Campuzano Ruiz, Enrique. Estudis universitaris a Valladolid i Madrid.
. Llicenciatura en Història de l'Art. Universitat Complutense de Madrid. 1976.
. Doctor en Història de l'Art per la Universitat Complutense de Madrid. 1981.
. Cursos de restauració a l'Estudi Taller de la Conferència Episcopal Espanyola. Madrid, 1978-1981.
. Creació del Taller Itinerant per a la restauració de retaules a Cantàbria.
. Director del Museu Diocesà, Arxiu Documental i Taller de Restauració de Santillana del Mar. D'ençà 1980.
. Catedràtic d'Història de l'IES "Manuel Gutiérrez Aragón" de Viérnoles. Cantàbria. D'ençà 1991.
. Professor associat d'Història de l'Art de la Facultat d'Història de la Universitat de Cantàbria. 1988-89.
. Professor d'Història de l'Art a l'Escola Universitària de Formació del Professorat d'EGB de Torrelavega (1981-86).
. Professor associat de la Universitat de Syracuse (Nova York. EUA). De 1987 a 2003.
. Autor de més de 30 llibres i més d'un centenar d'articles en gran part sobre l'Art i la Història de Cantàbria.
. Director, guionista i presentador de la sèrie "Piedras y Joyas" (24 capítols) per a TVE, sobre el patrimoni històric-artístic de Cantàbria.
. Director del Butlletí del Museu Diocesà "Clavis".
. Dissenyador de diversos museus a Galícia (Tuy, Xunta de Galícia) i Cantàbria i comissari de més de 20 exposicions d'àmbit internacional i regional, entre d'altres per a la Fundació Santillana, Govern Regional i Caixa Cantàbria.
. Orguenista de l'església de l'Assumpció de Torrelavega, d'ençà 1977.
. Redactor i coordinador del Pla de Restauració d'Orgues de Cantàbria, promogut per Caixa Cantàbria.
. Codirector d'excavacions arqueològiques de monuments religiosos medievals: Cova Santa, Cambarco, Piasca...
. Membre del Jurat qualificador del Concurs Regional d'Història de Cantàbria, convocat per l'Ajuntament de Torrelavega, durant els anys 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 i 2006.
. Comissari de l'exposició "Beato de Liébana y los Beatos". Monestir de Sant Toribio de Liébana. 2000-2001.
. Comissari de l'exposició "2000 Anno Domini. La Iglesia en Cantabria". Santillana del Mar, 8 de juliol al 31 de desembre de 2000.
. Comissari de les exposicions permanents:
- Aula Museu dels Indians de Carriedo. Església parroquial de Llerana.
- Aula Museu de la pintura al segle XVI. Església parroquial d'Ojedo.
- L'art mozàrab a Cantàbria. Ermita de Sant Romà de Moroso.
. Redactor del projecte de reforma i ampliació del Museu Diocesà de Santillana del Mar (Santillana, 2001).
. Redactor del projecte de musealització del Centre d'Interpretació de las Ermites rupestres a Santa Maria de Valverde (Cantàbria) (2004).
. Redactor del projecte de musealització del Centre d'Interpretació del Romànic a les valls del sud, a l'església de Santa Maria la Major de Villacantid (Cantàbria) (2004).
. Redactor de la memòria historicoartística per al projecte de restauració de l'església de Santa Leocàdia d'Helguera d'Iguña, mozàrab del segle X (2003).
. Redactor de la memòria historicoartística per al projecte de restauració de l'església de Sant Romà de Moroso, Bostronizo, mozàrab del segle X (2003).
. Redactor de la memòria historicoartística per al projecte de restauració de l'església rupestre de Santa Maria de Valverde (Cantàbria), segles IX-X (2003).
. Redactor de la memòria historicoartística per al projecte de restauració de l'antiga església de Sant Vicente de Potes, gòtica del segle XIV (2003).
. Redactor del pla director de la Col·legiata de Sant Pedro de Cervatos.
. Redactor del pla director de l'església de Santa Maria de Puerto, de Santoña.
. Membre de l'equip restaurador de la Col·legiata de Santillana (2005-2006).
. Coordinador i director del Festival de Concerts d'orgue de Catedrals espanyoles i estrangeres, amb motiu de l'Any Jubilar Lebaniego.
. Comissari de l'exposició "Beato de Liébana y los Beatos", que s'instal·là al Centre d'Estudis Lebaniegos (Potes), Palau Gelmirez (Santiago de Compostel·la), Claustre de la Catedral d'Oviedo i Museu dels Concilis (Toledo).
. Membre de l'equip redactor del projecte de Restauració de la Universitat Pontifícia de Comillas (Cantàbria) per a seu del CIESE.
. Comissari de l'exposició "Restaurando Comillas 08". Ajuntament de Comillas juliol-octubre de 2008, amb el patrocini de la SAICC, la UTE Seminari de Comillas i Ajuntament de Comillas.
. Director i coordinador del I, II i III Cicle de Música Coral i d'orgue, "La Música en Comillas", amb el patrocini de la Fundació Comillas, Conselleria de Cultura i Ajuntament de Comillas. Agost de 2008, 2009 i 2010.
. Director del cicle de música d'orgue "Música en palacio", que se celebra a la capella-panteó del palau del Marquès de Comillas. Setembre 2009 i 2010.
. Comissari de l'exposició "Centenario de Jesús Otero". Casas del Águila i de la Parra, Santillana del Mar. Novembre 2008-març 2009.
. Comissari de l'exposició "Visiones del Fin de los Tiempos". Institut Cervantes de Brussel·les. Juny-juliol 2010.

CURRÍCULUM MUSICAL
. Cursos de piano elemental al Conservatori de Valladolid.
. Estudis d'orgue amb el P. José María Ibarbia (premi extraordinari d'orgue al Conservatori de Madrid, deixeble de Jesús Guridi).
. Estudis d'Història de la Música a la Complutense de Madrid, amb Joaquín Rodrigo.
. Professor de la càtedra d'orgue "Juanjo Mier" de Caixa Cantàbria d'ençà 1997.
. Assistència a cursos d'interpretació d'orgue, impartits per Montserrat Torrent i Louis Jambou. Santillana del Mar, juliol 2006 i 2007.
. Curs de Fonaments de Direcció Coral impartit per Esteban Sanz Vélez. Santander, juliol 2007.
. Membre del Jurat públic del Concurs de Composició per a orgue del "Buen Pastor" de Sant Sebastián, agost 2007.
. Professor del I i II Curs Nacional per a orguenistes litúrgics. Valladolid, 2008 i 2009.
. Coordinador i director del cicle "Las Tardes Musicales", concerts d'orgue a esglésies de Cantàbria, d'ençà 2001.
. Concerts d'orgue a diverses localitats de la Regió.
. Redacció d'informes i memòries de restauració dels orgues històrics de Miranda d'Ebre (Norbert Duputel, 1884); Usurbil (Pedro Roqués, 1853); Santander (Jesuïtes, Eleizgaray, 1916); Rota (Cadis) (Antonio Otín Calvete, h. 1790); i Barchín del Hoyo (Conca) (Miguel i Julián de la Orden, h. 1750).

PUBLICACIONS
LLIBRES
. "Cantabria artística. Arte religioso". Ed. Estudio. Santander, 1980. 64 pàgs. (Amb Fernando Zamanillo Peral).
. "El arte gótico en la provincia de Santander". (3 vols.). Universidad Complutense de Madrid, 1981.
. "El gótico en Cantabria". Ed. Estudio, 1985.
. "Guía didáctica de Santillana del Mar". Editada pel Centre de Professors (CEP) de Torrelavega.
. "Guía de Castro Urdiales". Ed. Estudio. Santander, 1987. 80 pàgs.
. "El arte colonial en Cantabria". Fundació Santillana. Catàleg de l'exposició. Març-abril 1988. 24 pàgs.
. "El arte de Flandes en Cantabria". Fundació Santillana. Catàleg de l'exposició. Marzo-abril 1989. 24 pàgs.
. "La música y el arte sacro en Cantabria". Fundació Santillana. Catàleg de l'exposició. Marzo-abril 1990.
. "Santillana del Mar". Ed. Estudio. Santander, 1988.
. "Santillana del Mar". Ed. Estudio. Santander, 1990. 71 pàgs.
. "Guía de Torrelavega". Ed. Estudio. Ajuntament de Torrelavega. 1989. 72 pàgs. Exhaurit.
. "Catálogo monumental de Cantabria. II. Valles del Saja y del Besaya". Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Diputació Regional de Cantàbria. 1990.
. "Retablos de Cantabria". Edita Caixa Cantàbria. Gráficas Martínez. Santander, 1989. 110 pàgs.
. "Gran Enciclopedia de Cantabria". (8 toms). Coordinació de l'Àrea d'Art Religiós i redacció de nombroses veus i de la secció d'Art de cada poble de la regió (excepte les esglésies romàniques). 1985.
. "Museu Diocesà 'Regina Coeli'. Santillana del Mar". Ed. Estudio-Bisbat de Santander. Santander, 1990.
. "Santillana del Mar y su municipio". Ajuntament de Santillana del Mar. 1991. 58 pàgs.
. "Casonas y palacios de Cantabria". Caixa Cantàbria. Santander, 1991. 110 pàgs.
. "Pintura barroca en Cantabria". Catàleg de l'exposició. Fundació Santillana, 1992.
. "Indianos: El arte colonial en Cantabria. I". Catàleg de l'exposició. Caixa Cantàbria. 1992.
. "Los Indianos: Arte colonial en Cantabria. II". Catàleg de l'exposició. Caixa Cantàbria. Monestir de Monte Corbán, Santander. 1993. 128 pàgs.
. "Las fundaciones escolares de indianos en Cantabria". Becat pel Ministeri d'Educació i Ciència. 1992. (Inèdit).
. "Platería iberoamericana". Catàleg de l'exposició (en col·laboració). Fundació Santillana, juny-setembre, 1993.
. "Santo Toribio. Año Jubilar". Catàleg de l'exposició. Fundació Santillana i Bisbat de Santander. Santillana del Mar. Març-abril 1995.
. "Puente Viesgo". Ajuntament de Puente Viesgo. 1994.
. "Puente Viesgo". Ajuntament de Puente Viesgo. 1995. 100 pàgs.
. "Catálogo monumental de Reinosa". Ajuntament de Reinosa. 1995.
. "Santillana y Altamira". (En col·laboració). Ed. Everest. Lleó, 1996. 64 pàgs.
. "Museo Jesús Otero. Guía didáctica". Ministeri d'Educació i Cultura. CPR. Torrelavega.
. "El valle del Besaya". Patrimoni artístic religiós. Museu Diocesà. Santillana del Mar, 1997.
. "En torno al arte mozárabe en Cantabria". Catàleg de l'exposició. Fundació Santillana. 1998.
. "Liébana". Patrimoni artístic religiós. Museu Diocesà. Santillana del Mar, 1998.
. "Santa María de Lebeña". Museu Diocesà. Santillana del Mar, 1998.
. "Santa María de Lebeña". Museu Diocesà. Santillana del Mar, 1998. (Anglès).
. "Asón y Costa Oriental". Museu Diocesà. Santillana del Mar, 1999.
. "Santa María de los Ángeles. San Vicente de la Barquera". Museu Diocesà. Santillana del Mar, 1999.
. "El retablo en Cantabria". Caixa Cantàbria. Santander, 1999.
. "Santa María. Castro Urdiales". Museu Diocesà. Santillana del Mar, 2000.
. "Campoó y Valderredible". Museu Diocesà. Santillana del Mar, 2000.
. "Beato de Liébana y los Beatos". Catàleg de l'exposició. Sant Toribio de Liébana. Any Jubilar Lebaniego. Conselleria de Cultura, 2000.
. "2000 Anno Domini". Catàleg de l'exposició. Editor Bisbat de Santander. Santillana del Mar, 2000.
. "Santa María de Laredo". Museu Diocesà, 2001.
. "Nansa. Saka y Costa Occidental". Museu Diocesà, 2001.
. "Santillana, la villa y los pueblos". Ajuntament de Santillana. 2001.
. "Caminos Jubilares por Liébana". Conselleria de Cultura. 2002.
. "Pas, Miera y Trasmiera". Museu Diocesà, 2002.
. "Santa María del Puerto de Santoña". Museu Diocesà, 2002.
. "Santander y su entorno". Museu Diocesà, 2003.
. "Santo Toribio de Liébana". Museu Diocesà, 2003.
. "La Colegiata de Santa Juliana. Santillana del Mar". Museu Diocesà, 2004.
. "La Colegiata y el Museo Diocesano". Ed. Edilesa. Lleó, 2005.
. "El románico en los valles del sur". Museu Diocesà i Conselleria de Cultura. Santander, 2005.
. "El Monasterio de Santo Toribio de Liébana". Reedició en espanyol, francès, anglès i alemany. Conselleria de Cultura. Santander, 2006.
. "Beato de Liébana y los Beatos". (Inclou CD). Conselleria de Cultura. 2006.
. "La música en la ciudad de Santander". (En col·laboració amb Rosa María Conde López). Caixa Cantàbria. 2006.
. "El órgano en Cantabria". Caixa Cantàbria. 2007.
. "Iglesias de Torrelavega". (En col·laboració amb Luis Alberto Alonso Ortiz). Conselleria de Cultura. Santander. 2007.
. "El camino costero a Santiago por Cantabria". Conselleria de Cultura. Santander, 2010.
. "Visiones del Fin de los Tiempos. Beato de Liebana y los Beatos". Institut Cervantes. Brussel·les. 2010.

PRODUCCIONS EN VÍDEO (guió i direcció)
. "El retablo de Novales. Proceso de conservación". Editat per 'Estudio 4'. Santander, 1984. Tercer premi de la I Biennal Nacional de Cinema i Vídeo sobre Patrimoni Cultural. Madrid, 1985.
. "Santillana del Mar y la cueva de Altamira". Editat per 'Estudio 4'. Santander, 1992.
. "Elaboración de una escultura: el proceso de policromía". Museu Diocesà. Santillana del Mar. 1992.
. "Cueva Santa. Intervención arqueológica". Museu Diocesà i Caixa Cantàbria. 13 minuts. Santillana del Mar. Abril, 1996.
. "La ermita rupestre de Cambarco. Intervención arqueológica". Museu Diocesà i Comissió Any Jubilar Lebaniego. 1997.
. "El órgano de Laredo. Proceso de restauración". 1999.
. "El órgano de Renedo de Piélagos. Proceso de montaje". 2002.

DIAPORAMES (guió, fotografia i direcció)
. "El arte gótico en Cantabria". 1983.
. "El retablo en el arte de Cantabria". 1983.
. "El retablo de Rozas de Soba. Proceso de conservación". 1983.
. "El retablo de Arnuero. Proceso de conservación". 1983.
. "El retablo de Novales. Proceso de conservación". 1983.
. "La restauración de retablos". 1986.
. "El Apocalipsis y los Beatos". 1986.
(Tots els diaporames es projecten a petició del visitant al Museu Diocesà "Regina Coeli" de Santillana del Mar).

PRODUCCIONS EN CD i DVD
. "La imagen barroca". Audiovisual per a l'Expo 2000. A.D.
. "Siete templos". Documental amb TVE per a l'Expo 2000. A.D.
. "Cartes". Guió. Documental interactiu. Per a l'Ajuntament de Cartes. 2002.
. "Los Beatos y su scriptorium". Digital Model per a l'exposició "Beato de Liébana y los Beatos".
. "Santa María la Mayor de Villacantid". Digital Model per al Centre d'Interpretació del Romànic de les Valls del Sud de Cantàbria.
. "Beato de Liébana y los Beatos". Cantàbria 2006. Direcció, documentació i textes.
. "Restaurando Comillas 08". Audiovisual per a l'exposició del mateix títol a l'antic Ajuntament de Comillas, juliol-octubre 2008. UTE Seminari Comillas i SAICC.
. "Jesús Otero. 100 años". Conselleria de Cultura, Turisme i Esport del Govern de Cantàbria. Santillana del Mar, 2008.
. "Santillana del Mar. 1209". Interactiu. Ajuntament de Santillana del Mar.

COL·LABORACIÓ AMB TVE (Centre territorial de Cantàbria)
. 24 capítols de la sèrie "Piedras y Joyas", 1988-89, per al Centre Territorial de TVE a Cantàbria, emesos en diverses ocasions i alguns per TVE 2.
. "Monumentos desde el cielo. Siete templos de Cantabria". TVE Cantàbria. Guió. Emès amb freqüència per TVE 1.

COL·LABORACIONS EN LLIBRES
. "Cantabria sueña". "Amo Suesa". Monestir de Suesa. 2005.

. A "Clavis" (Butlletí del Museu Diocesà de Santillana del Mar):
- "El frontal de Santa María de Lebeña", núm. 1.
- "Cueva Santa", núm. 2.
- "Simbología de la escultura de la Colegiata", núm. 3.
- "Noticias del Museo", núm. 3.
- "El monasterio de Santa María la Real de Piasca", núm. 4.
- "Celosías prerrománicas", núm. 4.
- "La remodelación del museo y nuevas obras", núm. 4.
- "Inventario de órganos de Cantabria", núm. 5.
- "Noticias del Museo. Teresa Peña", núm. 5.

. A la "Revista de Cantabria", editada per Caixa Cantàbria:
- "Santillana en el Año del Señor", octubre 2000.
- "Santa María de Castro Urdiales", abril 2001.
- "San Vicente de la Maza", abril 2002.
- "La iglesia del Sagrado Corazón (Jesuitas)", octubre 2002.
- "La catedral de Miera", gener 2003.
- "El convento del Soto", octubre 2004.
- "Santa María de Yermo", gener 2005.
- "San Martín de Cigüenza (Novales)", juny 2005.
- "Santa María del Puerto (Santoña)", gener 2006.
- "El santuario de Nuestra Señora de Fresnedo en Solórzano", 2006.
- "Beato de Liébana en la memoria", gener 2007.
- "Las ermitas de Santo Toribio", abril 2007.

. A la "Revista Altamira", de la Institució Cultural de Cantàbria: "La pintura mural en Cantabria".

. A la "Revista Geo", especial 1, 2006:
- "Liébana. Los caminos", pàgs. 44 i ss.
- "Liébana. Los centros religiosos", pàgs. 50 i ss.

. Llibres Fundació Marcelino Botín:
- "La Memoria Histórica de Cantabria". "La Memoria Histórica de Cantabria en los Registros Monumentales. Monasterios". Pàgs. 59-70. 1996.
- "Perfiles de Cantabria". "La época del gótico en Cantabria". Pàgs. 201-208. Santander, 1995.
- "La arqueología de la bahía de Santander". "El arte medieval en el arco de la Bahía", tom III. Pàgs. 881-912. 2003.

. Llibres "Diario Montañés":
- En col·laboració amb Ed. Mediterráneo: "Cantabria. Santander". 1992. "Arte medieval y moderno". Pàgs. 134-156.
- En col·laboració amb el Banc de Santander: "Monumentos de Cantabria", 1994.
- "Liébana, tierra de júbilo", 2006. "El Monasterio de Santo Toribio de Liébana", pàgs. 212-326; "Arte miniado. El Beato y los Beatos", pàgs. 337-368; i "Destino Santo Toribio. Caminos jubilares a Liébana", pàgs. 369-382.

. Caixa Cantàbria: "Cántabros", catàleg de l'exposició. Fitxes d'obres medievals; "Regio Cantabrorum" i "El mundo visigodo. Las primeras manifestaciones cristianas en Cantabria". Santander, 1999.

. "Gran Enciclopedia de Cantabria". Santander, 1985. Coordinador de l'àrea d'Art religiós a Cantàbria. Redactor de les entrades sobre art religiós a cada poble i definicions de termes.

. A revistes i butlletins nacionals:
- "Nassarre", XVIII, 1-2. "Plan de recuperación de los órganos de Cantabria", pàgs. 253-263. Institució "Fernando el Católico", CSIC. Excma. Diputació de Saragossa. Saragossa, 2002.
- "Memoria Ecclesiae". Butlletí de l'Associació d'Arxivers de l'Església a Espanya: "El camino costero a Santiago por Cantabria", núm. XVIII, pàgs. 177-182, Oviedo, 2001; "Santoral mozárabe en la diocesis de Santander"; "La Música en la periferia. Cantabria como ejemplo", núm. XXXI, pàgs. 437-461, Oviedo, 2008.

. "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 12, "Cueva Santa (Santo Toribio de Liébana. Camaleño, Cantabria). Un monumento prerrománico en Cantabria", pàgs, 81-97 (en col·laboració amb R. Bohigas Roldán i J. Marcos Martínez). Associació Espanyola d'Arqueologia Medieval, 2005.

. "Kalakorricos", núm. 5, "Iconografía de los santos Emeterio y Celedonio en el Museo Diocesano de Santillana del Mar", Calahorra (Logronyo), 2000.

PREMIS I DISTINCIONS
. Elegit acadèmic corresponent per Santillana del Mar (Cantàbria) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 20 de maig de 1981, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Josep Gudiol i Ricart, Frederic Marès i Deulovol, Ignasi M. Serra i Goday, i Eduard Ripoll i Perelló.
. Acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. Nomenament 16 de desembre de 1985.
. Cronista Oficial de la vil·la de Santillana del Mar. Nomenament 18 de juliol de 1989.
. Cronista oficial de la vil·la de Puente Viesgo.
. Tercer Premi a la "I Bienal Nacional de Cine y Video sobre Patrimonio Cultural", patrocinada pel Ministeri de Cultura, celebrada al Museu Espanyol d'Art Contemporani (MEAC). Madrid, gener de 1985, pel vídeo "El retablo de Novales. Proceso de conservación".
. Guanyador del concurs per al disseny de la bandera oficial de l'Ajuntament de Santillana del Mar. Santillana del Mar, gener de 1990 (presentació i benedicció de la bandera el 26 de juny de 1990).
. I premi al Concurs Nacional promogut per Vocento, a través de la revista econòmica "Mi cartera de inversión", a l'apartat de Conservació del Patrimoni Artístic i Natural, pel Programa de Restauració dels orgues de Cantàbria. 2004.
. Primera Menció d'honor al Concurs Internacional per a la redaccció del projecte de restauració de l'edifici de l'antigua Universitat Pontifícia de Comillas (el concurs fou declarat desert). Cantàbria, 2006.

OBRES MUSICALS
Obres per a orgue:
. "Altamira", 1989 (orgue, violoncel i flauta).
. "Música para una exposición", 2000. A.D. Santillana del Mar.
. "Atril", 2004.
. Cançons sobre poemes de José Luis Hidalgo: "Amor así", "No".
. Cançons sobre poemes d'Ángel González: "Yo sé que existo existo", "Me he quedado sin pulso, sin aliento".
. Música per a la banda sonora del documental "Santillana y la Cueva de Altamira", per a flauta, violoncel i orgue.
. Música per a la banda sonora del documental (CD) "Déjame intentarlo", realitzat per Antonio Campuzano, annex al llibre de Tomás Castillo Arenal. Música per a orgue.

CONCERTS D'ORGUE
. Torrelavega. Asunción y Virgen Grande. Recitals. Concerts de Nadal.
. Santillana del Mar. Congrés Nacional d'Arxivers.
. Santander. Càtedra Juanjo Mier. Santa Lucía. Concert de Nadal.
. Comillas. Tardes Musicals.
. Cóbreces. Monestir de Viaeli. Tardes Musicals.
. Castro Urdiales. Tardes Musicals.
. Sant Toribio de Liébana. Any Jubilar Lebaniego.
. Església de Sant Joseph. Breintenfield, Viena.
. Catedral de Evreux, Normandia, França.
. Reinosa. Tardes Musicals.
. Villacarriedo. Tardes Musicals.
. Las Caldas de Besaya.
. Valladolid. Església de la Immaculada, 2009. Inauguració de l'orgue.
. Comillas. Inauguració de l'orgue de la Capella del Panteó del Marquès de Comillas.
. Audicions en nombroses parròquies, monestirs i catedrals d'Espanya, França i Itàlia.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook