Casa Martínez, Carlos de laI. FORMACIÓ ACADÈMICA UNIVERSITÀRIA
. 1974-1978. Cursa la llicenciatura de Geografia i Història, Secció d'Història, a la Facultat de Geografia i Història de la Universidad Complutense de Madrid. Qualificacions: 11 matrícules d'honor; 6 excel·lents; 7 notables; 2 aprovats i 1 convalidació.
. 1977-1978. Presenta la tesi de llicenciatura: “Excavaciones arqueológicas en torno a la Ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes: Asentamiento medieval”, a la Facultat de Geografia i Història de la Universidad Complutense de Madrid. Qualificació: Excel·lent per unanimitat. Premi Extraordinari.
. 1978-1979. Realitza els cursos de Doctorat, Secció d'Història, a la mateixa Facultat en què es llicencià. Assignatures cursades: Arqueologia americana I: Excel·lent; Arqueologia de les Illes Balears: Excel·lent; Monedes de les Índies: Excel·lent; Sigilografia espanyola: Notable.
. 1979. 1r curs d'Antropologia Mèdica, a l'Escola de Medicina Legal, Universidad Complutense de Madrid. Sota la direcció del Prof. Dr. Reverte Coma. Durada del curs: 25 hores.
. 1979-1980. 2n curs d'Antropologia Mèdica, a l'Escola de Medicina Legal, Universidad Complutense de Madrid. Sota la direcció del Prof. Dr. Reverte Coma. Durada del curs: 75 hores.
. 1981-1982. Curs: "Civilització Egípcia", a la Facultat d'Història de la UNED de Madrid. Durada: 25 hores.
. 1987-1988. Assisteix en qualitat de Professor Invitat, durant una setmana al Departament de Petrologia y Geoquímica, de la Facultat de Ciències Geològiques, Universidad Complutense de Madrid. Treballa en els laboratoris sota la direcció del catedràtic de Petrologia Sedimentària, Prof. Dr. Mingarro Martín.
. 1989-1990. Presenta la Tesi Doctoral: “Mundo funerario del medievo hispano cristiano en Soria. Estudio arqueológico de sus necrópolis”, a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat Central de Barcelona. Qualificació: Apte, Cum Laudem per unanimitat.
. 2004-2005. “Venia Docendi” per a nous professors-tutors de la UNED. Universitat Nacional d'Educació a Distància. Madrid. 80 hores.
. 2009-2010. "Espacio Europeo de Educación Superior y Uso y Administración de la Plataforma Educativa ALF de la UNED". Institut Universitari d'Educació a Distància. UNED. 25 hores.

II. FORMACIÓ ACADÈMICA NO UNIVERSITÀRIA
. 1981-1982. Curs: "Antropología aplicada a la arqueología", organitzat pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació Provincial de Sòria. Dirigit pel Prof. Dr. Reverte Coma. Durada: 7 hores.
. 1983-1984. Curs: "La presencia griega en la Península Ibérica", organitzat pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació Provincial de Sòria. Dirigit pel Prof. Dr. Olmos Romera. Durada: 8 hores.
. 1983-1984. Curs: "Conservación de Mosaicos", organitzat per la 'Scuola del Mosaico Veneziano' i el Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació Provincial de Sòria. Dirigit pel Prof. Giovanni Cucco. Durada: 6 hores.
. 1985-1986. Curs: "Informática-Programación BASIC", organitzat per la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sòria. Dirigit pel Prof. Feliciano Milla. Durada: 30 hores.
. 1985-1986. Curs: "Mundo celtibérico", organitzat pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació Provincial de Sòria. Durada: 4 hores.
. 1987-1989. Curs: "Cerámica árabe", organitzat per l'Associació Espanyola d'Arqueologia Medieval i el Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació Provincial de Sòria. Dirigit pel Prof. Juan Zozaya. Durada: 5 hores.
. 1987-1988. Curs: "La Navidad en el arte", organitzat per la Fundació Cánovas del Castillo i el Departament de Cultura de la Diputació Provincial de Sòria. Dirigit per la Profa. Dra. Sainz Magaña. Durada: 7 hores.
. 1987-1988. Curs: "Introducción a la Etnografía", organitzat pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de la Diputació Provincial de Sòria i la Fundació Cánovas del Castillo. Dirigit per la Profa. Dra. Castellote. Durada: 8 hores.
. 1987-1988. Curs: "La participación canaria en el descubrimiento y colonización de América", organitzat per la Universidad de las Islas Canarias. Dirigit pel Prof. Dr. Varela. Durada: 12 hores.
. 2004-2005. "Seminario Internacional Mitologías del Imaginario Japonés". Seminari permanent d'estudis sobre Àsia Oriental. Japó, Xina, Filipines i Índia. Universidad de Valladolid. Dirigit per la Dra. Terrón Barbosa. Durada 25 hores.
. 2006-2007. "Seminario Internacional Representaciones Mítico-Simbólicas del Imaginario del Eros y el Thanatos Japonés". Seminari permanent d'estudis sobre Àsia Oriental. Japó, Xina, Filipines i Índia. Universidad de Valladolid. Dirigit per la Dra. Terrón Barbosa. Durada 35 hores.
. 2009. "Seminario Internacional Arquitectura y Paisaje del Imaginario Japonés". Centre d'Estudis d'Àsia de la Universidad de Valladolid. Coordinat per les Dres. Pilar Garcés i Lourdes Terrón. Durada 40 hores.
. 2012. Jornada formativa en Seguretat del Patrimoni Cultural. Junta de Castella i Lleó i Delegació del Govern de Castella i Lleó. El Burgo d'Osma (Sòria). 4 hores.

III. BEQUES
. 1975. Beca per realitzar el curs: "Historia del Arte". Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander.
. 1979-1981. Beca de formació del personal investigador del Ministeri d'Universitats i Investigació. Adscrit al Departament de Prehistòria de la Universidad Complutense de Madrid.
. 1988. Beca per assistir al curs: "La participación Canaria en el Descubrimiento y colonización de América". Atorgada per la Fundació Cánovas del Castillo. Tenerife.

IV. PREMIS
. 1979. Premi Extraordinari de Llicenciatura, de la Facultat de Geografia i Història, Secció d'Història, de la Universidad Complutense de Madrid.
. 1990. Premi Tesis Doctoral. Concedit per l'Excma. Diputació Provincial de Sòria, dins la convocatòria de Premis per a Tesis Doctorals i de Llicenciatura sobre temàtica soriana.

V. ACTIVITAT PROFESSIONAL
. 1973-1979. Funcionari contractat del Ministeri d'Educació i Ciència i, posteriorment, del Ministeri de Cultura, amb destinació al Museu Arqueològic Nacional. Exercint funcions al laboratori fotogràfic, a l'arxiu fotogràfic i a la biblioteca.
. 1979-1981. Becari-investigador al Departament de Prehistòria de la Universidad Complutense de Madrid.
. 1981-1983. Arqueòleg del Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Contractat (Arrendament Civil de Serveis des del 8 d'agost de 1981 al 31 de desembre de 1982 i Contracte Administratiu des de l'1 de gener al 12 de maig de 1983).
. 1983-1989. Arqueòleg-Director del Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Funcionari de Carrera del Cos Tècnic Superior de l'Administració Local, Administració Especial. Plaça obtinguda per concurs-oposició lliure. Presa de possessió: 12 de maig de 1983.
. 1989-1992. Cap de la Unitat de Cultura de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Plaça obtinguda per remodelació de la RPT.
. 1992-2004. Cap de Secció del Departament de Cultura de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Plaça obtinguda per concurs.
. 1992-1993. Assessor del president de la Junta de Castilla y León. Nomenat per Decret 362/1991, de 30 de desembre (BOCyL núm. 3 de 7 de gener de 1992). Presa de possessió: 7 de gener de 1992. Cessat, a petició pròpia, per Decret 227/1993 de 5 d'octubre (BOCyL núm. 195 de 8 d'octubre de 1993).
. 1993-1998. Director General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Junta de Castilla y León. Nomenat per Decret 239/1993 de 6 d'octubre (BOCyL núm. 195 de 8 d'octubre de 1993). Presa de possessió: 8 d'octubre de 1993. Cessat, a petició pròpia, per Decret 227/1998 de 5 d'octubre (BOCyL núm. 214 de 6 de novembre de 1998).
. 1998-2000. Director del Gabinet del president de la Junta de Castilla y León (amb rang de secretari general). Nomenat per Decret 228/1998 de 5 de novembre (BOCyL núm. 214 de 6 de novembre de 1998). Presa de possessió: 6 de novembre de 1998. Cessat, a petició pròpia, per Decret 157/2000 de 3 de juliol (BOCyL núm. 128 de 4 de juliol de 2000).
. 2000-2004. Subdelegat del Govern a Sòria. Nomenat per Resolució de 30 de juny de 2000. (BOE núm. 158 de 3 de juliol de 2000). Presa de possessió: 5 de juliol de 2000. Cessat a petició pròpia, per Resolució de 10 de maig de 2004. (BOE núm. 118 de 15 de maig de 2004).
. 2004. Cap d'Unitat d'Estudis i Coordinació. Junta de Castilla y León. Delegació Territorial de Sòria. Plaça obtinguda per concurs de lliure designació. Ordre PAT/680/2004, de 27 d'abril. (BOCyL núm. 87 de 10 de maig de 2004). Presa de possessió: 11 de maig de 2004. Cessa el 12 de juliol de 2004.
. 2004. És assimilat al Cos Superior de l'Administració de la Comunitat de Castella i Lleó. Resolució de la Direcció General de la Funció Pública de Castella i Lleó, de 8 de juny de 2004.
. 2004. Cap del Servei Territorial de Cultura, Junta de Castilla y León. Sòria. Plaça obtinguda per concurs de lliure designació. Ordre CYT/1110 2004, de 7 de juliol (BOCyL núm. 131 de 9 de juliol de 2004). Presa de possessió: 12 de juliol de 2004. Passa a Serveis Especials el 15 d'octubre de 2004 en ser nomenat Alt Càrrec de la Junta de Castilla y León.
. 2004-2011. Delegat Territorial de la Junta de Castilla y León a Sòria. Acord 136/2004 de 14 d'octubre. (BOCyL núm. 200 de 15 d'octubre de 2004). Presa de possessió: 15 d'octubre de 2004. Cessament: 7 de juliol de 2011.

VI. ACTIVITAT DOCENT
VI.A. UNIVERSITAT
VI.A.1. Universitat d'Alcalá de Henares
. 1995-1996. Professor al màster: "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio". Mòdul de patrimoni eclesiàstic. Curs 1995-1996.
. 1996-1997. Professor al màster: "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio". Mòdul de patrimoni eclesiàstic. Curs 1996-1997.
. 1997. Professor al curso: "Las Catedrales góticas del siglo XVI".
. 1997-1998. Professor al màster: "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio". Àrea de Gestió del Patrimoni. Curs 1997-1998.
. 1998. Professor al curs: "La gestión y el disfrute del Patrimonio Histórico Español. Una visión institucional".
. 1998-1999. Professor al màster: "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio". Àrea de Gestió del Patrimoni. Curs 1997-1998.
. 1999-2000. Professor al màster: "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio". Àrea de Gestió del Patrimoni. Curs 1999-2000.
. 2000-2001. Professor al màster: "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio". Àrea de Gestió Econòmica del Patrimoni. Curs 2001-2002.
. 2001-2002. Professor al màster: "Restauración y Rehabilitación del Patrimonio". Àrea de Gestió Econòmica del Patrimoni. Curs 2001-2002.

VI.A.2. Universitat de Burgos
. 1996. Professor al curs: "El Patrimonio Histórico de Castilla y León en el diseño curricular de las enseñanzas secundarias".
. 2000-2001. Professor del curs de doctorat: "Restauración de los Conjuntos Histórico-Artísticos". Assignatura: "Legislación y Normativa sobre Restauración. Catalogación y Bienes de Interés Cultural". 50 hores. Departament de Construccions Arquitectòniques, ICT i Institut Universitari de la Restauració. Escola Politècnica Superior.
. 2001-2002. Professor del curs de doctorat: "Restauración de los Conjuntos Histórico-Artísticos". Assignatura: "Legislación y Normativa sobre Restauración. Catalogación y Bienes de Interés Cultural". Tutor de Projectes d'Investigació. Departament de Construccions Arquitectòniques, ICT i Institut Universitari de la Restauració. Escola Politècnica Superior.
. 2002. Professor al curs: "Conservación y Restauración en los Núcleos Rurales". Universidad de Burgos. Cursos d'Estiu.
. 2003. Professor al curs: "La Restauración del Patrimonio Monumental en Castilla y León". Universidad de Burgos. Cursos d'Estiu.

VI.A.3. Universitat de Lleó
. 2010. Professor al curs: "Templarios: Guardianes de Caminos y Secretos". Universidad de León. Cursos d'Estiu.

VI.A.4. Universitat de Madrid (Autònoma)
. 1995. Professor al curs: "El patrimonio arqueológico: conservación y perspectivas".

VI.A.5. Universitat de Madrid (Complutense)
. 1977-1978. Col·laborador del Departament d'Història Moderna, de la Facultat de Geografia i Història. Dirigit pel Prof. Dr. Bravo Lozano.
. 1979-1981. Becari-investigador del Departament de Prehistòria i Etnologia de la Facultat de Geografia i Història. Dirigit pel Prof. Dr. Almagro Basch.

VI.A.6. Universitat de Navarra
. 2004. Director del curs: "Císter y los orígenes de los Reinos Peninsulares, siglos XII-XIII: situación geoestratégica de los monasterios". Universidad de Navarra. Cursos Universitaris d'Estiu a Fitero.
. 2005. Director i professor del curs: "Císter y los orígenes de los Reinos Peninsulares, siglos XII y XIII: Arte, patrimonio y mecenazgo, restauración, historia y arquitectura". Universidad de Navarra. Cursos Universitaris d'Estiu a Fitero.
. 2006. Director del curs: "Císter y los orígenes de los Reinos Peninsulares, siglos XII y XIII: La Restauración del Reino de Navarra". Universidad de Navarra. Cursos Universitaris d'Estiu a Fitero.

VI.A.7. Universitat de Salamanca
. 1994. Professor al curs: "Superior de Filología Hispánica". Cursos Superiors Internacionals.
. 1997-1998. Professor al curs de títol propi de segon cicle: "Experto en Gestión del Patrimonio Histórico". Assignatura impartida: “La Política del Patrimonio Histórico”.
. 1998-1999. Professor al curs de títol propi de segon cicle: "Experto en Gestión del Patrimonio Histórico". Assignatura impartida: “La Política del Patrimonio Histórico”.
. 2001-2002. Professor del màster europeu Sócrates de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".
. 2001-2003. Professor del màster europeu de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".
. 2002-2004. Professor del màster europeu de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".
. 2003-2005. Professor del màster europeu de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".
. 2004-2006. Professor del màster europeu de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".
. 2005-2007. Professor del màster europeu de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".
. 2006-2008. Professor del màster europeu de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".
. 2008-2010. Professor del màster europeu de "Conservación y Gestión de los Bienes Culturales". Mòdul: "Técnicas de gestión de los bienes culturales".

VI.A.8. Universitat Segòvia (S.E.K. Internacional)
. 1997. Professor del curs: "Intervención en el Patrimonio: Fortificaciones". Universidad S.E.K. Campus Ciutat de Segòvia.
. 2005. Professor del curs: "Construir y re-construir la Ciudad Histórica de la Civitas a la Metamodernidad". Universidad S.E.K. Campus de Segòvia.
. 2012. Professor al Workshop "Arqueología y Arquitectura". I.E. Universidad. Campus de Segòvia. Crèdits de lliure configuració 3(LRU)/2ECTS.

VI.A.9. Universitat UNED. Sòria
. 2001. Director i professor de les "I Jornadas Europeas. Castilla y León y Europa". Universitat Nacional d'Educació a Distància. Centre Associat de Sòria.
. 2002. Director de les "II Jornadas Europeas. El Año del Euro". Universitat Nacional d'Educació a Distància. Centre Associat de Sòria.
. 2002. Director del curs: "La integración Europea y la transición política en España". Universitat Nacional d'Educació a Distància -Sòria-, Universitat Internacional Alfons VIII i Fundació d'Estudis Europeus.
. 2004. Professor tutor, obté la "Venia Docendi", per concurs. Assignatures: "Antropologia del parentiu". "Antropologia cognitiva i simbòlica". "Història de l'Antropologia".
. 2007. Director i professor del curs: "Etnografía, de la historia a la gestión". Curs de lliure configuració de 2 crèdits.
. 2008. Director i professor del curs: "Diversidad antropológica". Curs de lliure configuració de 2 crèdits.
. 2009. Director i professor del curs: "Diversidad antropológica II: Cultura, familia y sociedad". Curs de lliure configuració de 2 crèdits.
. 2009. Coordinador del grau d'Història de l'Art.
. 2009. Director i professor del curs: "Las Edades del Hombre: Un proyecto cultural". Curs de lliure configuració de 2 crèdits.
. 2010. Director i professor del curs: "Los caminos a Santiago en Castilla y León". Curs de lliure configuració de 3 crèdits.
. 2012. Coordinador i professor del curso: "Castilla y León Patrimonio de la Humanidad". Curs de lliure configuració de 2 crèdits.
. 2013. Membre del Claustre de Professors (vicepresident).
. 2013. Coordinador i professor del curs: "El Patrimonio Cultural en el Medio Rural". Curs de lliure configuració de 2 crèdits.
. 2013. Professor tutor, obté la Venia Docendi, per concurs. Assignatura: "Gestión de Patrimonio y Bienes Culturales".

VI.A.10. Universitat de Valladolid
. 1996. Professor a les "IV Jornadas sobre el empresario de Castilla y León: Economía y Ocio. El sector turístico como motor de desarrollo económico". Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universidad de Valladolid.
. 1997. Professor al curs: "La problemática de los pequeños municipios en Castilla y León". Universidad de Valladolid.
. 1997. Professor al curs: "El Patrimonio cultural: planteamientos teóricos y estado de la cuestión". Universidad de Valladolid.
. 2006. Professor al curs de postgrau: "Especialista Universitario en Administración de Industrias Culturales". Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universidad de Valladolid.
. 2007. Professor al curs de postgrau: "Especialista Universitario en Administración de Industrias Culturales". Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universidad de Valladolid.
. 2008. Professor al curs de postgrau: "Especialista Universitario en Administración de Industrias Culturales". Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universidad de Valladolid.

VI.A.11. Universitats (diverses)
. 1993. Professor al curs: "Los nacionalismos y la Europa de los pueblos". Centre Europeu d'Estudis Superiors. Madrid.
. 1994. Professor al curso: "Arqueoloxía da morte: A morte na idasde media peninsular". Universidad de Vigo, Cursos d'Estiu.
. 1997. Professor al seminari: "Criterios de intervención en arqueología en las Comunidades Autónomas". Universidad de Cantabria.
. 2003. Professor al curs: "La gestión del Patrimonio cultural como factor de sostenibilidad". Universidad San Pablo-CEU. Curs d'Estiu. El Burgo de Osma (Sòria).
. 2005. Professor al curs: "Recuperar el Patrimonio Histórico: la gestión de las rutas culturales". Universidad San Pablo-CEU. Curs d'Estiu. El Burgo de Osma (Sòria).

VI.B. UNIVERSITAT NO REGLADA
VI.B.1. Universitat Internacional Alfons VIII (Sòria)
(Des de l'any 2005 es denomina 'Cátedra').
. 1988. Director de la Universidad Internacional Alfonso VIII, amb seu a Sòria.
. 1989. Director del curs: "Conservación y restauración de Bienes Inmuebles".
. 1990. Professor al curs: "Arte y Arquitectura de la Orden del Císter en la Península Ibérica durante la Edad Media".
. 1994. Director de les jornades: "Los Medios de Comunicación en Castilla y León".
. 1996. Director i professor al curs: "Patrimonio Histórico y Economía".
. 2000. Professor al curs: "El Siglo XIV: el alba de una nueva Era".
. 2002. Director del curs: "Jardines históricos".
. 2002. Director i professor al curs: "Cuando las horas primeras -en el milenario de la batalla de Calatañazor-".
. 2005. Director i professor al curs: "Castilla y León, la forja de una identidad".

VI.B.2. Universitat d'Estiu 'Casado del Alisal' (Palència)
. 1995. Professor al curs: "La política al Dictado del Periodismo (IV)".
. 2000. Professor al curs: "El patrimonio histórico como recurso".
. 2001. Professor al curs: "Patrimonio mueble en Castilla y León. Conservación y valorización".
. 2002. Professor al curs: "Patrimonio y Arqueología".

VI.B.3. Universitats no reglades (diverses)
. 1997. Coordinador al curs: "Las Catedrales de Castilla y León. Realidad y perspectiva futura". Universitat d'Estiu de Castilla y León. Segòvia.
. 1998. Professor al curs: "El Camino de Santiago: mil años de historia en expansión". Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Santander.
. 2000. Professor al curs monogràfic: "Gestión y aprovechamiento del patrimonio histórico y cultural". Universidad Santa Catalina / Universidad de Salamanca.

VI.C. CENTRES NO UNIVERSITARIS
. 1987. Professor-director del curs: "Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico", impartit a l'Escola Taller de Berlanga de Duero. Durada: 7 hores.
. 1989. Director del curs: "Monacato y realeza en el medievo castellano y leonés", organitzat pel Departament de Cultura de la Diputació Provincial de Sòria, en col·laboració amb la Junta de Castilla y León.
. 1993. Professor al curs: "Construcción con tierra: Introducción para su estudio arqueológico y restauración". Inter-Acció.
. 1996. Professor al curs: "Segovia antes del año 1000". Academia de Historia y Arte San Quirce.
. 1996. Professor al curs: "La recuperación de la Ciudad histórica". III Curs de Segòvia. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Castella i Lleó Est.
. 1996. Professor al curs: "El Patrimonio Histórico y Natural. Valor cultural y recursos económicos". Mòdul II: "La responsabilidad del patrimonio como fenómeno compartido. Instrumentos legales, actuaciones administrativas y experiencias positivas". Fundació Marcelino Botín. Santander.
. 1998. Professor al curs: "Gestión Cultural". Documenta. Santander.
. 2000. Professor al curs: "III Centenario de la dinastía Borbónica en España: Felipe V y la Granja". Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Secretaria general d'Educació i Formació Professional.
. 2001. Professor del curs: "Desarrollo Rural y Corporaciones Locales. La Gestión del Patrimonio". Mòdul: "Gestión de Proyectos Culturales". Programes: Proder/Leader.
. 2003. Professor al curs: "Arqueología del Císter en Castilla y León". Centre d'Estudis del Císter. Matallana (Valladolid).
. 2005. Professor al curs: "La provincia de Soria en 'El Cantar de Mío Cid'". CFIE. El Burgo de Osma. Universidad de Valladolid.
. 2005. Professor al curs: "Las Huelgas Reales. Señorío Cisterciense y modelo de vida en la Corte de Castilla". Ministeri d'Educació. Burgos.

VII. TESIS DE LLICENCIATURA I DOCTORALS
VII.A. DIRECCIÓ
. T.L. "Necròpolis i enterraments aïllats de l’Antiguitat tardana i l’Alta Edat Mitjana al Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat". Llicenciat: Menchon i Bes, Joan Josep. Universitat Central de Barcelona. Defensada 05-10-2000. Qualificació: Excel·lent per unanimitat.
. T.D. "La antigüedad tardía en el Alto Valle del Duero". Doctorand: Gutiérrez Dohijo, Eusebio. Universidad Complutense de Madrid. Defensada 18-12-2000. Qualificació: Excel·lent per unanimitat.
. T.D. "Món funerari medieval a les Comarques Tarragonines. Una aproximació arqueològica: les esteles funeràries". Doctorand: Menchon i Bes, Joan Josep. Universitat Central de Barcelona. En preparació.
. "Proyecto de Investigación: Restauración y Rehabilitación del Castillo de Berlanga de Duero (Soria)". Màster de Restauració. Autor: Rubio, Enrique. Universidad de Alcalá de Henares. Qualificació: Excel·lent.
. "Trabajo de Investigación (Doctorado): Curso de formación 'On Line' sobre la Ley de Patrimonio de Castilla y León para técnicos de la construcción". Llicenciat: José María Enseñat Beso. Universidad de Burgos. Qualificació: Excel·lent.

VII.B. TRIBUNAL
. 1994-1995. Secretari del Tribunal de la Tesi Doctoral: "La caracterització arqueomètrica de la ceràmica de Terra Sigillata Hispànica. Avançada de la Ciutat Romana de Clunia i la seva contractació amb la Terra Sigillata Hispànica d’un centre productor contemporani: el Taller d’Abella". Universitat de Barcelona. Divisió de Ciències Humanes i Socials. Autor: Buxeda i Garrigues, Jaume.
. 1994-1995. Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral: "El Opus Sectile y la técnica mixta en la Península Ibérica". Universidad de Valladolid. Autor: Pérez Arroyo, Esther.
. 1995-1996. Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral: "La arquitectura medieval premostratense: Los monasterios de Castilla y León y Navarra". Universidad Autónoma de Madrid. Autor: López de Guereño Sanz, Teresa.
. 1996-1997. Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral: "Linajes nobiliarios en el reino de León: Parentesco, poder y mentalidad (siglos IX-XIII)". Universidad de León. Autor: Torres Sevilla, Margarita.
. 1996-1997. Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral: "Inventario fotográfico berciano. Memoria fotográfica y reconstrucción audiovisual". Universidad de Salamanca. Autor: Carrera González, Valentín.
. 1990-2000. President del Tribunal de la Tesi de Llicenciatura: "Necròpolis i enterraments aïllats de l’Antiguitat tardana i l’Alta edat mitjana al Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat". Universitat de Barcelona. Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Autor: Menchon i Bes, Joan Josep.
. 2004-2005. Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral: "La restauración y conservación del patrimonio monumental; estudio sistematizado de los métodos de programación en las intervenciones de restauración". Universidad de Burgos. Departament de Construcció arquitectònica i enginyeria de la construcció del terreny. Escola Politècnica. Autor: Garabito López, Javier.
. 2011-2012. Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral: "El poblamiento altomedieval y sus manifestaciones funerarias en la cuenca alta del río Arlanza (S. IX-XI)". Universitat de Barcelona. Departament d'Història Medieval. Autor: Karen Álavaro Rueda.
. 2012-2013. Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral: "La emblemática en el Camino de Santiago Leonés: análisis histórico, Astorga y Villafranca del Bierzo (León)". Universidad de León. Departament d'Història Medieval. Autor: Jorge Múgica Soto.

