Epifania
Mestre de l'Epifania d'Anvers, [Anvers, 1a. meitat segle XVI]
Tècnica: Oli sobre taula
Dimensions: 90 x 184 cm
Data: 1a meitat segle XVI
Classificació genèrica: Pintura
Inventari general: 909
Ubicació: Museu Nacional d'Art de Catalunya
Observacions:
Inscripcions: Al dors: “Legado a la Academia Provincial de Bellas Artes de Barcelona, por la M.I. Sra. Dña. Francisca Vilarasau Vda. Jordà”. Procedència: Llegat de María Francisca Vilarasau, vídua de Jordà. Data d'ingrés: 25 d'abril de 1872 . Exposicions: Girona, L’època dels genis, 1987, núm. 56; Barcelona, L’època dels genis, 1989, núm. 56; Barcelona, Prefiguració del Museu Nacional d’Art de Catalunya, 1992, núm. 96; Pamplona-Vitoria-Bilbao-Madrid, RACBASJ. Exposición antológica de pintura, 2000, núm. 2; Barcelona, L’Epifania, Museu Thyssen, nov. 2001-feb.2002. Exposat al MNAC, 2005. Àmbit 42. Documentació: Arxiu Acadèmia, Acta de la Junta General del 28 de maig de 1872 . Bibliografia: ACTA ACADÈMIA 1876, p. 15; GUIA 1915, p. 19; Cat. MAC 1936, p. 180, nº 63; Cat. EXPO. GIRONA 1988, p. 316-318 (reproduït) (I. Bermejo); Cat. EXPO. BARCELONA 1989, p. 53; PREFIGURACIÓ 1992, p. 340-343 (reproduït) (F. Quílez); GUIA ART GOTIC, p. 247 -249 (reproduït). Catàleg c. 1872, nº 383; Catàleg 1999, p. 59 i 112 (reproduït). Observacions: La carrera artística d'aquest desconegut mestre comença, segons Philippot, cap a 1510-1515. Aquesta obra se li atribueix per la seva similitud estilística amb el tríptic del Koninklinjk Museum voor Schone Kunsten d’Anvers i l’Epifania dels Musées Royaux des Beaux-Arts de Brussel•les. Es considera del mateix autor una taula de l'Epifania que es conserva en el Museu de Belles Arts de Vitòria. És anomenat també Monogramista G degut al fet que aquesta lletra apareix en l'angle inferior esquerre de la taula central del tríptic de Brussel•les. En la bibliografia donada per Bermejo, seguida també per PREFIGURACIÓ 1992, es confon aquesta obra amb altra Epifania del Museu de l'Acadèmia, ingressada molt abans. Va ser dipositada als Museus d'Art de Barcelona en 1906, i en l'actualitat es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya on té el nombre d'inventari MNAC 5718.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook