Les arts. Relleu aplicat en un frontó semicircular (projecte)
Parera Saurina, Antoni [Barcelona, 1868 - 1946]
Tècnica: Guix
Dimensions: 12 x 51 x 2 cm
Data: Segle XIX - XX
Classificació genèrica: Escultura
Inventari general: 3975 E
Ubicació: Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Observacions:
Probablement, procedeix d’una donació de l’autor conjuntament amb la col.lecció de medalles i plaquetes que també formen part d’aquest catàleg. Seguramente, deu ser l’esbós en guix d’un projecte d’un frontó esculpit d’algun monument. Temàticament mostra una gran figura femenina central que protegeix i corona al costat esquerre unes figures que podrien representar les arts del teatre i, al costat dret, unes figures al·legòriques de la música i la literatura. Per la proximitat del seu treball escultòric amb la col.lecció de medalles i plaques de Parera que es conserven a l’Acadèmia, podria atribuir-se també a aquest autor.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook