Els Acadèmics  [Per veure els Currículums dels Acadèmics, fes clic AQUI]
[Per veure el document históric de acadèmics, fes clic AQUI]
Dins de la RACBASJ hi ha tres tipus de membres: els acadèmics numeraris, els acadèmics corresponents i els acadèmics d'honor.


Són acadèmics numeraris aquells que resideixen a Catalunya, tenen veu i vot al Ple de l'Acadèmia i poden ser elegits membres de la Junta de govern.


Per ingressar com a acadèmic numerari cal primer que res ser presentat per tres acadèmics numeraris. Tot seguit tenen lloc tres lectures -de periodicitat mensual-. A continuació cal presentar un informe sobre el possible acadèmic, elaborat per la Secció de l'Acadèmia a la qual opta . Després té lloc la votació prèvia i finalment, la votació definitiva, en la qual cal han de votar la majoria absoluta dels acadèmics, i el candidat només pot guanyar per majoria absoluta dels votants.


Acadèmics corresponents són aquells que repersenten l'Acadèmia en una localitat allunyada de la seu central, i poden fer sentir la seva veu al Ple de l'Acadèmia.


El procés d'elecció és força semblant al dels numeraris. Primer que res ha de ser presentat per tres acadèmics numeraris. Segueixen després les tres lectures i finalment es procedeix a la votació definitiva, on regeix la mateix normativa dels membres numeraris.


Acadèmics d'honor són personalitats destacades del camp de les arts que l'Acadèmia honora amb una consideració especial. Poden fer sentir la seva veu al Ple de l'Acadèmia.


Han de ser també presentats per tres acadèmics numeraris, però només es fa la votació, regida també per la mateixa norma de les altres eleccions.


Acadèmics supernumeraris són antics acadèmics numeraris que es desvincularen de les tasques de l'Acadèmia. Continuen sent considerats membres de l'Acadèmia, però no hi tenen altres drets ni deures.Composició de l'AcadèmiaComponen l'Acadèmia cinc seccions: Arquitectura, Pintura, Escultura, Arts Sumptuàries i Visuals, Música. A cada secció hi ha artistes, investigadors i protectors.


Formen la Junta de Govern:


President : Josep Muntañola i Thornberg
Secretària general : Maria del Ripoll Freixa i Serra
Tresorera : Isabel Campi i Valls
Conservador del museu : Francesc Fontbona i de Vallescar
Bibliotecari : Bonaventura Bassegoda i Hugas
Vocal : Cèsar Calmell i Piguillem

Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook