Clottes, Jean(1933). Elegit acadèmic corresponent per l'Ariège (França) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordiel 20 de maig de 1981, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Eduard Ripoll i Perelló, i Frederic Udina i Martorell.

Vegeu anglès


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook