Bohigas i Guardiola, OriolBarcelona, 1925-2021.
1951 Títol d'Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. S'associa professionalment amb Josep Maria Martorell. Membre fundador del Grup R.
1957 Jurat de la 9a Triennal de Milà, Itàlia.
1961 Tècnic Diplomat en Urbanisme de l'Institut d'Administració Local.
1963 Títol de Doctor Arquitecte.
1964 Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona fins 1966.
1968 Premi Biennal del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya pel llibre "L'Arquitectura Modernista".
1970 Premi Puig i Cadafalch del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya al millor llibre publicat durant l'any per "La arquitectura española de la Segunda República".
1971 Catedràtic de Composició de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.
1974 Cursos a la Universitat Autònoma de Mèxic i als Col·legis d'Arquitectes de La Plata, Córdoba i Rosario a l'Argentina. Membre del Consell de Redacció d'"Arquitecturas Bis", Barcelona.
1975 Membre del Comitè directiu de Lotus International, Milà, Itàlia. President d’Edicions 62 fins 1999, Barcelona.
1976 Curs a la Ball State University, Muncie, Indiana, EUA. Membre Corresponent del Col·legi d'Arquitectes de Veneçuela.
1977 Director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona fins 1980.
1980 Delegat de Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona fins 1984.
1981 Acadèmic de l'Accademia Nazionale di San Luca, Roma, Itàlia. President de la Fundació Joan Miró fins 1988, Barcelona.
1982 Curs a la Facultat d'Arquitectura de la Universidad de Los Andes, Bogotà, Colòmbia. Soci Honorari de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
1983 Curs "1r Encuentro Iberoamericano sobre la ciudad", Lima, Perú. Membre de la "Fondation Européene des Sciences, des Arts et de la Culture", París, França.
1984 Membre del jurat dels Premis Príncipe de Asturias (1984-1985-1986-1987). Conseller urbanístic de l'Alcalde de Barcelona.
1985 Seminari a Jerusalem organitzat per la Graduate School of Design de la Harvard University, Massachusetts, EUA. I Biennal Internacional d'Arquitectura, Buenos Aires, Argentina.
1986 Medalla d'Or al Mèrit Artístic de la Ciutat de Barcelona.
1987 II Biennal Internacional d'Arquitectura, Buenos Aires, Argentina. Membre Honorífic del Col·legi d'Arquitectes de Bulgària.
1988 Medalla d'Urbanisme de l'Académie d'Architecture de París, França.
1989 Premi Sikkens, Rotterdam, Holanda.
1990 Membre Honorari de Die Bund Deutscher Architekten BDA, Bonn, Alemanya. Medalla d'Or d'Arquitectura del Consejo Superior de Arquitectos de España, Madrid. Premi de la Crítica Serra d'Or pel llibre de memòries "Combat d'incerteses. Dietari de records", Barcelona.
1991 Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Foreign Member de la Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, IVA Estocolm, Suècia. Membre de l'Académie d'Architecture, París, França. Conseller de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona fins 1994.
1992 Doctor Honoris Causae per la Universitat Tècnica de Darmstadt, Alemanya. Premi Volker Stevin Innovatienprijs, Barcelona/Rotterdam, Holanda.
1993 Membre Honorari de The American Institute of Architects (AIA), Washington, EUA.
1995 Catedràtic Emèrit per la Universitat Politècnica de Barcelona. Doctor Honoris Causae per la Universidad Menéndez y Pelayo (UIMP), Santander. VI Biennal Internacional d'Arquitectura de Buenos Aires, Argentina.
1996 Membre del Jurat dels Premis Ciutat de Barcelona. Membre Honorari (Hon FRIBA) del Royal Institute of British Architects (RIBA), Londres, Anglaterra.
1999 Premi Ciutat de Barcelona a la projecció internacional. Medalla d’Or a la ciutat de Barcelona concedida pel Royal Institute of British Architects (RIBA) (a Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Oriol Bohigas i José A. Acebillo), Londres, Anglaterra.
2003 President de l’Ateneu Barcelonès.
2004 Medalla d’Or del Cercle Artístic de Sant Lluc, Barcelona. Premi ArpaFIL d’Arquitectura, Fira del Llibre de Guadalajara, Mèxic.
2005 Medalla Narcís Monturiol al Progrés Científic i Tecnològic de la Generalitat de Catalunya, Barcelona. Medalla a la “Lealtad Republicana” atorgada per la "Asociación Manuel Azaña", Madrid.
2006 Medalla "President Macià" de la Generalitat de Catalunya, Barcelona.
2007 Medalla d’Or Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Barcelona.
2008 Premio Nacional de Arquitectura 2006 atorgat pel Ministerio de la Vivienda, Madrid.
2010 Elegit acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi el 17 de novembre, aprovant així la proposta en el seu dia presentada pels acadèmics de número Jordi Bonet i Armengol, Carlos Ferrater i Lambarri, Leopoldo Gil Nebot, i Joan Antoni Solans i Huguet.

Llibres publicats
. "Barcelona entre el Pla Cerdà i el barraquisme". Edicions 62. Barcelona, 1963.
. "Arquitectura Modernista". Lumen. Barcelona, 1968. Edició italiana: "Architettura Modernista, Gaudí e il movimento catalano". Einaudi. Torí, 1969.
. "Les Escoles Tècniques Superiors i l'estructura professional". Nova Terra. Barcelona, 1968. Edició castellana: "Las Escuelas Técnicas Superiores y la estructura profesional". Nova Terra. Barcelona, 1970.
. "Contra una arquitectura adjetivada". Seix y Barral. Barcelona, 1969.
. "La arquitectura española de la Segunda República". Tusquets Editores. Barcelona, 1970. Edició italiana: "Architettura spagnola della Seconda Repubblica". Dedalo, Bari, 1978. Segona edició espanyola ampliada: "Modernidad en la arquitectura de la España republicana". Tusquets Editores. Barcelona, 1998. Edició francesa: "Modernité en l’architecture dans l’espagne républicaine". Editions Parenthèses. Marseille, 2004.
. "Polèmica d'arquitectura catalana". Edicions 62. Barcelona, 1970.
. "Reseña y catálogo de la arquitectura Modernista". Lumen. Barcelona, 1972. Segona edició en dos volums: 1983.
. "Proceso y erótica del diseño". La Gaya Ciencia. Barcelona, 1972. Segona edició: 1978.
. "Once arquitectos". La Gaya Ciencia. Barcelona, 1976.
. "Catalunya, arquitectura i urbanisme durant la República". Dopesa. Barcelona, 1978.
. "Reconstrucció de Barcelona". Edicions 62. Barcelona, 1984. Edició castellana: "Reconstrucción de Barcelona". Ediciones del MOPU. Madrid, 1986. Edició italiana: "Ricostruire Barcellona". Etaslibri. Milà,1992.
. "Combat d'incerteses. Dietari de Records". Edicions 62. Barcelona, 1989. Edició castellana: "Desde los años inciertos". Anagrama. Barcelona, 1991.
. "Dit o fet. Dietari de records II". Edicions 62. Barcelona, 1992 Edició castellana: "Entusiasmos compartidos y batallas sin cuartel". Anagrama. Barcelona, 1996.
. "Gràcies i desgràcies culturals de Barcelona, novembre 1992 - gener 1993". Ajuntament de Barcelona. Àrea de Cultura. Barcelona, 1993.
. "El Present des del Futur. Epistolari Públic (1994-1995)". Edicions 62. Barcelona, 1996.
. "Del dubte a la revolució. Epistolari públic 1995-1997". Edicions 62, Barcelona, 1998. Edició italiana: "Tra Strada del Dubbio e Piazza della Revoluzione. Epistolario sulle arti, l’architettura e l’urbanistica". Gangemi, Roma-Reggio Calabria, 2003.
. "Cartes de la Baralla. Epistolari públic sobre cultura i política". Columna. Barcelona, 2003.
. "Realismo, urbanidad y fracasos. 3 conferencias en la Universidad de Navarra. Diciembre 1999". Lecciones/Documentos de arquitectura. ETS de Arquitectura. Universidad de Navarra. Pamplona, juny 2003.
. "Contra la incontinencia urbana. Reconsideración moral de la arquitectura y la ciudad". Electa. Barcelona, 2004. Edició catalana: "Contra la incontinència urbana. Reconsideració moral de l’arquitectura i la ciutat". Institut d’Edicions de la Diputació de Barcelona, setembre 2004. Edició italiana: "Contro l’incontinenza urbana. Riconsiderazione morale sull’architettura e la città". Gangemi. Roma, 2008.
. "Epistolario 1951-1994". Antonio Pizza y Martha Torres Editores. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia. Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia y Fundación Cajamurcia. Murcia, 2005.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook