Skip to content Skip to footer

Els fills de Jacob presenten al seu pare la túnica de Josep

De Ferrari, Orazio (Voltri, 1606 - Gènova, 1657)

Procedència: Museu de la Junta de Comerç. Ha de ser, amb la seva parella, les “Excelentes pinturas de asuntos del testamento, echos en Italia” adquirides per la Junta de Comerç el 1788.
Data ingrés: La decisió de l’adquisició és del 13 de novembre de 1788.
Observacions: Als catàlegs de 1833 i 1837 constava com a original de Tiziano, i a partir del Catàleg de 1847 se’l considera de l’escola italiana o més concretament de la bolonyesa. L’atribució a Giovanni Andrea De Ferrari o bé a Orazio De Ferrari va fer-la Pérez Sánchez (1970), atribució no acceptada per Castelnovi. Per més detalls cfr. B. Bassegoda. El mateix Bonaventura Bassegoda i Hugas ens ha precisat recentment que l’autoria d’aquesta obra ha de correspondre a Orazio De Ferrari i no a Andrea. Dipositat als Museus d’Art de Barcelona des del 1906, on té el número d’inventari MNAC 5703. Fa parella amb l’obra número d’inventari 896 (MNAC 5706).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.