Skip to content Skip to footer

Convent de Sant Sebastià (Barcelona)

Rigalt i Farriols, Lluís (Barcelona, 1814 - 1894)

Inscripcions: “Barna/S.Sebastian/demolido en/ Agosto de/1875.” (a tinta, a la part inf. esq.).
Procedència: Llegat de l’autor (Arxiu RACBASJ, Carta de Lluís Rigalt a Andreu de Ferran i Francesc Miquel i Badia).
Data ingrés: 22 d’abril del 1894 (Arxiu RACBASJ, Acta de la Sessió Plenària del 22 d’abril del 1894).
Exposicions: VIRREINA 1956 (sense catàleg); RETRAT DE BARCELONA 1995; VISTES BARCELONA 1998, núm. 27.
Bibliografia: CAT. OLLÉ PINELL 1956, p. 33, núm. 251; CAT. EXPO. RETRAT DE BARCELONA 1995, vol. I, p. 238, núm. 323 (reprod.); CAT. EXPO. VISTES BARCELONA 1998, p. 35, núm. 27 (reprod.); CAT. DURÁ 2002, p. 111; ESCOLES JUNTA DE COMERÇ 2009, p. 186 (reprod.).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.