de la correspondència de Víctor Balaguer a Felip Pedrell: estratègies i malvolences", a "Recerca Musicològica", vol. XIII, UAB, Bellaterra, 1997, pàgs. 213-267.
. "Les rapports du cercle de Felip Pedrell avec la France", a "Échanges musicaux franco-espagnols. XVIIè-XIXè siècles", Editorial Klincksieck, París, 2000, pàgs. 297-318.
. "L'ideari musical de Lluís Millet", a "La Roca de Xeix", vol. 21-22, Masnou, 2000, pàgs. 15-32.
. "La Ópera en Cataluña desde 1900 hasta 1936", a "La ópera en España e Hispanoamérica. Vol. II. Actas del Congreso Internacional 'La ópera en España e Iberoamérica. Una creación propia'", ICCMU, Madrid, 2002, pàgs. 325-362.
. Redactor del "Diccionario de la Música Española e Iberoamericana". Títols: "Abat, J."; "Andreu i Figuerola"; "Aparicio, A."; "Bas, J."; "Bassols, M."; "Cuyàs, Vicens" (en col·laboració amb E. Casares); "Entremés"; "Espona"; "Esteve"; "Ferrer, A."; "Fleta, F."; "Font, J."; "Fortuny"; "Isern"; "Jordà"; "Jover"; "Jurch"; "Llongueras"; "Manén, N."; "Manent, J."; "Marraco"; "Marshall"; "Mataró"; "Menéndez"; "Milá, F."; "Nogués"; "Ordeitg"; "Palau"; "Pallarés"; "Pardàs"; "Pedrell, F." (en col·laboració amb F. Bonastre); "Pelegrí"; "Pena, J."; "Perelló, M."; "Pérez, F."; "Peyró"; "Pons"; "Portell"; "Prat, E."; "Presiach"; "Puig"; "Puigbert"; "Pujal"; "Pujol, F."; "Pujol, J."; "Queralt, F."; "Rabasa, J."; "Recercadas"; "Reventós"; "Reynalt"; "Ribera"; "Rocabert"; "Roig"; "Ros"; "Ros-Marbà"; "Rosés"; "Rosés, P."; "Roure, C."; "Sala, C."; "Simón, Ll."; "Socías"; "Talamantes"; "Torra"; "Torrás"; "Torras, L."; "Torrent, M."; "Turull, X."; "Urgellés, G."; "Vallribera"; "Valls, P."; "Vehils"; "Verdaguer"; "Vidal, I."; "Vilageliu"; "Vilagrasa"; "Vilallonga"; "Vinyals, J."; i "Zamacois, J.", vol. I, II, III, IV, V, VI, VII i VIII, SGAE, Madrid, 1999-2002.
. "Libretos y ópera: más que un soporte musical para la recepción de las óperas españolas de los siglos XIX y XX", a "Revista de Musicología", vol. XXIV, Madrid, 2001, pàgs. 1187-1200.
. Redactor de la "Gran Enciclopèdia de Música", Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1999-2002.
. "Si d'eix gran riu del Paradís / hagués la música sentida: estudi sobre el perquè de Verdaguer a la Música", a "Verdaguer: un geni poètic", Biblioteca de Catalunya, Barcelona, 2002, pàgs. 153-162.
. "Música coral: l'incert llindar entre allò poètic, nacional i religiós", a "Revista Musical Catalana", núm. 212, 2002, pàgs. 28-29.
. "Resum argumental de 'La Fattucchiera'", a "La Fattucchiera", Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2002, pàgs. 12-35.
. "La Rauxa del romanticisme a la Barcelona de les Carlinades", a "Temporada de Ópera", Amics Liceu, Barcelona, 2001, pàgs. 35-39.
. "Els Pirineus de Pedrell: símbol i música escrits 'als jardins meridionals'", a "Temporada de Ópera", Amics Liceu, Barcelona, 2002, pàgs. 94-99.
. "Diccionario de la Zarzuela", vol. I-II, SGAE-ICCMU, 2002-2003. En col·laboració amb Emilio Casares, Ramón Sobrino, Encina Cortizo, Víctor Sánchez, Luís G. Iberni i M. Luz González.
. "Els vessants de 'Los Pirineus' de Felip Pedrell", a "Revista Musical Catalana", núm. 220, 2003, pàgs. 7-9.
. "A l'entorn de 'La Font de l'Albera'", a "Revista Musical Catalana", núm. 220, 2003, pàgs. 36-37.
. "Resum argumental", a "Los Pirineus. Libreto de la representación", Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2003, pàgs. 10-20.
. "El testament del segle: Pedrell segons Mascagni", a "Los Pirineus. Libreto de la representación", Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2003, pàgs. 28-41.
. "D'Atlàntida a Canigó: les interpretacions de l'èpica verdagueriana a Falla i Massana", a "Anuari Verdaguer", Eumo-Universitat de Vic, 2002, pàgs. 655-669.
. "Felip Pedrell. Los Pirineus. Edición crítica", ICCMU-SGAE, Madrid, 2004, pàgs. LXXXVI-763.
. "Referentes estilísticos y textuales franceses en la canción catalana", a "La Musique entre France et Espagne", Collection Musiques/Écritures, Presses Université de Paris-Sorbonne, 2003, pàgs. 103-128.
. "Una confessió autobiogràfica en 'Babel 46'", a "Montsalvatge-Ravel", programa del Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2004, pàgs. 20-29.
. "El deliciós plaer d'una ocupació inútil", a "Montsalvatge-Ravel", programa del Gran Teatre del Liceu, Barcelona, 2004, pàgs. 54-65.
. "Los Pirineus, l'estrena ara fa cent-un anys", a "Actas del Simposium Internacional 'Felip Pedrell 2004'", UAB-Amics del Liceu.
. "Apunts per a confegir el perfil social de l'organista a Catalunya durant el segle XIX", a "Anuari de l'orgue", vol. I, Associació Catalana de l'Orgue, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2002, pàgs. 65-78.
. "Gaudí vist per Guinjoan", a "Gaudí", Programa del Gran Teatre del Liceu, 2004, pàgs. 42-64.

Congressos
. "Congrés Internacional Felip Pedrell i el Nacionalisme Musical", Barcelona, 1991. Ponència "La música escènica de Felip Pedrell: Els Pirineus, La Celestina, El Comte Arnau".
. "Congrés Internacional Frederic Mompou", Barcelona, 1993. Ponència "Frederic Mompou i l'avantguarda musical".
. "Symposium El piano en España", Oviedo, 1994. Ponència "El piano en Cataluña después del magisterio de Cristòfor Taltabull".
. "Congrés El nacionalismo musical español e iberoamericano", Avilés-La Granda, 1994. Ponència "El nacionalismo de Felip Pedrell: hacia una nueva estética y lenguaje".
. "Congreso internacional sobre la zarzuela", Madrid, 1995. Ponència "La zarzuela en Cataluña y la zarzuela en catalán".
. "Congreso La música en España (1900-1927)", Avilés-La Granda, 1996. Ponència "El sinfonismo en Barcelona desde 1900 a 1927".
. "IV Col·loqui sobre Verdaguer", Vic, 1995. Ponència "Jacint Verdaguer: més que un text per a bastir-hi música".
. "II Simposium de Musicologia Catalana", Solsona, 1997. Ponència "Perspectives de futur en el segle XIX català".
. "Congreso La Música hispanoamericana en el 98", Avilés-La Granda, 1998. Ponència "El nacionalismo en la ópera en torno al 98".
. "Congreso Rencontres de Villecroze, Échanges musicaux franco-espagnol", Villecroze (França), 1998. Ponència "Les rapports du cercle de Felip Pedrell avec la France".
. "Congreso Teatro Lírico Español", Avilés-La Granda, 1999. Ponència "Modelos de teatro lírico hispánico en el primer tercio del siglo XX".
. "III curso de Música Romántica", Figueres, 1999. Ponència "El wagnerisme en la producció lírica catalana".
. Congreso La Ópera en España e Hispanoamérica: una creación propia", Madrid, 1999. Ponència "La ópera en Cataluña desde 1900 hasta la Guerra Civil".
. "Congrés Internacional La música catalana entre 1875-1936", Barcelona, 1999. Ponència "El nacionalisme musical".
. "Colloque International La Musique entre France et Espagne. Interactions Stylistiques I, 1870-1939", París, 2001. Ponència "Referentes estilísticos y textuales franceses en la canción catalana".
. "Congreso Verdi y su recepción en España", Avilés-La Granda, 2001. Ponència "El modelo dramático de Verdi en el área catalana".
. "I Simpòsium de l'orgue", Abadia de Montserrat, 2002. Ponència "Apunts per a confegir el perfil social de l'organista a Catalunya durant el segle XIX".
. "Congreso La Música instrumental en España en el siglo XIX", Avilés-La Granda, 2002. Ponència "Modelos para las propuestas sinfónicas en la Cataluña decimonónica".
. "Curs Felip Pedrell i el modernisme musical a Catalunya", Tortosa, 2003. Ponència "Felip Pedrell".
. "XXXV Universitat Catalana d'Estiu", Prada de Conflent (França), 2003. Ponència "La creació de la consciència nacional a partir de l'òpera: Los Pirineus de Felip Pedrell i Víctor Balaguer".
. "Congreso Imágenes de España en Música", Avilés-La Granda, 2003. Ponència "Imagen lírica de España: al otro lado del espejo".
. "Congrés Miquel Querol i la Música Hispànica del Barroc", Barcelona, 2004. Ponència "Estudi del llegat compositiu de Miquel Querol".
. "Internationale Tagung Von Grenzen un Ñändern, Zentren und Rändern... der Erste Weltkrieg un die Verschiebungen in der musikalischen Geographie Europas", Berlín, 2004. Ponència "The Silver Age of Music in Barcelona".
. "III Seminari Internacional de Musicologia i Litúrgia", Mallorca, 2004. Ponències "El repertori litúrgic del segle XIX" i "L'impacte del Motu Propio de Pius X (1903)".
. "XXVI Cursos de La Granda", Avilés, 2004. Ponència "La romanza en la zarzuela catalana: de la 'gatada' al 'drama lírico'".
. "Simposi Apel·les Mestres", Barcelona, 2004. Ponència "Les obres escèniques musicades amb textos d'Apel·les Mestres".
. "III Jornades d'Investigació Musical", Palma de Mallorca, 2004. Ponència "Circulació i recepció de l'òpera a Barcelona: relacions entre Mallorca i Madrid entre 1802 i 1815".
. "Congrés Music in Spain during the Eighteenth Century", Cardiff (Regne Unit), 1993. Comunicació "The catalan organ during the Eighteenth Century".
. "IX Seminario Europeo de Etnomusicología", Calella (Espanya), 1994. Comunicació "La música com a símbol de la consciència nacional".
. "IV Congreso de la Sociedad Española de Musicología", Madrid, 1997. Comunicació "Arnau d'Erill (1859), òpera de Nicolau Guañabens".
. "V Congreso de la Sociedad Española de Musicología", Barcelona, 2000. Comunicació "Libretos y ópera: más que un soporte musical para la recepción de las óperas españolas de los siglos XIX y XX".
. "V Col·loqui sobre Verdaguer", Barcelona-Vic-Folgueroles. Comunicació "D'Atlàntida a Canigó: les interpretacions de l'èpica verdagueriana a Falla i Massana".
. "Simposi Internacional Felip Pedrell", Barcelona, 2003. Ponència "Los Pirineus, de Felip Pedrell".
. "VI Congreso de la Sociedad Española de Musicología", Oviedo, 2004. Comunicació "Poesía, imagen y música en los libretos de Apeles Mestres".

Premi de "Musicologia Històrica Emili Pujol", any X, 1994, atorgat al treball "El nacionalisme musical de Felip Pedrell a través de les seves òperes". Entitat convocant del premi: Institut d'Estudis Ilerdencs-Diputació de Lleida, adscrit al CSIC i a l'Institut d'Estudis Catalans.

Estudis musicals realitzats
. Grau Superior de Composició i instrumentació al Conservatori Professional de Badalona.
. Grau Superior d'Armonia, Contrapunt i Fuga, al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
. Grau Superior de Piano, al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
. Grau Superior de Direcció Coral, al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
. Pedagogia Musical, al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
. Pràctiques de professorat (2 cursos), al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
. Grau Superior de Direcció d'orquestra amb A. Ros-Marbà, al Conservatori Superior del Liceu.
. Grau professional de trompeta, al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.
. Cursos d'Història de la Música i Estètica, al Conservatori Superior Municipal de Barcelona.

Cursos i/o seminaris impartits
. "L'expressionisme musical". Als cursos "La Universitat a l'abast", "Com mirar una obra d'art expressionista", organitzats per la UAB, 1990.
. "La música catalana en el segle XX". Als cursos "La Universitat a l'abast", organitzats per la UAB, 1991.
. "Frederic Mompou i el seu entorn cultural", curs commemoratiu, conferència i taula redona "Miró, Foix, Mompou" organitzats per la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, Barcelona, 1991.
. "La producció lírica catalana al voltant del 98". Al curs "La música al tombant de dos segles", organitzat pel Consell Català de la Música, 1998.
. "El nacionalisme musical a Catalunya". Al curs "El Romanticisme", organitzat per les Juventuts Musicals de Figueres, 1999.
. "Les muses del Palau. Una passejada per la música catalana des de la Renaixença", organitzat per la Fundació "la Caixa", Vic, 2000.
. "Poesia i música modernistes: un punt de trobada". Al curs "La Societat Modernista", organitzat per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, 2001.
. "Verdaguer i la música", organitzat pel Museu de la Ciutat, Barcelona, 2001.
. "La música religiosa i l'orgue català durant els segles XIX i XX", als cursos de formació d'organistes organitzats per l'Arxiprestat de Barcelona, Monestir de Montserrat, 2001.
. "La Fattucchiera", conferència organitzada per "Amics del Liceu", Barcelona, 2001.
. "La Fattucchiera: de les conjectures sobre un manuscrit a l'escena operística", als "Col·loquis sobre musicologia" organitzats pel Departament de Musicologia de l'Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona, 2001.
. "La música en temps de Puig i Cadafalch", dins els actes de l'"Any Puig i Cadafalch", organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona, 2001.
. "Paradís perdut i retrobat: la música en l'obra de Verdaguer", conferència amb Francesc Codina a la biblioteca Pompeu Fabra, Mataró, 2002.
. "Música i Verdaguer: un pont entre èpoques", conferència organitzada per l'Associació de Crítics Musicals en Llengua Catalana, Barcelona, 2002.
. "Romanticisme i nacionalismes", al cicle de conferències "Música per als no músics", organitzat per la Fundació Caixa Sabadell, Barcelona, 2003.
. "Giuseppe Verdi: de les primeres obres a la denominada Trilogia Popular", videoconferència al curs "Opera Learning", organitzat pel Gran Teatre del Liceu, 2004.
. "Del blues a la cultura pop. Memòria del segle XX", al curs de la Universitat d'Estiu de la UAB, 2004.
. "La Fattucchiera de V. Cuyàs", conferència a Màlaga, 2004.
. Participació als cicles de conferències de la Fundació Universitària Martí l'Humà amb la classe "Rigoletto", la Garriga, 2004.
. "Els Planetes de Gustav Holst", conferència a la UAB, 2004.
. Membre numerari de la Societat Verdaguer d'ençà 2003.
. Elegit acadèmic corresponent per Mataró (Barcelona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de desembre de 2005, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Cecília Colien Honegger, i Josep Maria Mestres i Quadreny.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook