Avís LegalTots els continguts que formen part d’aquest lloc web són propietat de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i poden estar protegits tanmateix per altres restriccions de copyright; altres persones i entitats poden ser també titulars d’aquest material.

Segons els artícles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública de la totalitat o part dels continguts d'aquest lloc web amb finalitats comercials, en qualsevol soport i per qualevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook