Skip to content Skip to footer

Ajuntament de Barcelona

Parera Saurina, Antoni (Barcelona, 1868 - 1946)

Inscripcions: “AYUNTAMIENTO DE BARCELONA”, al voltant de l’escut.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.