Activitats


Les funcions pròpies de la Corporació, establertes en els Estatuts, són:

  1. Practicar i potenciar la investigació de les belles arts a Catalunya.
  2. Col·laborar en l'estricte compliment de la legislació vigent en matèria d'apreciació, defensa, conservació i restauració de monuments, conjunts artístics i béns d'interès cultural.
  3. Organitzar cursos, conferències, exposicions, concursos, concerts, etc., i publicar treballs que contribueixin a l'estudi i divulgació de les belles arts.
  4. Formar part o mantenir relacions de tipus consultiu amb els organismes de l'administració pública, d'assessorament amb les corporacions oficials de caràcter artístic, i de comunicació, coordinació i intercanvi amb les altres acadèmies i institucions similars.
  5. Conservar, estudiar, ampliar i difondre el seu ric patrimoni artístic: les col·leccions de pintura, escultura, dibuix, gravat i totes aquelles que es corresponguin amb les diferents seccions actuals i futures, com per exemple cinema, música, disseny, arts visuals, etc., que són propietat del seu museu, incloses les obres dipositades en altres institucions.
  6. Conservar, catalogar i posar a disposició dels estudiosos la biblioteca i els seus arxius: el de l'Acadèmia (de 1850 fins l'actualitat), el de l'Escola de Belles Arts (1775/1850-1921), el de la Comissió Provincial de Monuments (1844-1883), i el de la Comissió Valoradora d'Objectes d'Art a Exportar (1922-1936). També disposa d'un arxiu fotogràfic.

Per dur-les a terme, la Reial Acadèmia compta amb 41 acadèmics de número, d'entre els quals s'elegeix una Junta de Govern. I del personal contractat necessari.


La Junta de Govern la formen el president, el vicepresident, el secretari general, el tresorer, el conservador del museu, el bibliotecari i el director de l'Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas. Aquests càrrecs tenen una durada de sis anys. Ells són els encarregats de fer complir els acords del ple i de vetllar pel bon funcionament diari de la institució.


La Reial Acadèmia té acadèmics de número, d'honor, corresponents i supernumeraris. Els de número ingressen en una de seccions de les quals es composa, que són arquitectura, escultura, pintura, arts sumptuàries i visuals, i música. I poden ser investigadors o artistes.


Tots els acadèmics de número es reuneixen en sessió plenària ordinària el tercer dimecres de cada mes (menys juliol i agost). En els plens es tracten els temes artístics que els afecten i els de tipus intern que calgui, d'acord amb l'ordre del dia de la convocatòria.


A la reunió del ple la segueix una sessió pública, en la qual hi poden haver diferents tipus d'actes. El més solemne és l'ingrés d'un nou acadèmic de número, en el qual els membres de la Junta de Govern van vestits amb jaqué o vestit fosc, igual que el recipiendari, que llegeix el seu discurs d'ingrés i li contesta un acadèmic donant-li la benvinguda. Se li lliura la medalla, el diploma i la insígnia acadèmics. Si qui ingressa és un artista, acostuma regalar una obra seva que passa a enriquir el museu acadèmic.


Quan la recepció és d'acadèmics d'honor i corresponents, un acadèmic de número els fa la presentació amb una breu semblança i ells donen les gràcies. Se'ls lliura el diploma i la insígnia acadèmica, i la medalla Capdevila als d'honor.


Altres actes públics consisteixen en el record d'acadèmics traspassats recentment, actes d'homenatge en commemoració del naixement o mort d'acadèmics insignes, conferències, concerts, presentació de llibres, etc.


La Reial Acadèmia també organitza cursos monogràfics de temes artístics específics, impartits pels propis acadèmics.


La Corporació fou hereva de l'acadèmic Josep Ricart i Matas. Per aquest llegat testamentari creà l'Institut de Musicologia Josep Ricart i Matas que gestiona juntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona.


I a la seu acadèmica del segon pis de la Llotja s'hi allotgen tres fundacions, que es gestionen des d'aquesta entitat. Són la Fundació Güell, que atorga beques a joves artistes i estudiosos de l'art i la música de les terres catalanes; la Fundació Picasso-Reventós, que patrocina estudis inspirats en la convicció que l'art cura; i la Fundació Ynglada-Guillot, que organitza un concurs internacional de dibuix.
Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook