Història


Després de les sol·licituds dirigides al rei pels artistes i intel·lectuals de Barcelona, per tal de crear una Academia de Bellas Artes a la ciutat, similar a l'establerta a Madrid el 1752, va ser finalment la Junta Particular de Comerç -creada per Ferran VI el 1758 i ratificada per Carles III el 1760- la responsable de la creació d'una Escola de Dibuix a Barcelona, que obrí les seves portes l'any 1775, amb el nom d'Escuela Gratuita de Diseño, a la planta alta de l'històric edifici de la Llotja de Mar de Barcelona. Posteriorment, el 1778, la Junta amplià els ensenyaments a pintura, escultura i arquitectura, i passà a denominar-se Escuela de Nobles Artes.


El 1838, el Ministre de Governació defensà el projecte d'autoritzar la creació de l'Academia de Barcelona, per poder concedir el títol d'arquitecte. Malgrat tot, no fou fins després que el 1847 les Juntes de Comerç es transformessin en corporacions merament consultives, que un Reial Decret d'Isabel II de 31 d'octubre de 1849 creà les Academias Provinciales de Bellas Artes, com a òrgans consultius de l'Estat en les qüestions artístiques de les províncies, amb les funcions de vetllar pel patrimoni, fomentar l'estudi de les Belles Arts i, fonamentalment, dirigir l'ensenyament existent en les diferents localitats de l'Estat. El 1850 quedà constituïda, doncs, l'Academia de Bellas Artes de Barcelona, que dirigí l'Escola des de llavors, compartint amb ella la seva seu al segon pis de la Llotja.


Després d'un període d'interregisme entre l'Acadèmia i la Universitat, l'any 1900 es fa efectiva la desvinculació definitiva de l'Escola amb l'Acadèmia, plantejada ja per un Reial Decret de 8 de juliol de 1892.


El 1928, l'Acadèmia passà a denominar-se Real Academia de Bellas Artes de San Jorge i, posteriorment, el 1930 Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge, sent-ne president el Comte de Güell.


Mentre que l'Escola Superior de Belles Arts va marxar de la Llotja el 1940, i l'Escola d'Arts i Oficis Artístics ho va fer a finals de la dècada dels anys seixanta del segle XX, la Reial Acadèmia encara avui manté la seva seu al segon pis de l'edifici.


El 1989 es passà a denominar Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.


Avís Legal Contacte amb l'Acadèmia Cercar Facebook