Skip to content Skip to footer

Arc del pont del Diable. Martorell

Rigalt i Farriols, Lluís (Barcelona, 1814 - 1894)

Inscripcions: “Martorell Stbre 1868./Arco al extremo del puente del Diablo.” (a tinta, a la part inf.).
Procedència: Llegat de l’autor (Arxiu RACBASJ, Carta de Lluís Rigalt a Andreu de Ferran i Francesc Miquel i Badia).
Data ingrés: 22 d’abril del 1894 (Arxiu RACBASJ, Acta de la Sessió Plenària del 22 d’abril del 1894).
Exposicions: VIRREINA 1956 (sense catàleg).
Bibliografia: CAT. OLLÉ PINELL 1956, p. 38, núm. 309; CAT. DURÁ 2002, p. 35.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.