Rogent i Albiol, JordiNeix el 23 d'abril de 1948.

FORMACIÓ
. Arquitecte Superior (especialitat d'Urbanisme), novembre de 1973. Col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) des del 6 de desembre de 1973.
. També va seguir els estudis necessaris per a l'especialitat d'Edificació.
. Diplomat en Urbanisme per l'Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid, el 1989.
. Ha seguit els "Cursets sobre Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic" núms. II, III, IV, VI, XII, XXIII, XXXI, XXXII i XXXIII, organitzats per la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la Delegació de Barcelona del COAC.
. "Aparells de baixa tecnologia per energia solar", Barcelona Centre de Disseny Industrial (BCD), 1977.
. "Simposi sobre actuacions en el patrimoni edificat medieval i modern (s. X-XVIII)", Diputació de Barcelona, octubre 1989.
. "Fàbriques antigues, nous usos", Arqueociència, Serveis Culturals SL, Barcelona, 2007.
. "Testimonios cotidianos del diálogo intercultural", Incuna, Gijón, octubre 2008.
. "Els inventaris i els catàlegs en la gestió del patrimoni arquitectònic municipal", Diputació de Barcelona, 2009.

ACTIVITAT PROFESSIONAL
. Treballs al despatx dels arquitectes Josep Llinàs i Francesc Risques (1969-1970) i Manuel Ribas i Piera (1970-1974).
. Col·laboració amb l’arquitecte Agàpit Borràs per la redacció de l’expedient de declaració com a Monumento Histórico-artístico de la “Presó de Mataró”, efectuat pel COACB (1972-1973).
. Professor encarregat de curs de l’assignatura Urbanística II (4t curs de carrera) a l’ETSAB (cursos 1974 a 1977).
. Professor de Projectes III (5è curs) de la Secció de Disseny d’Interiors de l’Escola Massana de Barcelona (cursos 1974 a 1983).
. Arquitecte Municipal:
El Bruc (1979-1999)
Sant Fost de Campsentelles (1983-1998)
Barcelona (des de 1993)
. Membre de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del COAC (actualment Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) des de l’any 1979.
. Arquitecte encarregat del Seguiment Urbanístic de l’esmentada Comissió (assessorament als col·legiats sobre tractament del Patrimoni Arquitectònic, Centres Històrics i temes d’informacions públiques dels Plans) des del gener del 1980 a l’abril del 1981.
. Secretari de l’esmentada Comissió des de l’abril del 1981 al maig del 1982.
. Membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), des de l’any 1980.
. Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya des de l’any 2001.
. Membre de l’Associació del Museu de la Ciència, la Tècnica i l’Arqueologia Industrial de Catalunya (des del 2003).
. Col·laborador en la programació de les bases de la futura Llei Catalana de Patrimoni (setembre-novembre del 1985).
. Professor i conferenciant en diferents cursos sobre temes d’urbanisme i protecció del patrimoni arquitectònic:
- Universitat Catalana d’Estiu els anys 1976, 1979 i 1980.
- Curset sobre Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic en els anys 1978, 1979, 1980 (i coordinador de la primera part), 1981 (del qual en va ser el director), 1989, 1993, 1996, 1998, 1999, 2000 i 2003.
. Professor dels cursos de Màster i Post-Grau:
- “Patologia, Diagnosi i Tècniques de Rehabilitació del Patrimoni Arquitectònic” (Escola Universitària Politècnica de Barcelona, UPC, curs 1993-94).
- “Degradació i Conservació de Materials Petris en Monuments i Edificis” (Facultats de Geologia de la UB i la UAB, curs 1996-97).
- "Màster en Museologia i Gestió del Patrimoni Cultural" (Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona) (assignatura "Urbanisme, Protecció i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic). Anys 1997-2007.
. Secretari del Jurat de concessió dels “Premis de Video Elias Rogent” sobre treballs de rehabilitació i intervenció en el patrimoni arquitectònic (1a i 2a edició, organitzats pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona, 1990 i 1992).
. Des del novembre del 1993 és el Cap del Departament del Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic (abans Projecte de Revisió del Catàleg) de la Ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, Sector d’Urbanisme).
. Secretari de la Comissió Tècnica de Manteniment i Millora de l’Eixample de Barcelona des del novembre del 1993.
. Vocal de la Comissió de Publicitat del municipi de Barcelona (novembre 1993-novembre 1998).
. Representant del Sector d’Urbanisme a la Comissió Mixta del Paisatge Urbà de l’Ajuntament de Barcelona des del febrer del 2000.
. Elegit acadèmic corresponent per Collbató (Barcelona) de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 20 de juny de 1995, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Jordi Bonet i Armengol, Leopoldo Gil Nebot, Enric Llimona i Raymat, Eduard Ripoll i Perelló, i Frederic Udina i Martorell.
. Membre del Jurat dels Premis Bonaplata (únics premis de l’Estat Espanyol sobre intervencions de recuperació d’arquitectura industrial històrica) des de l’any 2002.
. Membre de l’equip representant de Catalunya en el Grup de Treball "Working Heritage, un futur per als centres històrics industrials" (comandat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat i integrat per membres del English Heritage, del Departament de Cultura de França i de la Universitat de Pàdova a Itàlia) dins del Programa Europeu Culture 2000 (anys 2003-2004).
. Vocal de la Junta Directiva de l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (des de 2005).
. Membre i Ponent a la Comissió del Patrimoni Arquitectònic del Poblenou (Barcelona), des de març de 2007.
. Membre de l’equip de treball “Treballs preparatoris del Dossier del Catàleg de Béns Protegits als POUM’s”. Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya (des de maig de 2009).
. Membre del comitè organitzador de les VIII Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya “Barcelona i les grans fàbriques dels segles XIX-XX”. Museu d’Història de Barcelona. 29 al 31 d’octubre de 2009.
. Vocal, de lliure designació, de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona (juliol 2009-juny 2010).
. Membre de la Comissió del Pla d’Actuació en Patrimoni Arquitectònic (Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya). Barcelona, abril i maig de 2010.
. Vocal, de lliure designació, de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona Comarques (des de juny de 2010).
. Vocal, en representació de l’Ajuntament de Barcelona, a la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona Ciutat (des de juny de 2010).


RECULL DE PROJECTES
Els arquitectes del despatx (Manuel Giralt i Clausells, Jordi Rogent i Albiol, i Jordi Tasias i Sagarra) han realitzat els següents treballs des del 1974 com a despatx, de manera individual els seus membres i/o en col·laboració amb altres professionals que s’esmenten:

PLANEJAMENT GENERAL
. 1974-1977 | Pla General de Montblanc. Ajuntament de Montblanc. Membre de l’equip redactor dirigit per l’arquitecte Manuel Torres Capell.
. 1980-1984 | Revisió i adaptació del Pla General d’Ordenació de Lloret de Mar. Ajuntament de Lloret de Mar. En col·laboració amb l’enginyer de camins Joaquim Fenollosa, l’advocat Emili Amat i l’economista Ricard Frigola.
. 1980-1986 | Revisió i adaptació del Pla General d’Ordenació de Calonge. Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. En col·laboració amb l’enginyer de camins Joaquim Fenollosa, l’advocat Emili Amat i l’economista Ricard Frigola.
. 1980-1986 | Revisió i adaptació del Pla General d’Ordenació de Palamós. Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. En col·laboració amb l’enginyer de camins Joaquim Fenollosa, l’advocat Emili Amat i l’economista Ricard Frigola.
. 1981-1983 | Normes Subsidiàries de Planejament (tipus b) del Municipi del Bruc, inclòs en el Paratge Pintoresc de Montserrat. Ajuntament del Bruc. En col·laboració amb l’advocat Emili Amat.
. 1981-1986 | Normes Subsidiàries de Planejament de Cervera. Ajuntament de Cervera. En col·laboració amb els arquitectes Lluís Cuspinera i Enric Solsona.
. 1989-1990 | Primera modificació NSP del Bruc (tipus B), adaptant-les a les determinacions del Pla Especial de la Muntanya de Montserrat. Ajuntament del Bruc. En col·laboració amb l’advocat Emili Amat.
. 1991-1992 | Segona modificació NSP del Bruc (tipus B). Ajuntament del Bruc. En col·laboració amb l’advocat Emili Amat.
. 1993-1996 | Modificació del Pla General d’Ordenació de Sant Fost de Campsentelles. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
. 1997-1998 | Modificació de les Normes Subsidiàries de Santa Coloma de Queralt. Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.
. 2002-2007 | Pla d’Ordenació Urbana Municipal del Municipi de Rupià. Ajuntament de Rupià. Conjuntament amb l’arquitecte Enric Solsona.
. 2004 | Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi de Josa i Tuixén. Ajuntament de Josa i Tuixén.
. 2005-2006 | Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la Garriga. Ajuntament de la Garriga. Amb l'arquitecte F. Garcia.

PLANEJAMENT DERIVAT
. 1978 | Estudi de detall (C. Manyé i Flaquer, 28. Barcelona). E. Colet en nom del Patronat d'Obreres de Sarrià.
. 1978 | Estudi i catalogació de la zona al voltant de la muntanya de Montserrat (elaboració dels documents necessaris per redactar la Normativa necessària per actuar a la zona de “Paratge Pintoresc” i tramitar l’ampliació d'aquesta). Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic de la Demarcació de Barcelona del COAC. Aquest estudi consistí en l’elaboració dels documents necessaris per tramitar una ampliació de la zona de “Paratge Pintoresc” (tramitació iniciada pel Ministeri de Cultura i aturada posteriorment en produir-se els traspassos a la Generalitat de Catalunya), redacció de la Normativa necessària per actuar a la zona esmentada (adoptada primer per la Comissió de Barcelona del Patrimoni Arquitectònic, del Ministeri de Cultura, i després per la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural de Barcelona, de la conselleria de Cultura de la Generalitat, per informar projectes a la zona). Aquesta documentació serví de base per a l’elaboració del Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat, redactat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el 1988.
. 1982-1985 | Pla Parcial del Sector Est de Vista Alegre. Ajuntament de Mataró.
. 1985 | Pla Especial d’Ordenació de la costa del municipi de Calonge. Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya. En col·laboració amb els enginyers de camins Joaquim Fenollosa i Mateu Tersol i l’advocat Emili Amat.
. 1986 | Pla Especial d’Ordenació dels terrenys del Futbol Club Barcelona i el seu entorn (les Corts, Barcelona). Futbol Club Barcelona. Amb F&P Mitjans, arquitectes.
. 1989 | Pla Especial d’Ordenació de la costa del municipi de Palamós. Ajuntament de Palamós, sota la supervisió de la Direcció General de Ports i Costes de la Generalitat de Catalunya. En col·laboració amb els enginyers de camins Joaquim Fenollosa i Mateu Tersol.
. 1990 | PERI “1+2”. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1992 | Pla Especial del cim del Tibidabo (Barcelona). Equip dirigit per l’arquitecte Joan Antoni Paez.
. 1994-1995 | Pla Parcial del Sector 3 de les NSP de Bellveí del Penedès. Encàrrec privat.
. 1996-1997 | Pla Parcial Camí de Montargull a Santa Coloma de Queralt. Encàrrec privat.

GESTIÓ
. 1984-1985 | Revisió del cadastre de Contribució Territorial Urbana del municipi del Bruc. Ajuntament del Bruc i Consorci Provincial per a les contribucions territorials de la província de Barcelona.
. 1991 | Projecte de reparcel·lació dels terrenys de “la Parellada” a Collbató. Encàrrec privat.
. 1992 | Projecte de reparcel·lació dels terrenys del PERI “1+2” al Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 2001 | Projecte de reparcel·lació d’una finca a Sant Fost de Campsentelles. Iste&Obriman.
. 2004-2005 | Projecte de parcel·lació d’una finca situada entre l’av. del Vendrell i el carrer Antoni Gaudí, a les Peces, Albinyana. Inmobiliaria Cogil SL.
. 2006 | Projecte de reparcel·lació del polígon 2 del Pla Parcial Industrial “el Pont de la Barquera”. (Sector 4 PP de les NSP), a Santa Coloma de Queralt. Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

URBANITZACIÓ I ESPAIS PÚBLICS
. 1981 | Projecte i direcció d’obres d’acondicionament i senyalització dels camins de la zona de la Guàrdia, al Bruc. Ajuntament del Bruc i Diputació de Barcelona.
. 1981 | Projecte i direcció d'obres de clavegueram als carrers de la Parròquia i Bruc de Dalt (1a fase del sanejament del Bruc). Ajuntament del Bruc.
. 1981 | Projecte i direcció d’obres de la pavimentació dels carrers de la Parròquia i Bruc de Dalt, al Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1981 | Projecte i direcció d’obres de sanejament del Bruc (2a i 3a fase). Ajuntament del Bruc.
. 1982 | Projecte i direcció d’obres de modificació de l’accés a la zona poliesportiva propietat de l’Ajuntament del Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1982-1984 | Projecte i direcció d’obres de sanejament del Bruc (4a fase). Ajuntament del Bruc.
. 1983 | Projecte i direcció d’obres de sanajament del carrer Santa Maria. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1984 | Projecte i direcció d’obres de formació i millora de voreres al carrer del Bruc del Mig, números senars (El Bruc). Ajuntament del Bruc.
. 1985 | Projecte i direcció d'obres de la xarxa de clavegueram i urbanització del carrer Sant Jacint. Sant Fost de Campsentelles. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
. 1985 | Projecte d’urbanització de la plaça del Mercat Vell. Ajuntament de Lloret de Mar.
. 1985 | Projecte d'urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 11 del Pla General (Camí de l’Àngel). Ajuntament de Lloret de Mar. En col·laboració amb els enginyers de camins Joaquim Fenollosa i Mateu Tersol.
. 1986 | Projecte i direcció d'obres de formació i millora de voreres al carrer del Bruc del Mig, números parells (1a fase). El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1986 | Projecte i direcció d'obres del col·lector general i pavimentació de la Riera Sunyer. Sant Fost de Campsentelles. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
. 1987 | Projecte i direcció d'obres d’arranjament de la font de la Mare de Déu i voltants. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1987 | Projecte i direcció d'obres de la plantació d'arbres a la vorera dels números senars del carrer Bruc del Mig. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1988 | Projecte de rehabilitació del Casc Antic de Collbató, inclòs en el paratge pintoresc de la muntanya de Montserrat, projecte que abasta els carrers i espais públics de l'esmentat casc antic. Servei de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
. 1988 | Projecte i direcció d'obres d’obertura i urbanització d’un tram del carrer Montserrat. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1989 | Projecte i direcció d’obres de formació i millora de voreres al carrer del Bruc del Mig, números parells (2a fase). El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1989-1990 | Projecte i direcció d'obres de la perllongació del carrer Girona i del carrer Romaní a Sant Fost de Campsentelles. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
. 1990-1993 | Projecte i direcció d'obres de la pavimentació dels carrers de la urbanització “El Bruc Residencial”. El Bruc. Associació de propietaris del Bruc Residencial.
. 1990-1996 | Projecte d’urbanització i direcció d'obres dels carrers del PERI 1+2 al Bruc. Junta de Compensació del PERI 1+2.
. 1991-1993 | Projecte d'urbanització de la zona industrial de Sant Fost de Campsentelles. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
. 1992 | Projecte i direcció de les obres d'ampliació de l'aparcament de l'estació d'esquí nòrdic, a Tuixén. Empresa Municipal RITSA.
. 1993-1994 | Projecte i direcció de les obres d'urbanització dels carrers del Marge i de les Escomes de Tuixén. Ajuntament de Josa i Tuixén.
. 1993-1995 | Projecte d'urbanització de les places de la Vila i de Sant Joan. Ajuntament de Vilafranca del Penedès (projecte) i Direcció General d’Arquitectura i Habitatge (direcció d’obres).
. 1995-1996 | Projecte d'urbanització del carrer de la Cort i la plaça de la Constitució. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
. 2002 | Projecte d'urbanització del carrer Montserrat Roig, situat entre la carretera B-500 i el carrer de Can Ribalta, a Sant Fost de Campsentelles. Iste & Obriman UTE.
. 2003 | Projecte d'urbanització del recinte industrial de la Colònia Güell. Santa Coloma de Cervelló. Junta de Compensació del Recinte Industrial de la Colònia Güell. En col·laboració amb PCA Management Group; Projectes&Facilities Management; i CTP 1999, Consultoria Tècnica i Projectes 1999, SL, enginyers.
. 2005 | Projecte d'urbanització del nou carrer entre l’av. del Vendrell i el c. Pau Casals. Urbanització “les Peces” (Albinyana). Cogil SL.

INTERVENCIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
. 1981-1983 | Projecte i direcció d'obres de la consolidació i nova coberta de l’església romànica del Castell de Marmellar (El Montmell, Baix Penedès). Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
. 1982 | Projecte de restauració, rehabilitació i ampliació de l'edifici barroc (declarat BCIL) de l’Ajuntament d’Agramunt. Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Conjuntament amb l’arquitecte Enric Solsona.
. 1985-2000 | Projecte i direcció de les obres de restauració i adequació per a activitats culturals de Can Casas al Bruc (declarat BCIL), en 7 fases. Ajuntament del Bruc i el Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.
. 1991 | Estudi per a la restauració i equipament del Paranimf de la UB (edifici BCIN). Barcelona. Vicerectorat d’Obres de la UB.
. 1993-1998 | Restauració de les façanes porticades vuitcentistes de la plaça de Sant Joan (Vilafranca del Penedès). Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
. 1997-2002 | Restauració i adaptació del Palau Falguera (declarat BCIL) per a Conservatori de Música de grau mitjà, Àrea Acadèmica d'Ajuda a l'Empresa i Àrea de Foment Empresarial vinculada al fet musical. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Conjuntament amb els arquitectes Andreu Bosch i Lluís Cuspinera, i els enginyers Anton Cusó (G.C.A. Enginyers Associats SA) i Antoni Carrión Isbert (Audioscan SL).
. 2005-2007 | Projecte i direcció d'obres de reparació de la coberta de l'edifici de Can Rogent, a Collbató. Jordi Rogent i Albiol.
. 2008 | Projecte de restauració de la façana principal de l'edifici de Can Rogent, a Collbató. Jordi Rogent i Albiol.

CATALOGACIÓ I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
. 1977 | Treball d'investigació sobre l'arquitecte Jeroni Martorell i Tarrats. Arxiu Històric d’Urbanisme, Arquitectura i Disseny del COAC.
. 1978 | Estudi i catalogació dels voltants de la muntanya de Montserrat. Arxiu Històric d’Urbanisme, Arquitectura i Disseny del COAC. A partir d’aquest estudi la Comissió del Patrimoni Històric de la Província de Barcelona (depenent del Ministeri de Cultura) va establir els “Criteris d'intervenció en el Paratge Pintoresc de la Muntanya de Montserrat”.
. 1979 | Catalogació dels barris de Gràcia, la Salut, el Carmel, Vallcarca, el Coll, Penitents, la Taixonera (part del Carmel) i Can Baró (Barcelona). Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del COAC. M. Giralt, F. Gruartmoner i J. Romero.
. 1979 | Catalogació de Montjuïc i els seus voltants (Barcelona). Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del COAC. J. Rogent.
. 1979-1980 | Col·laboració en l'"Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la Província de Barcelona” (Comarques del Bages, Osona i Berguedà). Ministeri de Cultura (coordinador: A. González).
. 1984-1987 | Revisió dels fons documentals de l'Arxiu Històric del COAC per a la formació de l’Arxiu de Base del Catàleg d’Edificis de caràcter històric-artístic de la ciutat de Barcelona. Membres de l’equip designat pel COAC, Demarcació de Barcelona, encarregat al COAC per l’Ajuntament de Barcelona (coordinador: J. Rogent).
. 1987-1988 | Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg de Sant Feliu de Llogregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Conjuntament amb els arquitectes Lluís Cuspinera i Enric Solsona.
. 1987-1988 | Redacció de normes i estudi de límits del centre històric i paratge pintoresc de la vila de Sitges (desenvolupat posteriorment com a Pla Especial de Protecció i Catàleg de Sitges). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Conjuntament amb els arquitectes Lluís Cuspinera i Enric Solsona.
. 1988 | Expedient de Declaració Monumental del centre històric de Cervera (la Segarra). Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Conjuntament amb els arquitectes Lluís Cuspinera i Enric Solsona.
. 1989 | Expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (conjunt històric) de la Colònia Güell, a Santa Coloma de Cervelló. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
. 1990 | Expedients de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (conjunt històric) dels nuclis de Boí i Erill la Vall, al municipi de Barruera (vall de Boí). Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
. 1991 | Revisió del catàleg del patrimoni arquitectònic històric-artístic de la ciutat de Barcelona, districte de Gràcia, Sector Nord 1a fase. Ajuntament de Barcelona.
. 1992 | Redacció de fitxes d'inventari de la comarca de l’Anoia. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
. 1992 | Redacció de l'estudi tècnic previ a l’inventari del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
. 1994 | Informe sobre l'edifici de la “Igualadina Cotonera”. Ajuntament d’Igualada. Conjuntament amb l’arquitecte Enric Solsona i la historiadora Gemma Estrada.
. 1994 | Expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (conjunt històric) del nucli antic de Castell d'Aro, al municipi de Castell-Platja d'Aro. Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
. 1995-2006 | Pla Especial del recinte residencial de la Colònia Güell. Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. En col·laboració amb els arquitectes Andreu Bosch i Lluís Cuspinera.
. 1995 | Pla Especial i catàleg del patrimoni arquitectònic del municipi de l’Ametlla del Vallès (documentació per a l’avanç de pla). Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. Conjuntament amb l’arquitecte Lluís Cuspinera.
. 1997-1998 | Ordenances d'actuació a les plantes baixes del carrer de la Cort i de la plaça de la Constitució, al centre històric de Vilafranca del Penedès. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
. 1998-2000 | Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del municipi de Gavà. Ajuntament de Gavà.
. 1998-2000 | Pla especial de protecció del patrimoni arqueològic del municipi de Gavà. Ajuntament de Gavà.
. 1999-2001 | Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg del municipi d’Igualada. Ajuntament d’Igualada. Conjuntament amb l’arquitecte Enric Solsona.
. 1999-2002 | Pla especial de protecció i desenvolupament del centre històric de la ciutat de Cervera. Ajuntament de Cervera. Conjuntament amb els arquitectes Lluís Cuspinera i Enric Solsona.
. 2000-2001 | Modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit del recinte industrial de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló. Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.
. 2000-2003 | Pla especial del recinte industrial de la Colònia Güell. Colònia Güell SA.
. 2001 | Informe sobre els valors arquitectònics i històrics de la nau del polígon Bertrand destinada a telers i filatura, per a la seva inclusió en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i catàleg de Sant Feliu de Llobregat. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Conjuntament amb l’arquitecte Lluís Cuspinera.
. 2001 | Modificació del Pla General Metropolità del Sector Bon Salvador, al municipi de Sant Feliu de Llobregat amb estudi d'alternatives al voltant de la nau principal de la fàbrica Bertrand per a la seva protecció. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Conjuntament amb l’arquitecte Lluís Cuspinera.
. 2002-2003 | Pla especial dels banys romans de Granollers (treballs per l'aprovació inicial). Ajuntament de Granollers. Conjuntament amb l’arqueòleg Ferran Puig i l’advocat Emili Amat.
. 2004-2006 | Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic, urbanístic i paisatgístic de la Garriga. Ajuntament de la Garriga. Conjuntament amb l'arquitecte Francesc Garcia i la historiadora Lourdes Mateo.
. 2005-2006 | Modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de la Garriga (derivada de les determinacions del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic, Urbanístic i Paisatgístic de la Garriga). Ajuntament de la Garriga. Conjuntament amb l'arquitecte Francesc Garcia.
. 2006-2010 | Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i catàleg de Parets del Vallès. Ajuntament de Parets del Vallès. Conjuntament amb els arquitectes Andreu Bosch i Lluís Cuspinera.
. 2006 | Delimitació de l'entorn de protecció de la masia de Can Rosés (Bé Cultural d’Interès Nacional), a Gavà. Secció de Protecció del Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
. 2006-2008 | Redacció dels apartats relacionats amb la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural del nou Pla General d’Ordenació Municipal d’Alella (el Maresme). Ajuntament d’Alella. Conjuntament amb els arquitectes Joan Antoni Paez i Salvador Matas.
. 2006-2010 | Redacció dels apartats relacionats amb la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural del nou Pla General d’Ordenació Municipal de Sant Antoni de Vilamajor (el Vallès Oriental). Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. Conjuntament amb els arquitectes Joan Antoni Paez i Salvador Matas.
. 2006-2009 | Redacció dels apartats relacionats amb la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural del nou Pla General d’Ordenació Municipal de l'Arboç (El Baix Penedès). Ajuntament de l’Arboç. Conjuntament amb els arquitectes Joan Antoni Paez i Salvador Matas.
. 2006-2010 | Redacció dels apartats relacionats amb la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural del nou Pla General d’Ordenació Municipal de Cànoves i Samalús (El Vallès Oriental). Ajuntament de Cànoves i Samalús. Conjuntament amb els arquitectes Joan Antoni Paez i Salvador Matas.
. 2006-2010 | Expedient de delimitació de l'entorn de protecció dels monuments de l'església de Sant Martí i de la Mola-Serradora de Cal Pal, a la Cortinada, Parròquia d’Ordino (Principat d'Andorra). Conselleria responsable de la Cultura del Govern d’Andorra. Conjuntament amb l’arquitecte Enric Solsona.
. 2007-en curs | Redacció dels apartats relacionats amb la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural del nou Pla General d'Ordenació Municipal de Sant Jaume d'Enveja (el Montsià). Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja. Conjuntament amb els arquitectes Joan Antoni Paez i Salvador Matas.
. 2007 | Expedient de declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (conjunt històric) i delimitació de l'entorn de protecció del nucli antic d’Amer (la Selva). Secció de Protecció del Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
. 2007 | Expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (conjunt històric) i delimitació de l'entorn de protecció del castell i casc històric d’Hostalric (la Selva). Secció de Protecció del Patrimoni Cultural Immoble de l’Àrea de Planificació i Acció Territorial de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
. 2008 | Expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (conjunt històric) i delimitació de l'entorn de protecció del nucli antic d’Anglès (la Selva). Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
. 2009 | Informe sobre els valors patrimonials de l’edifici de l’Hotel Rosaleda situat a l’avinguda del Copríncep Francès 13 d’Encamp, Principat d’Andorra. Jaume Ribert i Llovet.
. 2009 | Informe sobre la casa coneguda com a “Torre Illa”, a la carretera de Barcelona 46 de Ripoll. Sr. Ramon Camprubí i Bassaganya.
. 2009 | Expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (conjunt històric) i delimitació de l’entorn de protecció de la Colònia Borgonyà a Sant Vicenç de Torelló (Osona). Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
. 2010 | Dictamen sobre l'aprofitament urbanístic d'una parcel·la amb habitatge catalogat, al carrer Josep Porcar 29 de Matadepera (el Vallès Occidental). Srs. Espinal-Alia.

EQUIPAMENTS DE TITULARITAT PÚBLICA
. 1979 | Projecte i direcció de les obres d’ampliació (1 aula destinada a parvulari) de les escoles municipals del Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1979-1982 | Projecte i direcció de les obres d'una pista poliesportiva i vestidors. Ajuntament del Bruc.
. 1982 | Projecte de restauració, rehabilitació i ampliació de l'edifici barroc (declarat BCIL) de l’Ajuntament d’Agramunt. Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. Amb l’arquitecte E. Solsona.
. 1985-1987 | Projecte i direcció de les obres de la plaça del Mas Carbó i Centre Cívic del barri del Mas Carbó. Ajuntament de Lloret de Mar.
. 1985-2000 | Projecte i direcció de les obres de la restauració i adequació per a activitats culturals de Can Casas (declarat BCIL), en 7 fases. Ajuntament del Bruc i Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.
. 1987 | Projecte i direcció de les obres de la reforma de la Casa de la Vila de Sant Fost de Campsentelles. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles i Servei de Cooperació de la Diputació de Barcelona.
. 1987-1988 | Projecte i direcció de les obres dels estudis de Catalunya Ràdio a Lleida. Comprèn un locutori, dos controls de so, dependències administratives, redacció i sala de reunions. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
. 1987-1988 | Projecte i direcció de les obres dels estudis de Catalunya Ràdio a Tarragona. Comprèn un locutori, dos controls de so, dependències administratives, redacció i sala de reunions. Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
. 1988-1989 | Projecte i direcció de les obres de l’estadi municipal de futbol de Palamós amb 4.000 localitats, tribuna coberta i il·luminació. Ajuntament de Palamós.
. 1989-1990 | Projecte i direcció de les obres del pavelló poliesportiu municipal cobert. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
. 1990-1991 | Projecte i direcció de les obres de l’edifici del gimnàs municipal. Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.
. 1991 | Projecte i direcció de les obres d’adaptació dels locals de l'antic Ajuntament per a consultori mèdic. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1992 | Projecte i direcció de les obres d'un edifici destinat a Centre Cívic a la urbanització Montserrat Park. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1992 | Projecte i direcció de les obres de construcció d'aules a la zona nova de Can Cases. El Bruc. Ajuntament del Bruc i Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
. 1993-1994 | Projecte i direcció de les obres d'una piscina descoberta. Ajuntament del Bruc.
. 1994 | Projecte de pista poliesportiva descoberta a la zona esportiva municipal de Tuixén (l’Alt Urgell). Ajuntament de Josa i Tuixén.
. 1994 | Projecte i direcció de les obres d’ampliació i millora als cementiris de Santa Maria i de la Guàrdia. El Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1997-2002 | Restauració i adaptació del Palau Falguera (declarat BCIL) per a Conservatori de Música de Grau Mitjà, Àrea Acadèmica d’Ajuda a l’Empresa i Àrea de Foment Empresarial vinculada al fet musical. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Conjuntament amb els arquitectes Andreu Bosch i Lluís Cuspinera, i els enginyers Anton Cusó (G.C.A. Enginyers Associats SA) i Antoni Carrión Isbert (Audioscan SL).
. 2000-2003 | Ampliació de l’Escola Municipal de Música Mestre Montserrat a l’antic escorxador municipal. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Conjuntament amb els arquitectes Andreu Bosch i Lluís Cuspinera, i l’enginyer Anton Cusó (G.C.A. Enginyers Associats SA).
. 2008-en curs | Avantprojecte, projectes bàsic i d'execució i direcció de les obres d'un auditori de 400 places d'aforament a Vilanova i la Geltrú. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Conjuntament amb l’arquitecte Andreu Bosch i l’enginyer Anton Cusó (G.C.A. Enginyers Associats SA).

EDIFICACIÓ
. 1974 | Reforma d'habitatge. C. Mercè 4, 1-2, Barcelona. (Sra. Prim).
. 1975 | Projecte i direcció de les obres de construcció d'un porxo a habitatge familiar. Sant Cebrià de Vilalta. (Enric Ros).
. Escola Sant Vicenç dels Horts.
. Casa Cecília Bartolomé (finals 80).
. Casa senyors Calvet (urbanització Can Maspons, Caldes de Montbui). (Antes 70).
. 1975 | Avantprojecte de reordenació de zona esportiva. Urbanització “Mas Ram”, Badalona. (Vicente Gómez).
. 1975 | Projecte d'habitatge unifamiliar. Av. Mas Fuster sn, Valldoreix, Sant Cugat del Vallès. (Pere Munné Mas).
. 1975-1976 | Projecte d'edifici d’habitatges. Rbla. Mercedes 21, Barcelona. (Antoni Bascompte).
. 1976 | Projecte de reparació, consolidació i reconstrucció dels danys provocats per una caiguda parcial. Carme 40, Barcelona. (Pedro Coll).
. 1976 | Projecte i direcció de les obres de modificació d'obertures en façana. Reina Amàlia 37 bis, Barcelona. (Carlos Duch).
. 1977 | Projecte d'habitatge unifamiliar. Parcel·la 18, Urb. “El Mirador del Penedès”, La Juncosa de Montmell. (Manel Pozo).
. 1977 | Projecte d'habitatge unifamiliar. Urb. Cala Sant Francesc, Blanes. (Srs. Corominas).
. 1977-1978 | Edifici comercial per a Mobles Feliu. Carrer de la Font 15, Vilafranca del Penedès.
. 1977-1978 | Projecte i direcció de les obres d’un habitatge unifamiliar. Santa Maria de Palautordera. (Manuel Clausells).
. 1977-1980 | Habitatge unifamiliar Ma Rosa Ramis. P.P. Can Reixac, parcel·la 20, Solius, Santa Cristina d’Aro.
. 1978 | Projecte i direcció de les obres d’ampliació del Col·legi Sant Vicenç. Manyé i Flaquer 26, Barcelona. (E. Colet en nom del Patronat d’Obreres de Sarrià).
. 1978-1979 | Projecte i direcció de les obres de consolidació i reparació d'una tribuna de la façana principal. Muntaner 447, Barcelona. (Concepció Mitjà).
. 1979 | Projecte i direcció de les obres de remodelació de la planta baixa. Muntaner 447, Barcelona. (Concepció Mitjà).
. 1979-1980 | Projecte d'habitatge unifamiliar. C. del Quadro sn, Albons. (J. Roig).
. 1979-1985 | Projecte i direcció de les obres d’un habitatge unifamiliar. C. del Quadro sn, Albons. (J. M. Blanch - I. Gómez).
. 1980-1982 | Projecte i direcció de les obres de la Casa Elizalde-Legarreta. Sant Sebastià 41, Vilajuïga.
. 1981-1982 | Projecte i direcció de les obres de la casa Jaume Tous. Aragó 49, Castelldefels.
. 1981-1982 | Projecte i direcció de les obres de la casa Varela-Carballo. Parcel·la 132, P.P. Can Maspons, Caldes de Montbui.
. 1983 | Avantprojecte de la seu social del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Diagonal 580 1r-1a i 2n-2a, Barcelona.
. 1984 | Projecte d’habitatge unifamiliar. Prat 25 (parc. 7c-5), urb. Faldes del Montseny, Sant Pere de Vilamajor.
. 1984-1986 | Projecte i direcció de les obres de la casa Ivern-Cirera. Cardedeu 20, Barcelona.
. 1986-1987 | Projecte i direcció de les obres d’una nau industrial i oficines Elbelt SA. Polígon Industrial la Coromina, Manlleu.
. 1987-1989 | Projecte i direcció de les obres de la casa Moliner-Fernández. Cardedeu 16, Barcelona.
. 1988-1989 | Rehabilitació d'una casa al casc antic. Ptge. Sarral 10, Sant Just Desvern. (E. Rogent).
. 1991 | Projecte bàsic i executiu de rehabilitació d'una casa. Olot 8, Sant Esteve d’en Bas (Hispano Europea, assessora en inversions immobiliàries).
. 1992-1993 | Reforma de projecte i direcció de les obres d'ampliació d'un habitatge unifamiliar. Av. del Montseny 50, Sant Cugat del Vallès. (Roser Quera).
. 1993-1994 | Projecte bàsic i executiu i direcció de les obres de la rehabilitació de Can Conill. Collet sn, Tuixén. (Jordi Massana).
. 1993-1994 | Projecte bàsic i executiu i direcció de les obres de 10 habitatges unifamiliars adossats de protecció oficial. Costa del Molí sn, El Pont d’Armentera. (Grock-Bleu SA).
. 1993-1994 | 8 habitatges unifamiliars adossats. Lluís de Requesens sn, Santa Coloma de Queralt. (Amb l’arquitecte E. Solsona). Construccions Bergadà.
. 1993 | Avantprojecte d'edificio de restaurant i serveis a la zona de l’Arp, a Tuixén. Empresa municipal RITSA.
. 1993 | Projecte i direcció de les obres (parcial) de l'edifici de garatge i magatzem a la zona de l’Arp, a Tuixén. Empresa municipal RITSA.
. 1997-1998 | Projecte bàsic i executiu i direcció de les obres d'un edifici de 8 habitatges i 6 places d'aparcament. Torrent Mal sn, Esparreguera.
. Projecte i direcció de les obres de reparació de les lesions en elements estructurals en un soterrani. Art 29-33, Barcelona. (Comunitat de propietaris).
. 1998-2000 | Projecte bàsic i executiu i direcció de les obres d'un edifici de 2 habitatges i garatge. Perllongació de la plaça Llibertat 26, Santa Coloma de Queralt. (J. Canals).
. 1999-2004 | Projecte i direcció d’obres de 42 cases en cinc fileres al Bruc. Inmobiliària Cogil SL.
. 2000 | Projecte bàsic i executiu i direcció de les obres d'un edifici de 10 habitatges i 8 places d'aparcament. Olesa de Montserrat. (Sorre Seuri Residencial SL).
. 2002-2005 | Projecte i direcció d'obres de 13 habitatges unifamiliars aparellats a Sant Fost de Campsentelles. Iste & Obriman.
. 2005 | Projecte executiu de 16 habitatges unifamiliars a les Peces, Albinyana. Inmobiliària Cogil SL.
. 2005 | Projecte de nou paviment per a part del pati de l'escola Infant Jesús al carrer de l’Avenir 19 de Barcelona. Conjuntament amb G.C.A. Enginyers Associats SA. Escola Infant Jesús.
. 2005-2006 | Projecte de tancaments exteriors i distribució interior d'un edifici destinat a llar d'infants i pista esportiva coberta, a l’escola Infant Jesús a Travessera de Gràcia 53-65, Barcelona. Abart Enginyers SL.
. 2008 | Projecte de substitució d'una part de la coberta d'un edifici d'habitatges a Portbou. Juvillà Business SL.
. 2009-en curs | Projecte bàsic, d’execució i direcció d'obres de la rehabilitació i ampliació de l'edifici “D” del recinte industrial de la Colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló. San Giorgio Inversiones SA.

CONFERÈNCIES
. 1976 | Vic. "El Pla Baixeras i la problemàtica de l’obertura de la Via Laietana" i "Gestió i Avortament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona". Universitat Catalana d’Estiu.
. 1978 | Barcelona. "La problemàtica de la Protecció del Paisatge: el cas de la Muntanya de Montserrat". COAC.
. 1979 | Barcelona. "Normativa de Protecció de Paratges Pintorescos: la visió des de la responsabilitat municipal". COAC.
. 1980 | Prada. "La Protecció del Patrimoni Arquitectònic des de la legislació urbanística actual i possibilitats davant el programa de Plans Generals subvencionats per la Generalitat". Universitat Catalana d’Estiu.
. 1981 | Barcelona. "Gràcia i la Salut" (Manuel Giralt conjuntament amb el periodista J. M. Huertas Claveria).
. 1981 | Barcelona. "Montjuïc i els barris que l’envolten" (Jordi Rogent conjuntament amb els periodistes J. M. Huertas Claveria i Jaume Fabre). COAC.
. 1982 | Barcelona. Participació a la taula rodona "Els calls jueus i la formació de la ciutat medieval (els casos de Montblanc i Cervera)". Associació d’Amics de l’Art Romànic.
. 1984 | Lleida. "La Rehabilitació i ampliació de l’edifici de l’Ajuntament d’Agramunt". Col·legi d’Aparelladors. (Conjuntament amb l’arquitecte E. Solsona).
. 1989 | Begur. Ponents al "Debat Urbanístic sobre la Costa Brava”. Parador d’Aiguablava, 6-8 novembre.
. 1989 | Barcelona. "La Colònia Güell, projecte industrial, arquitectònic i social". COAC.
. 1990 | Barcelona. Presentació i lectura del Manifest d’Arquitectes a favor del Pont Vell. COAC, 12 març.
. 1990 | Barcelona. "El patrimoni urbanístic i arquitectònic de la Colònia Güell" dins del "Taller de Planificació i Execució de Projectes de Rehabilitació als centres històrics mediterranis" (IV Taller). "Mediterranian Action Plan. Priority Actions Programe. United nations Environment Programe". Barcelona, 22 al 26 d’octubre.
. 1991 | Barcelona. Participació a la taula rodona "Cultura i Monument" (organitzada per la Revista "Cultura", i publicada al seu núm. 28).
. 1992 | Barcelona. "La Colònia Güell no és de Gaudí" dins el marc de la VI Reunió Plenària del Comitè de la UNESCO per l’estudi i conservació del Modernisme - Art Nouveau.
. 1993 | Ripoll. "Elias Rogent i la restauració del monestir de Ripoll" (dins el marc de les celebracions de commemoració del Centenari de la benedicció de la Basílica restaurada).
. 1993 | Barcelona. "Reflexions sobre els conjunts i el seu entorn de protecció". COAC.
. 1994 | Barcelona. "El Patrimoni Arquitectònic a Catalunya vist des de la problemàtica ciutadana". COAC.
. 1994 | El Masnou. "Miquel Garriga i Roca, arquitecte". Presentació dels núms. 7 i 8 de la revista “La Roca de Xeix”.
1995 | Nicòsia (Xipre). "Barcelona, quasi 2000 anys d’història: El Patrimoni Arquitectònic i la seva protecció", dins el Programa Med-Urbs del Consell d’Europa.
. 1995 | Jerusalem (Israel). "Revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic barceloní i dels criteris de la seva protecció", dins el Programa Med-Urbs del Consell d’Europa.
. 1997 | Cartago (Tunísia). “Barcelone, 1979-1997: Rénovation urbaine; protection et rénovation du Patrimoine Architectonique”, dins el Workshop Euro-Med “Contributions of Science and Technology to the Protection of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin”.
. 1997 | Mataró. “Arquitectura i Urbanisme a la Catalunya del segle XIX”, al "III Curs d’Història de l’Art Català: segles XIX i XX".
. 1998 | Barcelona. “Segona revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Històric-artístic de la ciutat de Barcelona”, a les "V Jornades sobre el patrimoni construït". UPC.
. 1998 | Barcelona. “Diversos edificis i monuments de l’arquitectura del ferro”, a les "Jornades sobre l’arquitectura històrica del ferro a Barcelona". COAC.
. 2006 | Alella. “El patrimoni construït i el paisatge d’Alella”, dins el cicle "El paisatge del vi: la construcció del no urbanitzable. Els juliols, la universitat per a tothom" (10a edició). UB.
. 2007 | Terrassa. “Nous usos a edificis industrials de la ciutat de Barcelona”, al seminari “Fàbriques Antigues. Nous Usos”. Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
. 2007 | Mataró. “La protecció del patrimoni industrial a Catalunya, l’Estat Espanyol i Europa”, a la taula rodona per la preservació de Can Fàbregas.
. 2008 | Barcelona. “Història i Paisatge a la zona de l’actual Pedralbes, a Barcelona”, al curs de postgrau de "Jardineria i Paisatge". ETSAB.
. 2008 | Sant Andreu de la Barca. “La gestió global del patrimoni al Baix Llobregat, una oportunitat perduda?”, a les "V Jornades d’Estudis del Patrimoni del Baix Llobregat, Patrimoni en un entorn metropolità".
. 2008 | Barcelona. “Arquitectura i Societat a la Barcelona Modernista”. Sessió a la Casa Ametller, 15 juny.
. 2008 | Gijón. “El Patrimonio Industrial Alimentario en el Poblenou de Barcelona”, dins les "X Jornades Internacionals de Patrimoni Industrial Alimentari". INCUNA. 30 setembre i 1-2 octubre.
. 2008 | Màlaga. “Locales comerciales y Centros Históricos. Algunas reflexiones alrededor de la conservación del Patrimonio Arquitectónico”. A "I Congrés Nacional de la Confederació Espanyola de Cascs Històrics".
. 2008 | Aranjuez. "II Taller de Tècnics i Gestors de Patrimoni". 11-13 novembre.
. 2008 | Barcelona. “Conservación. Rehabilitación. Mantenimiento. Catalogación”, al curs “Barcelona: la sostenibilidad en la arquitectura y el urbanismo”. UPC. Desembre.
. 2009 | Barcelona. “La indústria alimentària al Poblenou de Barcelona”. Fòrum de Patrimoni Industrial, AMCTAIC.
. 2009 | L’Arboç. “El Catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic de l’Arboç”. Jornada a l’Arboç. AADIPA.
. 2009 | Barcelona. “La petja de la Il·lustració a la ciutat de Barcelona”. A "VI Trobada-Barcelona 2009" de l’Associació Internacional de Ciutats i Entitats de la Il·lustració.
. 2009 | Barcelona. “Reflexions sobre la protecció del patrimoni i el planejament”. Moderador taula rodona. AADIPA,COAC. 10 març.
. 2009 | Barcelona. “La gestión del patrimonio construido desde los municipios”. Màster de gestió d'empreses i institucions culturals. UB 6 maig.
. 2009 | Barcelona. “Propostes per la rehabilitació dels Pavellons Güell”. Taula rodona a “Els juliols de la UB”. Jornades: "Antoni Gaudí, els primers anys de professió: els Pavellons Güell". UB. 10 juliol.
. 2009 | Barcelona. “Fabra i Coats. Usos urbanístics i intervencions arquitectòniques”. VIII Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya “Barcelona i les grans fàbriques dels segles XIX-XX”. També membre del comitè organitzador. Museu d’Història de Barcelona. 29 al 31 d’octubre.
. 2009 | Barcelona. Moderador de la taula rodona “Resum final”. Jornada “Els inventaris i els catàlegs en la gestió del patrimoni arquitectònic municipal”. Diputació de Barcelona. 13 novembre.
. 2009 | Barcelona. Ponent a la trobada “Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d’intervenció patrimonial”. Centre de Recerca i Debat del MuHBa. 17 al 19 de desembre.
. 2010 | Santa Coloma de Cervelló. “La Colònia Güell”. AMCTAIC. 16 gener.
. 2010 | Barcelona. Moderador de la taula rodona “Present i futur de les colònies industrials”, dins l’exposició “Colònies Industrials”. MHC. 25 febrer.
. 2010 | Barcelona. “Els Plans Especials de Protecció del Patrimoni i Catàlegs de Sants, Nou Barris i Sant Martí”. Jornades “El tractament del Patrimoni Arquitectònic al Model Barcelona”. MuHBa i departaments de Composició arquitectònica, d’Urbanisme i de Construccions arquitectòniques de l’ETSAB. 13-15 abril.
. 2010 | París. “Works of Antonio Gaudí”. World Heritage property. Centre du patrimoine mondial. UNESCO. Jornada tècnica sobre la incidència del túnel de l’AVE a la Sagrada Família. 16 abril.
. 2010 | Barcelona. “La Restauració necessita dels millors professionals”. Institut Gaudí de la Construcció. 29 abril.
. 2010 | Alcalà de Henares. “Incidencia de la LPHE en la gestión local III: Catálogo Arquitectónico”. Jornades “Ley de Patrimonio Histórico: ¿qué es necesario cambiar?”. FEMP. 16 i 17 de juny.
. 2010 | Sant Joan Despí. “L’embolic de la intervenció en el Patrimoni Construït: possibles ajudes per desfer-lo des de l’experiència”. Comissió Cívica del Baix Llobregat. 3 juliol.
. 2010 | El Prat de Llobregat. Membre del Comitè científic de les "VI Jornades del Patrimoni del Baix Llobregat". A celebrar el 2011.
. 2010 | Alacant. “Comercio en los Centros Históricos de Barcelona”, al "Seminari Internacional sobre Gestió i dinamització del comerç en Centres Històrics", Universitat d’Alacant. 30 de setembre-2 d’octubre.
. 2010 | Barcelona. “La especialización de los trabajadores en la Rehabilitación”, al "Congrés de Rehabilitació i sostenibilitat" (col·laboració amb l’Institut Gaudí de la Construcció). 5 d’octubre.
. 2010 | Segòvia. “El Patrimonio Mundial de la ciudad de Barcelona”. Al "III Taller de Tècnics i Gestors de Patrimoni". 4 i 5 de novembre.
. 2010 | Barcelona. “L’Eixample de Barcelona, consolidació i creativitat. Joan Torras i Guardiola”. Jornada sobre l’arquitecte Joan Torras i Guardiola amb motiu del centenari de la seva mort (1827-1910). AADIPA. 9 de novembre.
. 2011 | Barcelona. “Joan Torras i Guardiola: arquitecte, professor, empresari i acadèmic”. Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. 16 de febrer.
. 2011 | Barcelona. “Joan Torras i Guardiola, arquitecte”. Associació de Consultors d’Estructures. 24 de febrer.

EXPOSICIONS
. 1986 | Ripoll. Muntatge de "La Reconstrucció de la Basílica de Santa Maria de Ripoll, cent anys després". Dins els actes commemoratius del Centenari de l’inici de la Restauració del Monestir de Ripoll. Encàrrec de la Direcció General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
. 1990 | El Bruc. Muntatge de "Com es fa un llibre". Ajuntament del Bruc.
. 1993 | El Bruc. Muntatge de “Mostra d’arts i oficis populars”. Can Casas, el Bruc. Ajuntament del Bruc.
. 1993 | Ripoll. Comissaris i muntadors de l’exposició “La Basílica de Ripoll, cent anys després”, commemorativa del "Centenari de la Consagració del Monestir de Ripoll" que es celebrà el juliol del 1993. Encàrrec del Patronat del Monestir de Santa Maria de Ripoll.
. 2004 | Santa Coloma de Cervelló. Col·laboració en el muntatge de l’exposició “Treballant el passat treballem el futur”. Programa Working Heritage. Cultura 2000. Unió Europea.

PUBLICACIONS
. 1980 | Barcelona. Traducció de l’italià al castellà dels llibres:
- "La arquitectura moderna" (Gillo Dorfles, editorial Ariel, Barcelona 1980).
- "Los Centros Históricos" (d'AAVV, editorial Gustavo Gili, Barcelona 1980).
- "La Ristrutturazione Edilizia" (d'A. Baglioni i G. Guarnerio per a l’editorial Gustavo Gili, no publicada).
. 1987 | Barcelona. "Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona". En col·laboració. Ajuntament de Barcelona.
. 1987 | Ripoll. "L’Exposició: La Reconstrucció de la Basílica de Santa Maria de Ripoll, cent anys després". Dins el llibre "Commemoració del Centenari de la Reconstrucció del Monestir de Santa Maria de Ripoll (1886-1986)". Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Ripoll.
. 1988 | Barcelona. “Biografia de l’arquitecte Elies Rogent i Amat. Barcelona, 1821-1897”
dins el llibre “Elies Rogent i la Universitat de Barcelona”. Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Universitat de Barcelona.
. 1990 | Girona. "Estructuració i regeneració d’un teixit urbà: l’Eixample de Palamós i Sant Antoni de Calonge". A "Debat Urbanístic sobre la Costa Brava". COAC, Demarcació de Girona.
. 1994 | El Masnou. Pròleg sobre la figura de Miquel Garriga i Roca. Revista "La Roca de Xeix" núm. 7 i 8. Ajuntament del Masnou.
. 1996 | Barcelona. "El respecte en la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic" i "La millora visual de la ciutat. El control publicitari". Dins del llibre "Barcelona, la segona renovació". Ajuntament de Barcelona.
. 1998 | Barcelona. “La Revisió del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic”. A “La Municipal” (núm. 58, setembre-novembre 1998).
. 1999 | Barcelona. “El nou Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona”. Dins el llibre “1999, Urbanisme a Barcelona”. Ajuntament de Barcelona.
. 1999 | Barcelona. “La Revisió del Catàleg del Patrimoni arquitectònic, historicoartístic de la ciutat de Barcelona”. Dins el llibre “Sector d’Urbanisme. memòria, 1995-1998”. Ajuntament de Barcelona.
. 2003 | Barcelona. “Projecte de revisió del Catàleg”. Dins el llibre “Memòria del Sector d’Urbanisme, 1999-2003”. Ajuntament de Barcelona.
. 2003 | Barcelona. "Restauració del Palau Falguera com a conservatori de música"
a “INDE” (núm. maig 2003). COAC.
. 2004 | Barcelona. Fotografia arxiu Giralt-Rogent. "Working Heritage: un futur per als centres industrials històrics" a “INDE” (núm. novembre 2004). COAC.
. 2005 | Sant Joan Despí. "Restauració del Palau Falguera". A “1a triennal d’arquitectura del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf ‘05”. COAC.
. 2007 | Barcelona. “Projecte de Revisió del Catàleg”. Dins el llibre “Memòria del Sector d’Urbanisme i Infraestructures, 2003-2006”. Ajuntament de Barcelona.
. 2008 | Barcelona. “Jordi Rogent i Albiol”. Dins el llibre “Personatges de Catalunya” vol. 19. Publi Corinti SL.
. 2008 | Sant Joan Despí. "Pla Especial del Recinte Residencial de la Colònia Güell" i “Pla Especial de part del Recinte Industrial de la Colònia Güell”. A “2a triennal d’arquitectura i urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf ‘08”. COAC.
. 2009 | Gijón. “El Patrimonio Industrial agroalimentario en el Poblenou de Barcelona”. Al llibre “El Patrimonio Industrial Agroalimentario. Testimonios cotidianos del diálogo intercultural”. Col·lecció “Los ojos de la memoria”. INCUNA.
. 2009 | Ripoll. “Elias Rogent i Amat i la portada romànica de Ripoll”. Al llibre “El Pantocràtor de Ripoll”. Patronat del Monestir de Santa Maria de Ripoll, Ajuntament de Ripoll, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.
. 2009 | Sant Feliu de Llobregat. “La gestió global del Patrimoni al Baix Llobregat, una oportunitat perduda?” Al llibre “V Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix Llobregat. Patrimoni en un entorn metropolità". Consell Comarcal del Baix Llobregat.

PREMIS I RECONEIXEMENTS
. 2005 | "Premio Europeo Città di Terni per l’Archeologia Industriale" (convocatòria 2003-2004). Per la sezione “opere realizzate e operanti di salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio archeo-industriale dei paesi europei”. Pels treballs de planejament i intervenció arquitectònica a la Colònia Güell.
. 2005 | 1a Triennal d’Arquitectura del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf ‘05. Restauració del Palau Falguera (Sant Feliu de Llobregat). Restauració, rehabilitació o reforma. Obra seleccionada.
. 2008 | 2a Triennal d’Arquitectura i Urbanisme del Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf ‘08. P.E. del Recinte Residencial de la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló). Urbanisme. Planejament seleccionat.
. P.E. de part del Recinte Industrial de la Colònia Güell (Santa Coloma de Cervelló). Urbanisme. Planejament seleccionat.

Barcelona, març de 2011.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook