Climent i Barber, JosepNeix a Oliva (València), el 28 d'agost de 1927. Morí el 2017.
Elegit acadèmic corresponent per València de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 21 de març de 1984, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Àngel Fàbrega i Grau, i Frederic Marès i Deulovol.

FORMACIÓ ACADÈMICA
. Ensenyament primari: Col·legi Germans Carmelites i Col·legi-Acadèmia "Sant Josep de la Muntanya", ambdós a Oliva.
. Ensenyament mitjà: Seminari Menor, des del curs 1939/1940 fins el 1944/1945.
. Ensenyament superior:
Realització de tres cursos de Filosofia al Seminari Metropolità de València.
Realització de cinc cursos de Teologia al mateix Seminari Metropolità.
Vuit cursos de Piano amb les assignatures complementàries al Conservatori.
Tres cursos de Gregorià amb les assignatures complementàries a l'Escola Superior de Música Sacra de Madrid, els anys 1951-1954.
Tres cursos d'Orgue Superior i de Gregorià, igualment amb totes les assignatures complementàries, a la Universitat Catòlica de París, Institut Gregorien, entre els anys 1956 i 1958.
Tres cursos d'anglès a l'Institut Britànic.

TÍTOLS OBTINGUTS
. Llicenciatura de la Universitat Catòlica de París en Orgue Superior, Gregorià, Acompanyament i Direcció.
. Diploma en Gregorià de l'Escola Superior de Música Sacra de Madrid.
. Títol Professional d'Orgue del Conservatori Superior de Música de Madrid.
. Títol Professional de Piano del Conservatori Superior de Música de Múrcia.
. Dispensa de titulació de Composició expedida per l'Excm. Sr. Ministre d'Educació Manuel Lora Tamayo.

CÀRRECS
Diocesans
. Orguenista 1r de la SICBM de València, càrrec obtingut mitjançant oposició. Anys 1951/1982.
. Orguenista de la Reial Basílica de Ntra. Sra. dels Desemparats, també per oposició i d'ençà de les mateixes dates.
. Secretari de la Comissió Diocesana de Música Sacra. Anys 1954-1968.
. Secretari de la Junta Diocesana del V Congrés Nacional de Música Sacra. Madrid 1954.
. Vocal de la Junta de la Federació Diocesana d'Escolanies. Any 1962.
. Vocal de la Comissió Diocesana d'Art Sacre. Any 1967.
. President de la Comissió Diocesana de Música Sacra. Any 1968.
. Vocal de la Junta Central del VIII Congrés Eucarístic Nacional. Any 1972.
. Professor de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer. Any 1976.
. Canonge Prefecte de Música Sacra de la Catedral de València. Any 1981.

Internacionals
. "Contributor" del Grove's Dictionary of Music and Musiciens de Londres. Anys 1972-1974.
. Membre de la Societat Internacional de Musicologia.

Nacionals
. Jurat en Concursos Nacionals de Cors i Danses de la SF del Moviment. Any 1965.
. Col·laborador de les publicacions musicals: "Anuario Musical" y "Tesoro Sacro Musical".
. Membre del Consell de Redacció de la Revista de la Societat Espanyola de Musicologia, d'ençà 1978.
. Membre del jurat del Premi Nacional de Musicologia. Any 1979.

Regionals
. Acadèmic de número de l'Acadèmia de Cultura Valenciana.
. Membre del Consell Assessor de la Gran Enciclopèdia de la Regió Valenciana. Anys 1973-1977.
. Membre del jurat qualificador del I, II i III Concurs Regional de Bandes de Música Civil, organitzat per les Excmes. Diputacions d'Alacant, Castelló de la Plana i València. Anys 1977-1979.
. Membre del Consell Assessor de Promoció de Cultura Valenciana, SA.
. Col·laborador de "Murtra".

