Skip to content Skip to footer
Passeig d'Isabel II, 1 - Casa Llotja, 2º
PASSEIG d'ISABEL II, 1 - CASA LLOTJA, 2º

Els acadèmics

L’Acadèmia està integrada per 41 acadèmics de número i un nombre indeterminat d’acadèmics emèrits, i d’acadèmics supernumeraris residents a Catalunya, elegits pels seus mèrits entre artistes, investigadors i protectors de les belles arts.

L’Acadèmia podrà nomenar acadèmics d’honor personalitats destacades en les belles arts, sigui quina sigui la seva residència o nacionalitat, i a qui l’Acadèmia desitja distingir expressament pels seus mèrits i condicions personals perquè puguin participar en les seves activitats, en la mesura que les circumstàncies els ho permetin.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.