Skip to content Skip to footer

El Toboso

Parera Saurina, Antoni (Barcelona, 1868 - 1946)

Inscripcions: “EL TOBOSO / CERVANTES”, a la part superior central; “EL / INGENIOSO / HIDALGO // DON QUIJOTE / DE LA MANCHA”, dins del llibre; “A. Parera”, al costat dret.
Revers: “MIGUEL / DE / CERVANTES SAAVED…”, a la part superior central.
Hi ha una segona versió (núm. inv. 3979 E), també de guix, però pintada de color terrós, i no hi apareix el gravat dels mots “EL TOBOSO”, ni la signatura de l’artista.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.