VIII. NOMENAMENTS I DISTINCIONS DE CARÀCTER CULTURAL I CIENTÍFIC
. 1981. Col·laborador de número del Centre d'Estudis Sorians, del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
. 1986. Membre de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.
. 1986-1990. Membre “Du Bureau du Comité Internacional pour la Conservation des mosaiques”.
. 1986-1987. Membre de la Ponència Tècnica de Patrimoni. Per designació directa de l'Il·lm. Sr. Delegat Territorial d'Educació i Cultura de la Junta de Castilla y León a Sòria.
. 1988. Membre del comitè científic i delegat espanyol de l'exposició "Mosaico. Tesoro de la latinidad". Organitzada per la Unió Llatina de París.
. 1989. Medalla de Plata. Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Santes Creus (Tarragona).
. 1990-1994. Comissionat de Patrimoni Cultural de Sòria. Nomenat per l'Excm. Sr. Conseller de Cultura i Benestar Social de la Junta de Castilla y León, el dia 9 de gener de 1990. Cessa per incompatibilitat en ser nomenat Director General de Patrimoni i Promoció Cultural de la Junta de Castilla y León.
. 1991. Caballer de l'Ordre de Yuste. Monestir de Yuste. Càceres.
. 1991. Honorary Member of the International Comittee for the Conservation of Mosaics. ICCROM. Roma.
. 1995. President d'Honor de l'Associació Espanyola del Mosaic.
. 1995. Insígnia de Plata. Associació “Manuel Marín” d'Amics de l'Orgue.
. 1995. Insígnia d'Or. Villa de Mansilla de las Mulas (Lleó).
. 1995. Sorià de l'Any (elegit per votació dels membres). Casa de Sòria a Madrid.
. 1996. Espiga de Plata. Casa Regional de Castella i Lleó a Saragossa.
. 1996. President Honorari. Associació "Valle del Cuco", per a la defensa dels pobles de la Vall del Riaza.
. 1996. Tesela d'Or. Associació Espanyola del Mosaic.
. 1996. Soci Honorífic del 'VII Centenario de la Carta Puebla del Espinar 1297-1997'. Segòvia.
. 1997. Fill Adoptiu. Mogarraz (Salamanca).
. 1998. Fill Adoptiu. Àgreda (Sòria).
. 1998. Insígnia d'Or. Villa de Montemayor del Río (Sòria).
. 1998. Insígnia d'Or. Hospital Español de Buenos Aires. Argentina.
. 1998. Bust del Marquès de Santillana. Ajuntament de Carrión de los Condes (Palència).
. 1998. Vicepresident d'Honor de la Fundació d'Estudis Municipals de Castella i Lleó. Valladolid.
. 1998. Medalla d'Or de l'"Asociación de Amigos del Monasterio de Nuestra Señora de la Vid". Burgos.
. 1998. Membre d'Honor de l'Institut d'Estudis Bercians. Ponferrada (Lleó).
. 1999. Distinció Honorífica de l'Institut d'Estudis Pisoraca. Herrera de Pisuerga (Palència).
. 1999. Medalla d'Or de la Verge de Castilviejo. Confraria de Nostra Senyora de Castilviejo. Medina de Rioseco (Valladolid).
. 1999-2002. Membre del Consell Cultural. Fundació Cánovas del Castillo. Madrid.
. 2000. 'Gabarrero de Honor'. Centre d'Iniciatives Turístiques d'El Espinar (Segòvia).
. 2000. Insígnia d'Or. Confraria de Jesús Natzaré. Sahagún de Campos (Lleó).
. 2000. Fill Insigne. Villanueva de Valdueza, El Bierzo (Lleó).
. 2000. Visitant d'Honor de la Ciutat dels Almiralls. CIT. Medina de Rioseco. (Valladolid).
. 2001. Premi 'Guinda 2000'. Associació Professional d'Informadors de Sòria. Sòria.
. 2001. Membre honorífic de l'Ordre de la Taula Periòdica. Madrid.
. 2001. Collar de l'Alquitara. Màxima distinció de l'Ordre de la Taula Periòdica. Madrid.
. 2003. Insígnia de Plata. Associació de Professionals de la Informació de Sòria.
. 2004. Insígnia d'Or. Fundació Científica Caja Rural de Sòria.
. 2008. Soci d'Honor. Casa de Castella i Lleó de Saragossa.
. 2008. Menció Honorífica. Associació Verge del Camí (ASOVICA) / Centre especial d'ocupació (ASOVICAUTO S.L.) de familiars de persones malaltes mentals.
. 2010. Caballer Honorífic de l'Ordre de Maria d'Hongria. Bèlgica.
. 2011. "Caballero Hijodalgo Honorario de la Diputación de la Casa Troncal de los Doce Linajes" de Sòria.
. 2011. Conseller Principal del president de la Diputació de la "Casa Troncal de los Doce Linajes" de Sòria.
. 2014. Col·laborador de la Subdelegació de Defensa de Sòria.

IX. LLOCS DIRECTIUS EN INSTITUCIONS DE CARÀCTER CULTURAL.
. 1983-1985. Vocal de la Junta Rectora de l'Associació d'Amics del Museu Numantí de Sòria.
. 1983-1984. Secretari del Comitè Executiu de la secció espanyola del Comitè Internacional per a la Conservació de Mosaics. El 1984 aquest Comitè es transformà en l'Associació Espanyola del Mosaic.
. 1984-1987. Secretari de l'Associació Espanyola de Mosaics.
. 1986-2011. Vocal de Castella i Lleó a la Junta de Govern de l'Associació Espanyola d'Arqueologia Medieval.
. 1988-1989. Vicepresident de l'Associació d'Amics del Museu Numantí de Sòria.
. 1988-1993. President de l'Associació Espanyola del Mosaic.
. 1992-2012. Vocal de la Junta Directiva del Centre d'Estudis Sorians (C.S.I.C.).
. 1993-2002. Delegat Regional a Castella i Lleó de la Fundació Cànovas del Castillo. Fins l'11 de novembre del 2002 en què la Fundació s'integrà a FAES.
. 2012. Vicepresident de la Junta Directiva del Centre d'Estudis Sorians (C.S.I.C.).

X. MEMBRE DE REIALS ACADÈMIES
. 1988. Acadèmic corresponent de la Real Academia de la Historia.
. 1994. Elegit acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 19 d'octubre de 1994, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Francesc Bonastre i Bertran, Eduard Ripoll i Perelló, i Francesc Torrella i Niubó.
. 1997. Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

XI. ACTIVITATS EN MATÈRIA DE CULTURA
XI.A. Activitats museològiques
. 1974. Col·laborador en matèria fotogràfica del Museu Provincial de Conca.
. 1975-1983. Col·laborador científic del Museu Numantí de Sòria.
. 1977-1978. Realitza pràctiques professionals per ingressar al Cos Facultatiu de Conservadors de Museus, al Museu Arqueològic Nacional.
. 1979. Durant els mesos de març, abril i maig d'aquest any, s'encarrega de la Secció d'Arqueologia visigoda del Museu Arqueològic Nacional de Madrid, per absència del seu titular Dr. Luis Caballero Zoreda.
. 1979-1980. Col·labora amb el Prof. Dr. Martín Almagro Basch en l'organització i el muntatge del museu i magatzems del Jaciment de Segóbriga. Saelices (Conca).
. 1980. Col·labora amb el Dr. Luis Caballero Zoreda, conservador en cap de la Secció d'Arqueologia Clàssica del Museu Arqueològic Nacional, en el muntatge de les sales del Món Visigot d'aquest museu.
. 1983. Realitza texts per als cartells del museu monogràfic de Tiermes. Montejo de Tiermes (Sòria).

XI.B. Exposicions
. 1979-1980. Membre del comitè organitzador de l'exposició: "Arte Nabateo, el primer Reino árabe de la Historia". Exposada a les sales del Museu Arqueològic Nacional de Madrid.
. 1980. Autor dels texts de l'exposició: "Del visigodo al románico". Organitzada per la Confederació de Caixes d'Estalvi.
. 1980. Col·laborador científic de l'exposició: "La Comunicación en la Edad Media". Organitzada per la Comissaria d'Exposicions de la Direcció General de Patrimoni Artístic, Arxius i Museus del Ministeri de Cultura.
. 1982. Coordinador de l'exposició: "La necrópolis celtibérica de Ucero". Organitzada pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria.
. 1982-1983. Director de l'exposició: "Yacimiento arqueológico de Tiermes". Organitzada pel Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria.
. 1991. Director de l'exposició: "Castillos de Soria. Aproximación a la Arquitectura Militar Medieval". Organitzada per la Universidad Internacional Alfonso VIII i la Junta de Castilla y León. En codirecció amb la Sra. Yolanda Martínez Hernando.
. 1991. Autor dels texts de l'exposició: "Castillos de Soria. Aproximación a la Arquitectura Militar Medieval Española". Organitzada per la Universidad Internacional Alfonso VIII i la Junta de Castilla y León. En col·laboració amb la Sra. Yolanda Martínez Hernando i el Sr. Juan José Ruiz Ezquerro.
. 1993-1994. Membre de la Comissió de Govern: "El contrapunto y su morada". Organitza: Junta de Castilla y León i 'Edades del Hombre'. Salamanca.
. 1995. Membre de la Comissió de Govern: "Flandes en Castilla y León". Organitza: Junta de Castilla y León, Govern de Flandes i 'Edades del Hombre'. Ambers.
. 1997. Membre de la Comissió de Seguiment: "La Ciudad de Seis Pisos". Organitza: Junta de Castilla y León i 'Edades del Hombre'. El Burgo de Osma.
. 2015. Autor de textos de l'exposició: "Santa Teresa de Jesús 1515-1582". Organitzada per la Junta de Castella i Lleó. Exposat a l'Arxiu Provincial de Sòria.

XI.C. Activitats arqueològiques
. 1980. Autor, en col·laboració amb el Dr. Argente Oliver, de l'audiovisual: "Tiermes, poblamiento celtíbero romano medieval".
. 1980-1981. Autor del projecte de creació del Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Amb la col·laboració del Sr. Carlos Núñez García.
. 1982. Director del "I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria.
. 1986. President de la "III Conferencia General del Comité Internacional para la Conservación de Mosaicos". Sòria.
. 1989. President del Comitè Executiu del "I Coloquio Nacional de Conservación de Mosaicos". Palència.
. 1989. Director del "II Symposium de Arqueología Soriana". Sòria.
. 1990. President del col·loqui "Iconografía en el Mosaico Antiguo de Hispania". Guadalajara.
. 1990. Membre del Comitè Executiu de la "IV Conferencia General de Conservación de Mosaicos". Palència-Mérida.
. 1990. Membre del Comitè Executiu del "VI Coloquio Internacional del Mosaico Antiguo". Palència-Mérida.
. 1993. President del Comitè Executiu del "V Congreso Internacional sobre la Estela Funeraria". Sòria.
. 1993. Membre du Comité d’organisation Colloque international “Le temps dans les mosaiques d’Hispanie: iconographie, modes d’association, contexte historique et architectural”. Lyon.
. 1994. Membre del Comitè d'Honor del "I Congreso de Castellología Ibérica". Palència.
. 1995. Membre del Comitè Executiu del "VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Pamplona.
. 1995. Membre del Comitè d'Honor del Congrés Internacional "La Hispania de Teodosio". Segòvia.
. 1996. Membre del Comitè d'Honor del "II Congreso de Arqueología Peninsular". Zamora.
. 1999. Membre del Comitè Científic del "V Congreso de Arqueología Medieval Española". Valladolid.
. 2002. Membre del Comitè Executiu del "VII Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Santander.
. 2002. Membre del Comitè Científic de la "IV Reunión Nacional de Geo-Arqueología". Almazán. Sòria.

XI.D. Investigacions arqueològiques
XI.D.1. Excavacions en què ha col·laborat
. 1974. Campanya de tardor a l'anfiteatre romà de Segóbriga. Saelices (Conca). Director: Prof. Dr. Martín Almagro Basch.
. 1975. Cripta romànica de l'església de San Nicolás. Sòria. Director: Dr. José Luis Argente Oliver.
. 1975-1976. I i II campanyes al jaciment medieval de Tiermes. Montejo de Tiermes (Sòria). Director: Sr. José María Izquierdo Bertíz.
. 1976. Jaciment romà-medieval de les Vegas de Pedraza. Santiuste de Pedraza (Segòvia). Director: Sr. José María Izquierdo Bertíz.
. 1977. Campanya de tardor al teatre romà de Segóbriga. Saelices (Conca). Director: Prof. Dr. Martín Almagro Basch.
. 1978-1979. Necròpolis Meroítica d'Emir Abdallah. Abri, província Nord (República del Sudán). Directors: Prof. Dr. Martín Almagro Basch i Prof. Dr. Víctor Manuel Fernández Martínez.
. 2012. Membre del Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval i Postmedieval de la Universitat de Barcelona - GRAMP. Donat d'alta el 20 de febrer de 2012 per la Comissió Executiva d'Ajuts de Recerca. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya.

XI.D.2. Projectes d'investigació arqueològica que ha dirigit
. 1977-1985. III a XI campanyes al Jaciment medieval de Tiermes. Montejo de Tiermes (Sòria).
. 1979. Monestir Premostratenc de Bujedo. Santa Cruz de Juarros (Burgos).
. 1979-1981. Jaciment medieval d'Àgreda: necròpolis de Sant Joan. Àgreda (Sòria).
. 1980-1981. I i II campanyes a la Basílica hispanovisigoda de Cabeza del Griego, a Segóbriga. Saelices (Conca).
. 1980. Església de Sant Romà. Medinaceli (Sòria).
. 1981. Claustre del Monestir de Sant Joan de Duero. Sòria.
. 1982-1989. Jaciment medieval d'Àgreda: arquitectura militar islàmica. Àgreda (Sòria).
. 1982-1994. Monestir cistercenc de Santa María de Huerta. Santa María de Huerta (Sòria).

XI.D.3. Urgències i seguiments arqueològics
. 1985. Urgències a l'ermita romànica de Nostra Senyora del Valle. Muriel de la Fuente (Sòria).
. 1985. Urgències a la plaça de Bernardo Robles. Sòria.
. 1985. Exhumació de les restes arqueològiques de l'església de San Mamés. Montenegro de Cameros (Sòria).
. 1987. Campanya de neteja a la necròpolis del castell. Berlanga de Duero (Sòria).
. 1988. Urgències a la plaça del General Mola. San Esteban de Gormaz (Sòria).

XI.E. Altres projectes d'investigació
. 1976-1977. Coautor, amb la Dra. María Teresa Sánchez Trujillano, de l'"Inventario histórico artístico de la Diócesis de Ávila". Contratat per la Diòcesi d'Àvila.
. 1978. Ajudant al projecte: "La secuencia socio-cultural de la Península Ibérica desde el origen del hombre hasta los primeros textos escritos". Institut Espanyol de Prehistòria (CSIC). Director: Prof. Dr. Martín Almagro Basch.
. 1982. Director del projecte: "Estelas medievales en la provincia de Soria". Direcció General de Belles Arts. Ministeri de Cultura.
. 1989. Investigador al projecte: "Improved methods and products for cleaning, removal, prevention of growth of organisms and restoration of roman mosaics". Eureka Umbrella Project. EU 140. Coordinador nacional Prof. Dr. Cesáreo Saiz Jiménez.

XII. PARTICIPACIÓ EN COL·LOQUIS, CONGRESSOS, SYMPOSIUM, ETC.
XII.A. Nacionals
. 1975. "XIV Congreso Nacional de Arqueología". Vitòria (Àlava). Congressista.
. 1977. "XV Congreso Nacional de Arqueología". Lugo. Congressista amb comunicació.
. 1980. Symposium: "Las comunicaciones en la Edad Media". Santo Domingo de Silos (Burgos). Congressista amb comunicació.
. 1980. "I Jornadas de Patrimonio Histórico Artístico de Castilla y León". Sòria. Congressista amb comunicació.
. 1981. Taula redona: "Estado actual del Patrimonio Arqueológico en Soria". Sòria. Moderador.
. 1982. Taula redona: "I Centenario de la Declaración de Numancia como conjunto histórico artístico". Sòria. Invitat-representant de la Diputació Provincial.
. 1982. "Jornadas de Antropología Social de Castilla y León". Àvila. Congressista.
. 1982. "I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria. Director del Symposium, president de la sessió medieval, amb 3 comunicacions.
. 1983. Trobada: "Cultura y Sociedad. La política de promoción sociocultural a debate". Madrid. Congressista.
. 1984. "Jornadas de Cabueñes. Seminario de Patrimonio arquitectónico y taller de fotografía". Gijón (Astúries). Representant de la Diputació Provincial de Sòria.
. 1985. "I Congreso de Arqueología Medieval Española". Osca. Congressista, secretari de taula a "Reinos Cristianos", amb 2 comunicacions.
. 1985. "I Congreso de Etnografía y Folklore de Castilla y León". Sòria. Ponent invitat.
. 1987. "II Congreso de Arqueología Medieval Española". Madrid. Congressista amb comunicació.
. 1987. Col·loqui: "Criterios de intervención en el patrimonio cultural". Berlanga de Duero (Sòria). Invitat.
. 1988. "Jornades d’estudi: Les esteles discoïdals dels Països Catalans. Estat de la qüestió". Reus (Tarragona). Congressista amb comunicació.
. 1988. "I Congreso de Historia de Zamora". Zamora. Congressista amb comunicació.
. 1988. Taula redona: "Arqueología y Cultura en Soria. Homenaje a D. Teógenes Ortego y Frías". Madrid. Invitat.
. 1989. "III Congreso de Arqueología Medieval Española". Oviedo (Astúries). Ponent-invitat i president de sessió.
. 1989. "I Coloquio Nacional de Conservación de Mosaicos". Palència. President del col·loqui.
. 1989. "II Symposium de Arqueología soriana". Sòria. President del symposium i congressista, amb 3 comunicacions.
. 1990. Col·loqui: "Iconografía en el Mosaico Antiguo de Hispania". Guadalajara. President del col·loqui.
. 1991. "III Curso de Cultura Medieval. Seminario Repoblación y Reconquista". Aguilar de Campoo (Palència). Ponent.
. 1993. Fòrum Banesto: "El Acueducto romano de Segovia". Madrid, 28 d'octubre. Ponent.
. 1993. Taula redona: "Lexicon Latinitatis Medii Aevi". Lleó, 3 de desembre. President.
. 1994. Taula redona: "El nuevo puente sobre el Adaja en Ávila". Àvila, 31 de gener. Organitzat per la Comissió de Patrimoni de la Fundació Diario de Ávila. Ponent.
. 1994. Taula redona: "El Teatro Calderón de Valladolid, un proyecto cultural para Castilla y León". Valladolid, 10 de febrer. Organitzat per la Fundació Municipal de Cultura de l'Ajuntament de Valladolid. Ponent.
. 1994. Taula redona: "Un modelo educativo para Castilla y León". Valladolid, 26 de març. Organitzat per 'Nuevas Generaciones del Partido Popular'. Moderador del panell: "La educación en secundaria y la formación profesional".
. 1994. Taula redona: "El Museo de Escultura de Valladolid, presente y futuro". Valladolid, 14 d'octubre. Organitzat per l'Ateneu de Valladolid. Ponent.
. 1995. Taula redona: "El futuro de las comunicaciones de Zamora". Zamora, 30 de gener. Organitzat per la Fundació Cánovas del Castillo. Presentació.
. 1995. Tertúlia: "El Patrimonio Artístico de Castilla y León". Valladolid, 5 de maig. Organitzat per la Cátedra Santa Cruz. Ponent-invitat.
. 1995. Fòrum de patrimoni: "El Plan Nacional de Catedrales". Madrid, 28 de setembre. Organitzat per l'Institut Internacional a Espanya. Ponent.
. 1995. Taula redona: "Los problemas del Patrimonio eclesiástico y posibles soluciones". Burgos, 4 de novembre. Organitzat per Hispània Nostra. Ponent.
. 1995. Taula redona: "Patrimonio Histórico Artístico de Segovia. Perspectivas de desarrollo hacia el 2000". Segòvia, 9 de novembre. Organitzat per l'Associació Cultural “Juan Bravo”. Ponent.
. 1996. "II Foro de Análisis: Turismo en Soria. Bases para el desarrollo". Sòria. Organitzat per l'Escola Superior de Turisme Alfons X. Ponent.
. 1996. Curs sobre didàctica i musealització de jaciments arqueològics. Valladolid. Lliçó inaugural.
. 1996. Col·loqui: "Azulejería medieval y renacentista". Talavera de la Reina, 26 d'octubre. Organitzat per l'Associació Espanyola del Mosaic. Congressista.
. 1996. Jornades: "Las Edades del Hombre como recurso didáctico". El Burgo de Osma (Sòria), 9 de desembre. Organitzat pel Centre de Professors i de Recursos. Lliçó inaugural.
. 1997. Taula redona: "Las bibliotecas y la promoción del libro". Valladolid, 8 d'abril. Campanya de foment de la lectura (Junta de Castilla y León). Coordinador.
. 1997. "Jornadas sobre protección del patrimonio histórico: La Guardia Civil y la conservación de los bienes culturales". Àvila, 5 de juny. Organitzat per: DGGC, MEC i Junta de Castilla y León. Ponent.
. 1997. "XVII Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia: Evangelización y Patrimonio Cultural". El Escorial (Madrid), 24 de juny. Organitzat per la Conferència Episcopal Espanyola. Ponent.
. 1997. "Jornadas Técnicas de Conservadores de Catedrales". Alcalá de Henares (Madrid), 8 de novembre. Organitzat per la Universidad de Alcalá de Henares. Lliçó de cloenda.
. 1997. "Convención de Ayuntamientos del Camino de Santiago". Carrión de los Condes (Palència), 6-9 de novembre. Organitzat per l'Associació d'Amics del Camí de Santiago de Palència.
. 1998. "Symposium d’Arqueologia Medieval". Berga (Barcelona), 28-29 d'abril. Organitzat per la Universitat de Barcelona. Ponent.
. 1998. "Jornadas sobre Patrimonio Cultural: un enfoque pluridisciplinar". Saragossa, 12 de maig. Organitzat per la Diputació General d'Aragó. Ponent.
. 1998. "Jornadas de Trabajo: Nuevos perfiles profesionales en la gestión del Patrimonio Cultural". Segòvia, 15 i 16 d'octubre. Organitzat per la Universitat Internaci0nal SEK. Ponent.
. 1998. Jornades: "Seguridad del Patrimonio Cultural". Salamanca, 29 i 30 d'octubre. Organitzat per la Fundació del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Moderador de la taula redona.
. 1999. Taula redona: "Defensa y Protección del Patrimonio Artístico-Cultural". Ponferrada, 20 de maig. Organitzada per la Direcció General de la Guàrdia Civil. Ponent.
. 1999. Seminari: "Castilla en España: pasado y presente". Valladolid, 30 de setembre. Organitzat per la 'Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales'. Ponent.
. 1999. Congrés: "Nacionalismo, regionalismo y articulación del Estado en España: el caso de Castilla y León". Zamora, 25 de novembre. Organitzat per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Ponent.
. 2000. Jornada: "Pacto Local y Desarrollo en Castilla y León". Sòria, 14 de desembre. Organitzat per la 'Fundación de Estudios Municipales de Castilla y León'. Lliçó de cloenda.
. 2001. Taula redona: "Patrimonio Mueble en Castilla y León. Conservación y Valoración". Palència, 6 de juliol. Organitzada per la Universidad Casado del Alisal. Ponent.
. 2002. "IV Reunión Nacional de Geo-Arqueología". Organitzada per la Universidad Complutense de Madrid. Membre del Comitè d'Honor i del Comitè Científic.
. 2002. Taula redona: "La situación de la arqueología". Curs: "Patrimonio y Arqueología". Palència, 17 de juliol. Organitzada per la Universidad Casado del Alisal. Ponent.
. 2002. Taula redona: "Agua, Agricultura y Císter". Fitero, 13 de setembre. Organitzada per l'Associació d'Amics del Monestir de Fitero. Ponent.
. 2003. "I Seminario de Sanidad y Medios de Comunicación". Taula redona: "La información en catástrofes: todas las fuentes". Organitzat per l'Institut d'Estudis de Ciències de la Salut de Castella i Lleó. Sòria, 8 de novembre. Ponent.
. 2003. "Simposio sobre las ciudades amuralladas en Castilla y León: El caso segoviano". Universitat SEK. Segòvia, 14 de novembre. Ponent.
. 2003. "Actos Conmemorativos del XV Aniversario de la Constitución de 1978". Taula redona: "La Constitución y las Instituciones". Sòria, 28 de novembre. Organitzador.
. 2005. Taula redona: "El monasterio y la sociedad medieval". Curs: "Las Huelgas Reales. Señorío cisterciense y modelo de vida en la Corte de Castilla". Ministeri d'Educació. Burgos, 8 de setembre. Ponent.
. 2005. "III Encuentro Nacional de Hospederías Monásticas". Santuari de 'Nuestra Señora de la Peña de Francia', 25 de setembre. Ponent.
. 2005. "XI Jornadas Diocesanas de Patrimonio Cultural. La seguridad en los templos". Càtedra Internacional Alfons VIII i Diòcesi d'Osma-Sòria. Almazán, 18 i 19 de novembre. Coordinador i ponent.
. 2006. "3er Congreso de entidades locales de Castilla y León: Pacto local". Junta de Castilla y León. Lleó, 7 i 8 de novembre. Moderador de la taula: “Vertebración Administrativa”.
. 2006. "XII Jornadas Diocesanas de Patrimonio Cultural. Conservación y restauración del patrimonio diocesano". Càtedra Internacional Alfons VIII i Diòcesi d'Osma-Sòria. El Burgo de Osma, 17 i 18 de novembre. Coordinador i ponent.

XII.B. Internacionals
. 1974. "Symposium Internacional de Arqueología Romana". Segòvia (Espanya). Oient.
. 1974. "VI Congreso Internacional del Mundo Clásico". Madrid (Espanya). Oient.
. 1980. "IV Congreso Nacional de Arqueología". Faro (Portugal). Congressista amb comunicació.
. 1981. "II Coloquio Internacional de Cerámica medieval del Mediterráneo Occidental". Toledo (Espanya). Congressista.
. 1983. "II Conferanza del Comitato Internacional per il restauro dei mosaici". Aquileia (Itàlia). Congressista.
. 1984. "II Trobada d’estudis numismàtics". Barcelona (Espanya). Congressista amb comunicació.
. 1984. Trobada: "Pueblos deshabitados". Seminari de Patrimoni Arquitectònic. Madrid (Espanya). Congressista invitat.
. 1985. Taula redona hispano-francesa: "El Mosaico romano en Hispania". Madrid (Espanya). Congressista invitat.
. 1985. Col·loqui: "Arquitectura religiosa en la Hispania Romana". Mérida, Badajoz (Espanya). Congressista.
. 1986. "I Jarique de estudios numismáticos hispano-árabe". Saragossa (Espanya). Congressista.
. 1986. "Congrès Anselme Dimier: Les Fouilles cistercienne européenne". Noirlac (França). Ponent invitat.
. 1986. "Meeting of the Board of the International Comittee for the Conservation of Mosaics". Madrid-Sòria (Espanya). Observador.
. 1986. "III Conferencia General del Comité Internacional para la Conservación de Mosaicos". Sòria (Espanya). President de la Conferència. Un panell.
. 1986. "Meeting of the Board of the International Comittee for the Conservation of Mosaics". Sòria (Espanya). Membre de la presidència.
. 1987. "I Jornades sobre la situació professional en l’arqueologia". Barcelona (Espanya). Congressista amb comunicació.
. 1987. Taula redona: "Conservación de mosaicos en Carranque". Madrid (Espanya). Congressista invitat.
. 1987. "Congrès international de Carcassonne: Signalisation de sépultures et stèles discoïdales". Carcassonne (França). Congressista amb comunicació.
. 1987. "5th International Colloquium an Ancient Mosaics". Bath (Regne Unit). Invitat-oient.
. 1987. "Meeting of the Board of the International Comittee for the Conservation of Mosaics". Bath (Regne Unit). Membre de la presidència.
. 1987. "Symposium Internacional sobre vías de comunicación en la Hispania Romana". Tarazona, Saragossa (Espanya). Congressista.
. 1987. "Symposium: El Románico en Silos". Santo Domingo de Silos, Burgos (Espanya). Congressista amb comunicació.
. 1988. Congrés: "Espacio y tiempo en el monacato". Lleó (Espanya). Congressista amb comunicació.
. 1989. "Meeting of the Board of the International Comittee for the Conservation of Mosaics". Londres (Regne Unit). Membre de la presidència.
. 1990. "IV Conferencia General del Comité Internacional para la Conservación de Mosaicos". Palència (Espanya). Membre del Comitè Executiu, amb una comunicació.
. 1990. "VI Coloquio Internacional del Mosaico Antiguo". Palència (Espanya). Membre del Comitè Executiu.
. 1990. "Meeting of the Board of the International Comittee for the Conservation of Mosaics". Palència (Espanya). Membre de la presidència.
. 1990. Seminari: "Islam y política". Madrid (Espanya). Invitat.
. 1991. "IV Congreso Internacional sobre la Estela Funeraria". Sant Sebastià, Guipúscoa (Espanya). Congressista amb tres comunicacions.
. 1991. "Jornadas Internacionales de Desarrollo y Medio Ambiente en la Cuenca del Duero". Sòria (Espanya). Congressista.
. 1991. "Reunión sobre Inventarios y Cartas arqueológicas". Sòria (Espanya). Congressista.
. 1991. "Meeting of the Board of the International Comittee for the Conservation of Mosaics". Roma (Itàlia). Membre d'Honor de la presidència.
. 1992. Congrés Internacional: "El Monacato femenino en España, Portugal y América". Lleó (Espanya). Congressista amb comunicació.
. 1992. "III European Monuments Forum: Patrocinio Internacional y Política cultural en la conservación del patrimonio arquitectónico". Madrid (Espanya). Organitza Word Monuments Fund Espanya. Invitat.
. 1992. "Colloque: L’Hydraulique Monastique". Asniére-Sur-Oise (França). Ponent.
. 1993. "V Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Sòria (Espanya). President del Comitè Executiu, ponent i comunicació.
. 1994. "X Encuentro Internacional de Trabajo: Vivienda y hábitat ecológico en el desarrollo rural sostenible". Navapalos, Sòria (Espanya). President de la 5a part de les ponències: "Desarrollo Sostenible".
. 1995. "VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Pamplona, Navarra (Espanya). Membre del Comitè Executiu, ponent amb dues comunicacions.
. 1995. "Réseau europén: valorisation des trésors et des sites associés en Europe. Aguilar de Campoo, Bamberg, Cashel, Conqués et Delphes (Programme pacte 1995)". Aguilar de Campoo (Espanya), 29 de setembre. Ponent.
. 1996. Simposium Internacional: "El Órgano histórico en Castilla y León". Salamanca (Espanya). Lliçó inaugural.
. 1997. Simposium Internacional: "La Conservación como factor de desarrollo en el siglo XXI". Valladolid (Espanya), 5-7 de novembre. Participant a la taula redona.
. 1998. Simposium Internacional: "Patrimonio y Patrocinio Empresarial, una perspectiva europea". Salamanca (Espanya), 14-15 de maig. Conferència inaugural.
. 1998. Congrés Internacional: "La Plaza Eurobarroca". Salamanca (Espanya), 27 de maig. Lliçó inaugural i membre del Comitè Organitzador.
. 1998. "II Simposium Européen des entreprises de restauration du patrimonie architectural: Les Conditions de Préservation des Monuments en Europe au XXIe Siècle". Estrasburg (França), 4-5 de juny. Ponent.
. 1998. Congrés Internacional: "Patrimonio histórico y siglo XXI, su conservación y gestión en el cambio de milenio". Zamora (Espanya), 15-19 de juny. Ponent i membre del Comitè Organitzador.
. 1998. Congrés Internacional de Restauració: "Restaurar la Memoria". Valladolid. Membre del Comitè Internacional.
. 1999. Simposi Internacional: "Turismo cultural, el patrimonio histórico como fuente de riqueza". Valladolid (Espanya), 10-12 de novembre. Ponent.
. 1999. "Primeiro Encontro de Fundaçoes do Vale do Douro". Zamora (Espanya), 1 de desembre. Ponent.
. 2001. "Congreso Internacional de Derecho". Puebla (Mèxic), 17 de març. Ponent invitat i membre del Presidium.
. 2002. "VII Congreso Internacional de Estelas Medievales". Santander (Espanya), 24-26 d'octubre. Membre del Comitè Executiu i comunicació.
. 2013. "1 EVoCH WORKSHOP. AlternativArte y la protección civil del Patrimonio cultural en riesgo de desastres naturales. Los casos del L’Aquila y Emilia Romaña". Valladolid (Espanya). 8 de setembre. Convidat.

XIII. CONFERÈNCIES (1), PONÈNCIES (2), COMUNICACIONS (3), ETC. (4)
. 1977. "Excavaciones en la necrópolis medieval de Tiermes: Avance". A "XV Congreso Nacional de Arqueología". Lugo. (3).
. 1978. "Arqueología medieval y artes decorativas españolas en el Museo Arqueológico Nacional". Al Col·legi Claret. Madrid. (1).
. 1979. "An introduction to archeology case of the Meroitic Cementery of Emir Abdallah". A la High School “Boys”. Abri, Província Nord. República del Sudán. (1).
. 1980. "Segóbriga y su yacimiento arqueológico". Al Centre Pilot “Cardenal Herrera Oria”. Universitat Autònoma. Madrid. (1).
. 1980. "Los monasterios de San Salvador y Santa María de Tiermes: la documentación y los datos arqueológicos". Al simposi: "Las Comunicaciones en la Edad Media". Santo Domingo de Silos (Burgos). (3).
. 1980. "Proyecto de arqueología medieval en la Villa de Ágreda". Al Centre d'Iniciatives Turístiques. Àgreda (Sòria). (1).
. 1980. "Estado actual del patrimonio civil y eclesiástico en la Villa de Ágreda". A les "Jornadas de patrimonio artístico castellano-leonés". Sòria. (3).
. 1980. "La necrópolis medieval de Tiermes". Al Museu Arqueològic Nacional. Madrid. (1).
. 1981. "La necrópolis medieval de San Juan de Ágreda". A l'Associació Espanyola d'Amics de l'Arqueologia. Madrid. (1).
. 1981. "Arqueología medieval en la provincia de Soria: estado actual de la investigación". A l'Associació d'Amics del Museu Numantí. Sòria. (1).
. 1981. "El yacimiento medieval de Tiermes". Al Centre d'Iniciatives Turístiques. Àgreda (Sòria). (1).
. 1982. "Arqueología del medievo en Soria". A l'Institut de Batxillerat. Almazán (Sòria). (1).
. 1982. "Aportaciones al estudio del alfar de “Terra Sigillata” en Tiermes". Al "I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria. (3).
. 1982. "Las necrópolis medievales de Tiermes: sistemas de enterramiento". Al "I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria. (3).
. 1982. "Dispersión geográfica y temática decorativa de las estelas medievales de la provincia de Soria". Al "I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria. (3).
. 1983. "Visión arqueológica y etnológica de la Nubia Sudanesa". Al Centre d'Iniciatives Turístiques. Àgreda (Sòria). (1).
. 1984. "Arqueología y hallazgos de la zona". A l'Ajuntament. Ólvega (Sòria). (1).
. 1984. "La arqueología medieval en Soria, realizaciones y perspectivas". Al Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Barcelona. (1).
. 1984. "Moneda medieval hispano-cristiana en Tiermes". A la "II Trobada d'Estudis Numismàtics". Barcelona. (3).
. 1984. "Estelas medievales de la provincia de Soria". A la Casa de Sòria. Madrid. (1).
. 1984. "Arqueología medieval y postmedieval en la provincia de Soria: nuevas orientaciones". A l'Ajuntament. Berlanga de Duero (Sòria). (1).
. 1984. "El poblamiento medieval de Tiermes". A la "I Semana Cultural de Vinuesa". Vinuesa (Sòria). (1).
. 1984. "Algunas observaciones acerca del medievo agredense a la luz de la arqueología". Al Centre de Batxillerat (Cicle universitari). San Esteban de Gormaz (Sòria). (1).
. 1984. "Arqueología cisterciense en Santa María de Huerta". A l'Ajuntament. Santa María de Huerta (Sòria). (1).
. 1985. "Aportación al Corpus de estelas medievales de Castilla". Al "II Congreso de arqueología medieval española". Osca. (1).
. 1985. "Estudio estadístico multivariante de las estelas medievales de la provincia de Soria". Al "II Congreso de Arqueología medieval española". Osca. (1).
. 1985. "El Císter de Santa María de Huerta y su problema arqueológico". A la Casa de Sòria. Madrid. (1).
. 1985. "Paseo arqueológico por la Tunicia romana". A l'Ajuntament de Duruelo de la Sierra (Sòria). (1).
. 1985. "Alfarería popular en Ágreda: un estudio en fase de realización". Al "I Congreso de Etnología y Folklore de Castilla y León". Sòria. (3).
. 1985. "Contribución al estudio de la islamización en la provincia de Soria: La puerta califal de Ágreda". Al Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Àgreda (Sòria). (1).
. 1985. "Presentación del proyecto y edición de los dos primeros volúmenes de la Carta Arqueológica de Soria". Al Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Sòria. (4).
. 1986. "Excavaciones en la necrópolis del “Cerro del Castillo”". Al Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Muriel de la Fuente (Sòria). (1).
. 1986. "Panorama general del mundo funerario en la Edad Media soriana". A la Casa de Sòria. Barcelona. (1).
. 1986. "Archeological excavations in the cistercian monastery of Huerta". Al "Congrès Anselme Dimier". Noirlac (França). (2).
. 1986. "Arqueología: de la prospección a la historia". Al Centre d'Investigació de material i tècniques autòctones i construccions experimentals. Navapalos (Sòria). (1).
. 1986. "El Patrimonio histórico artístico: una obra del hombre". A l'església romànica de Sant Miquel. San Esteban de Gormaz (Sòria). (1).
. 1986. "Visión cultural de la República del Sudán". Al Centre Penitenciari. Sòria. (1).
. 1986. "Visión arqueológica de la provincia de Soria durante la época visigoda y medieval". A l'Ajuntament. Àgreda (Sòria). (1).
. 1986. "Patrimonio Cultural de Ágreda". A Àgreda (Sòria). (1).
. 1986. "Datos arqueológicos para la historia de Ágreda en la Edad Media". A la Casa de Sòria. Madrid. (1).
. 1986. "Arqueología e historia". Al Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Vinuesa (Sòria). (1).
. 1987. "Arqueología y Administración local: una vía de futuro". A les "Jornadas sobre la situación profesional en arqueología". Barcelona. (3).
. 1987. "El patrimonio histórico español y los niños". A l'Escola Pública. Berlanga de Duero (Sòria). (1).
. 1987. "Conservación y/o restauración: criterios". (Curs de Conservació). A l'Escola Taller. Berlanga de Duero (Sòria). (4).
. 1987. "Materiales y campo de actuación". (Curs de Conservació). A l'Escola Taller. Berlanga de Duero (Sòria). (4).
. 1987. "El patrimonio histórico español y su restauración". (Curs de Conservació). A l'Escola Taller. Berlanga de Duero (Sòria). (4).
. 1987. "Ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga: historia, arquitectura y arqueología". A la "Semana Cultural para la defensa del Patrimonio". Berlanga de Duero (Sòria). (1).
. 1987. "Arqueología: ciencia o técnica". Al 'Centro de Investigación de Adobe'. Navapalos (Sòria). (1).
. 1987. "Fonction des stèles d’après les données archèologiques". A Carcassona. (3).
. 1987. "Análisis geológicos y arqueológicos de cerámicas medievales y modernas procedentes de Soria, Santa María de Huerta y Ágreda". A la Casa de Sòria. Madrid. (1).
. 1987. "Arqueología medieval en Soria". A la "III Semana Cultural". Casa de Castella i Lleó. Sestao (Biscaia). (1).
. 1987. "El Monasterio de Santa María de Huerta". Al Servei d'Investigacions Arqueològiques de l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Montuenga (Sòria). (1).
. 1987. "Arquitectura cisterciense francesa: los monasterios de la zona del Cher". Al Monestir Cistercenc de Santa María de Huerta. Santa María de Huerta (Sòria). (1).
. 1987. "La Edad Media en Soria y sus monumentos". Al Centre de Formació Professional. Sòria. (1).
. 1988. "Villas romanas en la Península Ibérica: Cuevas de Soria". A la Mancomunitat del Riu Izana. Tardelcuende (Sòria). (1).
. 1988. "La Ermita de San Baudelio de Casillas de Berlanga". A la Mancomunitat del Riu Izana. Quintana Redonda (Sòria) (1).
. 1988. "Cerámica popular en Ágreda". A l'Ajuntament. Àgreda (Sòria).(1).
. 1988. "Defensa del Patrimonio en Ágreda". A l'Associació Cultural d'Amics d'Àgreda. Àgreda (Sòria). (1).
. 1988. "Tiermes en la Edad Media". Al Centre de Castella i Lleó. Tarragona.(1).
. 1988. "El Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta". A la Casa de Sòria. Barcelona. (1).
. 1988. "Estelas medievales en la Península Ibérica". A la 'Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha'. Museu de Guadalajara. Guadalajara. (1).
. 1988. "Arqueología medieval en Soria: estado de la cuestión". A l'Associació d'Amics del Museu Numantí. Sòria. (1).
. 1988. "La arquitectura cisterciense y los problemas freáticos: el caso de Huerta". Al congrés: "Tiempo y Espacio en el Monacato". Lleó. (3).
. 1989. "Estelas medievales cristianas de la Península Ibérica". Al "III Congreso de Arqueología Medieval Española". Oviedo. (2).
. 1989. "Arqueología de los Reinos Cristianos en Soria: últimas investigaciones". Al cicle: "Diez años de arqueología soriana". Museu Numantí. Sòria. (1).
. 1989. "Santa María de Huerta: últimas investigaciones arqueológicas". A l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Santes Creus. (1).
. 1989. "La necrópolis rupestre de Tiermes". Al "II Symposium de Arqueología Soriana". Sòria. (3).
. 1989. "Hallazgo Monetal en Montenegro de Cameros". Al "II Symposium de Arqueología Soriana". Sòria. (3).
. 1989. "Estelas medievales". A l'Associació Espanyola d'Amics de l'Arqueologia. Madrid. (1).
. 1990. "Excavaciones arqueológicas en monasterios de la Orden del Císter: Santa María de Huerta". Al curs: "Arte y Arquitectura de la Orden del Císter en la Península Ibérica durante la Edad Media". Universitat Internacional Alfons VIII. Santa María de Huerta (Sòria). (1).
. 1990. "Propuesta de intervención en la Villa romana de Cuevas de Soria". A la "IV Conferencia General del Comité Internacional para la Conservación de Mosaicos". Palència. (3).
. 1990. "Ágreda en el Medievo". A CEAS. Àgreda (Sòria). (1).
. 1990. "Bécquer y Soria". A la Casa de Sòria. Madrid. (1).
. 1991. "La importancia del teatro y su desarrollo en zonas sin infraestructura teatral". Al curs: "El Teatro en el siglo XX". Cursos d'Estiu de la Universidad de Alcalá de Henares. Sigüenza (Guadalajara). (1).
. 1991. "Castillos de Soria: Aproximación a la arquitectura militar medieval". A la Casa de Sòria. Barcelona. (1).
. 1991. "Causas y consecuencias del Descubrimiento de América". Al "Ciclo del Quinto Centenario". Navaleno (Sòria). (1).
. 1991. "La figura del Padre Bartolomé de las Casas y su relación con los indígenas". Al "Ciclo del Quinto Centenario". Navaleno (Sòria). (1).
. 1991. "Despoblación y Repoblación de los Extrema Durii". Al "III Curso de Cultura Medieval". Aguilar de Campoo (Palència). (3).
. 1991. "Apostillas al estudio “Estelas medievales cristianas de la Península Ibérica”". Al "IV Congreso Internacional sobre la estela funeraria". Sant Sebastià (Guipúscoa). (3).
. 1991. "Estelas medievales del Monasterio Cisterciense de las Huelgas de Burgos". Al "IV Congreso Internacional sobre la estela funeraria". Sant Sebastià (Guipúscoa). (3).
. 1991. "Estelas medievales de la provincia de Soria II". Al "IV Congreso Internacional sobre la estela funeraria". Sant Sebastià (Guipúscoa). (3).
. 1991. "El Cid, Alcaide y Señor de Berlanga". A l'Ajuntament de Berlanga de Duero (Sòria). (1).
. 1992. "El monasterio cisterciense ¿del Sancti Espíritus?, Tordesillas (Sòria)". Al "Congreso Internacional El Monacato femenino en España, Portugal y América". Lleó. (3).
. 1992. "La Historia medieval de Tiermes". A la Casa de Sòria. Madrid. (1).
. 1992. "Les systèmes hydrauliques de l’abbaye cistercienne de Huerta, Soria (Espagne)". Al "Colloque l’hidraulique monastique". Asniéres-Sur-Oise. (2).
. 1992. "Castilla y León, un reto al futuro". A la Casa de Sòria. Madrid (24-04-1992). (1).
. 1992. Presentació del llibre: "La obra del Pintor Rafael de la Rosa". A la Casa de Sòria. Barcelona (02-10-1992). (4).
. 1992. "Castilla y León: una Comunidad Histórica". A la Casa Regional de Mallorca. Palma de Mallorca (27-11-1992). (1).
. 1993. "La Vejez, una experiencia necesaria para la Sociedad". A la Federació de jubilats i pensionistes de Salamanca i província. Salamanca (27-03-1993). (1).
. 1993. "Conjunto de estelas funerarias medievales de Sagunto (Valencia)". Al "V Congreso Internacional de la Estela Funeraria". Sòria (29-04-1993). (3).
. 1993. "La estela funeraria hispano-cristiana". Al "V Congreso Internacional de la Estela Funeraria". Sòria (30-04-1993). (2).
. 1993. "El Camino de Santiago: reflexiones desde Castilla y León". A la Cloenda de les V Jornades Culturals. Berlanga de Duero, Sòria (12-05-1993). (1).
. 1993. "Castilla y León ante la Nueva Europa". Al curs: "Los nacionalismos y la Europa de los pueblos". Centre Europeu d'Estudis Superiors. Villaviciosa de Odón, Madrid (13-07-1993). (1).
. 1993. "Interioridades del poder político". Al Col·legi Major San Ignacio de Loyola. Valladolid. (4).
. 1993. "Las Villas romanas y su rehabilitación". A la "IX Semana Cultural de la Asociación Fray Esteban de las Monjas". Paradinas (07-08-1993). (1).
. 1993. "Las necrópolis medievales de la provincia de Soria". Al curs: "Construcción con tierra. Introducción para su estudio arqueológico y restauración". Navapalos, Sòria (13-08-1993). (1).
. 1993. "Aportaciones arqueológicas y geoquímicas al Plan Director de restauración del Monasterio de Santa María de Huerta". Al "V Congreso de Geoquímica. Actividades paralelas". Sòria (22-09-1993). (1).
. 1993. "Patrimonio y promoción cultural en Castilla y León". A les "I Jornadas de Turismo Rural (Sierra de Francia)". Mogarraz, Salamanca (16-12-1993). (1).
. 1994. "Medidas de protección del Patrimonio Histórico". Al "50 Aniversario de la Declaración de Ciudad Rodrigo como Monumento Histórico Artístico". Ciudad Rodrigo, Salamanca (06-05-1994). (1).
. 1994. "La mujer española ante la legislación y el principio de igualdad propugnado por la Constitución". A la "Jornada: La mujer a través de la historia". Fundació Beatriz de Suavia. Toro, Zamora (11-05-1994). (1).
. 1994. "Restauración del patrimonio: problemas y posibles soluciones". Al Col·legi Major Loyola. Valladolid (27-05-1994). (1).
. 1994. Presentació del llibre: "Álbum de Bembibre, de J. M. Domínguez y V. Domínguez". A l'Ajuntament. Bembibre, Lleó (24-06-1994). (4).
. 1994. "A morte na idade media peninsular". Al "Curso de verán". Universidade de Vigo. Xinzo de Limia, Orense (07-07-1994). (1).
. 1994. "El Castellano como elemento de instrumentación". Al curs superior de Filologia Hispànica. Cursos Internacionals de la Universitat de Salamanca. Salamanca (17-07-1994). (1).
. 1994. Inauguració del curs: "Comunicación e industria en Castilla y León. Nuevas perspectivas y alternativas profesionales en Cultura y Comunicación". A la Universitat de Salamanca. Salamanca (27-07-1994). (1).
. 1994. "Las funciones de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León". A l'Il·lm. Ajuntament. Ampúdia, Palència (29-09-1994). (1).
. 1994. "El Camino de Santiago en Castilla y León". A la Casa de Sòria. Barcelona (22-10-1994). (1).
. 1994. "El Plan de Catedrales en Castilla y León". Al Col·legi Major Peñafiel. Valladolid (17-11-1994). (1).
. 1994. "Clausura del Encuentro de Conservadores de Catedrales". Al Col·legi d'Arquitectes de Castella i Lleó. Burgos (18-11-1994). (1).
. 1995. "El arte rupestre en la provincia de Burgos". A la "Clausura de las Jornadas Culturales conmemorativas del XXV Aniversario de Niphargus". Burgos (07-02-1995). (4).
. 1995. "Patrimonio y promoción cultural en Castilla y León". A la Casa de Cultura. Miranda d'Ebre, Burgos (10-03-1995). (1).
. 1995. "Turismo rural - Turismo cultural". A San Leonardo de Yagüe, Sòria (16-03-1995). (1)
. 1995. "La estela funeraria en la Península Ibérica". Al "VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Pamplona, Navarra (25-04-1995). (2).
. 1995. "Cabecera de sepulturas con tema de hilandera en Sitio de Nazaré (Portugal)". Al "VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Pamplona, Navarra (25-04-1995). (3).
. 1995. "Estelas de la provincia de Soria IV". Al "VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Pamplona, Navarra (25-04-1995). (3).
. 1995. "Protección del Patrimonio Histórico en Castilla y León". El Dia Internacional dels Museus. Museu Numantí. Sòria (17-05-1995). (1).
. 1995. "Plan de Intervención en el Patrimonio Histórico de Castilla y León". Al curs: "El Patrimonio Arqueológico: conservación y perspectivas". Universitat Autònoma de Madrid. Segòvia (31-05-1995). (1).
. 1995. "La Cultura como eje vertebrador de Castilla y León". Al curs: "La Política al dictado del Periodismo (IV)". Universitat d'Estiu Casado del Alisal. Palència (15-07-1995). (1).
. 1995. "La Cultura como hecho diferencial de Castilla y León". A l'Associació Cultural Ororafes. Orillares (12-08-1995). (1).
. 1995. "Intervención en el Patrimonio Artístico de Castilla y León (1995-2002)". Al "VI Congreso de Geoquímica de España". Sòria (19-09-1995). (1).
. 1995. "Propuestas para la defensa del Patrimonio de Castilla y León". Al seminari: "Conservación y valoración del entorno natural y cultural. El tesoro arquitectónico de la montaña palentina y sus implicaciones económicas". Aguilar de Campoo, Palència (29-09-1995). (1).
. 1995. "La Cultura como eje vertical de Castilla y León". A les "XVI Jornadas de Soria en Madrid". Casa de Sòria. Madrid (14-11-1995). (1).
. 1995. "El Futuro de la Restauración en Castilla y León". Lliçó inaugural del curs acadèmic 1995/1996. Universitat Nacional d'Educació a Distància, Centre Associat de Sòria. Sòria (16-11-1995). (1).
. 1996. "El Patrimonio de Castilla y León". A la Casa de Sòria. Barcelona (03-02-1996). (1).
. 1996. "Mecenazgo Cultural y Patrimonio". A les "IV Jornadas sobre el empresario de Castilla y León". Escola Universitària d'Estudis Empresarials. Universitat de Valladolid. Valladolid (07-03-1996). (1).
. 1996. "Presente y Futuro del Patrimonio Histórico de Castilla y León". Lliçó de cloenda del Mòdul de Patrimoni de l'Església. Màster de Restauració i Rehabilitació de Patrimoni. Universitats d'Alcalá de Henares i Valladolid. Alcalá de Henares, Madrid (27-04-1996). (1).
. 1996. "Arte funerario: las estelas". Al curs: "Segovia antes del 1000". 'Academia de Historia y Arte de San Quirce'. Segòvia (23-06-1996). (1).
. 1996. "El Patrimonio histórico de Castilla y León". Al curs: "Patrimonio histórico y economía". Universitat Internacional Alfons VIII. Sòria (26-07-1996). (1).
. 1996. "Política regional de protección, estudio y recuperación del Patrimonio Histórico". Conferència inaugural del curs: "El Patrimonio Histórico de Castilla y León en el diseño curricular de las Enseñanzas primaria y secundaria". Universitat de Burgos. Burgos (09-09-1996). (1).
. 1996. "Peatonalización y Tratamientos". Al curs: "La recuperación de la Ciudad Histórica". IV Curs de Segòvia. Segòvia (17-09-1996). (1).
. 1996. "Responsabilidad compartida: Estado, Autonomías y Municipios". Al curs: "El Patrimonio histórico y natural. Valor cultural y recurso económico". Fundació Marcelino Botín. Santander, Cantàbria (10-10-1996). (1).
. 1996. "La legislación y normativa sobre Patrimonio histórico en las Comunidades Autónomas". Al curs: "El Patrimonio histórico y natural. Valor cultural y recurso económico". Fundació Marcelino Botín. Santander, Cantàbria (11-10-1996). (1).
. 1996. "La gestión del patrimonio urbano y arquitectónico desde las Comunidades Autónomas". Al curs: "El Patrimonio histórico y natural. Valor cultural y recurso económico". Fundació Marcelino Botín. Santander, Cantàbria (11-10-1996). (1)
. 1996. "Hacia una política de los lugares arqueológicos en Castilla y León. Su adecuación para la visita pública". Al curs: "Didáctica y musealización de yacimientos arqueológicos". Junta de Castilla y León i Comunitat Europea (FSE). Valladolid (23-10-1996). (1).
. 1996. "Las Edades del Hombre". A les "Jornadas: Las Edades del Hombre como recurso didáctico". Centre de Professors i de Recursos. El Burgo de Osma, Sòria (09-12-1996). (1).
. 1996. "El órgano histórico: una realidad en Castilla y León". Al simposi internacional: "El órgano histórico en Castilla y León". Salamanca (13-12-1996). (1).
. 1997. "El patrimonio de la Iglesia en Castilla y León. Enfoque desde la Administración". Al màster de Restauració i Rehabilitació de Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Madrid (19-04-1997). (1).
. 1997. "El Plan Nacional de Catedrales y las Autonomías". A les "XVII Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia". Conferència Episcopal Espanyola. El Escorial, Madrid (24-06-1997). (1).
. 1997. "Patrimonio de los pequeños municipios de Castilla y León". Al curs: "La problemática de los pequeños ayuntamientos en Castilla y León". Universitat de Valladolid. Valladolid (03-07-1997). (1).
. 1997. "La gestión del patrimonio cultural en Castilla y León". Al curs: "El Patrimonio cultural: planteamientos teóricos y estado de la cuestión". Universitat de Valladolid. Medina del Campo, Valladolid (04-07-1997). (1).
. 1997. "Musealización de los yacimientos arqueológicos en Castilla y León". Lliçó inaugural del curs: "La vida cotidiana en la Hispania Romana". Fundació Duques de Soria. Tiermes, Sòria (10-07-1997). (1).
. 1997. "El futuro de las Catedrales: Planes Directores". Al curs: "Las Catedrales góticas del siglo XVI, entendimiento e intervención". Universitat d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Madrid (11-07-1997). (1).
. 1997. "Entre lo lícito y lo lógico. Criterios de intervención arqueológica". Al seminari: "Criterios de intervención en arqueología en las Comunidades Autónomas". Universitat de Cantàbria. Reinosa, Cantàbria (15-07-1997). (1).
. 1997. "¿Cualquier intervención arqueológica es investigación?" Al seminari: "Criterios de intervención en arqueología en las Comunidades Autónomas". Universitat de Cantàbria. Reinosa, Cantàbria (16-07-1997). (1).
. 1997. "La política de restauración de la Junta de Castilla y León". Cicle de conferències "VII Centenario de la Carta Puebla del Espinar 1297-1997". Ajuntament d'El Espinar. (Segòvia). (1).
. 1997. "La gestión de los Planes Directores de las Catedrales". A les "Jornadas Técnicas de Conservadores de Catedrales". Universitat d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Madrid (08-11-1997). (1).
. 1997. "El Patrimonio histórico de Castilla y León: estado de la cuestión". Al curs de postgrau: "Gestión del Patrimonio histórico". Universitat de Salamanca. Zamora (13-12-1997). (1).
. 1997. "Los Caminos de Santiago en Castilla y León". Al "Grupo Interparlamentario del Camino de Santiago". Parlament d'Europa. Estrasburg (17-12-1997). (1).
. 1997. "El Plan Regional de Catedrales de Castilla y León". Al curs de postgrau: "Gestión del Patrimonio Histórico". Universitat de Salamanca. Zamora (19-12-1997). (1).
. 1997. "El Plan de Intervención en el Patrimonio documental de Castilla y León". Al curs de postgrau: "Gestión del Patrimonio Histórico". Universitat de Salamanca. Zamora (19-12-1997). (1).
. 1998. "Gestión de Patrimonio Cultural". Al curs: "Gestión Cultural". Documenta. Santander, Cantàbria (24-02-1998). (1).
. 1998. "La muerte en la Edad Media: los recintos sagrados". Al "Simposium d’arqueologia medieval". Universitat de Barcelona. Berga, Barcelona (28-03-1998). (1).
. 1998. "Legislación y políticas públicas del Patrimonio Cultural". A les "Jornadas sobre patrimonio cultural: un enfoque pluridisciplinar". Diputació General d'Aragó. Saragossa (12-05-1998). (1).
. 1998. "Patrimonio, Patrocinio y la Nueva Europa". Al congrés internacional: "Patrimonio y Patrocinio empresarial, una perspectiva europea". Fundació del Patrimoni Històric de Castella i Lleó. Salamanca (14-05-1998). (1).
. 1998. "Política de restauración de la Junta de Castilla y León en espacios públicos". Al "Congreso Internacional: La Plaza Eurobarroca". Universitat de Salamanca. Salamanca (27-05-1998). (1).
. 1998. "El aspecto social y económico de la restauración del patrimonio. La restauración de las catedrales de Castilla y León". Al "II Symposium Européen des entreprises de restauration du patrimonie architectural". Consell d'Europa. Estrasburg (04-06-1998). (1).
. 1998. "La gestión del Patrimonio a través de las Administraciones Públicas". Al "Congreso Internacional: Patrimonio Histórico y siglo XXI. Su conservación y gestión en el cambio de milenio". Zamora (19-06-1998). (2).
. 1998. "Silos y el Camino de la Lengua castellana". A l'Associació d'Amics de Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos, Burgos (20-06-1998). (1).
. 1998. "Teoría y práctica de la ordenación de yacimientos para su visita pública en Castilla y León". Al curs: "La gestión y el disfrute del Patrimonio histórico. Una visión institucional". Universitat d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, Madrid (03-07-1998). (1).
. 1998. "¿Hubo despoblación en el Valle del Duero?" Al curs: "La repoblación, aspectos históricos y religiosos". Universitat Alfons VIII. Àgreda-Sòria (07-08-1998). (3).
. 1998. "Un diagnóstico de la situación del patrimonio cultural a las puertas del siglo XXI. Modelos de gestión e intervención integral en el patrimonio cultural en la actualidad". A les "Jornadas de Trabajo: Nuevos perfiles profesionales en la gestión del Patrimonio Cultural". Universitat Internacional SEK. Segòvia (15-10-1998). (1).
. 1998. "Gestión del Patrimonio Cultural por las Administraciones Públicas". A "Euroformación Patrimonial". Valladolid (Octubre). (1).
. 1999. "El Patrimonio Histórico de Castilla y León". Al Museo Amparo. Puebla, Mèxic (02-02-1999). (1).
. 1999. "El Virrey Juan de Palafox". Al Museo Amparo. Puebla, Mèxic (02-02-1999). (1).
. 1999. "Los Misterios del Hombre". A l'Excma. Diputació Provincial. Burgos (08-05-1999). (1)
. 1999. "Gestión Política y Patrimonio Cultural". Al Col·legi Peñafiel. Valladolid (24-07-1999). (1).
. 1999. "Presente y Futuro de Castilla y León". A la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Valladolid (30-09-1999). (1).
. 1999. "Un diagnóstico de la situación del patrimonio cultural. Modelos de Gestión e Intervención integral". Al màster de Restauració i Rehabilitació del Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares (23-10-1999). (1).
. 1999. "El Patrimonio Cultural como recurso turístico y económico". Al màster de Restauració i Rehabilitació de Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henares. Alcalá de Henares (06-11-1999). (1).
. 1999. "El Turismo cultural: una alternativa de desarrollo económico". Al "Simposio Internacional: Turismo Cultural. El patrimonio histórico como fuente de riqueza". Valladolid (10-11-1999). (1).
. 1999. "Castilla y León ante su futuro en Europa". Al congrés: "Nacionalismo, regionalismos y articulación del Estado en España: El caso de Castilla y León". Zamora (25-11-1999). (2).
. 1999. "Ruta de los Patrimonios Mundiales del Duero". Al "Primeiro Encontro de Fundaçoes do Vale do Douro". Zamora (01-12-1999). (1).
. 2000. "El Patrimonio Nacional en Castilla y León". Lliçó inaugural del curs: "III Centenario de la dinastía borbónica en España: Felipe V y La Granja". La Granja de San Ildefonso, Segòvia (03-06-2000). (1).
. 2000. "Turismo cultural: Espacios abiertos, espacios cerrados". Al curs: "Patrimonio como recurso". Universitat Casado del Alisal. Carrión de los Condes, Palència (20-07-2000). (1).
. 2000. "La vieja y la nueva nobleza en el siglo XIV: arquitectura militar castellana y leonesa". Al curs: "El siglo XIV: el alba de una nueva era". Universitat Internacional Alfons VIII. Àgreda, Sòria (04-08-2000). (1).
. 2000. "Gestión financiera del Patrimonio Histórico". Al curs: "Gestión y aprovechamiento del Patrimonio Histórico y Cultural". Universitat Santa Catalina/Universitat de Salamanca. El Burgo de Osma, Sòria (05-08-2000). (1).
. 2000. "Gestión y programación del Patrimonio Histórico en Castilla y León". Lliçó inaugural del curs acadèmic 2000-2001. Universitat SEK. Segòvia (21-10-2000). (1).
. 2000. "Como establecer un Plan de Intervención en el Patrimonio Cultural". Al màster de Restauració i Rehabilitació del Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henares (04-11-2000). (1).
. 2000. "Presupuestos y vías de financiación en el Patrimonio Cultural". Al màster de Restauració i Rehabilitació del Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henarés (04-11-2000). (1).
. 2000. "Gestión y financiación del Patrimonio Histórico". Al "Programa Becas Endesa con Iberoamérica de Patrimonio Cultural". Fundació Duques de Soria/Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Madrid (15-11-2000). (1).
. 2000. "Pacto Local y Desarrollo en Castilla y León". A la "Jornada: Pacto Local y desarrollo en Castilla y León". Fundació d'Estudis Municipals de Castella i Lleó. Sòria (15-12-2000). (1).
. 2001. "Estructura y competencias de las Administraciones Públicas Españolas". Al "Congreso Internacional de Derecho. Ad. Honorem". Universidad de las Américas. Puebla, Mèxic. (17-03-2001). (2).
. 2001. "Turismo cultural: una proyección económica". Al Departament de Construccions Arquitectòniques. Escola Politècnica Superior. Universitat de Burgos. Burgos (27-04-2001). (1).
. 2001. "Castilla y León ante la nueva Europa". A les "I Jornadas Europeas. Castilla y León y Europa". Universitat Nacional d'Educació a Distància. Sòria. (09-05-2001). (1).
. 2001. "Programación y gestión económica". Al màster de Restauració i Rehabilitació de Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henares. (16-10-2001). (1).
. 2001. "Turismo y marketing en patrimonio". Al màster de Restauració i Rehabilitació de Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henares. (16-10-2001). (1).
. 2001. "Administraciones Públicas: competencias". A l'Associació de Mestresses de Casa de Sòria. Sòria (20-10-2001).
. 2001. "Castilla y León y Europa: Perspectivas de futuro". A la Casa de Sòria de Barcelona. Barcelona (24-10-2001). (1).
. 2001. "Pacto Local Autonómico en Castilla y León". A la "Jornada Pacto Local Autonómico en Castilla y León". Fundació d'Estudis Municipals de Castella i Lleó. Sòria (10-12-2001). (1).
. 2001. "La gestión de proyectos culturales". Al curs "Gestión de Patrimonio". El Burgo de Osma (Sòria), (19-12-2001). (1).
. 2002. "La Edad Media". Al cicle "Conocer el Museo Numantino". Sòria (12-03-2002). (1).
. 2002. "Patrimonio natural y Patrimonio histórico. Una vía de futuro". Al curs "Itinerarios interpretativos en la Comarca de Pinares (Burgos-Soria)". Lliçó inaugural. Universitat SEK. Salduero (08-07-2002). (1).
. 2002. "Gestión económica del patrimonio en el ámbito rural". Al curs "Conservación y restauración en los núcleos rurales". Universitat de Burgos. Cursos d'Estiu. Sasamón (22-07-2002). (1).
. 2002. "Los cementerios de los caminos a Santiago. Cruces de piedra, piedras con cruces". Al "VII Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Santander (25-10-2002). (3).
. 2003. "Arqueología del Císter: Santa María de Huerta (Soria)". Al curs "Arqueología del Císter en Castilla y León". Centre d'Estudis del Císter. Diputació Provincial de Valladolid i Universitat de Valladolid. Matallana, Villalba de los Alcores. (16-04-2003). (1).
. 2003. "La Iglesia de San Esteban. Reconstrucción Histórico-artística de un “expolio legal”". A l'Ajuntament de San Esteban de Gormaz. Dia del Llibre. San Esteban de Gormaz (23-04-2003). (4).
. 2003. "Gestión del patrimonio en Castilla y León: Planificación y desarrollo". Al curs "La Restauración del patrimonio monumental de Castilla y León". Universitat de Burgos. Cursos d'Estiu. Burgos (07-07-2003). (1).
. 2003. "Vías de financiación de proyectos de gestión de patrimonio". Al curs "La gestión del Patrimonio Cultural como factor de sostenibilidad". Universitat San Pablo-CEU. Curs d'Estiu. El Burgo de Osma (17-07-2003). (1).
. 2003. " Las murallas. Un elemento del pasado como bien del futuro". Al "Simposio sobre las ciudades amuralladas en Castilla y León: El caso segoviano". Universitat SEK. Segòvia (14-11-2003). (1).
. 2003. " La constitución de 1978: un ejemplo de consenso". Al Col·legi de Santa Teresa. MM. Escolàpies. Sòria (01-12-2003). (1).
. 2003. "El constitucionalismo español y la constitución de 1978". Al Col·legi del Pilar. PP. Escolapis. Sòria (05-12-2003). (1).
. 2004. "El patrimonio como bien común". A les "Jornadas Ayllón. Conjunto histórico artístico. 30 años de historia y arte". Ayllón (17-01-2004). (1).
. 2004. "Las estelas medievales". A les "III Jornadas sobre la Historia y la Cultura de Berlanga de Duero". Berlanga de Duero (16-07-2004). (1).
. 2004. "Turismo Cultural en Castilla y León". A "Turismo y Salud". Fundació Científica Caja Rural. Sòria (08-11-2004). (1).
. 2005. "La muerte y el más allá en la época del Cid". Al curs "La provincia de Soria en el Cantar de Mío Cid". El Burgo de Osma (24-02-2005". (1).
. 2005. "Valorización e Intervención en el Patrimonio Histórico de Castilla y León: Conjuntos Históricos". Al curs "Valorización e Intervención en el Patrimonio Histórico de Castilla y León: Conjuntos Históricos". Universitat SEK, Segòvia (13-07-2005). (1).
. 2005. "Sinergia de las Rutas culturales en el ámbito rural". Al curs "Recuperar el Patrimonio Histórico: la gestión de las rutas Culturales". Universitat CEU-San Pablo. Cursos d'Estiu. El Burgo de Osma (19-07-2005). (1).
. 2005. "Castilla y León una Comunidad en la nueva Europa". Al curs: "Castilla y León la forja de una identidad". Càtedra Internacional Alfons VIII. Àgreda (Sòria) (05-08-2005). (1).
. 2005. "El Císter y la arqueología: Huerta como referencia". Al curs: "Císter y los orígenes peninsulares siglos XII-XIII". Universitat de Navarra. Fitero (19-08-2005). (1).
. 2005. "Hospitalidad y Hospederías monásticas. De los monjes negros a los monjes blancos". Al "III Encuentro Nacional de Hospederías Monásticas". Peña de Francia (25-10-2005). (2).
. 2005. "La gestión del Patrimonio Cultural en el medio rural". Al màster de Restauració i Rehabilitació del Patrimoni. Universitat d'Alcalá de Henares (09-12-2005). (1).
. 2005. "La protección del Patrimonio Eclesiástico: Museos, colecciones, etc." A les "XI Jornadas Diocesanas de Patrimonio Cultural. La Seguridad en los Templos". Almazán (18-12-2005). (1).
. 2006. "Cultura y desarrollo económico: análisis y experiencias". Al curs de postgrau: "Especialista Universitario y Administración de Industrias Culturales". Universitat de Valladolid (11-05-2006). (1).
. 2006. "Teoría e historia de la restauración". A les "XII Jornadas Diocesanas de Patrimonio Cultural. Conservación y Restauración del Patrimonio Diocesano". El Burgo de Osma (17-11-2006). (1).
. 2007. "La Ciudad del Medio Ambiente: Un proyecto regional". A la Universitat de L'Experiència. Sòria (23-01-2007).
. 2007. "Gestión del patrimonio etnográfico: proyectos y recursos económicos". Al curs: "Etnografía de la historia a la gestión". UNED. Sòria (28-03-2007). (1).
. 2007. "Conjuntos Históricos de Castilla y León: una realidad antropológica como proyecto de desarrollo rural". Al curs: "Etnografía de la historia a la gestión". UNED. Sòria (28-03-2007). (1).
. 2007. "Cultura y desarrollo económico: análisis y experiencias". Al curs de postgrau: "Especialista Universitario y Administración de Industrias Culturales". Universitat de Valladolid (maig 2007). (1).
. 2008. "Antropología médica. Aspectos generales y análisis antropológico y paleopatólogico de las necrópolis medievales de la provincia de Soria". Al curs: "Diversidad antropológica". UNED. Sòria (13-03-2008). (1).
. 2008. "Cultura y desarrollo económico: análisis y experiencias". Al curs de postgrau: "Especialista Universitario y Administración de Industrias Culturales". Universitat de Valladolid. Valladolid (28-03-2008). (1).
. 2009. "La familia ante la muerte". Al curs: "Diversidad antropológica II: Cultura, sociedad y familia". UNED. Sòria (27-03-2009). (1).
. 2009. "El Estatuto de Castilla y León: Junta y Cortes". Al Col·legi Santa Teresa de Jesús. Sòria, (abril 2009). (1).
. 2009. "El Estatuto de Castilla y León: Junta y Cortes". Al Col·legi Nostra Senyora del Pilar. Sòria (13-04-2009). (1).
. 2009. "Los problemas freáticos en los Monasterios cistercienses. El caso de Santa María de Huerta". Al "VII Congreso Ibérico/X Congreso Nacional de Geoquímica". Sòria (22-09-2009). (1).
. 2009. "Las Edades del Hombre: un proyecto cultural con perspectivas de futuro". Al curs: "Las Edades del Hombre: un proyecto cultural". Sòria (14-12-2009). (1).
. 2010. "Organización Administrativa: Legislativo y Ejecutivo en Castilla y León". Col·legi Santa Teresa de Jesús. Escoles Pies. Sòria, 20-04-2010. (1).
. 2010. "Las Instituciones de Castilla y León". Col·legi Nostra Senyora del Pilar. Escoles Pies. Sòria, 04-05-2010. (1).
. 2010. "La muerte en los Caminos a Santiago". Curs: "Templarios: Guardianes de Caminos y Secretos". Universitat de Lleó. Ponferrada, 07-07-2010. (1).
. 2010. "La muerte en los caminos a Santiago: cementerios y cruces". Curs: "Los caminos a Santiago en Castilla y León". Universitat Nacional d'Educació a Distància. Sòria, 23-11-2010. (1).
. 2010. "La Iglesia de San Esteban. Reconstrucción histórico-artístico de un “expolio leal”". Jornades sobre difusió del patrimoni historicoartístic. San Esteban de Gormaz. (1).
. 2011. "El Estatuto de Castilla y León: Legislativo y ejecutivo". Col·legi Nostra Senyora del Pilar. Escoles Pies. Sòria, 25-05-2011. (1).
. 2011. "Las estelas medievales de Soria como indicadores de recintos sagrados". Lliçó inaugural, curs acadèmic 2011-2012. Seminari Diocesà “Santo Domingo de Guzmán”. El Burgo d'Osma (Sòria), 17-09-2011. (1).
. 2012. "El Beaterio de San Román y los Cuerpos Santos de Medinaceli". Organitza: UNED. Aules de la 3a edat. Sòria, 06-02-2012. (1).
. 2012. "Los santos mártires de Medinaceli". Associació de Mestresses de Casa. Sòria, 07-02-2012. (1).
. 2012. "Juan de Palafox y Mendoza, un hombre de Estado para el Nuevo Mundo". Organitza: UNED. Aules de la 3a edat. Sòria, 27-02-2012. (1).
. 2012. "El Patrimonio de la Humanidad en Castilla y León". Curs: "Castilla y León Patrimonio de la Humanidad". Universitat Nacional d'Educació a Distància. Sòria, 21-03-2012. (1).
. 2012. "Los Cuerpos Santos de Medinaceli". Presentació del llibre del mateix títol. Palau Ducal de Medinaceli. Medinaceli, 07-07-2012. (4).
. 2012. "Cien años y varios días: el yacimiento de Tiermes, arqueológicas y arquitectónicas. Workshop Arqueología y Arquitectura". I.E. Universitat i Universitat de Valladolid. Tiermes, 24-07-2012. (1).
. 2012. "El Beato Julián de San Agustín. El limosnero penitente". Presentació del llibre del mateix títol. Ermita del Beat Julià d'Agustí. Medinaceli, 25-08-2012. (4).
. 2012. "El paso al mas allá en el medievo soriano. Rituales de ánimas de la provincia de Soria". Museo Provincial del Traje Popular. Morón de Almazán, 03-11-2012. (1).
. 2012. Taula rodona: "Viva la Pepa “Cádiz 1812-Soria 2012". Cicle conferències: "Los albores del siglo XIX. La España Constitucional: Cádiz 1812". UNED. Sòria, 04-12-2012. Moderador. (1).
. 2012. "Monasterio de San Francisco. Extramuros de la Ciudad de Soria. Aportaciones a su historia". Autor: Rufo Nafría Yagüe. Presentació del llibre del mateix títol. Casino de Sòria. Sòria, 07-12-2012. (4).
. 2012. "Los santos patronos de Medinaceli". XV Setmana Cultural. Casa de Sòria a Valladolid. Valladolid, 10-12-2012. (1).
. 2013. "El Barrio Moro de Ágreda: un barrio de alfareros". Cicle de conferències inauguració del Torreón de la Muela. Àgreda, 30-03-2013. (1).
. 2013. "El Patrimonio Cultural en el medio rural". Curs: "El Patrimonio Cultural en el medio rural". Universitat Nacional d'Educació a Distància. Sòria, 19-04-2013. (1).
. 2013. "La Soria que encontró Santa Teresa de Jesús". Cicle de conferències: "75 años del regreso de los Carmelitas Descalzos a Soria. 1938-2013". Sòria, 03-05-2013. (1).
. 2013. "La Iglesia de San Esteban camino hacia Camprodón". Associació de Mestresses de Casa. Sòria, 21-05-2013. (1).
. 2013. "El ayer y el mañana en la UNED en Soria". Lliçó Inaugural del Centre associat de la UNED a Sòria. Curs 2013-2014. Sòria, 14-10-2013. (1).
. 2013. "Origen y evolución de la capa española". Associació d'Amics de la Capa San Saturio. Sòria, 14-11-2013.
. 2014. "La Administración española". Col·legi Santa Teresa. Escoles Pies. Sòria, 18-06-2014. (1).
. 2014. Presentació "Enciclopedia de las Fiestas de Calderas. Desde el Toro Solsticial al toro Cuadrillero. De la Madre de Dios. De José Antonio Martín de Marco". Sòria, 20-06-2014. (4).
. 2014. "Reliquias. ¿Coleccionismo o Fe?". II Bicentenari de l'Ermita de la Verge de la Blanca. Talveila, 21-06-2014. (1).
. 2015. "Los Cuerpos Santos de Medinaceli. Leyenda, literatura e Historia". VII Cicle de conferències al Museu 2015. Museu de Guadalajara. Guadalajara, 05-02-2015. (1).
. 2015. "El convento de San Francisco (Medinaceli, Soria)". Associació de Mestresses de Casa. Sòria, 21-05-2015. (1).

XIV. PUBLICACIONS
XIV.A. Llibres
XIV.A.1. Autor de tot el text
. "Monasterio cisterciense de Santa María de Huerta". Monasterio de Santa María de Huerta. Almazán (Sòria), 1982, 143 pàgs. En col·laboració amb Elías Terés Navarro.
. "Estelas medievales de la provincia de Soria". Colección: Temas Sorianos, núm. 6. Diputación Provincial de Soria. Sòria, 1983, 234 pàgs. En col·laboració amb Manuela Domènech Esteban.
. "Colección sigilográfica del Archivo Municipal de Ágreda". Diputación Provincial de Soria i Ayuntamiento de Ágreda. Sòria, 1983. 46 pàgs.
. "Ágreda medieval I. Investigaciones arqueológicas en la necrópolis medieval de San Juan. 1979/1981". Noticiario Arqueológico Hispánico, núm. 26. Madrid, 1985, 118 pàgs. En col·laboració amb Elías Terés i Manuela Domènech.
. "Tiermes, guía del conjunto arqueológico". Dirección General de BBAA. Ministerio de Cultura. Madrid, 1985. En col·laboració amb diversos autors.
. "Tiermes, guía del yacimiento arqueológico y museo". Junta de Castilla y León. 1a edició. Sòria, 1988. En col·laboració amb diversos autors.
. "Tiermes, guía del yacimiento arqueológico y museo". Junta de Castilla y León. 2a edició. Sòria, 1989. En col·laboració amb diversos autors.
. "Castillos de Soria. Aproximación a la arquitectura militar medieval". Junta de Castilla y León i Universidad Internacional Alfonso VIII. Sòria, 1990, 116 pàgs. En col·laboració amb Yolanda Martínez i Juan José Ruiz.
. "Mundo funerario del medievo cristiano en Soria: estudio arqueológico de sus necrópolis". Col·lecció de Tesis Doctorals Microfitxades núm. 1005. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1991.
. "Las necrópolis medievales de la provincia de Soria". Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Soria i Asociación Española de Arqueología Medieval. Valladolid, 1992, 450 pàgs.
. "Sellos reales y eclesiásticos del monasterio del Sancti Spíritus. Toro (Zamora)". Valladolid, 2000. 75 pàgs.
. "Iglesia de San Esteban (San Esteban de Gormaz.) Reconstrucción Histórico-Artística de un 'Expolio Legal'". Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Sòria, 2002. 113 pàgs. En col·laboració amb Juan José Ruíz Ezquerro.
. "Ágreda. La villa de las tres culturas -papeles con historia-". Diputació Provincial de Sòria. Sòria, 2011. 168 pàgs.
. "Los Cuerpos Santos De Medinaceli. Sumaria relación de noticias y cosas de los santos mártires: San Arcadio, Probo, Pascasio, Eutiquiano y Pablo Niño". Ajuntament de Medinaceli. Sòria, 2012. 250 pàgs.
. "Beato Julián de San Agustín. El limosnero peninente". Ajuntament de Medinaceli. Sòria, 2012. 221 pàgs. En col·laboració amb José Antonio Martín de Marco.
. "El Convento de San Francisco en Medinaceli. Siglos XVI-XX. Aproximación prosopográfica". Sòria, 2014. 237 pàgs. En col·laboració amb Marta Nogueras.

XIV.A.2. Participació en obres col·lectives
. "Tiermes I. Excavaciones en la ciudad romana y en la necrópolis medieval, 1975-1978". Excavaciones Arqueológicas en España 111. Madrid, 1980. Autor del capítol VIII: "Necrópolis medieval en torno a la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes. Campañas 1975-1978". Pàgs. 251-328. En col·laboració amb José M. Izquierdo. Autor de l'Apèndix I: "Las estelas funerarias de Tiermes". Pàgs. 329-336.
. "Tiermes II. Excavaciones en la ciudad romana y en la necrópolis medieval, 1979-1980". Excavaciones Arqueológicas en España 128. Madrid, 1984. Autor del capítol: "Excavaciones arqueológicas en el yacimiento medieval de Tiermes. Campañas 1979-1980". Pàgs. 321-417. En col·laboració amb Elías Terés. Autor de la part medieval del capítol VIII: "Inventario de las Campañas 1979-1980". Pàgs. 481-490. Autor de l'Apèndix 2: "Estelas funerarias medievales II". Pàgs. 499-506. En col·laboració amb Manuela Domènech. Autor de l'Apèndix 3: "Estudio de los restos óseos". Pàgs. 507-526. En col·laboració amb J. M. Reverte.
. "Tiermes III. Excavaciones realizadas en la ciudad romana y en las necrópolis medievales. Campañas 1981-1984". Excavaciones Arqueológicas en España 166. Madrid, 1994. Autor del capítol: "Necrópolis medieval de Tiermes III". Pàgs. 83-132.
. "Guía. Museo Numantino". Junta de Castella i Lleó i Associació d'Amics del Museu Numantí. Sòria, 2014. Autor de: "Figuras esmaltadas", pàgs. 282-283; "Ampollas de Peregrino", pàgs. 296-297; "Cáliz y vinajeras", pàgs. 304-305; i "Albarelo y jícara", pàgs. 314-315.
. "Soria. Su historia, sus monumentos, sus gentes". Carlos de la Casa i J. A. Martín de Marco (editors). Excm. Ajuntament de Sòria. Sòria, 2015. Autor en col·laboració amb J. A. Martín de Marco: "Introducción", pàgs. 11-16; "Fiestas y Tradiciones", pàgs. 157-174; "Iglesia de San Juan de Rabanera", pàgs. 209-212; "Otros monumentos", pàgs. 325-366; "Gustavo Adolfo Bécquer", pàgs. 398-399; "Valeriano Bécquer", pàgs. 400-401; "Gerardo Diego", pàgs. 418-419; "José Joaquín Durán y Balazaga", pàgs. 421-422; "Manuel García Herreros", pàgs. 430-431; "Vicente García de Leaniz", pàgs. 432-433; "Bertrand du Guesclin", pàgs. 445-446; "Fortún López", pàgs. 459-460; "Hernán Martín de San Clemente", pàgs. 470-471; "Francisco Mosquera de Barnuevo", pàg. 480; "Pero Núñez de Fuentearmegil", pàg. 484; "Ramón de la Orden Domínguez", pàgs. 485-486; "Orison", pàgs. 491-493; "Vicente de Pablo", pàgs. 497-498; "Pedro I", pàgs. 501-502; "Maximino Peña", pàgs. 508-509; "Alonso Ramírez", pàgs. 520-522; "Retógenes", pàgs. 528-529; "Bernardo Robles", pàgs. 534-535; "Sancho IV", pàgs. 545-546; "San Saturio", pàgs. 549-551; "Alonso Velázquez González", pàgs. 573-574; "Francisco Yañez de Barnuevo y Zapata", pàgs. 578-579; "Corregidores y alcaldes de la ciudad de Soria", pàgs. 583-599; i "Condecoraciones y distinciones honoríficas de la muy Noble y muy Leal Ciudad de Soria", pàgs. 601-641.
. "Teresa de Jesús. 1515-1582. Soria en el siglo XVI". Carlos de la Casa Martínez, Mercedes Llorente Romera i José María Alcalde Jiménez. Biblioteca Pública de Soria, Archivo Histórico Provincial de Soria i Junta de Castilla y León. Sòria, 2015. 40 pàgs.
. "Los dominicos de Medinaceli (Soria). Monasterio de Santa María Magdalena". Carlos de la Casa Martínez i Manuela Domènech. Oppidum. Sòria, 2018. 173 pàgs.

XIV.B. Articles
. "Una nueva Tanagra en el Museo Arqueológico Nacional". A "Boletín de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología", núm. 6. Madrid, 1976. Pàgs. 16-19. En col·laboració amb Ricardo Olmo.
. "Excavaciones en la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes. Campaña 1977". A "Celtiberia", núm. 55. Sòria, 1978. Pàgs. 61-64. En col·laboració amb José M. Izquierdo.
. "Excavaciones en la necrópolis medieval de Nuestra Señora de Tiermes. Avance". A "Actas del XV Congreso Nacional de Arqueología". Lugo/Saragossa, 1977/1979. Pàgs. 1185-1189. En col·laboració amb José María Izquierdo.
. "Un interesante grupo de estelas discoideas halladas en torno a la ermita de Nuestra Señora de Tiermes". A "Revista Archivos, Bibliotecas y Museos", núm. LXXXI, 3. Madrid, 1978. Pàgs. 645-658.
. "Excavaciones en la necrópolis medieval de Tiermes. Campaña 1978". A "Celtiberia", núm. 57. Sòria, 1979. Pàgs. 119-122. En col·laboració amb José M. Izquierdo.
. "Hallazgo de un grupo de estelas discoideas medievales de influencia vasco-navarra en el cementerio de Tarancueña (Soria)". A "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra", núm. 29. Pamplona, 1979. Pàgs. 203-214.
. "Los monasterios de San Salvador y Santa María de Tiermes: la documentación y los datos arqueológicos". A "Revista Archivos, Bibliotecas y Museos", núm. LXXXII. Madrid, 1979. Pàgs. 525-530.
. "Excavaciones en la necrópolis medieval de San Juan Bautista de Ágreda (Soria)". A "Hoja informativa. Museo Numantino". Sòria, 1979. En col·laboració amb Elías Terés.
. "El monasterio benedictino. El monasterio cisterciense". Al catàleg de l'exposició: "La Comunicación en los Monasterios Medievales". Madrid, 1980. Pàgs. 30-33 i 36-37.
. "Seis piezas de maravedises procedentes de Tiermes (Soria)". A "Cuadernos de Numismática", núm. 24-25. Madrid, 1980. Pàgs. 267-286.
. "Excavaciones en el yacimiento de Tiermes. 5ª Campaña, verano 1979". A "Celtiberia", núm. 60. Sòria, 1980. Pàgs. 281-284. En col·laboració amb Elías Terés Navarro.
. "Influencias árabes en una Biblia Boloñesa del Real Monasterio de El Escorial". A "Reales Sitios", núm. 66. Madrid, 1980. Pàgs. 49-56. En col·laboració amb M. Concepción Martínez Murillo.
. "Excavaciones arqueológicas en la necrópolis medieval de San Juan de Ágreda (Soria). Campaña 1980". A "Hoja de la Comunidad Cristiana", any XI, núm. 120. 1982. En col·laboració amb E. Terés i M. Domènech.
. "Dos obras de Maximino Peña en el Museo Numantino de Soria". A "Celtiberia", núm. 61. Sòria, 1981. Pàgs. 121-130. En col·laboració amb M. Concepción Martínez Murillo.
. "Trabajos arqueológicos en el claustro del Monasterio de San Juan de Duero, Soria". A "Arevacón", núm. 3. Sòria, 1981. Pàgs. 11-13. En col·laboració amb Elías Terés Navarro.
. "Necrópolis medieval de Tiermes y ermita románica". A "Arevacón", núm. 4. Sòria, 1981. Pàgs. 17-20.
. "Necrópolis medieval. Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Tiermes. Informes preliminares de la séptima campaña (1981)". A "Celtiberia", núm. 62. Sòria, 1981. Pàgs. 295-296.
. "Necrópolis medieval rupestre. Excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Tiermes. Informes preliminares de la séptima campaña (1981)". A "Celtiberia", núm. 62. Sòria, 1981. Pàgs. 298-300. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Fuentes históricas: fuentes clásicas y fuentes modernas". Al catàleg de l'exposició: "El yacimiento de Tiermes". Sòria, 1982. Pàgs. 11-14.
. "Necrópolis medieval de Tiermes". Al catàleg de l'exposició: "El yacimiento de Tiermes". Sòria, 1982. Pàgs. 31-32.
. "Estado del patrimonio artístico civil y eclesiástico en la Villa de Ágreda". A les actes del congrés: "El Patrimonio histórico-artístico de Castilla y León". Burgos, 1982. Pàgs. 579-581. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Necrópolis medieval y ermita románica de Tiermes. Informes preliminares de la octava campaña (1982)". A "Celtiberia", núm. 64. Sòria, 1982. Pàgs. 348-352.
. "Santa María de Huerta. Excavaciones en la Cilla". A "Cistercium", núm. 164. Estella, 1982. Pàgs. 153-157. En col·laboració amb Elías Terés Navarro.
. "Estelas medievales de Campisabalos". A "Wad-Al-Hayara", núm. 10. Guadalajara, 1983. Pàgs. 397-406. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "La fábula y la arqueología apócrifa en la obra de José María Herrero". A "Soria/Escultura 83". Sòria, 1983. S/P.
. "Santa María de Huerta: su monasterio y sus monjes". A "Noticia Propia", núm. 222. Madrid, octubre 1983. Pàgs. 16-20. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Marca de alfarero en ladrillos procedentes de Tiermes. Homenaje al Prof. Dr. D. Martín Almagro Basch". Madrid, 1983. Tom IV, pàgs. 53-67.
. "Necrópolis medieval en torno a la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes. Informes preliminares de la novena campaña (1983)". A "Celtiberia", núm. 66. Sòria, 1983. Pàgs. 358-362. En col·laboració amb Manuela Domènech i Alicia Flón.
. "Aportaciones al estudio del alfar de Terra Sigillata de Tiermes". A "Actas I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria, 1984. Pàgs. 361-375. En col·laboració amb Elías Terés Navarro.
. "Las necrópolis medievales de Tiermes: sistemas de enterramiento". A "Actas I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria, 1984. Pàgs. 499-505.
. "Dispersión geográfica y temática decorativa de las estelas medievales de la provincia de Soria". A "Actas I Symposium de Arqueología Soriana". Sòria, 1984. Pàgs. 523-532. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Moneda medieval hispano-cristiana en Tiermes". A "Gaceta Numismática", núm. 74. III/IV. Barcelona, 1984. Pàgs. 177-197.
. "Ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes. Informes preliminares de la décima campaña (1984)". A "Celtiberia", núm. 68. Sòria, 1984. Pàgs. 294-299. En col·laboració amb Elías Terés.
. "Inscripción árabe en un cuenco procedente de Ágreda". A "Celtiberia", núm. 68. Sòria, 1984. Pàgs. 319-322. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Proyecto de Ley de Patrimonio Histórico español". A "Arevacón", núm. 10. Sòria, 1984. Pàgs. 4-5.
. "Los hallazgos numismáticos como documento de datación de yacimientos arqueológicos: Muriel de la Fuente y Santa María de Huerta (Soria)". A "Gaceta Numismática", núm. 79. Barcelona, 1985. Pàgs. 41-45. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Estudio petrológico histórico de cerámicas procedentes de Ágreda (Soria)". A "Revista Materiales y Procesos Geológicos", vol. III. Madrid, 1985. Pàgs. 147-163. En col·laboració amb F. Mingarro, M. C. López Azcona i M. Domènech.
. "Catálogo de moneda antigua del Museo Numantino de Soria". A "Acta Numismática", núm. 15. Barcelona, 1985. Pàgs. 77-96. En col·laboració amb José M. Vidal.
. "Anotaciones metodológicas: esquemas y fichas de trabajo para el estudio de las estelas medievales". A "Revista de investigación del Colegio Universitario de Soria", núm. IX/3. Sòria, 1985. Pàgs. 67-80.
. "Kurzer Führer Kloster Santa María de Huerta". Sòria, 1986. En col·laboració amb Elías Terés i Agustín Romero.
. "Breve guida del Monasterio di Santa María de Huerta". Sòria, 1986. En col·laboració amb Elías Terés i Agustín Romero.
. "A short guide to the Monastery of Santa María de Huerta". Sòria, 1986. En col·laboració amb Elías Terés i Agustín Romero.
. "Monastère de Santa María de Huerta bref guide". Sòria, 1986. En col·laboració amb Elías Terés i Agustín Romero.
. "Comentarios y observaciones sobre recientes estudios de musivaria romana en España". A "Newsletter 7, International Committe for Mosaics Conservation". Sòria, 1986. Pàgs. 27-28.
. "Datos para la historia del Monasterio de Santa Clara de Soria: Catálogo sigilográfico de su Archivo". A "Celtiberia", núm. 71. Sòria, 1986. Pàgs. 53-68.
. "La alfarería popular en Ágreda: un estudio en fase de realización". A "Etnología y Folklore en Castilla y León". Salamanca, 1986. Pàgs. 371-378.
. "Tesorillo del Agnus Dei en el Gabinete numismático del Museo Arqueológico Nacional. Homenaje a D. Justo García Morales". Madrid, 1986. Pàgs. 905-917.
. "Planimetría de los mosaicos de Cuevas de Soria". A "Panel en Mosaicos IV, Conservación in situ". Sòria, 1987. Pàgs. 368.
. "Congreso Anselme Dimier. Arqueología Cisterciense Europea". A "Cistercium", núm. 172. Estella, 1987. Pàgs. 195-197.
. "Sigilografía en el archivo hortense". A "Cistercium", núm. 172. Estella, 1987. Pàgs. 187-190.
. "Aportación al Corpus de Estelas medievales en Castilla: Segovia". A "Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española". Saragossa, 1986. Tom V. Pàgs. 321-331. En col·laboració amb Manuela Domènech Esteban.
. "Estudio estadístico multivariante de las estelas medievales de la provincia de Soria". A "Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española". Saragossa, 1986. Tom V. Pàgs. 349-356. En col·laboració amb Víctor M. Fernández Martínez.
. "Figura de esmalte champlevé procedente de Montenegro de Cameros". A "Actas histórica et archaeologica mediaevalia 7/8". Barcelona, 1986-1987. Pàgs. 495-503.
. "Restos de hábitat en la Aljama de Ágreda". A "Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española". Madrid, 1987. Tom III. Pàgs. 349-356. En col·laboració amb Manuela Domènech Esteban.
. "Informe sobre arqueología medieval en Soria". A "Boletín Informativo de Arqueología Medieval", núm. 1. Lleó, S/A. Pàgs. 4-5 i 11.
. "Mesa redonda sobre Mosaicos de Carranque". A "Revista Arqueología", núm. 76. Madrid, 1987. Pàgs. 64-65.
. "Excavaciones medievales en España 1986. Castilla y León". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 1. Madrid, 1987. Pàgs. 81-88.
. "Anotaciones históricas de Ágreda: Los Árabes". A "Programa de Fiestas de Ágreda 1988". S/P, 3 pàgs. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Informe sobre arqueología medieval en Soria". A "Boletín informativo de Arqueología Medieval", núm. 2. Lleó, S/A. Pàgs. 6 i 14.
. "Excavaciones medievales en España: Castilla y León 1987". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 2. Madrid, 1988. Pàgs. 161-166.
. "Arqueología: de la prospección a la historia". A "Navapalos 86 - II Encuentro de Trabajo sobre la tierra como material". Sòria, 1988. Pàgs. 177-183.
. "Estudio petrológico de cerámicas procedentes de la Puerta de la Muela. Ágreda (Soria)". A "Celtiberia", núm. 74. Sòria, 1987. Pàgs. 327-338. En col·laboració amb F. Mingarro i M. C. López de Azcona.
. "Estelas medievales del País valenciano: Cullera (Valencia)". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 2. Madrid, 1988. Pàgs. 119-123. En col·laboració amb Magdalena Monraval.
. "Estelas medievales cristianas de la Península Ibérica". A "Actas III Congreso de Arqueología Medieval Española". Oviedo, 1989. Tom I. Pàgs. 237-254. En col·laboració amb Carmen Jusue i Joan Menchón.
. "Arqueología de los Reinos Cristianos en Soria. Últimas investigaciones". A "Diez años de arqueología soriana". Sòria, 1989. Pàgs. 113-118.
. "Estelas discoideas en Cataluña". En reed. d'E. Frankowski: "Estelas discoideas de la Península Ibérica". Oviedo, 1989. Pàgs. 401-410. En col·laboració amb Joan Menchón i Bes.
. "Estelas medievales de la Meseta Española". En reed. d'E. Frankowski: "Estelas discoideas de la Península Ibérica". Oviedo, 1989. Pàgs. 471-481. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Aportación bibliográfica sobre estelas medievales". En reed. d'E. Frankowski: "Estelas discoideas de la Península Ibérica". Oviedo, 1989. Pàgs. 533-546.
. "Arquitectura califal en Ágreda". A "Fichas de Patrimonio Histórico Artístico", 1a Sèrie. Sòria, 1989. 2 pàgs.
. "Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta". A "Fichas de Patrimonio Histórico Artístico", 1a Sèrie. Sòria, 1989. 2 pàgs.
. "Excavaciones medievales en España: Castilla y León 1988". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 3. Madrid, 1989. Pàgs. 271-278.
. "Excavaciones medievales en España: Castilla y León 1989". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 4. Madrid, 1990. Pàgs. 360-372.
. "Cartelas medievales de Tiermes (Soria)". A "El Románico en Silos". Stvdia Silensia. Series Maior I. Abadia de Silos, 1990. Pàgs. 559-563. En col·laboració amb J. Víctor Rodríguez-Adrados.
. "Fonction des stèles d’après les données archéologique". A "Signalisation de sépultures et stèles discoïdales V-XIX siècles". Carcassonne, 1990. Pàgs. 125-131.
. "Trepanación craneal procedente del Monasterio de Huerta". A "Revista Arqueología", núm. 114. Madrid, 1990. Pàgs. 61-62. En col·laboració amb M. J. Sanz Lucas i J. M. Reverte.
. "Trabajos arqueológicos en la ermita románica de San Mamés. Montenegro de Cameros". A "Boletín de la Asociación Española de Arqueología Medieval", núm. 4. Madrid, 1990. Pàgs. 337-349. En col·laboració amb M. Domènech i M. J. Sanz Lucas.
. "La arquitectura cisterciense y los problemas freáticos: El caso del Monasterio de Huerta". A "Cistercium", núm. 184. Estella, 1991. Pàgs. 123-133.
. "Informe de la 11ª campaña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento de Tiermes (Soria). Necrópolis medieval de la ermita románica de Nuestra Señora de Tiermes". A "Soria Arqueológica", núm. 1. Sòria, 1991. Pàgs. 137-138.
. "Estela medieval de carácter funerario en Campillo (Zamora)". A "Actas del I Congreso de Historia de Zamora". Zamora, 1991. Pàgs. 257-260.
. "Excavaciones arqueológicas de época medieval en Castilla y León. 1990". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 5. Madrid, 1991. Pàgs. 229-247.
. "Aproximación al hábitat visigodo de Termes". A "Actas del II Symposium de Arqueología Soriana". Sòria, 1992. Pàgs. 1007-1017. En col·laboració amb J. M. Izquierdo.
. "Necrópolis rupestre de Tiermes". A "Actas del II Symposium de Arqueología Soriana". Sòria, 1992. Pàgs. 1061-1068. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Hallazgo monetal en Montenegro de Cameros". A "Actas del II Symposium de Arqueología Soriana". Sòria, 1992. Pàgs. 1105-1114. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Arqueología Hortense I: Estudios previos". A "Cistercium", núm. 189. Estella, 1992. Pàgs. 375-398. En col·laboració amb M. Domènech, E. Terés i A. Archilla.
. "Arqueología Hortense II: Excavaciones 1982-1984". A "Cistercium", núm. 190. Estella, 1992. Págs. 555-593. En col·laboració amb M. Domènech i E. Terés.
. "Las cerámicas medievales". A "Arevacón", núm. 17: "Las Cerámicas de Numancia". Sòria, 1992. Pàg. 27.
. "Arqueología y administración local: una vía de futuro". A "I Jornades sobre la situació professional en l’arqueologia". Barcelona, 1992. Pàgs. 153-158.
. "A propósito de una estela cristiana con orejeras procedente de Vilviestre de los Nabos (Soria)". A "Celtiberia", núm. 84. Sòria, 1992. Pàgs. 345-351.
. "Arqueología Hortense III: Estudios complementarios". A "Cistercium", núm. 192. Estella, 1993. Pàgs. 163-205. En col·laboració amb M. C. López, F. Mingarro i J. M. Rodríguez.
. "Los cipos medievales de Soria a propósito del V Congreso Internacional de Estelas Funerarias". A "Revista Soria", núm. 0 (2a època). Sòria, 1993. S/P.
. "Aproximació bibliogràfica al tema de les esteles medievals i postmedievals". A "Les esteles discoïdals dels Països Catalans: estat de la qüestió". Reus, 1993. Pàgs. 15-32.
. "Islam: Política y religión". A "Veintiuno. Revista de pensamiento y cultura", núm. 19. Madrid, 1993. Pàgs. 41-44.
. "Despoblación y repoblación de los Extrema Durii". A "Repoblación y Reconquista. Actas del III Curso de Cultura Medieval". Madrid, 1993. Pàgs. 89-94.
. "La Red de Teatros de Castilla y León, un proyecto consolidado". A "Red de Teatros". Valladolid, 1994. Pàgs. 166-167.
. "Don Evaristo Linares Montefrío, Alcalde Mayor de la Villa de El Burgo de Osma". A "Revista de Soria", núm. 4 (2a època). Sòria, 1994. Pàgs. 99-100.
. "Patrimonio y Promoción Cultural". A "Primeras Jornadas de Turismo Rural de la Sierra de Francia". Salamanca, 1994. Pàgs. 45-51.
. "Propuesta de intervención en la Villa romana de Cuevas de Soria". A "Mosaicos 5. Conservación in situ". Palència, 1994. Pàgs. 105-114. En col·laboració amb P. Yagüe i J. C. Zarza.
. "El Monasterio Cisterciense ¿del Sancti Spíritus? Tardesillas (Soria)". A "Cistercium", núm. 196. 1994. Pàgs. 81-84. En col·laboració amb Agustín Rubio.
. "El patrimonio como elemento de integración". A "Anuario de Castilla y León 1994". Ed. Ámbito. Valladolid, 1994. Pàg. 410.
. "Acueducto de Segovia. Criterios e intervención por parte de la Junta de Castilla y León". A "Foro del patrimonio histórico". Fundación Cultural Banesto. Madrid, 1994. Pàgs. 163-166.
. "Estelas medievales del Monasterio Cisterciense de las Huelgas de Burgos". A "IV Congreso Internacional sobre la Estela funeraria". Sant Sebastià, 1994. Pàgs. 193-211. En col·laboració amb M. Domènech i J. Menchón.
. "Estelas medievales de la provincia de Soria II". A "IV Congreso Internacional sobre la Estela funeraria". Sant Sebastià, 1994. Pàgs. 219-245. En col·laboració amb M. Domènech.
. "Apostillas al estudio: Estelas medievales cristianas de la Península Ibérica". A "IV Congreso Internacional sobre la Estela funeraria". Sant Sebastià, 1994. Pàgs. 595-608. En col·laboració amb C. Jusue i J. Menchón.
. "La Red de Teatros de Castilla y León, perspectivas de futuro". A "Red de Teatros". Valladolid, 1995. Pàgs. 151-152.
. "La estela funeraria hispano cristiana". A "Actas del V Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Sòria, 1994. Pàgs. 445-461. En col·laboració amb M. Domènech.
. "Conjunto de estelas funerarias medievales de Sagunto (Valencia)". A "Actas del V Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Sòria, 1994. Pàgs. 497-597. En col·laboració amb M. Monraval.
. "La estela funeraria en la Península Ibérica. Desde los orígenes a nuestros días". A "Actas del VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". CEEN, 65. Pamplona, 1995. Pàgs. 63-76. En col·laboració amb M. Domènech.
. "Recopilación bibliográfica sobre el tema de las estelas funerarias medievales y postmedievales". A "Actas del VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". CEEN, 65. Pamplona, 1995. Pàgs. 191-226. En col·laboració amb J. Menchón.
. "La solidaridad del patrimonio artístico". A "Defender lo nuestro. El Patrimonio histórico en Castilla y León". Valladolid, 1995. Pàgs. 9-10.
. "La muerte en la Edad Media peninsular". A "Arqueoloxía da Morte na Península Ibérica desde as Orixes ata o meievo". Xinzo de Limia, 1995. Pàgs. 307-315.
. "Estudio de dos esqueletos del siglo IV procedentes de Termes". A "Celtiberia", núm. 89. Sòria, 1995. Pàgs. 253-258. En col·laboració amb J. M. Reverte.
. "Actuaciones de la Junta en Patrimonio". A "Revista de Soria", núm. 11 (2a època). Sòria, 1995. Pàgs. 7-10.
. "Cabecera de sepulturas con tema de hilandera en Sitio de Nazaré (Portugal)". A "Actas del VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". CEEN, 66. Pamplona, 1995. Pàgs. 431-432. En col·laboració amb M. Domènech.
. "Estelas medievales de la provincia de Soria IV". A "Actas del VI Congreso Internacional de Estelas Funerarias". CEEN, 66. Pamplona, 1995. Pàgs. 463-88. En col·laboració amb VVAA.
. "La Red de Teatros de Castilla y León, camino de un lustro". A "Red de Teatros". Valladolid, 1996. Pàgs. 157-158.
. "El Patrimonio Arqueológico de Castilla y León". A "Apuntes de arqueología", núm. 4. Boletín del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, núm. 73. Madrid, 1996. Pàgs. VI-X.
. "Restaurar, ¿para qué?." A "Castilla y León, Nueve", núm. 181. Valladolid, gener 1996.
. "Restaurar, ¿para qué?." A "Revista de Arqueología", núm. 181. Madrid, maig 1996. Pàg. 7.
. "Notes sur les systèmes hydrauliques du monastère cistercien de Huerta à Soria (Vieille-Castille, Espagne)". A "L’hydraulique monastique". Grâne, 1996. Pàgs. 211-219.
. "El año de las Catedrales de Castilla y León". A "Anuario de Castilla y León 1996". Ed. Ámbito. Valladolid, 1996. Pàg. 280.
. "Ritos funerarios en el Medievo soriano". A "Revista de Soria", núm. 15. Sòria, 1996. Pàgs. 9-18.
. "La Cultura en las Casas Regionales". A "Casa de Soria 1995". Barcelona, 1996. Pàgs. 47-48.
. "Ágreda Musulmana". A "Ágreda y su tierra". Sòria, 1997. S/P. En col·laboració amb M. Domènech.
. "Los archivos del nuevo milenio". A "Anuario de Castilla y León 1997". Ed. Ámbito. Valladolid, 1997. Pàg. 260.
. "Los palomares como valor cultural y como generadores potenciales de recursos económicos y sociales". A "La recuperación de un valioso patrimonio". Valladolid, 1997. S/P.
. "El Patrimonio catedralicio en Castilla y León". A "Jornadas Técnicas de Conservadores de Catedrales Españolas". Conferència Episcopal, Universitat d'Alcalá de Henares i Junta de Castilla y León. Alcalá de Henares, 1997. S/P.
. "La Red de Teatros de Castilla y León, cinco años. Punto y seguido". A "Red de Teatros". Valladolid, 1997. Pàgs. 175-176.
. "Hacia una política de los lugares arqueológicos en Castilla y León. Su adecuación para la visita pública". A "Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, X". 1996. Pàgs. 137-164.
. "Fundación Patrimonio: Realidad y perspectiva". A "Castilla y León, Nueve", núm. 273. Valladolid, 1997. Pàgs. 3-4.
. "Mecenazgo Cultural y Patrimonio Histórico". A "Mercurio. Revista de Economía y Empresa", núm. 1. Valladolid, 1997. Pàgs. 75-84.
. "Reunión sobre el Patrimonio con S.A.R. el Príncipe de Asturias en Palencia". A "Ars Sacra", núm. 3. Madrid, 1997. Pàgs. 96 i ss.
. "Datos acerca de la Danza de Los Llamosos (Soria) y su comparación con algunos otros aspectos semejantes de la provincia de Guadalajara". A "Revista Folklore", núm. 208. Valladolid, 1997. Pàgs. 141-144. En col·laboració amb J. R. López de los Mozos.
. "Las Catedrales de Castilla y León: inversiones y programas". A "Ars Sacra", núm. 4/5. Madrid, 1997-98. Pàgs. 219-220.
. "Patrimonio, patrocinio y la Nueva Europa". A "Castilla y León, Nueve", núm. 297. Valladolid, 1997. Pàgs. 15-17.
. "Las artes escénicas castellanas y leonesas: logros y proyectos". A "Red de Teatros". Valladolid, 1998. Pàgs. 181-182.
. "Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León". A "Restauración & Rehabilitación". Madrid, 1998. Pàg. 21.
. "La Opinión de los expertos. Camino de Santiago en Castilla y León". A "Restauración & Rehabilitación", núm. 17. Madrid, 1998. Pàg. 76.
. "Las Artes plásticas castellanas y leonesas en nuestro 98". A "1898-1998 Castilla y León". Madrid, 1998. Pàgs. 45-52.
. "Los hijos del Agua. Anotaciones sobre la hidráulica cisterciense". A "Monjes y Monasterios. El Císter en el medievo de Castilla y León". Madrid, 1998. Pàgs, 43-46. En col·laboració amb Manuela Domènech i Joan Menchón.
. "Cuatro nombres hortenses". A "Revista de Soria", núm. 21. Sòria, 1998. Pàgs. 13-18.
. "Entre lo lícito y lo ilícito: criterios de intervención en Arqueología". A "Curso sobre el Patrimonio Histórico 2". Santander, 1998. Pàgs 119-126.
. "Castilla y León: Patrimonio y legado". A "La Guardia Civil y la Conservación de los Bienes Culturales". Valladolid, 1998. Pàgs. 87-90.
. "José Luis Argente. In memoria". A "Revista de Soria", núm. 27. Segona època. Sòria, 1988. Pàgs. 97-98.
. "La Ley de Patrimonio Español: comentarios sobre su aplicación arqueológica en Castilla y León". A "Complutum", 9. Madrid, 1998. Pàgs. 255-277. En col·laboració amb VVAA.
. "Fe e imaginería riosecana. Siglos de Gloria". A "Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina de Rioseco". Valladolid, 1999. Pàgs. 3-20.
. "El órgano histórico, una realidad en Castilla y León". A "Actas del Symposium Internacional: El Órgano histórico en Castilla y León". Zamora, 1999. Pàgs 19-24.
. "Patrimonio, Patrocinio y la nueva Europa". A "Patrimonio y Patrocinio empresarial, una perspectiva europea". Valladolid, 1999. Pàgs. 15-21.
. "Un día en Tiermes, veinticinco años después". A "Revista de Soria", núm. 25. Segona època. Sòria, 1999. Pàgs 3-4.
. "Política de restauración de la Junta de Castilla y León en espacios públicos". A "Actas del Congreso Internacional La Plaza Eurobarroca". Salamanca, 1999. Pàgs. 7-8.
. "Política regional de protección, estudio y conservación del Patrimonio histórico en Castilla y León". A "Sautuola/VI. Estudios en homenaje al profesor Dr. García Guinea". Salamanca, 2000. Pàgs. 699-707.
. "Miscelánea bibliográfica palafoxiana". A "Revista de Soria", núm. 29. Segona època. Sòria, 2000. Pàgs. 41-50.
. "El Turismo Cultural: una alternativa de desarrollo económico". A "Turismo Cultural: El patrimonio histórico como fuente de riqueza". Valladolid, 2000. Pàgs. 97-107.
. "Emilio Zapatero, un hombre culto en la cultura castellano y leonesa". A "Revista de Soria", núm. 31. Sòria 2000. Pàgs. 59-61.
. "Gestión y programación del Patrimonio Histórico en Castilla y León". A "Gaudeamus", núm. 16. Peñalolen, Xile. Desembre 2000.
. "La idea del purgatorio y Bernardo de Claraval". A "Cistercium", núm. 223. 2001. Pàgs. 343-356. En col·laboració amb E. M. de la Casa.
. "La vieja y la nueva nobleza en el siglo XIV: arquitectura militar castellana y leonesa". A "Monografías Universitarias", núm. 12 "El siglo XIV: El Alba de una Nueva Era". Universidad Internacional Alfonso VIII. Sòria, 2001. Pàgs. 205-221.
. "Ruta de los Patrimonios mundiales del Duero". A "Revista Soria", núm. 35. Sòria, 2002. Pàgs 3-11.
. "El Patrimonio Nacional en Castilla y León". A "Idiomas. Revista de la Escuela Oficial de Idiomas de Soria", núm. 4. Sòria, 2002. Pàgs. 35-40.
. "Alonso de Palencia, un cronista ¿oxomense? del siglo XV". A "Arevacón", núm. 12. Sòria, 2002. Pàgs. 9-12.
. "Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, 12/2002". A "Arevacón", núm. 13. Sòria, 2003. Pàgs. 4-7.
. "Semana Santa. Los pasos procesionales, ¿en museos o en la calle?". A "Idiomas. Revista de la Escuela Oficial de idiomas de Soria", núm. 5. Sòria, 2003. Pàgs. 16-17.
. "Primeros ejemplos de grabados murales en la provincia de Soria". A "Actes del I Congrés internacional de gravats rupestres i murals". Lleida-Saragossa, 2003. Pàgs.685-694. En col·laboració amb J. A. Gómez Barrera.
. "El jardín histórico y la Carta de Florencia". A "Monografías Universitarias", núm. 14, "El Jardín Histórico". Universidad Internacional Alfonso VIII. Sòria, 2003. Pàgs. 7-13.
. "Anotaciones arqueológicas sobre el Monasterio de Bujedo (Burgos)". A "Sautuola IX", Santander, 2003. Pàgs. 389-394. En col·laboració amb M. Domènech.
. "España y el edificio europeo". VVAA. A "La integración europea y la transición política en España". Madrid, 2003. Pàgs. 181-188.
. "Teoría y práctica de la adecuación de yacimientos arqueológicos para su visita pública". A "Anuario de la Universidad Internacional SEK". Segòvia, núm. 8/2003. Pàgs. 9-23. En col·laboració amb J. del Val.
. "La mort a l’edat mitjana: Els espais funeraris a Catalunya". A "Butlletí Arqueològic. Reial Societat Arqueològica Tarraconense". Època V, any 2002, núm. 24. Pàgs. 207-220. En col·laboració amb Joan Menchón i Bes.
. "El viejo cementerio judío de Praga". A "Boletín informativo sobre Estelas Discoideas", núm. 26. Pàgs. 3-9.
. "El turismo cultural: espacios abiertos, espacios cerrados". A "Revista de Soria", núm. 43. Sòria, 2003. Pàgs 3-15. En col·laboració amb María José Gómez.
. "Los cementerios de los caminos a Santiago. Cruces de piedras, piedras con cruces". A "Actas del VII Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Santander, 2003. Tom III. Pàgs.771-790. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Anotaciones arqueológicas sobre el monasterio de Bujedo. (Burgos)". A "Sautuola, IX". Santander, 2003. Pàgs. 387-392. En col·laboració amb M. Domènech.
. "Cuando las horas primeras. El año mil dos, Calatañazor y Almanzor". A "Monografías Universitarias", núm. 16. "Cuandos las horas primeras". Sòria, 2004. Pàgs. 7-11. En col·laboració amb Yolanda Martínez.
. "Castilla y León ante su futuro en Europa". A "Regionalismo y autonomía en Castilla y León". Valladolid, 2004. Pàgs. 301-313.
. "Patrimonio mueble: exposiciones ¿para una minoría o para la sociedad?." A "Sautuola X". Santander, 2004. Pàgs. 495-497.
. "Acuerdos Iglesia-Estado en materia de Cultura". A "Idiomas", núm. 7. Sòria, 2005. Pàgs. 30-33.
. "Estela mariana en el cementerio de Cerbón (Soria)". A "Celtiberia", 99. Sòria, 2005. Pàgs. 495-512. En col·laboració amb Elena María de la Casa.
. "Tirso de Molina volvió a Soria". A "Ramillete de los gustos: Burlas y veras en Tirso de Molina". Segòvia, 2005. Pàgs. 15-17. En col·laboració amb Yolanda Martínez.
. "Castilla y León una Comunidad de la nueva Europa". A "Monografías Universitarias", núm. 18. "Castilla y León. La forja de una identidad". Sòria, 2006. Pàgs. 279-292.
. "Protección del patrimonio eclesiástico: museos y colecciones". A "Revista de Soria", núm. 52, segona època. Sòria, 2006. Pàgs. 23-28.
. "Don Quijote y Don Gonzalo o desenterrando apuntes (XII-XV)". A "La Razón de la sinrazón que a la razón se hace. Lecturas actuales del Quijote" (vol. II). Segòvia, 2006. Pàgs 101-108.
. "Hospitalidad, huéspedes y hospederías monásticas. De los monjes negros a los monjes blancos". A "Cistercium", núm. 245. Zamora, 2006. Pàgs. 653-666.
. "Las murallas: un elemento del pasado como bien del futuro". A "Oppidum", núm. 2. Universidad SEK. Segòvia, 2006. Pàgs. 429-442. En col·laboració amb Javier Toquero.
. "Lágrimas de misericordia y corazón henchido". A "Semana Santa Soria 2007". Sòria, 2007. Pàgs 26-29.
. "Abayye de Fontfroide: Crónica de un viaje". A "Cistercium", núm. 250. Madrid, 2008. Pàgs. 169-172.
. "Figura-aplique de arqueta de Montenegro de Cameros". A "Las Edades del Hombre. Paisaje Interior". Sòria, 2009. Pàgs. 588-589.
. "Figura-aplique de arqueta de Medinaceli". A "Las Edades del Hombre. Paisaje Interior". Sòria, 2009. Pàgs. 590-591.
. "Ecos Navideños". A "Navidades de Papel. Catálogo de la Exposición Belenes de Papel". Sòria, 2009. Pàgs. 3-5.
. "Legalidad y Muerte en el fuero de Soria". A "Revista de Soria", 67. Sòria, 2009. Pàgs. 23-42.
. "Caloto: Diafragma cerrado". A "Revista de Soria". Sòria. Pàgs. 27-28.
. "Francisco López de Gómara. Capellán y Cronista de Hernán Cortés". A "Caballeros de Yuste", núm. 20, 1r i 2n trimestre 2010. Sòria. Pàgs. 35-40. En col·laboració amb José Antonio Martín de Marco.
. "El Patrimonio Cultural en la Junta de Defensa Pasiva de Soria". A Martín de Marco, J. A. (2010): "Bombardeos y Refugios. La Soria de 1941-1962. La Junta Pasiva de Defensa". Sòria. Pàgs. 11-18.
. "De sigilografía en el archivo burgense". A "Arévacos", núm. 42, VI. El Burgo de Osma. Pàgs. 16-18.
. "Etnografía del cisco en las Cuevas de Soria". A "Revista de Soria", núm. 69, estiu 2010. Pàgs. 27-38. En col·laboració amb José Antonio Martín de Marco.
. "Un pailebote en Ágreda (Soria)". A "Celtiberia", núm. 104. Soria. Pàgs. 321-334.
. "La fotohistoria y la obra del Miguel Moreno". A "Revista de Soria", núm. 71, segona època, hivern 2010. Sòria. Pàgs. 11-21.
. "Pueblos de la provincia de Soria (1763) con separación de los que tienen lugar de jurisdicción y los que no". En col·laboració amb J. A. Martín de Marco i Fernando del Ser. A "Revista de Soria", núm. 71, segona època, hivern 2010. Sòria. Pàgs. 23-30.
. "Juan de Palafox y Mendoza, un hombre de Estado para la Hispanidad". A "Revista de Soria", núm. 72, segona època, primavera 2011. Sòria. Pàgs. 33-44.
. "Exégesis sobre el beaterio de San Román, Medinaceli (Soria)". A "Revista de Soria", núm. 73, estiu 2011. Sòria. Pàgs. 89-103.
. "La Casa del Infantado hacia los Altares: la Madre Jerónima Cristina de la Cruz de Arteaga y el Beato Juan de Palafox y Mendoza". A "Caballeros de Yuste", núm. 23, 2011. Sòria. Pàgs. 16-24. En col·laboració amb José Antonio Martín de Marco.
. "Historia de unas ancestrales fiestas. Los Sanjuanes sorianos". A "Agenda taurina 2012 de España, América, Francia y Portugal". Madrid. Pàgs. 86-90.
. "Ágreda, villa de las tres culturas". A "Programa de Fiestas de Ntra. Sra. de los Milagros. Ágreda". Sòria, 2012. Pàgs. 24-29.
. "De cómo la enfermedad influyó en la configuración y desarrollo de los Caminos a Santiago (I)". A "Peregrino", núm. 141-142, juny-agost 2012. Pàgs. 40-43. En col·laboració amb Paula de la Casa i Juan José Ruiz.
. "Báculo Pastoral de Medinaceli". A "Edades del Hombre. Monacatus". Valladolid, 2012. Pàgs. 324-325.
. "Báculo de San Martín de Finojosa". A "Edades del Hombre. Monacatus". Valladolid, 2012. Pàgs. 328-329.
. "De cómo la enfermedad influyó en la configuración y desarrollo de los Caminos a Santiago (y II)". A "Peregrino", núm. 143, octubre 2012. Pàgs. 12-15. En col·laboració amb Paula de la Casa i Juan José Ruiz.
. "Reliquias óseas de los cuerpos santos de Medinaceli". A "Revista de Soria", núm. 79, segona època, 2012. Sòria. Pàgs. 51-83. En col·laboració amb Juan José Ruiz Ezquerro.
. "El convento de franciscanas-concepcionistas de la ciudad de Soria: escritura a favor del ayuntamiento del exconvento de las concepcionistas y del priorato de San Benito". A "Celtiberia", núm. 106, 2012. Sòria. Pàgs. 187-240. En col·laboració amb José Antonio Martín de Marco.
. "Francisco Soto de Langa (1534?-1619)". A "La Pluma", núm. 3, desembre 2012. Pàgs. 14-18.
. "Cien años y varios días en el yacimiento de Tiermes. Aproximación historiográfica". A "Revista de Soria", núm. 80, primavera 2013. Sòria. Pàgs. 27-54.
. "Encuentros con el chico de la boina". A "Revista de Soria", núm. 81. Segona època. Sòria, 2013. Pàgs. 111-116.
. "Vlaanderenden en Castilla y León". A "Las Edades del Hombre. 25 años construyendo identidad". Valladolid, 2013. Pàgs. 151-153.
. "Ajuar litúrgico hortense: el báculo de San Martín de Finojosa". A "Cistercium", núm. 261, juliol-desembre 2013. Sòria. Pàgs. 147-182. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Tesorillo Medieval de Monte Real. Diuste (Soria)". A "Gaceta Numismática", 186, desembre 2013. Pàgs. 71-110. En col·laboració amb E. Alfaro.
. "Aproximación historiográfica a la arqueológia medieval castellano y leonesa (1983-2008)". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 15, 2011. Ciudad Real. Pàgs. 167-232.
. "Báculo eclesiástico de época visigoda en Medinaceli (Soria)". A "Butlletí Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi", XXVII, 2014 [2013]. Pàgs. 13-31. En col·laboració amb E. Illaregui.
. "Ampollas de peregrino en el Museo Numantino". A "Oppidum", núm. 10, 2014. Pàgs. 203-223. En col·laboració amb M. Domènech.
. "El Centro Asociado de la UNED de Soria: Del ayer al mañana. Curso 2013-2014". A "Revista de Soria", núm. 83, 2013. Sòria. Pàgs. 105-118.
. "El vestido popular en los Sanjuanes". A "Enciclopedia de las Fiestas desde el Toro solsticial al Toro cuadrillero de la madre de Dios". Sòria, 2014. Capítol 51, pàgs. 438-445.
. "Historia de unas ancestrales fiestas. Los Sanjuanes". A "Enciclopedia de las Fiestas desde el Toro solsticial al Toro cuadrillero de la madre de Dios". Sòria, 2014. Capítol 69, pàgs. 558-561.
. "Iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Gallinero (Soria). Conjunto de estelas en la plementería". A "Sautuola", XVIII. Santander, 2013. Pàgs. 217-230. En col·laboració amb M. Domènech.
. "Estelas medievales en la altiplanicie soriana I: Cuéllar de la Sierra, Matute de la Sierra y Sepúlveda de la Sierra". A "Revista de Soria", núm. 88, 2015. Sòria. Pàgs. 53-64. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Piedras con cruces en Magaña". A "Cascarita", núm. 12, gener-maig 2015. Pàgs. 4-11. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Estela funeraria con inscripción en El Burgo de Osma (Soria)". A "Arevacos", núm. 61, 2015. Pàgs. 2-5. En col·laboració amb Marisol Encinas Manchado.
. "Teresa de Jesús. Doctora de la Iglesia Universal. Fundadora del Carmen soriano". A "Revista de Soria", núm. 91, 2015. En col·laboració amb Elena María de la Casa Martínez.
. "Memoria histórica: Personajes que acompañaron a la madre Teresa en su viaje a Soria". A "Celtiberia", núm. 109, 2015. En col·laboració amb Elena María de la Casa Martínez.
. "Estelas funerarias medievales en el Museo Parroquial de San Leonardo de Yagüe (Soria)". A "Revista de Soria", núm. 52, primavera 2016, pàg. 27-32. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Numancia: Referencias medievales y nuevas estelas". A "Revista de Soria", núm. 100, primavera 2018, pàg. 119-140.

XIV.C. Presentacions, pròlegs, etc.
. "In Memoria: Martín Almagro Basch". A "Celtiberia", núm. 68. Sòria, 1984. Pàgs. 245-246. En col·laboració amb José Luis Argente.
. "Introducción". A "Mosaicos IV". Sòria, 1987. Pàgs. XV-XVI.
. "Editorial: Patrimonio Histórico". A "El Arco", núm. 2. Berlanga de Duero, 1988. Pàg. 2. Ed. Multicopista.
. "In Memoriam: Teógenes Ortego y Frías". A "Ágora", núm. 4. Sòria, 1988. Pàg. 28.
. "Introducción". A "Actas del I Coloquio Nacional de Conservación de Mosaicos". Palència, 1989. Pàgs. 5-6.
. "Prólogo". A "Mosaicos romanos. Estudios sobre iconografía". Guadalajara, 1990. Pàgs. 9-10.
. "Presentación de la colección: Monografías Universitarias. Universidad Internacional Alfonso VIII". A "Monografías Universitarias", núm. 1. Sòria, 1990. Pàgs. 9-10. En col·laboració amb Yolanda Martínez Hernando.
. "Prólogo". A "Ruiz Ezquerro, J. J.: Etnografía Soriana. Museos Etnográficos rurales". Sòria, 1991. Pàgs. 7-8.
. "Presentación". A "Catálogo de Carmelo San Segundo: El Alma en las Cosas". Valladolid, 1996.
. "Introducción". A "Caneja 1905-1988". Palència, 1997.
. "Prólogo". A "Por Tierras de Soria, La Rioja y Guadalajara". Bilbao, 1997. Pàgs. 7-8.
. "Inauguración de las Jornadas: Las Edades del Hombre como recurso didáctico". A "Unidad Didáctica: Itinerario didáctico por El Burgo de Osma durante la Exposición de las Edades del Hombre". Sòria, 1997. Pàg. 4.
. "Inauguración de las Jornadas: Las Edades del Hombre como recurso didáctico". A "Unidad Didáctica: Evolución didáctica de la imagen de Cristo Crucificado a través de las obras de la Exposición de Las Edades del Hombre". Sòria, 1997. Pàg. 3.
. "Presentación". A "El devenir del Arte Moderno. Las artes hacia el siglo XXI". Valladolid, 1997.
. "Salutación al XII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España en nombre de la Junta de Castilla y León". A "Memoria Ecclesiae XII". Oviedo, 1998. Pàgs. 23-24.
. "José Luis Argente Oliver (1949-1998)". A "Museo", 3. Madrid, 1999. En col·laboració amb E. Terés.
. "Rapsódico del Patrimonio". A "Soria Arqueológica", núm. 2. Sòria, 2000. Pàgs. 311-318.
. "Municipalismo, protocolos, el Prof. Rubio y el insigne Quevedo". A "Rubio Semper, A. Fuentes medievales de Soria. Ágreda II". Sòria, 2001. Pàgs. 9-12.
. "Proemio. Censo de Ermitas de Soria". A "Colección Temas Sorianos", núm. 35. Sòria, 1997. Pàgs. 9-10.
. "Presentación". A "Libro Homenaje a Victorio Macho". Palència, 1997. Pàg. 5.
. "Salutación al Congreso, en nombre de la Junta de Castilla y León". A "Memoria Ecclesiae, XII". Oviedo (Astúries), 1997. Pàgs. 23-24.
. "Presentación". A "II Certamen de pintura Isabel Fernández Almansa". Palència, 1998. Pàgs. 3-4.
. "Presentación de la Obra". A "Díaz Caneja y Vela Zanetti". Madrid, 1998. Pàg. 9.
. "Presentación del Catálogo". A "El legado de Juan Manuel Díaz Caneja en el IVAM". Madrid, 1998. Pàg. 14.
. "Presentación del libro". A "Homenaje a Sonsoles Paradinas". Àvila, 1998. Pàg. 9.
. "Proemio". A "Gómez Barrera, Juan Antonio. La Cueva de las Salinas de San Esteban de Gormaz. Documentación y estudio de sus grabados rupestres". Salamanca, 1999. Pàgs. 9-10.
. "'Sésamo ábrete' y la Palencia monumental se abrió". A "Narganes, Faustino. Palencia Monumental". Palència, 1999. Pàgs. 7-8.
. "Juan José Ruiz Ezquerro". A "Díaz, José Antonio. El Bosque quemado". Navarra, 2002. Pàg. 130.
. "Prólogo". A "Martín de Marco, José Antonio. Viajeros por tierras de Soria". Sòria, 2002. Pàgs. 7-10.
. "Prólogo". A "Prado de Fata". Sòria, 2005. S/P.
. "Prólogo". A "Fonseca Escartín, Jesús. El día continúa". Col·lecció "Dichos de Poesía". Sòria, 2005. Pàgs. 7-8.
. "Un compromiso, una apuesta, una realidad. Soria". A "Memoria 2004 Junta de Castilla y León. Soria". Sòria, 2005. Pàgs. 4-5.
. "Juan Manuel Zapatero López-Anaya (1918-2004)". A "Celtiberia", núm. 99. Sòria, 2005. Pàgs. 568-569.
. "Ante la realidad histórica de Tierras Altas". A "Alfaro Peña, Eduardo. Iconografía funeraria Indígena. Una imagen protectora de la vida de ultratumba". Navarra, 2006. Pàgs. 8-9.
. "Cumpliendo un programa". A "Memoria 2005 Junta de Castilla y León. Soria". Sòria, 2006. Pàgs. 5-6.
. "Presentación". A "Música para la Navidad". Sòria, 2006. Pàg. 1.
. "Gracias por la confianza". A "Memoria 2006 Junta de Castilla y León. Soria". Sòria, 2007. Pàgs. 5-6.
. "Rindiendo cuentas". A "Memoria 2003-2006 Junta de Castilla y León. Soria". Sòria, 2007. Pàgs. 5-7.
. "San Juan. Nuestras fiestas, nuestras raíces". VVAA. A "Y en resumen San Juan". Ed. No venal. Sòria 2006. S/P.
. "FOES, un magnífico apoyo para el desarrollo empresarial". A "'FOES' pasado, presente y futuro. 30 años 1978-2008". Sòria, 2008. Pàg. 90.
. "Marca Castilla y León". A "Memoria 2007 Junta de Castilla y León. Soria". Sòria, 2008. Pàgs. 5-7.
. "El Toro Júbilo: Un rito ancestral como patrimonio taurino-cultural". A "Martín de Marco, José Antonio. El Toro Júbilo. Lectura antropológica". Sòria, 2008. Pàgs. 297-300.
. "Presentación". A "Boletín XXVI Acampada Regional de la F.C.C.C." Sòria, 2009. Pàg. 7.
. "Obituario. María Ángeles Golvano Herrero 1930-2009". A "Celtiberia", núm. 3. Sòria, 2009. Pàgs. 472-474.
. "Tierras de Tiermes en sueños". A "García de Andrés, Inocente. Tarancueña. Un lugar de Castilla". Sòria, 2010. Pàgs. 7-8.
. "In Memoriam: Argimiro Calama Rosellón". A "Celtiberia", núm. 104. Sòria, 2010. Pàgs. 525-527.
. "Peregrinando por la documentación de Iruecha". A Gonzalo Millán, David (2011): "Iruecha (Su templo parroquial, cofradías, fiestas y tradiciones)". Sòria. Pàgs. 7-10.
. "De heráldica soriana". A Caballero Rejas, Santiago (2011): "Escudos heráldicos de la provincia de Soria". Sòria. Pàgs. 11-13.
. "Prólogo". A Ortega, Fr. Pedro (2012): "El Carmen de Soria. 75 años de la restauración de los Carmelitas Descalzos". Sòria. Pàgs. 9-15.
. "In memorian. José Antonio Pérez-Rioja. Granada 1917-Soria 2011". A "Celtiberia", 106. Sòria, 2012. Pàgs. 569-572.
. "La muerte un rito en la vida". A Nafría Yagüe, Rufo (2013): "Los cementerios municipales de la ciudad de Soria". Sòria. Pàgs. 5-9.
. "Prólogo". A Rubio Semper, Agustín: "Fuentes medievales de Soria. Ágreda VI". Sòria, 2013. Pàgs. 7-12.
. "In memoriam. Prf. Dr. José Ignacio Padilla Lapuente". A "Territorio, Sociedad y Poder. Revista de Estudios Medievales", núm. 8. Pàgs. 11-13.
. "Prólogo". A Antón Nuño, Fortunato: "El Románico II como 'Denominación de origen'. Iglesia San Miguel, Iglesia del Rivero. San Esteban de Gormaz (Soria)". Sòria, 2015. Pàgs. 11-15.

XIV.D. Articles en premsa periòdica
. "El ejército del Emperador Ch’in Shih-Huang-Ti en España". A "Campo Soriano". Sòria, 15-12-1981.
. "Dos monasterios medievales sorianos cumplen cien años como monumento histórico artístico". A "Campo Soriano". Sòria, 03-02-1982.
. "Las comunicaciones en los monasterios medievales". A "Campo Soriano". Sòria, 20-11-1982.
. "La fábula y la arqueología apócrifa en la obra de José María Herrero". A "Campo Soriano". Sòria, 22-08-1983.
. "La arqueología soriana en el Homenaje al Prof. Almagro Bash". A "Campo Soriano". Sòria, 10-02-1984.
. "Ave Fénix: Adolfo Suárez". A "Campo Soriano". Sòria.
. "Estelas medievales en la provincia de Soria". A "Soria. Hogar y Pueblo". Sòria, 17-04-1988.
. "Rutas: Castillos del Jalón". A "El Cordel", núm. 6. Sòria, 1990.
. "Rutas: Hacia el Moncayo". A "El Cordel", núm. 8. Sòria, 1990.
. "Blas Taracena ante el mundo visigodo y medieval". A "Diario de Soria". Sòria, desembre 1990.
. "La colección Tissen-Bornemissa y el Patrimonio histórico de Castilla y León". A "Diario de Soria". Sòria, 06-10-1993.
. "La solidaridad del patrimonio artístico". A "El Mundo", edició de Castella i Lleó. Valladolid, 05-02-1994.
. "La Restauración del Patrimonio". A "La Crónica de León". Lleó, 23-11-1994.
. "El Archivo Histórico de Salamanca". A "El Norte de Castilla". Valladolid, 01-04-1995; a "Tribuna de Salamanca". Salamanca, 01-04-1995; i a "Diario de Soria". Sòria, abril 1995.
. "El Scriptorium silense y el castellano". A "Diario de Burgos". Burgos, 09-04-1995.
. "Las Bibliotecas de Castilla y León". A "El Norte de Castilla". Valladolid, 09-07-1995.
. "La investigación arqueológica de Castilla y León". A "El Norte de Castilla". Valladolid, 04-08-1995.
. "Ya hace un año. Juan Ignacio Sáenz Díez de la Gándara". A "Soria 7 días". Sòria, 05-08-1995.
. "Pregón de Fiestas de la Natividad de Nuestra Señora". A "Lerma Fiestas Mayores 1995". Lerma, 1995. Pàgs. 8-9.
. "Ars et vita longa (X Aniversario de la declaración de Segovia como Patrimonio de la Humanidad)". A "El Norte de Castilla" (Edició Segòvia). Segòvia, 05-12-1995.
. "Huerta es algo más que unas piedras. Dom Luis Esteban". A "Diario de Soria". Sòria, 07-01-1996.
. "Las Médulas". A "Diario de León". Lleó, 14-07-1996.
. "Pregón de Fiestas de Nuestra Señora y San Roque". A "Villadiego 1996". Villadiego, 1996. Pàgs. 8-9; i a "Diario de Burgos". Burgos, 14-08-1996.
. "Pregón de las Fiestas Patronales de San Cosme y San Damián". A "Poza de la Sal 1996". Poza de la Sal, 1996.
. "Las Universidades públicas de Castilla y León y el Patrimonio histórico". A "El Mundo de Valladolid". Valladolid, 26-11-1996.
. "Archivo de Salamanca: Coherencia y objetividad igual a unidad". A "El Mundo de Valladolid". Valladolid, 01-12-1996.
. "Patrimonio histórico y Atapuerca". A "El Mundo de Valladolid". Valladolid, 16-08-1997; i a "El Mundo de Castilla y León". Valladolid, 16-08-1997.
. "Apostando por la arqueología". A "Diario de Soria". Sòria, 17-08-1997.
. "Arte contemporáneo en la Comunidad". A "El Mundo de Valladolid". Valladolid, 06-09-1997; i a "El Mundo de Castilla y León". Valladolid, 06-09-1997.
. "Un diálogo permanente". A "Diario de Soria". (Las Edades del Hombre). Sòria, 08-12-1997.
. "1098 Císter 1998. Nueve siglos de monjes blancos". A "Diario de Soria (Extra Turismo 1998)". Sòria, 30-01-1998.
. "Miguel Ángel Maíllo: mi Alcalde, mi Amigo". A "La Gaceta". Salamanca, 10-06-1998.
. "Patrimonio burgalés, cantidad y calidad". A "Diario de Burgos - Anuario 1997". Burgos, 1998. Pàg. 24.
. "Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca". A "Diario de Burgos (Especial 20 años de excavaciones en Atapuerca)". Burgos, 21-07-1998.
. "Pregón de las fiestas patronales del Santísimo Cristo del Caloco". A "El Espinar 98". El Espinar (Segòvia), setembre 1998. Pàg. 12.
. "Pregón de las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario". A "Revista Municipal de Medina de Pomar", núm. 7. Medina de Pomar (Burgos), octubre, 1988. S/p.
. "Pregón de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de Gracia, Mansilla de las Mulas, León, 1991-1998". Valladolid, 1999. Pàgs. 26-30.
. "La integración europea comenzó en la Edad Media: El Císter". A "La Tribuna de Castilla", núm. 21. Valladolid, gener 2000. Pàgs. 32-33.
. "Monasterios por tierras de Castilla y León". A "La Tribuna de Castilla", núm. 25. Valladolid, març 2000. Pàgs. 32-33.
. "Recuerdo especial a la Casa de Soria en Barcelona". A "Casa de Soria", Barcelona 2000. Pàg. 10.
. "Emilio Zapatero, un hombre culto". A "Día de Valladolid", Valladolid, 08-12-2000.
. "La Villa de las Tres Culturas: Ágreda Musulmana". A "Tribuna de Castilla y León", núm. 38. Valladolid, juny 2001. Pàgs. 16-17.
. "La Villa de las Tres Culturas: Ágreda Cristiana". A "Tribuna de Castilla y León", núm. 44. Valladolid, desembre 2001. Pàgs. 42-43.
. "La Villa de las Tres Culturas: Ágreda Hebrea". A "Tribuna de Castilla y León", núm. 46. Valladolid, febrer 2002. Pàgs. 48-49.
. "La Dama de Azul y sus cuatro siglos. Sor María Jesús de Ágreda, una mujer del barroco. El poder de la palabra y la imagen". A "Tribuna de Castilla y León", núm. 50. Valladolid, juny 2002. Pàgs. 15-18.
. "Las Velas siguen encendidas". A "Heraldo de Soria". 26-10-2002. Pàg. 20.
. "Calidad y nuevas tecnologías". A "Diario de Soria". 01-04-2003. Pàg. 6.
. "Con los deberes hechos". A "Diario de Soria". 02-08-2003. Pàg. 5.
. "La integración europea". A "Diario de Soria". 05-10-2003. Pàg. 7.
. "Soria en Barcelona. Un atractivo irresistible". A "Casa de Soria", Barcelona 2003. Pàg. 15.
. "Saludo: 5 años/50 números". A "Huerta Habla", núm. 50. Santa María de Huerta, 2003. Pàg. 5.
. "La seguridad, un objetivo necesario para los ciudadanos". A "Diario de Soria". 12-10-2003. Pàg. 5.
. "Objetivo: Pleno empleo. Método: Plan de acción para el empleo". A "Diario de Soria". 20-10-2003. Pàg. 4.
. "Soria en el Camino de la Lengua". A "Heraldo de Soria". 25-10-2003. Pàg. 18. En col·laboració amb Pilar Alonso.
. "La constitución se llama Democracia". A "Diario de Soria". 30-11-2003. Pàg. 4.
. "Por fin, la Constitución de 1978". A "Heraldo de Soria". 06-12-2003. Pàg. 6.
. "Constitución de 1978". A "Diario de Soria". 06-12-2003. Pàg. 6.
. "La Europa de la diversidad cultural". A "Diario de Soria". 21-12-2003. Pàg. 4.
. "Comunicación con el ciudadano". A "Diario de Soria". 07-03-2004. Pàg. 4.
. "La Constitución Europea". A "Diario de Soria", 27-05-2004. Pàg. 6.
. "El eje París-Berlín ante Europa". A "Diario de Soria". 13-06-2004. Pàg. 4.
. "El Archivo de la Guerra Civil Española". A "ABC" (Edició nacional). 18-06-2004.
. "Mediocridad". A "Diario de Soria". 26-06-2004.
. "De Defensa y Política Exterior". A "Diario de Soria". 10-07-2004.
. "Festival Hídrico". A "Diario de Soria". 07-08-2004. Pàg. 6.
. "Derechas e Izquierdas". A "Diario de Soria". 21-08-2004. Pàg. 6.
. "Los 11-M, la historia y los españoles". A "Diario de Soria". 05-09-2004. Pàg. 6.
. "El Jihad o guerra santa". A "Diario de Soria". 18-09-2004. Pàg. 6.
. "Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado". A "Diario de Soria". 02-10-2004. Pàg. 6.
. "Una dama leonesa vista de Castilla". A "El Adelanto Bañezano". Número especial. 17-11-2004. Pàg. VI.
. "Laicismo decimonónico". A "Alfa y Omega", núm. 429. 16-12-2004. Pàg. 26.
. "La vergonzante actitud de los “bagaudas” del Patrimonio Cultural". A "La Razón" (Edició de Castella i Lleó). 20-01-2005. Pàg. 44.
. "¿Vuelve Diocleciano?" A "Agenzia fides. Agenzia della congregazione per l’evangelizzazione del popoli". Ciutat del Vaticà Especial Fides. 22-01-2005. Pàg. 1011.
. "Norma: Una puerta abierta de Pinares". A "Norma News", núm. 32. Desembre 2005. Pàg. 13.
. "Corazón henchido". A "El Mundo/Diario de Soria, Especial 2006. Semana Santa". 12-04-2006. Pàg. 8.
. "La Ciudad del Medio Ambiente. Un proyecto regional en Soria". A "Revista de información del Grupo Municipal Popular", núm. 5. Sòria, 2006. Pàg. 5.
. "Tres décadas". A "El Mundo/Diario de Soria, Especial 30 años de FOES". 21-05-2008. Pàg. 10.
. "Un retraso con un solo responsable". A "El Mirón de Soria", núm. 57, 06-06-2008. Pàg. 12.
. "El diálogo social y la participación institucional son los cauces para salir de la crisis". A "El Sindicalista". Edició Especial Centenari UGT Sòria, juny 2010. Pàg. 10.
. "Domingo Heras: Timonel de Soria". A "Diario de Soria", 27-09-2010. Pàg. 2.
. "Manuel Riu y Riu: impulsor de la arqueología medieval". A "El Mundo-Diario de Soria", 11-01-2011. Pàg. 2.
. "Un lustro con el valor de informar". A "El Mundo-Diario de Soria". Especial aniversari, 09-03-2011. Pàg. 26.
. "Democracia y dimisión". A "El Mundo-Diario de Soria", 03-03-2012. Pàg. 2.
. "Crisis ergo reforma". A "El Mundo-Diario de Soria", 18-03-2012. Pàg. 2. I a "El Correo de Burgos", 21-03-2012.
. "Invierno cristiano". A "El Mundo-Diario de Soria", 01-04-2012. Pàg. 2.
. "Bagaudas del patrimonio". A "El Mundo-Diario de Soria", 15-04-2012. Pàg. 2.
. "El PSOE y la mujer de rojo". A "El Mundo-Diario de Soria", 29-04-2012. Pàg. 2.
. "Mapa autonómico". A "El Mundo-Diario de Soria", 13-05-2012. Pàg. 2.
.´"Eduardo Garcés, un paisano de Chércoles". A "El Mundo-Diario de Soria", 15-05-2012. Pàg. 2.
. "Universidad e investigación de excelencia". A "El Mundo-Diario de Soria", 27-05-2012. Pàg. 2.
. "Caos. Y los mineros ¿qué?". A "El Mundo-Diario de Soria", 10-06-2012. Pàg. 2.
. "Fórmense antes". A "El Mundo-Diario de Soria", 24-06-2012. Pàg. 2.
. "Toros y cultura, toros e ignorancia". A "El Mundo-Diario de Soria", 08-07-2012. Pàg. 2.
. "Ciudades pequeñas, ciudades con nombres". A "El Mundo-Diario de Soria", 22-07-2012. Pàg. 2.
. "Ahora las reformas políticas". A "El Mundo-Diario de Soria", 05-08-2012. Pàg. 2.
. "Pelotas que no balones". A "El Mundo-Diario de Soria", 19-08-2012. Pàg. 2.
. "El euro, la deuda, el déficit… ¿Y Europa qué?". A "El Mundo-Diario de Soria", 02-09-2012. Pàg. 2.
. "Síntomas anticlericales. ¿Todo vale? No". A "El Mundo-Diario de Soria", 16-09-2012. Pàg. 2.
. "El museo del traje popular". A "El Mundo-Diario de Soria", 30-09-2012. Pàg. 2.
. "Nada será como antes ¿seguro?". A "El Mundo-Diario de Soria", 14-10-2012. Pàg. 2.
. "La fiesta de los toros patrimonio cultural inmaterial". A "El Mundo-Diario de Soria", 28-10-2012. Pàg. 2.
. "Desempolvando los viejos valores". A "El Mundo-Diario de Soria", 11-11-2012. Pàg. 2.
. "Hoy 25 de noviembre". A "El Mundo-Diario de Soria", 25-11-2012. Pàg. 2.
. "“La Pepa” un soplo de esperanza". A "El Mundo-Diario de Soria", 09-12-2012. Pàg. 2.
. "Funcionarios". A "El Mundo-Diario de Soria", 23-12-2012. Pàg. 2.
. "El crecer o el agonizar de la Ley de igualdad". A "El Mundo-Diario de Soria", 06-01-2013. Pàg. 2.
. "La tauromaquia B.I.C inmaterial en Castilla y León". A "El Mundo-Diario de Soria", 20-01-2013. Pàg. 2.
. "¿Habemus luz?". A "El Mundo-Diario de Soria", 03-02-2013. Pàg. 2.
. "La decadencia de las clases medias". A "El Mundo-Diario de Soria", 17-02-2013. Pàg. 2.
. "Hasta luego, futuro". A "El Mundo-Diario de Soria", 03-03-2013. Pàg. 2.
. "XXV Aniversario de las Edades del Hombre. Amberes. Yo estuve allí". A "El Norte de Castilla", 15-03-2013. Pàgs. 24 i 25.
. "De imprenta provincial a editora provincial". A "El Mundo-Diario de Soria", 17-03-2013. Pàg. 2.
. "+ Crisis". A "El Mundo-Diario de Soria", 30-03-2013. Pàg. 2.
. "Soria, una ciudad con tejido cultural". A "El Mundo-Diario de Soria", 14-04-2013. Pàg. 2.
. "Piedras vivas, arte sacro contemporáneo". A "El Mundo-Diario de Soria", 17-04-2013. Pàg. 2.
. "Inglés, presente y futuro". A "El Mundo-Diario de Soria", 28-04-2013. Pàg. 2.
. "¿Qué fue de la primavera árabe?". A "El Mundo-Diario de Soria", 12-05-2013. Pàg. 2.
. "¿Qué hacer con el euro?". A "El Mundo-Diario de Soria", 26-05-2013. Pàg. 2.
. "Instituto de Ciencias de la Salud y Escuela de Urgencias y Emergencias de Castilla y León". A "El Mundo-Diario de Soria", 09-06-2013. Pàg. 2.
. "Ley de mecenazgo, ya". A "El Mundo-Diario de Soria", 23-06-2013. Pàg. 2.
. "Ex-Presidentes". A "El Mundo-Diario de Soria", 07-07-2013. Pàg. 2.
. "Ciudad del graffiti, ciudad de grafitos". A "El Mundo-Diario de Soria", 21-07-2013. Pàg. 2.
. "El drama de la mujer árabe". A "El Mundo-Diario de Soria", 04-08-2013. Pàg. 2.
. "Libros para el verano". A "El Mundo-Diario de Soria", 18-08-2013. Pàg. 2.
. "Hacia un cambio imprescindible". A "El Mundo-Diario de Soria", 01-09-2013. Pàg. 2.
. "Líder". A "El Mundo-Diario de Soria", 15-10-2013. Pàg. 2.
. "Neorruralismo". A "El Mundo-Diario de Soria", 29-09-2013. Pàg. 2.
. "El lelo, el ignorante y el alcalde". A "El Mundo-Diario de Soria", 13-10-2013. Pàg. 2.
. "Los libros. Templos, bibliotecas (Soria) y casas". A "El Mundo-Diario de Soria", 27-10-2013. Pàg. 2.
. "La Soria de Ridruejo". A "El Mundo-Diario de Soria", 10-11-2013. Pàg. 2.
. "Nueva Ley de Educación, ¿para cuando la próxima?". A "El Mundo-Diario de Soria", 24-11-2013. Pàg. 2.
. "Charlotte Perriand". A "El Mundo-Diario de Soria", 08-12-2013. Pàg. 2.
. "El Belén". A "El Mundo-Diario de Soria", 22-12-2013. Pàg. 2.
. "La Edades del Hombre. ¿Volverán a Soria?". A "El Mundo-Diario de Soria", 05-01-2014. Pàg. 2.
. "2014. Será el año de …". A "El Mundo-Diario de Soria", 19-01-2014. Pàg. 2.
. "José María Castellet". A "El Mundo-Diario de Soria", 02-02-2014. Pàg. 2.
. "¿Leemos, sabemos leer?". A "El Mundo-Diario de Soria", 16-02-2014. Pàg. 2.
. "Eiffel en España". A "El Mundo-Diario de Soria", 01-03-2014. Pàg. 2.
. "Monuments men". A "El Mundo-Diario de Soria", 16-03-2014. Pàg. 2.
. "El arquitecto de la democracia". A "El Mundo-Diario de Soria", 30-03-2014. Pàg. 2.
. "Doctora de la Iglesia". A "El Mundo-Diario de Soria", 13-04-2014. Pàg. 2.
. "Monuments men II". A "El Mundo-Diario de Soria", 27-04-2014. Pàg. 2.
. "La Mezquita". A "El Mundo-Diario de Soria", 11-05-2014. Pàg. 2.
. "El Teatro". A "El Mundo-Diario de Soria", 25-05-2014. Pàg. 2.
. "La Feria del Libro". A "El Mundo-Diario de Soria", 08-06-2014. Pàg. 2.
. "Cuestión Territorial". A "El Mundo-Diario de Soria", 28-06-2014. Pàg. 2.
. "Música y toros". A "El Mundo-Diario de Soria", 06-07-2014. Pàg. 2.
. "Programar". A "El Mundo-Diario de Soria", 20-07-2014. Pàg. 2.
. "Mezquitas". A "El Mundo-Diario de Soria", 03-08-2014. Pàg. 2.
. "Fuera hace frío, mucho frío". A "El Mundo-Diario de Soria", 17-08-2014. Pàg. 2.
. "Ética y Moral". A "El Mundo-Diario de Soria", 31-08-2014. Pàg. 2.
. "Francisco García Cortés". A "El Mundo-Diario de Soria", 14-09-2014. Pàg. 2.
. "¿Cómo escribimos?". A "El Mundo-Diario de Soria", 28-09-2014. Pàg. 2.
. "Imágenes taurinas". A "El Mundo-Diario de Soria", 12-10-2014. Pàg. 2.
. "Día de los difuntos". A "El Mundo-Diario de Soria", 28-10-2014. Pàg. 2.
. "El sistema". A "El Mundo-Diario de Soria", 09-11-2014. Pàg. 2.
. "Arqueología versus arqueología". A "El Mundo-Diario de Soria", 13-11-2014. Pàg. 2.
. "Humanismo y Sanidad". A "El Mundo-Diario de Soria", 07-12-2014. Pàg. 2.
. "Oratoria y Política". A "El Mundo-Diario de Soria", 21-12-2014. Pàg. 2.
. "Contaminación visual". A "El Mundo-Diario de Soria", 04-01-2015. Pàg. 2.
. "Cuba". A "El Mundo-Diario de Soria", 18-01-2015. Pàg. 2.
. "Fondos para investigar. ¿De dónde deben venir?". A "El Mundo-Diario de Soria", 01-02-2015. Pàg. 2.
. "Yihadismo". A "El Mundo-Diario de Soria", 15-02-2015. Pàg. 2.
. "¿Papel o digital?". A "El Mundo-Diario de Soria", 01-03-2015. Pàg. 2.
. "Teselas romanas en Medinaceli". A "El Mundo-Diario de Soria", 15-03-2015. Pàg. 2.
. "Huesos". A "El Mundo-Diario de Soria", 29-03-2015. Pàg. 2.
. "Accidentes aéreos: ¿Qué pasa con las tripulaciones?". A "El Mundo-Diario de Soria", 12-04-2015. Pàg. 2.
. "Accidentes aéreos: ¿Qué pasa con las tripulaciones?(II)". A "El Mundo-Diario de Soria", 26-04-2015. Pàg. 2.
. "Jesús Hernández Laorden. Espiga dorada". A "El Mundo-Diario de Soria", 10-05-2015. Pàg. 2.

XIV.E. Recensions
. "Argente Oliver, J. L. Las fíbulas de la necrópolis celtibérica de Aguilar de Anguita". A "Wad-Al-Hayara", núm. 4. Guadalajara, 1977. Pàgs. 295-296.
. "Bouard, M. y Riu, M. Manual de Arqueología Medieval". A "Wad-Al-Hayara", núm. 6. Guadalajara, 1979. Pàgs. 291-294.
. "VV.AA. Actas del I Symposium de Antropología Biológica". A "Trabajos de Prehistoria", núm. 36. Madrid, 1979. Pàgs. 513-514.
. "Argente, J. L. y Díaz, A. La necrópolis celtibérica de Carratiermes". A "Celtiberia", núm. 60. Sòria, 1980. Pàgs. 468-469.
. "Garabito, T. Los alfares romanos riojanos: producción y comercialización". A "Trabajos de Prehistoria", núm. 37. Madrid, 1980. Pàgs. 193-194.
. "Beltrán, M. et alii. Caesaraugusta I". A "Boletín de la ANABAD", XXX. Madrid, 1982. Pàgs. 193-195.
. "Luján, J. A. Cartulario de Santa María de Huerta". A "Boletín de ANABAD", XXXII. Madrid, 1982. Pàgs. 193-195.
. "Guardia Pons, M. Las pinturas bajas de San Baudelio de Berlanga". A "Boletín de la ANABAD", XXXII. Madrid, 1982. Pàgs. 613-614.
. "VV.AA. Actas de las I Jornadas de Arqueología de las Ciudades actuales". A "Boletín de ANABAD", XXXIII. Madrid, 1983. Pàgs. 382-385.
. "Banks, Ph. et alii. Excavaciones en San Baudelio de Casillas de Berlanga (Soria)". A "Celtiberia", núm. 66. Sòria, 1983. Pàgs. 420-422.
. "Romero Carnicero, M. V. Terra Sigillata de Numancia". A "Boletín de ANABAD", XXXIII. Madrid, 1983. Pàgs. 591-592.
. "Lancha, J. y Gago, F. Mosaiques in situ en Espagne et Portugal: état de la question". "Escalera, J. y Gómez, I. La pianificaziones intorne ad una villa di mosaici all’aria aperta". A "Celtiberia", núm. 69. Sòria, 1985. Pàgs. 201-202.
. "Riu i Riu, M. Alguns costums funeraris de l’edat mitjana a Catalunya". A "Boletín de ANABAD", XXXV. Madrid, 1985. Pàgs. 137-138. En col·laboració amb Manuela Domènech.
. "Guinobaldi, F. Pavimenti in opus sectile di Roma e dell’area romana, proposte per una clasificazione e criteri di dataziones". A "Boletín del Museo Arqueológico Nacional", núm. IV, vol. 2. Madrid, 1986. Pàg. 219.
. "Enríquez de Salamanca, C. Rutas del románico en la provincia de Soria". A "Boletín de ANABAD", XXXVII, 1-2. Madrid, 1987. Pàgs. 308-310.
. "Stalley, R. The cistercian monasteries of Ireland". A "Cistercium", núm. 173. Estella, 1987. Pàgs. 484-485.
. "VV.AA. La villa romana de Campo de Villavidel (León). Arqueología, simetría, color y petrología de los mosaicos". A "Revista de Materiales y Procesos Geológicos", núm. 5. Madrid, 1987. Pàgs. 276-277.
. "VV.AA. Mosaicos romanos de Navarra. Petrología arqueológica de algunos mosaicos del Museo de Navarra". A "Revista de Materiales y Procesos Geológicos", núm. 5. Madrid, 1987. Pàgs. 277-278.
. "Daillez, L. Veruela. Monasterio Cisterciense". A "Cistercium", núm 175. Estella, 1988. Pàgs. 602-603.
. "Moutinho Alarçao, A. y Beloto, C. Restauro de Mosaico". A "Boletín del Museo Arqueológico Nacional", núm. VI, vol. 1 i 2. Madrid, 1988. Pàgs. 97-98.
. "Müller, W. Baumann, G.E.H. Kreuzsteine und Steinkreuze in Niedersachsen. Bremen und Hamburg. Verlag CW Niemeyer, 1995". A "Boletín de Arqueología Medieval", núm. 3. Madrid, 1989. Pàg. 284.
. "Bernard, J. Castillos de Soria. Madrid, S/A". A "Celtiberia", núm. 79-80. Sòria, 1990. Pàgs. 210-211.
. "Mangas, J. y Solana, J. M. Romanización y germanización de la Meseta (Historia de Castilla y León, nº 2. Valladolid, 1985)". A "Soria Arqueológica", núm. 1. Sòria, 1991. Pàgs. 252-256.
. "Gimeno, H. y Vilella, A. J. Manuscrito del siglo XVIII con inscripciones romanas. Autor y cronología del manuscrito 9-3932 de la Real Academia de la Historia (Faventia, nº 10. 1988. Págs. 117-141)". A "Celtiberia", núm. 85-86. Sòria, 1993. Pàg. 359.
. "Gelende Díaz, J.C. Reseña biográfico-histórica del Inquisidor General Juan de Camargo y Angulo (Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXVIII. 1992. Págs. 415-430)". A "Celtiberia", núm. 85-86. Sòria, 1993. Pàgs. 367-368.
. "Ibáñez Martínez, P. M. Los frescos de la Capilla Real de Santa María de Huerta (Cistercium, nº 188. 1992. Págs. 113-127). - Bartolomé Matarana en el Monasterio de Huerta (Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, LII. 1993. Págs. 149-161)". A "Celtiberia", núm. 87-88. Sòria, 1994. Pàgs. 391-392.
. "Pascual, F. R. de; Merino, C. y Prada, A. Cuidados y cargos del P. Cillero de Santa María de Huerta (Cistercium, nº 195. 1993. Págs. 735-830)". A "Celtiberia", núm. 87-88. Sòria, 1994. Pàgs. 401-402.
. "Romero Redondo, A. Los fondos archivísticos del Monasterio de Santa María de Huerta (Monjes y monasterios españoles. 1995. Págs. 275-305)". A "Celtiberia", núm. 90. Sòria, 1996. Pàgs. 501-502.
. "Mantilla de los Ríos, M. S. (Coord.). Vestiduras pontificales del Arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada, siglo XIII: su estudio y restauración (Madrid, 1995)". A "Cistercium", núm. 209. Estella, 1997. Pàgs. 859-860.
. "Gutiérrez Pajares, M. T. El Monasterio Cisterciense de San Andrés de Arroyo (Palencia, 1993)". A "Cistercium", núm. 209. Estella, 1997. Pàgs. 861-862.
. "Gómez-Pantonja, J.; García Palomar, F. Hércules en la Meseta Norte: nuevos datos, nuevas perspectivas. En VV.AA. Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua “La Península Ibérica hace 2000 años”. Valladolid, 2001. Págs. 607-612". A "Celtiberia", núm. 96. Sòria, 2002. Pàg. 379.
. "García Palomar, F.; Gómez-Pantonja, J. Un nuevo epitafio de San Esteban de Gormaz (Soria, España). Fichero Epigráfico (Suplemento 65. Incrisçoes 293-294). Coimbra 2000". A "Celtiberia", núm. 96. Sòria, 2002. Pàg. 380.
. Torres, M. Las batallas legendarias y el oficio de la guerra. Barcelona, 2002". A "Celtiberia", núm. 96. Sòria, 2002. Pàgs. 381-384.
. "VV.AA. Hispania epigraphica, vol. 8. Madrid, 2002". A "Celtiberia", núm. 97. Sòria, 2003. Pàgs. 591-592.
. "Gonzalo Millán, David; del Ser Pérez, Fernando. Las relaciones de visitas de los Obispos de Osma en los siglos XVI y XVII. Hispania Sacra, vol. LIV, nº 110. Págs. 679-735". A "Celtiberia", núm. 97. Sòria, 2003. Pàgs. 592-595.
. "Pérez Rioja, Antonio. Crónica de la provincia de Soria. Madrid, 1867. Edición facsímil. Valladolid, 2002". A "Celtiberia", núm. 97. Sòria, 2003. Pàgs. 595-598.
. "Gómez Barrera, Juan Antonio. De Arqueología Soriana. Soria, 2004". A "Celtiberia", núm. 98. Sòria, 2004. Pàgs. 540-542.
. "Pérez-Embid Wamba, Javier. Hagiología y Sociedad en la España Medieval. Castilla y León (siglos XI-XIII). Huelva, 2002". A "Celtiberia", núm. 99. Sòria, 2005. Pàgs, 586-588.
. "Alcalde Crespo, Gonzalo. Ágreda. León, 2005". A "Celtiberia", núm. 100. Sòria, 2006. Pàgs. 564-566.
. "Palacios Sanz, José Ignacio. Campanas en la provincia de Soria. Valladolid, 2007". A "Celtiberia", núm. 101. Sòria, 2007. Pàgs. 674-677.
. "Herrerín López, Jesús. Estudio antropológico de la necrópolis de la catedral de El Burgo de Osma (Soria). Soria, 2008". A "Celtiberia", núm. 102. Pàgs. 590-592.
. "Herrero Gómez, Javier. Platería en Ágreda. Soria, 2008". A "Celtiberia", núm. 102. Pàgs. 597-599.
. "Gómez-Barrera, Juan Antonio. El Ateneo de Soria. Soria, 2009". A "Celtiberia", núm. 103. Pàgs. 464-466.
. "Moreno, Miguel. La torre nueva de Velamazán, Soria, 2009". A "Celtiberia", núm. 103. Pàgs. 466-469.
. "Figueras Vallés, Estrella. Fray Tomás de Berlanga. Una vida dedicada a la Fe y a la Ciencia. Soria, 2010". A "Ciencia Tomista", tom 138. Salamanca, 2011. Pàgs. 224-227.
. "Álvarez de Toledo, Cayetana. Juan de Palafox y Mendoza. Obispo y virrey. Madrid, 2011". A "Celtiberia", núm. 105. Sòria, 2011. Pàgs. 429-435.
. "Lorente, Francisco. Hechos y dichos del Beato Juan de Palafox (1600-1659). Roma, 2010". A "Celtiberia", núm. 105. Sòria, 211. Pàgs. 435-439.
. Melgar, G.; Portillo, T.; Alonso, J. El Beato Juan de Palafox y Mendoza. Soria, 2011". A "Celtiberia", núm. 105. Sòria, 2011. Pàgs. 439-444.
. Fernández Gracia, Ricardo. (Coord). Varia Palafoxiana. Doce estudios en torno a don Juan de Palafox y Mendoza. Navarra, 2011". A "Celtiberia", núm. 105. Sòria, 2011. Pàgs. 445-453.
. "Ortega, Pedro. Beato Juan de Palafox. El Carmen descalzo: su hogar espiritual. Burgos, 2011". A "Celtiberia", núm. 105. Sòria, 2011. Pàgs. 453-458.
. "Ortega, Pedro. Los Carmelitas Teresianos en Soria. Conmemorando los 75 años del regreso de los Carmelitas Descalzos a Soria. Monte Carmelo, vol. 119, nº 3. Burgos. Págs. 525-586". A "Celtiberia", núm. 106. Sòria, 2012. Pàgs. 585-593.
. "Plaza Beltrán, Marta. Por los caminos de Soria. Cruces y Cruceros. Soria, 2012". A "Celtiberia", núm. 107. Sòria, 2013. Pàgs. 423-426.
. "Antón Nuño, Fortunato. El románico de San Esteban de Gormaz. Soria, 2013". A "Celtiberia", núm. 107. Pàgs. 431-433.

XV. EDICIONS
. Director de les "Actas del I Symposium de Arqueología Soriana". Publicades a la "Colección Temas Sorianos", núm. 7. Sòria. (1983).
. Director de l'edició de la "Colección Carta Arqueológica de Soria". Publicada per l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Sòria. Toms publicats: "Campo de Gómara" (1985); "Tierras de Almazán" (1985); "Zona Centro" (1991) i "La Altiplanicie Soriana" (1995).
. Coordinador de la "Crónica" núm. 7 del Comitè Internacional de Conservació de Mosaics. Sòria. (1986).
. Director de les "Actas de la III Conferencia General del Comité Internacional para la Conservación de Mosaicos". Publicades per l'Excma. Diputació Provincial de Sòria i el Ministeri de Cultura. (1987).
. Membre del Consell de Redacció del "Boletín de Arqueología Medieval", des del núm. 3. Edita: Associació Espanyola d'Arqueologia Medieval. Madrid.
. Director de la "Colección Monografías Universitarias". Editada per la Universitat Internacional Alfons VIII. Sòria. Llibres publicats:
Núm. 1 - 1990. "Medio ambiente: Las Aguas".
Núm. 2 - 1990. "El Estado de las Autonomías".
Núm. 3 - 1990. "Teorías e ideas políticas en la España contemporánea".
Núm. 4 - 1990. "El Ejército español en el año 2000".
Núm. 6 - 1991. "La ciudad de Soria en la Edad Media".
Núm. 7 - 1991. "El cultivo del chopo".
Núm. 8 - 1992. "El futuro económico de la Cuenca del Duero".
Núm. 9 - 1994. "El regionalismo en Europa".
Núm. 10 - 1995. "Aspectos básicos de la biomedicina deportiva".
Núm. 11 - 1995. "Los medios de Comunicación en Castilla y León hoy".
Núm. 12 - 2001. "El Siglo XIV: El Alba de una Nueva Era".
Núm. 13 - 2002. "La Madre Sor María Jesús de Ágreda. Una mujer del Barroco".
Núm. 14 - 2003. "Jardines históricos".
Núm. 15 - 2004. "La Madre Ágreda. Una Mujer del Siglo XXI".
Núm. 16 - 2004. "Cuando las horas primeras. En el Milenario de la Batalla de Calatañazor".
Núm. 17 - 2005. "Las órdenes militares: un puntal de la historia de occidente".
Núm. 18 - 2005. "Castilla y León. La forja de una identidad".
Núm. 19 - 2006. "Entre el azul y el blanco. Mística Ciudad de Dios".
Núm. 20 - 2006. "Sor María de Jesús de Ágreda y la literatura conventual femenina en el Siglo de Oro".
. Director de "Soria Arqueológica". Editat per l'Excma. Diputació Provincial de Sòria. Editats núm. 1 (1991) i núm. 2 (2000).
. Director de les "Actas del II Symposium de Arqueología Soriana". Publicades a la "Colección Temas Sorianos" núm. 20. Sòria. (1992).
. Membre del Consell de Direcció de la Revista Celtiberia, del núm. 83 al 103. Edita: Centre d'Estudis Sorians, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Sòria.
. Director (Editor) de les "Actas del V Congreso Internacional de Estelas Funerarias". Edita: Excma. Diputació Provincial de Sòria. Sòria. 2 vols. (1994).
. Director de la "Revista Numantia", núm. 6. Edita: Junta de Castella i Lleó. Valladolid. (1996).
. Membre del Consell Científic de la Revista Cistercium, des del núm. 261.
. Membre del Consell Assessor d'Oppidum, des del núm. 10.
. Coordinador del llibre "Soria, su historia, sus monumentos, sus gentes". Edita: Ajuntament de Sòria. Sòria, 2015.

XVI. ASSOCIACIONS I CONSELLS CIENTÍFICS, CULTURALS I INSTITUCIONALS
XVI.A. A TÍTOL PERSONAL
. "Sociedad Española de Estudios Clásicos". Membre fins 1990 (cessa per voluntat pròpia).
. "Asociación Española de Amigos de la Arqueología". Membre.
. "Asociación de Amigos del Museo Numantino". Membre. Vocal 1983-1986. Vicepresident 1988-1990.
. "Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas". Membre fins 1990 (cessa per voluntat pròpia).
. "Centro de Estudios Sorianos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)". Col·laborador de número. Vocal de la Junta directiva des de 1992.
. "Asociación Española de Arqueología Medieval". Membre. Vocal autonòmic des de 1986.
. "Conseil Internacional des Musées". Membre.
. "Asociación Española del Mosaico". Membre fundador. Soci número 1. Secretari 1983-1987. President 1988-1993. El 1995 és nomenat President d'Honor.
. "Asociación Numismática Española". Membre.
. "Comité Internacional para la Conservación de Mosaicos". Membre de la presidència 1986-1990. Membre d'honor de la presidència 1990-1993.
. "Societat Catalana d’Estudis Numismàtics". Membre.
. "Asociación de Amigos del Museo de Ávila". Membre fins 2000 (cessa per voluntat pròpia).
. "Empresa Ibermutuamur Castilla y León y La Rioja". Conseller honorífic des de juliol de 2000.
. Associació Cultural Amics de la Capa. Sant Saturi. Membre.
. Associació d'Amics del Camí de Santiago a Sòria. Membre.

XVI.B. PER SER DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONI I PROMOCIÓ CULTURAL (X-1993/XI-1998)
. Director de la Filmoteca Regional de Castella i Lleó.
. Empresa Pública "V Centenario del Tratado de Tordesillas". Conseller. Vocal del Consell d'Administració, per raó del càrrec (08-10-1993). President del Consell d'Administració per liquidar l'empresa (des de 1995).
. Empresa Pública "Orquesta Sinfónica de Castilla y León, S.A." Conseller-delegat, per nomenament del president de la Junta de Castilla y León (17-02-1994).
. Consell Nacional de Patrimoni Històric. Membre.
. "Consejo Jacobeo". Membre.
. "Fundación Díaz Caneja". Membre. President 1997-1998.
. "Fundación Jorge Guillén". Representant de la Comunitat de Castella i Lleó a la fundació i a la Junta Rectora, per Acord de la Junta de Castilla y León (04-11-1993). President de la Junta Rectora 1993-1997.
. "Fundación Don Claudio Sánchez Albornoz". Representant de la Comunitat al Consell del Patronat, per Acord de la Junta de Castilla y León (17-02-1994).
. "Fundación Centro Nacional del Vidrio". Representant de la Junta de Castilla y León, per raó del càrrec (11-03-1994).
. "Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO". Vocal en representació de Castella i Lleó.
. "Comisión Regional de Urbanismo de Castilla y León". Representant de la Conselleria de Cultura i Turisme i posteriorment d'Educació i Ciència de la Junta de Castilla y León.
. "Comisión de Gobierno de Las Edades del Hombre". Representant de la Conselleria de Cultura i Turisme i posteriorment d'Educació i Ciència de la Junta de Castilla y León. Fase de Salamanca 1993-1994. Fase d'Ambers 1995. Fase d'El Burgo de Osma 1997.
. "Comisión de Castilla y León para la recuperación y revitalización del Camino de Santiago". Vicepresident 1993-1996. Vocal 1996-1998.
. "Comisión Mixta Junta de Castilla y León - Obispos de la Iglesia Católica de Castilla y León para el Patrimonio Cultural". Vicepresident.
. "Comisión Mixta Ministerio de Cultura - Junta de Castilla y León para el Patrimonio Cultural". Representant de la Junta de Castilla y León, per nomenament del seu president.
. "Comisión Regional de Actuaciones Clasificadas de Castilla y León". Representant de la Conselleria de Cultura i Turisme de la Junta de Castilla y León.
. "Consejo Asesor de Museos de Castilla y León". President.
. "Consejo Asesor de Arqueología de Castilla y León". President.
. "Consejo Asesor de Etnografía de Castilla y León". President.
. "Consejo Asesor de Bibliotecas de Castilla y León". Vicepresident.
. "Consejo Asesor de Archivos de Castilla y León". Vicepresident.
. "Junta de Valoración y Adquisiciones de Bienes Culturales de Castilla y León". President.
. "Consejo Asesor de Teatro y Artes Escénicas de Castilla y León". Vicepresident.
. "Patronato Sahagún, Villa Arqueológica". Vocal.
. "Fundación Patrimonio Histórico de Castilla y León". Vicepresident i president del comitè executiu.
. "Comisión de Seguridad del Patrimonio", depenent del "Consejo de Patrimonio Histórico". Copresident.
. "Junta Rectora de los Museos de Arte Sacro de Becerril de Campos (Palencia), Oncala y Ágreda (Soria), Peñafiel (Valladolid) y Toro (Zamora)". Membre. Rotativament és president de tots.
. "Aulas Arqueológicas de Atapuerca y Baños de Valdearados (Burgos), Las Médulas (León), Yecla de Yeltes (Salamanca) y Uxama (Soria)". Membre (president).
. "Comisión de Seguimiento de las actividades de Castilla y León en la Expo-98 de Lisboa". Membre, per designació del president de la Junta de Castilla y León (05-12-1997).

XVI.C. PER SER DIRECTOR DEL GABINET DEL PRESIDENT DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, (XI-1998/VII-2000).
. "Empresa Ibermutuamur". Conseller per Decret del president de la Junta de Castilla y León. 27-10-1998.
. "Comisión para Asuntos Europeos de la Junta de Castilla y León". Membre en qualitat de director del Gabinet del President.
. "Consorcio Salamanca 2002". Membre, per nomenament del president de la Junta de Castilla y León 05-10-1999.
. "Comisión de Seguimiento de las Actividades de Castilla y León en la Exposición Hannover 2000". Coordinador.

XVI.D. PER SER SUBDELEGAT DEL GOVERN A SÒRIA (VII-2000/V-2004).
. "Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno de Castilla y León". Membre.
. "Comisión de asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria". President.
. "Comisión Provincial de colaboración del Estado con las Corporaciones Locales". President.
. "Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana". President.
. "Junta local de Seguridad en el término Municipal de Soria". Copresident.
. "Junta Local de Seguridad en el término Municipal de Almazán". Copresident.
. "Junta Local de Seguridad en el término Municipal de El Burgo de Osma". Copresident.
. "Comisión asesora para la provisión de Administración de Loterías". President.
. "Patronato provincial para el desarrollo integral de Soria". Membre.
. "Patronato de la Universidad Nacional de Educación a Distancia". Vocal en representació del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.
. "Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Soria". Vocal.
. "Comisión Provincial de Formación". President.
. "Comisión Provincial de Seguridad para la distribución del Euro". President.

XVI.E. PER SER CAP DEL SERVEI TERRITORIAL DE CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A SÒRIA (VII-2004/X-2004 I VII-2011/...).
. "Comisión Territorial de Patrimonio". Vicepresident.
. "Ponencia Técnica de Patrimonio". President.
. "Comité Provincial de Seguridad y Salud". Membre.
. "Consejo Territorial de Caza". Membre.
. "Comisión Territorial de Urbanismo". Membre.
. "Comisión de Prevención Ambiental". Membre.
. "Junta Rectora del Cañón del Río Lobos". Membre.
. "Junta Rectora para el Monumento Natural de la Fuentona y la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor". Membre.
. "Comisión Territorial de Coordinación". Membre.
. "Comisión de Seguimiento del Plan de Dinamización del Producto Turístico de los Municipios de Tierras Altas (Soria)". Membre.
. "Comisión de Coordinación Territorial del Deporte Escolar". President.
. "Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo". Membre.
. "Comité Territorial de Seguridad". Membre.
. "Comisión de enlace del Comité Territorial de Seguridad". Membre.

XVI.F. PER SER DELEGAT TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A SÒRIA (X-2004/VII-2011)
. "Junta Provincial de Fomento Pecuario". President.
. "Consejo Territorial de Caza". President.
. "Consejo Territorial de Pesca". President.
. "Junta Consultiva de la Reserva Regional de Caza de Urbión". President.
. "Junta Rectora del Parque Natural del Cañón del Río Lobos". President.
. "Junta Rectora del Monumento Natural de la Fuentona y de la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor". President.
. "Comisión Provincial de Montes". President.
. "Comisión Territorial de Prevención Ambiental". President.
. "Comisión Territorial de Patrimonio". President.
. "Consejo de Dirección del Plan Sociosanitario de Salud de Área". President.
. "Consejo Provincial para las Personas Mayores". President.
. "Comisión Territorial de Valoración". President.
. "Comisión Territorial de Urbanismo". Vicepresident.
. "Comisión Territorial de Vivienda". President.
. "Comisión Provincial de Promoción Económica". President.
. "Comisión Territorial de Artesanía". President.
. "Comisión Territorial de Coordinación". President.
. "Patronato del Centro de Alto Rendimiento". Membre.
. "Patronato Provincial de Turismo". Membre.
. "Patronato de la Escuela de Relaciones Laborales". Membre.
. "Patronato de Desarrollo Integral". Membre.
. "Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria". Membre.
. "Comisión ejecutiva de la Confederación Hidrográfica del Ebro". Vocal.
. "Deyna". Vocal.
. "Consorcio para la promoción, desarrollo y gestión de la Ciudad del Medio Ambiente". Representant de la Junta de Castilla y León i secretari de la comissió executiva.
. "Comisión Provincial de Inmigración". President.
. "Comisión Territorial de Violencia de Género". President.
. "Consejo Territorial". Vocal.
. "Comisión General de Coordinación Territorial". Vocal.
. "Comisión Permanente de la Comisión General de Coordinación Territorial". Vocal.
. "Consejo Provincial de Transporte". President.
. "Comisión de montes en manos privadas". President.
. "Comisión Territorial de valoración y expropiación". President.
. "Comisión Territorial para la proposición de la salud en centros escolares". President.
. "Comisión de Evaluación del personal interino en puestos adscritos a Funcionarios Sanitarios de Agricultura". President.
. "Comisión de Evaluación del personal interino en puestos adscritos a Funcionarios Sanitarios de Sanitarios. Veterinarios". President.
. "Comisión de Evaluación del personal interino en puestos adscritos a Funcionarios Sanitarios de Sanitarios. Farmacéuticos". President.
. "Comisión Local de Concentración Parcelaria". President.
. "Comisión Provincial de Montes". President.
. "Comisión Territorial de Coordinación". President.
. "Comisión Territorial de Precios". President.
. "Consejo de Salud de Área". President.
. "Junta Rectora de la Reserva Natural del Acebal de Garagueta (Soria)". President.
. "Junta Rectora de la Reserva Natural de la Laguna Negra y los Glaciares de Urbión". President.
. "Comisión Territorial de Transportes de Soria". President.

XVII. DISTINCIONS.
. 1989 - "Medalla de Plata". Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus. Santes Creus (Tarragona).
. 1991 - "Caballero de la Orden de Yuste". Monestir de Yuste. Càceres.
. 1991 - "Honorary Member of the International Comittee for the Conservation of Mosaics". ICCROM. Roma.
. 1995 - "Insígnia de Plata". Associació “Manuel Marín” d'Amics de l'Orgue.
. 1995 - "Insígnia d'Or". Villa de Mansilla de las Mulas (León).
. 1995 - "Soriano del Año" (elegit per votació dels membres). Casa de Sòria a Madrid.
. 1996 - "Espiga de Plata". Casa Regional de Castella i Lleó a Saragossa.
. 1996 - "President Honorari". Associació "Valle del Cuco", per a la defensa dels pobles de la Vall del Riaza.
. 1996 - "Tessel·la d'Or". Associació Espanyola del Mosaic.
. 1996 - "Medalla d'Or". Associació d'Amics del Monestir de Nostra Senyora de la Vid.
. 1997 - "Soci Honorífic del VII Centenari de la Carta Puebla de El Espinar. El Espinar 1297-1997". El Espinar. Segòvia.
. 1997 - "Fill Adoptiu". Mogarraz (Salamanca).
. 1998 - "Fill Adoptiu". Àgreda (Sòria).
. 1998 - "Insígnia d'Or". Villa de Montemayor del Río (Sòria).
. 1998 - "Insígnia d'Or". Hospital Espanyol de Buenos Aires. Argentina.
. 1998 - "Bust del Marquès de Santillana". Ajuntament de Carrión de los Condes (Palència).
. 1998 - "Membre d'Honor de l'Institut d'Estudis Bercians. Ponferrada (Lleó).
. 1998 - "Vicepresident d'Honor" de la Fundació d'Estudis Municipals de Castella i Lleó. Valladolid.
. 1999 - "Medalla d'Or de la Verge de Castilviejo". Confraria de Nostra Senyora de Castilviejo. Medina de Rioseco (Valladolid).
. 1999 - "Distinció Honorífica" de l'Institut d'Estudis Pisoraca. Herrera de Pisuerga (Palència).
. 2000 - "Gabarrero de Honor". Centre d'Iniciatives Turístiques de El Espinar (Segòvia).
. 2000 - "Insígnia d'Or". Confraria de Jesús Natzarè. Sahagún de Campos (Lleó).
. 2000 - "Fill Insigne". Villanueva de Valdueza, El Bierzo (Lleó).
. 2000 - "Visitant d'Honor de la Ciutat dels Almiralls". C.I.T. Medina de Rioseco. (Valladolid).
. 2001 - "Premi Guinda 2000". Associació Professional d'Informadors de Sòria. Sòria.
. 2001 - "Medalla de l'Orde de la Taula Periòdica o Collar de l'Alquitara". Associació de la Taula Periòdica. Madrid.
. 2003 - "Insígnia de Plata". Associació de Professionals de la Informació de Sòria.
. 2004 - "Insígnia d'Or". Fundació Científica Caixa Rural de Sòria.
. 2008 - "Soci d'Honor". Casa de Castella i Lleó de Saragossa.
. 2008 - "Menció Honorífica". Associació Verge del Camí (ASOVICA) / Centre especial d'ocupació (ASOVICAUTO S.L.) de familiars de persones malaltes mentals.
. 2010 - "Membre Honorífic" de l'Orde de Maria d'Hongria.
. 2011 - "Caballer Honorari de la Casa Troncal dels Dotze Llinatges de Sòria". Resolució de 30 de març de 2011.
. 2011 - "Conseller Principal de Relacions Institucionals del President de la Casa Troncal dels Dotze Llinatges de Sòria". Resolució d'1 d'abril de 2011.
. 2014 - "Col·laborador de la Subdelegació de Defensa de Sòria".

XVIII. MEMBRE DE TRIBUNALS
. 1991. Arqueòleg territorial de la Junta de Castilla y León a Sòria. Vocal.
. 1991. Bibliotecari del Centre Coordinador de Biblioteques a Sòria. Vocal.
. 1993. Arxiver de l'Ajuntament de Sòria. Vocal.
. 1993. Arqueòlegs territorials de la Junta de Castilla y León a Sòria i Burgos. President.
. 1993. Concurs de trasllat de Facultatius i Ajudants d'Arxius, Biblioteques i Museus de la Junta de Castilla y León. President.
. 1994. Oposicions al Cos Superior de Facultatius de Biblioteques de la Junta de Castilla y León. President.
. 1994. Jurat del Concurs d'Idees per a la construcció del Museu Etnogràfic Regional de Castella i Lleó, a Zamora. Vicepresident.
. 1994. Oposicions al Cos Superior de Facultatius d'Arqueòlegs de la Junta de Castilla y León. President.
. 1994. Oposicions al Cos Superior de Facultatius de Conservadors de Museus de la Junta de Castilla y León. President.
. 1995. Concurs-oposició al Cos Superior de Facultatius d'Arqueòlegs (funcionarització) de la Junta de Castilla y León. President.
. 1995. Comissió de Valoració de Trasllats al Cos Superior de Facultatius de Conservadors de Museus de la Junta de Castilla y León. President.
. 1995. Jurat del Concurs d'Idees per crear el Parc Històric Natural de Castella i Lleó. President.
. 1995. Concurs-oposició per a microfilmadors d'Arxius de la Junta de Castilla y León. President.
. 1995. Concurs-oposició per a Restauradors de Museus de la Junta de Castilla y León. President.
. 1995. Concurs-oposició per a Auxiliars de Biblioteques de la Junta de Castilla y León. President.
. 1996. Concurs-oposició per a Tècnic Superior Laboral Etnòleg de la Junta de Castilla y León. President.
. 1996. Jurat del I Concurs d'Arquitectura de Castella i Lleó, del Consell Autonòmic d'Arquitectes de Castella i Lleó. Vocal.
. 1997. Concurs-oposició per a Auxiliars de Biblioteques de la Junta de Castilla y León. President.
. 1998. Concurs-oposició per al Cos Facultatiu Superior (Conservadors de Museus) de la Junta de Castilla y León. President.
. 1998. Concurs-oposició per al Cos Facultatiu Superior (Arxivers) de la Junta de Castilla y León. President.
. 1998. Concurs-oposició per al Cos Facultatiu Mitjà (Ajudants de Museus) de la Junta de Castilla y León. President.
. 1998. Jurat del XII Concurs de Pintura ràpida “El Arcángel”, de San Rafael (Segòvia). President.
. 1998. Jurat del II Concurs d'Arquitectura de Castella i Lleó, del Consell Autonòmic de Castella i Lleó. Vocal.
. 2005. Jurat del "X Certamen Literario Villa de San Esteban de Gormaz". President.
. 2007. Jurat del "XII Certamen Literario Villa de San Esteban de Gormaz". President.
. 2008. Jurat del "XIII Certamen Literario Villa de San Esteban de Gormaz". President.
. 2009. Jurat del "XIV Certamen Literario Villa de San Esteban de Gormaz". President.
. 2010. Jurat del "XV Certamen Literario Villa de San Esteban de Gormaz". President.
. 2011. Jurat del "XVI Certamen Literario Villa de San Esteban de Gormaz". President.
. 2012. Jurat del "IX Premio Nacional de Pintura villa de Ágreda". Membre.
. 2014. Jurat del concurs escolar "Carta a un militar español". Ministeri de Defensa. Subdelegació del Govern Militar de Sòria. Fase provincial de Sòria. Vocal.
. 2014. Jurat del "X Premio Nacional de Pintura villa de Ágreda". Membre.
. 2014. Jurat del "Premio de Poesía: II Bicentenario de la Ermita de la Blanca. Cabrejas del Pinar". President.
. 2015. Jurat 2n concurs escolar "Carta a un militar español". Ministeri de Defensa. Subdelegació del Govern Militar de Sòria. Fase provincial de Sòria. Vocal.

XIX. IDIOMES
Idiomes clàssics: llatí i grec.
Idiomes moderns:
. Francès, parla i tradueix bé, escriu regular.
. Anglès, tradueix regular.
. Italià, parla i tradueix.
. Portuguès, tradueix.
. Català, tradueix bé, parla i escriu regular.
. Galleg, tradueix bé, parla regular.

XX. VIATGES DE CARÀCTER CIENTÍFIC O INSTITUCIONAL A L'ESTRANGER
. Alemanya (2): 1995 i 1998.
. Andorra (2): 1986 i 2004.
. Anglaterra (6): 1987, 1989, 1994, 1999, 2006 i 2012.
. Argentina (1): 1998.
. Àustria (2): 1997 i 2004.
. Bèlgica (15): 1994, 1995 (5), 1998, 1999 (3) i 2000 (5).
. Cèuta. Espanya (1): 1998.
. Cuba (2): 1997 i 1999.
. Egipte (1): 1979.
. El Sudan (1): 1978-1979.
. Finlàndia (1): 1999.
. França (11): 1974, 1975, 1986, 1987, 1992, 1993, 1997, 1998 (2), 2006 i 2010.
. Grècia (2): 1979 i 2002.
. Holanda (1)
. Hongria (1): 2004.
. Irlanda (1): 2009.
. Irlanda del Nord (R.U.) (1): 2009.
. Itàlia (7): 1974, 1983, 1991, 1995, 2000, 2001 i 2007.
. Marroc (2): 1998 i 2007.
. Melilla. Espanya (1): 1997.
. Mèxic (2): 1999 i 2001.
. Portugal (10): 1990, 1991, 1997, 1998 (4), 2000 (2) i 2012.
. República Txeca (1): 2003.
. Suïssa (1): 1978.
. Tunícia (1): 1984.
. Turquia (2): 2006 i 2008.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook