Skip to content Skip to footer

Barcelona dona pas a la Justícia

Parera Saurina, Antoni (Barcelona, 1868 - 1946)

Inscripcions: “11 DE JUNIO / DE 1908” a la part inferior esquerra; “Parera” a la part inferior dreta; “LEX” sobre les taules situades al peu de les figures.
Aquest relleu és el revers del relleu núm. d’inv. 3965 E.
La medalla s’edita l’any 1908 amb motiu de la inauguració de les obres de l’Edifici del Palau de la Justicia, dut a terme per l’arquitecte Joseph Doménech i Estapà, amb la col·laboració d’Enric Sagnier.
De la medalla fosa a partir d’aquest guix se’n conserva un exemplar al Gabinet Numismàtic de Catalunya-Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC/GNC 62769).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.