Provincials
. Col·laborador de la Regidoria Provincial de Cultura de la SF. Anys 1957-1969.
. Membre del jurat qualificador dels Concursos Provincials de Cors i Danses. Anys 1957-1975.
. Assessor Provincial de Música de la SF del Moviment. Anys 1969-1975.
. Membre del jurat qualificador al Concurs de Mèrits per nomenar Director de la Banda Municipal de València. Any 1975.
. Director de l'Institut de Musicologia de la Institució Alfons el Magnànim de l'Excma. Diputació Provincial de València. Anys 1975-1980.
. Membre del jurat qualificador del III, IV i V Concurs Provincial de Bandes de Música Civil. Anys 1976, 1977 i 1978.
. Membre del jurat qualificador del Premi "València" de Composició de Música per a Banda. Anys 1977 i 1979.
. Membre del jurat qualificador del XXI Premi "Joan Senet Ibáñez" de Música. Any 1977.
. Secretari de l'Escola Municipal de Música "Josep Iturbi" de València. D'ençà l'any 1979.

Docència
. Professor de Gregorià al Seminari Metropolità. Anys 1945-1950.
. Professor d'Història de la Música a l'Escola "Pintor Sorolla". Anys 1963-1971.
. Catedràtic de Composició i Folklore del Conservatori Superior de Música de València. Curs 1965-1966.
. Professor de Solfeig de les Escoles Municipals de l'Excm. Ajuntament de València. D'ençà l'any 1968.
. Professor de Solfeig i Piano de l'Escolania de Ntra. Sra. dels Desemparats. D'ençà l'any 1971.
. Professor de Musicologia de la Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer de València. D'ençà l'any 1975.

Premis
. Extraordinari de l'Excm. Ajuntament de València per un treball de Musicologia. Jocs Florals de 1960.
. Finalista del Premi "València" de Literatura, per un treball de Musicologia. Any 1961.
. Extraordinari de l'Excm. Ajuntament de València, per l'estudi "Músicos valencianos del siglo XVIII". Jocs Florals de 1963.
. Premi "València" de Literatura (Biografia), per l'estudi musicològic "Juan Bautista Comes y su tiempo". Any 1964. Aquest treball fou realitzat en col·laboració amb Joaquín Piedra Miralles.
. De l'Excm. Ajuntament de Villena, per l'estudi "El Villense del siglo XVI Ambrosio Cotes". Jocs Florals de 1967.
. De la Delegació Nacional de la SF pel treball folklòric "Colección de Villancicos Inéditos". Anys 1971 i 1974.
. Premi "Mater Desertorum" de Composició de Música Religiosa. Any 1973.
. De la Delegació Nacional i Provincial de la SF com a Director del Cor "Santa Maria del Puig".
. Accèssit de la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de València, pel llibre "Historia de la Música Contemporánea Valenciana". Any 1978.

Pensions
. De l'Arquebispat de València per cursar estudis musicals a París. Anys 1956-1958.
. De la Fundació "Juan March" per realitzar el treball de Musicologia "Obra vocal de Juan Cabanilles". Any 1968.
. Del CSIC en forma de contractes de treball per realitzar diversos estudis musicològics: 1. Catàleg de l'arxiu musical de la Catedral de Segorbe amb les obres que no passessin de l'any 1800. 2. Preparar l'obra "Pasos y Sonatas de Rafael Anglés". 3. Preparar l'obra "Obras Vocales y te Tecla de Vicente Rodríguez Monllor".
. De la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de València per preparar un "Cancionero de Folklore Valenciano". Anys 1974-1975.

Concerts
. Més de cent cinquanta concerts d'orgue a les capitals i províncies d'Albacete, Alacant, Castelló de la Plana, Madrid, Saragossa i València.
. Ha acompanyat en concerts a totes les corals valencianes.
. Concert de Música Històrica Valenciana al I Congrés d'Història del País Valencià.
. Concerts commemoratius del Centenari d'Eduardo Torres i Francisco Tito.

Congressos
. V Congrés Nacional de Música Sagrada. Madrid, 1954.
. Congrés Internacional de Música Sacra. París, 1958.
. I Congrés Internacional d'Orguenistes. Espanya, 1963.
. Setmana Internacional "Universa Laus". Pamplona, 1967.
. I Congrés d'Història del País Valencià. València, 1971.
. VIII Congrés Eucarístic Nacional. València, 1972.
. Congrés Internacional de Folklore. Barcelona, 1973.
. I Congrés Nacional de Musicologia. Saragossa, 1979.

Conferències
. "València a la música religiosa". Dues conferències a "Lo Rat Penat". 1963.
. "La música valenciana". I Setmana de Cultura Valenciana. Club Universitari. 1964.
. "Juan Bautista Comes i la seva obra". Conservatori de València. 1964.
. "El cant i la litúrgia". Setmana Sacerdotal d'Alacant. 1964.
. "Música i participació activa dels fidels a la litúrgia". Setmana de Pastoral de València. 1965.
. "Influència del cant coral a la formació espiritual dels pobles". Reunió provincial de caps. Txelva, 1965.
. "La nadala o cantata a València". Cercle Medina. 1968.
. "Formes orals d'expressió litúrgica". Setmana litúrgica de València, 1970.
. "Importància de l'escola musical valenciana fins el segle XVIII". Acadèmia de Cultura Valenciana, al cicle "Afirmació de la personalitat valenciana". 1971.
. "Nadal i el folklore valencià". Cercle Medina. 1971.
. "El mestre Eduardo Torres". Societat Musical d'Albaida. 1972.
. "Commemorant unes noces de plata". Cercle Medina. 1973.
. "L'obra vocal del mestre Cabanilles". Societat Catalana de Musicologia. Barcelona, 1974.
. "Remembransa del mestre Palau". Ateneu Marítim de València. 1974.
. "El mestre Serrano". Discurs a la plaça de la Verge de València. 1974.
. "Sinopsi de la música a València". Escola Tècnica d'Enginyers Agrònoms. València. 1977.
. "El Cant Gregorià com a expressió musical de la litúrgia i la seva influència en el folklore". Reial Capella de Corpus Christi de València. 1977.
. "Gregorià i folklore". Societat Musical de Vinalesa. 1977.
. "El mestre Comes". Societat Catalana de Musicologia. Barcelona, 1978.
. "La música contemporània valenciana". Societat Musical de Catarroja. 1978. I Benidorm, 1979.
. "Música religiosa i profana a València". Societat Musical de Catarroja. 1979.
. "La música valenciana al segle XVII". Biblioteca de Catalunya. 1981.
. "Orgue i litúrgia". Facultat de Teologia Sant Vicent Ferrer, València. 1982.
. "La música del Misteri d'Elx". Casino d'Elx. 1982.
. "Músics valencians del barroc". Centre Cultural de la Caixa d'Estalvis. València. 1982.

TREBALLS REALITZATS
Musicològics
. "Ofertorio de la Misa de la Ascención", a la revista "Tesoro Sacro Musical", maig-juny 1955.
. "Carta abierta", a "Tesoro Sacro Musical", gener-febrer 1957.
. "Organistas valencianos de los siglos XVII y XVIII", a "Anuario Musical", CSIC, vol. XVII, 1962, pàg. 179-208.
. "Obras vocales inéditas de J. B. Cabanilles conservadas en la Catedral de Valencia", a "Anuario Musical", vol. XVII, 1962, pàg. 120-124.
. "L'obra vocal del mestre Cabanilles", fullet commemoratiu del 250 aniversari de la seva mort. 1962.
. "Organistas españoles: J. B. Cabanilles", a "U.M.E.", Madrid, 1962, 22 pàgs. foli.
. "Cabanilles, organista", a "Marjal", núm. 6, 1962.
. "Polifonía Española: Escuela Valenciana: Juan Bautista Comes", a "U.M.E.", Madrid, 1963, 46 pàgs. foli.
. "The Crums froms de Master's Table, de Comes", a "Associated Music Publishers", Nova York, 1965, 12 pàgs. en quart.
. "Música y participación activa de los fieles en la liturgia", a "Agape", setembre 1965, pàg. 6-13.
. "La música valenciana durante el siglo XVII", a "Anuario Musical", vol. XXI, 1966, pàg. 211-241.
. Diverses biografies de músics valencians. Enciclopèdia Catalana. 1969.
. "Obras vocales de J. Cabanilles: El Beatus vir", a "Tesoro Sacro Musical", vol. III, 1970, pàg. 77-81.
. "Dos sonatas de Rafael Anglés", a "U.M.E.", Madrid, 1970, 12 pàgs. foli.
. "Obras Vocales Completas de J. B. Cabanilles". Jaime Piles, València, 1971. 230 pàgs. foli.
. "Ambrosio Cotes: Su paso por la Catedral de Valencia", a "Tesoro Sacro Musical", vol. I, 1971, pàg. 15-45.
. "Villancicos Valencianos". Delegació Provincial de la SF València, 1971. 71 pàgs.
. "Cançoner Popular". Tres i Quatre. València, 1971. 39 pàgs.
. "Vicente Rodríguez, hijo ilustre de Onteniente". Ontinent, 1972.
. "Una Misa de S. Francisco de Borja", a "Tesoro Sacro Musical", vol. I, any 1973, pàg. 15-36.
. "Un barroco desconocido: Marcello Settimio", a "Tesoro Sacro Musical", vol. II, 1974, pàg. 116-137.
. "Eduardo Torres: silueta". Albaida, 1974.
. "Una fecha equivocada: ¿Qué año nació Comes?", a "Tesoro Sacro Musical", vol. I, 1975, pàg. 20-23.
. "Cinco Pasos, de Rafael Anglés". Institut Espanyol de Musicologia, Barcelona, 1975, 32 pàgs. foli.
. "La música", capítol del III vol. de la "Historia del País Valenciano en el Renacimiento y Barroco". Edicions 62, Barcelona, 1975.
. "La Dança de Gandia. Estudio y Música". Gandia, 1975.
. "La música valenciana del segle XVII", a "Primer Congreso de Historia del País Valenciano: celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971", vol. 3, 1976 (Edat Moderna), pàgs. 301-310.
. "Cançoner Valencià". Caixa d'Estalvis, 1976, pàgs. 109. 2a edició J. Piles, 1982.
. "Sonatas de Vicente Rodríguez". Institut Musicologia. València, 1977, 67 pàgs. foli.
. "Juan Bautista Comes y su tiempo. Estudio biográfico". MEC, Madrid, 1977.
. "Obras en lengua romance de Juan Bautista Comes", 4 vols. "Villancicos al Santísimo Sacramento", "Villancicos a la Natividad del Señor", "Villancicos a la Santísima Virgen" i "Villancicos a los Santos", Institut de Musicologia, València, 1977, 1978 i 1979.
. "Libro de Tocatas para Címbalo de Vicente Rodríguez", Institut de Musicologia, València, 1978, 229 pàgs. foli.
. "Historia de la música contemporánea valenciana", València: Del Cènia al Segura, 1978.
. "El órgano de la catedral de Valencia: Primera reforma posterior a Juan Cavanilles", a "Revista de Musicologia", vol. 2, núm. 1, 1979, pàgs. 138-144.
. "El órgano de la catedral de Valencia en 1711", a "Revista de Musicología", 1979.
. "Fondos musicales de la Región Valenciana". 2 vols. "Catedral Metropolitana de Valencia" i "Real Colegio de Corpus Christi", Institut de Musicologia, València, 1979.
. "Álvaro Marzal, organista y músico olivense", Ajuntament d'Oliva, 1979.
. "Idiosincrasia Musical. Iniciación a la historia de Oliva", Ajuntament d'Oliva, 1979.
. "Importancia de los Nazardos en el órgano español", Institut Ferran el Catòlic, Saragossa, 1980.
. Conspectus generalis de la música valenciana.
. Diverses biografies de músics valencians per a "The New Grove Dictionary of Musics and Musicians", Londres, 1980.
. La major part dels articles relatius a la música i músics i folklore valencians apareguts a la Gran Enciclopèdia de la Regió Valenciana.
. "Dos Toccatas para Órgano con Clarines, de Vicente Rodríguez Monllor", Facultat de Teologia, València, 1982.
. Direcció i notes de la gravació de cinc longs plays: "Siete Sonatas de Vicente Rodríguez Monllor", "Obras de Manuel Palau", "Obras de Juan Bautista Comes", "Balls i Cançons de Moixent" i "Obras para Banda de Músicos Valencianos".
. "La música española para tecla en el siglo XVIII", a "Revista de Musicología", vol. 8, núm. 1, 1985, pàgs. 15-22.
. "El órgano de la catedral de Valencia en 1483", a "Revista de Musicología", vol. 10, núm. 1, 1987, pàgs. 163-172.
. "El órgano clásico español y la música española de órgano", a "El órgano español: actas del II Congreso Español de Órgano", coord. per Antonio Bonet Correa, 1987, pàgs. 131-133.
. "Historia de la música valenciana". València: Rivera Mota, 1989.
. "Una importante época musical catedralicia: Eduardo Soler Pérez", a "Cum vobis pro vobis: homenaje de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, de Valencia, al Excmo. y Rvdmo. Dr. D. Miguel Roca Cabanellas en sus bodas de plata episcopales", coord. per Ramón Arnau-García i Roberto Ortuño Soriano, 1991, pàgs. 571-614.
. "Los órganos de la Catedral de Valencia en el siglo XVII", a "Anuario musical: Revista de musicología del CSIC", núm. 50, 1995, pàgs. 149-160.
. "Edictos del José Climent Barber". Universitat de València, 1995.
. "Resumen. El órgano de la catedral de Valencia después de 1939", a "Nassarre: Revista aragonesa de musicología", vol. 12, núm 2, 1996, pàgs. 85-96.
. "Villancico barroco valenciano". València: Consell Valencià de Cultura, 1997.
. "El primer Maestro de Canto del Seminario", a "Teología en Valencia: Raíces y retos, buscando los orígenes, de cara al futuro: actas del X Simposio de Teología Histórica (3-5 marzo 1999)", 2000, pàgs. 379-386.
. "La musicologia i Lo Rat Penat, el baro d'Alcahalí: conferencia pronunciada en motiu de la clausura del curs academic 1998-99 de Lo Rat Penat en el XLIX aniversari del seu funcionament". València: Lo Rat Penat, 2000.
. "Ginés Pérez y su 'O Crux'", a "Anuario Musical: Revista de musicología del CSIC", núm. 57, 2002, pàgs. 77-84.
. "Orguens i organistes catedralicis de la Valencia del sigle XIX". València: Lo Rat Penat, 2002.
. "D. Salvador Giner Vidal: anotaciones didácticas", a "Anals de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana", núm. 78, 2003, pàgs. 111-154.
. "Miguel Querol. De mis recuerdos", a "Estudios sobre el barroco musical hispánico: (en torno a la figura del Dr. Miguel Querol)", coord. per Antonio Ezquerro Esteban, Marc Heilbron Ferrer i Luis Antonio González Marín, 2006, pàgs. 43-44.
. "El archivo musical de la catedral de Valencia: Evolución y estado actual", a "Memoria Ecclesiae", núm. 31, 2008 (Exemplar dedicat a: "Música y archivos de la iglesia. Santoral hispano-mozárabe en las Diócesis de España. Actas del XXI Congreso de la Asociación celebrado en Santander (12 al 16 de septiembre de 2005"), pàgs. 379-390.

Composicions pròpies
. "Cancionero Diocesano". Institut Roc Chabàs. València, 1958. 208 pàgs. en octau.
. Missa "Todas las gentes", a cor i orgue. Comissió Diocesana de Música Sacra. València, 1958.
. "Goigs en lloor del St. Calzer", cor i orgue. Arxicofradia del Sant Calze. València, 1959.
. Missa "Todas las gentes" a 3 veus i orgue. Comissió Diocesana de Música Sacra. València, 1965.
. "Salve en castellano", a cor i orgue. Institut Sant Pius X. Salamanca, 1967.
. "Nuevo Rito para las Exequias de Adultos", a 3 veus i orgue. Comissió de Litúrgia. València, 1968.
. "Harmonización de la Misa XVI-XV del Kyriales R". Institut Roc Chabàs. València.
. "Cantoral Popular de Ntra. Sra. de los Desamparados": "1. Introito. 2. Mi flanco sois amparador. 3. Ampara a tus hijos. 4. Tu favor, gran Señora. 5. Oye, Madre. 6. Ampáranos a todos. 7. Desamparado soy". A cor i orgue. Confradia de Ntra. Sra. dels Desemparats. València, 1973.
. "Reina del Cel", a cor i orgue. Comissió Diocesana de Litúrgia. València, 1973.
. "Himno a Sta. Teresa Jornet", a cor, duo i orgue. Jaime Piles. València, 1973.
. "Magnificat, en castellano", a cor i orgue. Diocesana de Música Sacra. València, 1974.
. "Raval i Vila. Pasodoble para Banda". Ajuntament d'Oliva, 1977.
. Missa "Nostra pregaria", a 2 veus iguals i orgue. Comissió Diocesana de Música Sacra, 1982.
. "Cantant de goig. Oh Senyor. Perque volem amor. Cants per a la missa", a cor i orgue. Comissió de Música Sacra. 1982.

INÈDITS
Musicològics
. Transcripció de l'Òpera Omnia de Comes.
. Catàlegs dels arxius musicals de les catedrals de Segorbe i d'Oriola.
. Òpera Omnia de Ginés Pérez.
. Òpera Omnia Vocalia de Vicente Rodríguez Monllor.

Composicions pròpies
. Dues cançons infantils per a cor i piano.
. "Ha mort el meu cavallet", a 3 veus blanques.
. "Lo cant de llaurar", a 3 veus blanques.
. "Sant Josep pinta casquetes", a 2 veus blanques.
. "Himno a San Vicente Ferrer", a cor i orgue.
. "Himno a la Virgen de Gracia, Patrona de Chella", a cor i orgue.
. "Himno a la Mare de Déu Blanqueta, Patrona del Grao de Gandía", a cor i orgue.
. "Himno a la Patrona de Alcalalí", a cor i orgue.
. "Himno a la Virgen de los Dolores, Patrona de Villanueva de Castellón", a cor, duo i orgue.
. "Himno de las Auxiliares Parroquiales", a cor i orgue.
. "Himno a Ntra. Sra. del Lluch, Patrona de Alcira", a 4 veus mixtes, cor i orgue.
. "Goigs a Sant Francesc", a cor i orgue.
. "Himne a la Mare de Déu dels Àngels", a cor, duo i orgue.
. "Misterios gloriosos del Rosario, sobre un tema de Vivaldi", a 3 veus mixtes i orgue.
. "Himno de las Escuelas Parroquiales de Ntra. Sra. de Fátima de Sueca", a cor i orgue.
. "El justo florecerá. Introito de la Misa de San José", a 3 veus iguals i orgue.
. "Oficio de Laudes y Vísperas de Pentecostés", a cor i orgue.
. "La misericordia del Señor. Salmo Responsarial de Pascua", a 3 veus iguals, cor i orgue.
. "Nadalenca Socarrà. Villancico", a 3 veus blanques.
. "Cinco salmos responsariales para Cuaresma", a cor i orgue.
. "Vísperas del XXXII Domingo del tiempo ordinario", a cor, 2 veus iguals i orgue.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook