Skip to content Skip to footer

Còpia de La Magdalena penitent d’Anton Raphael Mengs

Lacoma i Sans, Francesc (Barcelona, 1784 - Madrid, 1812)

Inscripcions: Al marc, en cartel.la antiga amb tinta: “124″. Al dors, amb guix: “15″; en etiqueta de l’Acadèmia amb tinta: “N.a. 124/ N.M. 143/ Santa Magdalena/ Copia de Menghs/ Por Lacoma”.
Signatura: “Franco. Lacoma y Sans lo copió del original del Caballero Meins (sic) (en tinta, al dors).
Procedència: Obra de pensionat, s’integrà al Museu de l’antiga Junta de Comerç.
Data ingrés: 1804?.
Observacions: Fa parella amb la “Còpia del Sant Joan” de Mengs (inv. 5910). L’obra original, com ens comunica Rafael Cornudella, és La Magdalena penitent de Mengs (oli sobre taula, 29,3 x 37,7 cm), que formà part de les col·leccions reials d’Espanya fins al 1812, i que passà després a la col·lecció del duc de Wellington (actualment a la col. del duc de Wellington, Both Stratfield Saye). Vegeu Steffi Roettgen: Anton Raphael Mengs 1728-1779 and his British Patrons, Zwemmer, Londres 1993, p. 105-106. No s’ha de confondre amb una altra còpia, perduda, d’una Magdalena de Van Dyck, feta segons unes fonts pel mateix Lacoma i segons unes altres per Pau Montanya.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.