Delgado Rodríguez, Rafael. Nasqué a Santa Cruz de Tenerife, el 18 de maig de 1930.

VIDA LABORAL
. Pintor. Professor de dibuix per l'Escola Superior de Belles Arts de Sevilla.
. Llicenciat en grau en Belles Arts per la Universitat de la Laguna.
. Doctor en Belles Arts per la Universitat de la Laguna.
. Professor numerari de dibuix artístic per oposició a Madrid de l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Santa Cruz de Tenerife.
. Exprofessor de l'Escola Superior de Belles Arts d'aquesta capital d'ençà 1964 fins la seva transformació en facultat universitària el 1979, on impartí les assignatures de dibuix del natural, anatomia artística, colorit i composició, i dibuix del natural en moviment.
. Professor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de la Laguna, de la qual fou un dels fundadors, on impartia l'assignatura d'anatomia artística des de la seva creació. També impartí durant un curs la de teoria del color.
. Exprofessor encarregat de la càtedra de dibuix de l'Institut Nacional d'Ensenyament Mitjà de la Laguna.
. Exprofessor encarregat de la càtedra de dibuix del Col·legi de les Escoles Pies d'aquesta capital.

ESTUDIS
. Estudis de dibuix anatòmic -osteologia- al laboratori d'antropologia física del Museu Arqueològic de Tenerife, tant a la seu del Cabildo Insular de Tenerife com anteriorment al Museu Municipal de Belles Arts d'aquesta capital.
. Estudis de dibuix de pràctiques d'anatomia -miologia- amb cadàvers humans, a la sala de disecció anatòmica de la Facultat de Medicina de la Universitat de la Laguna, sota la direcció del professor Dr. J. M. Smith Agreda.
. Quatre cursos d'estudis de dibuix artístic a l'Escola d'Arts i Oficis de Santa Cruz de Tenerife.
. Diploma del curs d'"Introducció al coneixement de la història", sota la direcció del professor Dr. M. Ballesteros Gaibrois, Aula de Cultura de l'Excm. Cabildo Insular de Tenerife.
. Diploma d'Estudis Canaris, de l'Institut d'Estudis Canaris (CSIC), Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de la Laguna.
. Curs de "Museus espanyols", sota la direcció del professor Dr. J. Hernández Perera, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de la Laguna.
. Diploma del curs sobre "El dibuix espanyol i les escoles europees", sota la direcció del professor Dr. J. J. Luna Fernández, conservador en cap del Museu del Prado, a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de la Laguna.
. Curset d'art japonès, amb el professor F. García Gutiérrez, de la Universitat Sophia de Tòquio, al departament d'Història de l'Art de la Universitat de la Laguna.
. Curs de llengua i cultura italiana, comitè Dante Alighieri de Tenerife.
. Cursos monogràfics del doctorat, a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de la Laguna.
. Al principi realitzà els set cursos d'estudis de "Peritatge i professorat mercantil" a l'Escola Professional de Comerç d'aquesta capital, faltant-li cinc assignatures per acabar la carrera.

CÀRRECS
. Conseller provincial d'educació del Ministeri d'Educació i Ciència.
. Vocal de la comissió diocesana d'art sacre i de la provincial de monuments.
. Secretari del comitè italià Dante Alighieri de Tenerife.
. Membre de la Junta de Govern i secció de pintura del Cercle de Belles Arts de Tenerife, secció de la qual n'és soci facultatiu.
. Membre de la junta organitzadora del III Concurs Internacional de Piano del Conservatori Superior de Música.
. Membre de la comissió d'activitats culturals del pla de desenvolupament econòmic i social de les Illes Canàries.
. Membre de la comissió provincial d'art sacre (Ministeri-Bisbat) per als monuments propietat de l'església.
. Vicepresident de la comissió provincial per a la protecció del patrimoni artístic d'aquesta capital, i un dels fundadors.
. Membre del consell assessor de la delegació provincial del Ministeri d'Educació i Ciència.
. Vocal representant de la Facultat de Belles Arts a la comissió territorial del patrimoni històric artístic de Santa Cruz de Tenerife, Comunitat Autònoma de Canàries.
. Membre fundador de l'Institut d'Estudis Colombins de la Gomera.
. Corresponent de l'Associació Nacional d'Etnologia i Folklore de Madrid.
. Soci de número de la Reial Societat d'Amics del País, de Tenerife.
. Numerari de l'Institut d'Estudis Canaris de la Universitat de la Laguna (CSIC).
. Corresponent del Museu Canari de les Palmes.
. Conseller assessor de l'Aula de Cultura de l'Excm. Cabildo Insular de Tenerife, en el qual dirigeix el "Taller de conservació i restauració d'obres d'art".
. Conseller general de la Caixa General d'Estalvis de Canàries i assessor del seu comitè seleccionador d'exposicions.
. Conseller provincial de Belles Arts del Ministeri de Cultura.
. Membre de les comissions provincial i regional del patrimoni artístic i béns culturals del govern autònom de Canàries.
. Acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid.
. Elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi per Santa Cruz de Tenerife el 21 de novembre de 1979.
. Acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla.
. Acadèmic corresponent de la Real Academia de Bellas Artes de Cadis.

. Ha col·laborat amb el professor Hernández Perera en l'organització i muntatge d'exposicions d'art, entre les quals destaquen la dels Zurbarán de Sevilla, 'Siete campañas de conservación y restauración de obras de arte', 'Inmaculada en Tenerife homenaje a Zurbarán', 'Homenaje a Martínez Montañés', 'Autorretratos y retratos de pintores', 'Retratos reales', 'Iconográfica de la Virgen de la Candelaria', 'Dibujos románticos', 'Arte religioso antiguo y moderno', 'Dibujos del antiguo Madrid', 'Arte sacro en La Orotava', 'Arte negro', 'Juan Cristóbal', 'Homenaje a Miguel Ángel'. També l'etnològica de 'Cultura de esmeraldas' (Colòmbia) i les arqueològiques precolombines d'Equador i Mèxic, etc. En especial la del Museu Nacional del Prado a Tenerife, 1974.
. Viatges d'estudis artístics per la península, França i Itàlia.
. Conferències sobre art, anatomia artística, conservació i restauració d'obres d'art, etc. a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Santa Cruz de Tenerife, Escola Superior de Belles Arts d'aquesta capital, Seminari Diocesà de Tenerife, Universitat de la Laguna (Facultat de Belles Arts), Casa de Cultura de Santa Cruz de Tenerife, Escoles de Magisteri i Ateneu de la Laguna; a l'Orotava, Los Realejos, Icod, Garachico, Los Silos, etc., així com presentacions d'art sacre i restauracions. També ha dirigit visites comentades dels alumnes de Belles Arts i departament d'Història de l'Art a museus, col·leccions particulars d'art i tallers de conservació i restauració d'obres d'art de l'Excm. Cabildo Insular de Tenerife.

PUBLICACIONS
. "El Dr. Victorio, pintor", a "Acta Médica de Tenerife", vol. XXIII, gener-febrer 1965.
. "Cristóbal Hernández de Quintana", al catàleg de l'exposició "Veintiocho pintores canarios", Banc de Santander, Santa Cruz de Tenerife, 1979.
. Catàleg de l'exposició "Restauraciones en Tenerife 1973", Aula de Cultura de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, 1973.
. Catàleg "Conservación de 9 obras de arte", Aula de Cultura de Tenerife, 1975.
. "Los primeros hospitales de Tenerife y un retablo de 1513. Cristo Crucificado, la Dolorosa y San Sebastián", en col·laboració amb Leopoldo de la Rosa Olivera, a "El Museo Canario", XLI, Las Palmas, 1980-1981, p. 91-98.
. Catàleg de l'exposició "Homenaje a Manuel González Méndez", Agrupació d'Aquarel·listes Canaris, Cercle de Belles Arts de Tenerife, 1970.
. Catàleg de l'exposició "Arte popular en Hispanoamérica e índigena prehispánico", Aula de Cultura de l'Excm. Cabildo Insular de Tenerife, 1976.
. "Catálogo-inventario de las obras de arte del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife", 1980.
. "Aportación al estudio del desnudo en el arte canario", 1986, tesi doctoral.

ALTRES
. Assisteix a Madrid com a representant del Cercle de Belles Arts de Tenerife a la Primera Assemblea Nacional d'Artistes Plàstics el 1963. Igualment el representa a Madrid a la Segona Assemblea Nacional de 1964.
. Representant de la Facultat de Belles Arts a la comissió de doctorat de la Universitat de la Laguna.
. Congressista del I Simposi d'Art al Carrer, Col·legi Oficial d'Arquitectes de Canàries, 1973.
. Director de 10 tesines de convalidació del títol de professor de dibuix a llicenciat en belles arts.
. Director del projecte de catalogació de fons, inventari i investigació dels arxius al Museu Municipal de Belles Arts de Santa Cruz de Tenerife (Monument Nacional), I i II fase, Conselleria de Cultura i Institut Nacional d'Ocupació, 1983 i 1984.
. Seguidor del programa per a la redacció de les fitxes que han de servir de base a la confecció de l'inventari del patrimoni arquitectònic espanyol de caràcter històric-artístic en aquesta província, Direcció General de Belles Arts, Arxius i Museus del Ministeri de Cultura, 1979.
. Director del projecte de "Restauración de pinturas e imaginería", I i II fase, Conselleria de Cultura i Institut Nacional d'Ocupació, 1982 i 1984.
. Becari de l'Excm. Cabildo Insular de Tenerife durant els cursos acadèmics 1953-1954, 1954-1955 i 1955-1956, per seguir tercer, quart i cinquè curs de Belles Arts a l'Escola Superior de Belles Arts de Santa Cruz de Tenerife.
. Col·legiat núm. 92 del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Canàries.
. Membre de l'Associació Nacional de Professors de Dibuix de les Escoles d'Arts Aplicades i Oficis Artístics.
. Designat en diverses ocasions director accidental de l'Escola Superior de Belles Arts i de la d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'aquesta capital.
. Assisteix al I Seminari Regional de Professors d'Arts Plàstiques, Facultat de Belles Arts, 1983.
. Membre del jurat d'exposicions, tribunals de revàlida de belles arts, oposicions a restauradors i conservadors de museus.
. Entre exposicions col·lectives i individuals, ha estat present al Cercle de Belles Arts, Cabildo de Tenerife, Ateneu de la Laguna, Gran Canària, Casino Principal de Tenerife, Museu Municipal de Belles Arts d'aquesta capital, Sindicat Espanyol Universitari de Madrid, Biblioteca Espanyola de París, etc., amb obres a museus i col·leccions particulars de Los Ángeles (Califòrnia), Roma, Madrid, Museu Nacional de Belles Arts de Santa Cruz de Tenerife, Brussel·les, Caracas, Sevilla, Barcelona, Granada, Museu de la Real Academia de Bellas Artes de Cadis, etc. Entre les seves obres figura el mural "Ícaro", a l'encàustica, de 6 x 2,50 metres a l'Aero Club de Tenerife, Los Rodeos.
. D'ell se n'han ocupat entre altres: Luis Álvarez Cruz, Gilberto Alemán, Vicente Borges, J. Campillo Ros, Enrique Lite, Juangris, Ramón Salarich, Grupo Martín-Carmelo-Zenaido, C. M., J. de Armas, Olga Álvarez, Eliseo Izquierdo, Ernesto Salcedo, Olga Darias, etc.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook