Skip to content Skip to footer
Passeig d'Isabel II, 1 - Casa Llotja, 2º
PASSEIG d'ISABEL II, 1 - CASA LLOTJA, 2º

Consell interacadèmic

El 6 de novembre de 2001 es crea el Consell Interacadèmic de Catalunya com a òrgan de consulta i d’assessorament del Govern de la Generalitat en allò que fa referència a les qüestions relatives a les acadèmies de Catalunya i com a instrument per mitjà del qual es fa, sota el principi del respecte a l’autonomia de les acadèmies, la coordinació d’aquestes corporacions de dret públic catalanes.


Està integrat pel conseller de Justícia (president) i els presidents de les acadèmies de Catalunya, un dels quals n’exercirà la vicepresidència, rotativament cada any.


Actualment el formen les següents acadèmies inscrites al registre de la Generalitat:

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.