Skip to content Skip to footer

Còpia de la Beatrice Cenci atribuïda a Guido Reni

Montanya Cantó, Pau (Barcelona, 1775 - Olot, 1801)

Inscripcions: Al dors, en etiqueta de l’Acadèmia amb tinta: “N.a. 82/ N.M. 206/ La Princesa Cenci/ Copia de Guido Reni”.
Procedència: Museu de l’antiga Junta de Comerç.
Observacions: L’original, conservat a la Galleria Nazionale d’Arte Antica de Roma, era atribuïda a Guido Reni fins fa poc en què s’ha qüestionat l’atribució. Al catàleg imprès més antic que es conserva del Museu de l’Acadèmia, l’obra és considerada original de Guido Reni, és a dir que aleshores no eren pas conscients que era una còpia feta per algun alumne de la pintura idèntica. Al Catàleg de 1837 del Museu de l’Acadèmia encara hi figurava com a obra de Reni. A partir del Catàleg de 1847, l’obra fou considerada “copia de l’original de Guido Reni”. És, possiblement, l’estudi de mig cos “de una doncella pintura del Guido” que Continuación 1803 diu que Pau Montanya envià de Madrid, que hauria copiat d’una còpia del presumpte Reni que hi devia haver i que no hem localitzat. Al Museu de l’Acadèmia es conserva una còpia d’aquesta obra (vegeu núm. d’inv. 136), que pot ser la documentada de Francesc Lacoma i Sans.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.