Güell i de Sentmenat, CarlesBarcelona, 1930-2012.

Enginyer químic, Diplomat de l'IQS. Programa d’Alta Direcció d’Empreses (PADE) IESE, 1966.

Començà la seva trajectòria professional l’any 1953 a la Companyia Asland, amb diverses responsabilitats tècniques, comercials i directives fins l’any 1965 en que va ser nomenat Secretari General de l’empresa.

L’any 1970 fou nomenat Conseller Delegat de la companyia, càrrec que ocupà fins l’any 1977 en que, davant la nova situació política del país, decidí incorporar-se a la vida política, deixant les seves responsabilitats executives empresarials.

Amb anterioritat, l’any 1958, juntament amb Carles Ferrer Salat, Joan Mas Cantí i altres joves, constituí el “Cercle d’Economia”. D’aquesta entitat en fou President en el període 1965-1969. Des d’aquest Cercle va promoure la creació a Espanya del Moviment de Joves Cambres.

Aquesta mateixa preocupació i interès per l’europeisme el feu integrar-se en la Liga Europea de Cooperación Económica (LECE). D’aquesta Entitat fou President del Comitè Espanyol i Vicepresident Internacional en el període 1977-1985.

El febrer de l’any 1976 fou membre fundador del partit polític Centre Català. En les eleccions de juny de 1977 fou elegit membre del Congrés dels Diputats del Parlament espanyol, per la coalició “Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya”.

Com a Diputat, participà activament en l'elaboració dels Pactes de la Moncloa i en la redacció de la Constitució. Així mateix, formà part de la Comissió dels Vint, redactora del Projecte d’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Posteriorment fou escollit candidat a l’Alcaldia de Barcelona en les eleccions de 1979 per la coalició "Centristes de Catalunya".

Fou regidor de l’Ajuntament de Barcelona i Diputat de la Diputació de Barcelona en el període 1979-1983.

Delegat de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona en el període 1979-1984.

President del Port Autònom de Barcelona en els anys 1980-1985 i President del Comitè de Coordinació dels Ports del Mediterrani.

Al desembre de 1985 li fou atorgada la Gran Creu del Mèrit Naval.

L’any 1986 participà molt activament en la constitució de la Fundació Cercle d’Economia, de la qual en fou escollit el seu primer President. Des de la Fundació recolzà la constitució de la primera Universitat privada del país, la Universitat Ramon Llull.

Fou membre de l’Ordre del Mèrit Constitucional des del desembre de 1988.

Fou el principal promotor del procés de modernització del Círculo Ecuestre de Barcelona del qual fou President des del març de 1991 al desembre de 2002. Després passà a ser-ne President d’Honor.

També l’any 1990, fou escollit President de la Fundació Güell.

Al maig de 1994 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Vicepresident d’Asland, SA, del 1994 al 2000.

President d’AEDME, Associació Espanyola per al Desenvolupament del Mecenatge Empresarial, del 1994 al 2008.

El 18 de gener de 1995 fou elegit acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, acceptant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Josep M. Garrut i Romà, Eduard Ripoll i Perelló, i Frederic Udina i Martorell.

Al març de 1996 fou escollit President del Consell d’Usuaris del Transport Marítim de Catalunya i membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona des de 1997.

President del “Consejo Español de Usuarios de Transporte Marítimo” de 1997 a 2006.

Li fou atorgat el guardó “La Clau de Barcelona” al novembre de 1999.

També fou President i fundador de les companyies M&A Fusiones y Adquisiciones, i de Güell-Alberich.

Fundador i Administrador de la Societat Montcel, propietària i explotadora del restaurant de Barcelona “La Balsa”.

Membre del Patronat del Museu Marítim de Barcelona, 2005.

Vicepresident del Port de Barcelona, 2006.

El 29 de novembre de 2007 rebé la Medalla d'Honor de Barcelona pel seu "lideratge exercit en el món empresarial i econòmic barceloní, amb una trajectòria definida pel compromís social i cultural".

Conseller General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona d'ençà 2009.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook