Pardo Canalís, EnriqueElegit acadèmic corresponent per Madrid de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 de novembre de 1980, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Joan Bassegoda i Nonell, Francesc Bonastre i Bertran, i Frederic Marès i Deulovol.
Difunt el març de 2002.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook