Sant Francesc, amb Bernat de Quintaval, fa caritat als pobres
Viladomat i Manalt, Antoni [Barcelona, 1678 - 1755]
Tècnica: Oli sobre tela
Dimensions: 191 x 231 cm
Data: 1722 - 1724
Classificació genèrica: Pintura
Inventari general: 920
Ubicació: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Observacions:
Procedència: Museu de l’antiga Junta de Comerç. Procedia del convent de Framenors de Barcelona. La sèrie ja havia estat confiscada el 1812 per enriquir el museu projectat per Flaugier i fou retornada als Franciscans el 1814. Francesc Rodríguez, quan era director de l’Escola, el 9 de desembre de 1822, va reclamar que tornés tota la sèrie “por ser una obra muy conducente para el Estudio y adelantos de los discípulos de la Ynstruccion publica” (escrit a Pau Fèlix Gassó, Arxiu Acadèmia). Reingressà a la col•lecció de l’Escola de Belles Arts el 1835. Restauracions: restaurado en 1861 Exposicions: Barcelona, Prefiguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1992, núm. 113; Pamplona-Vitoria-Bilbao-Madrid, RACBASJ. Exposición antológica de pintura, 2000, núm. 14. EXPO. ACADEMIA 2000. Exposat al MNAC (2005). Àmbit 55. Observacions: Dipositat als Museus d'Art de Barcelona des 1906, on té el número d'inventari MNAC 11551.
Consultar bibliografia general


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook