Skip to content Skip to footer

Exposición Internacional de Barcelona (al.legoria de la ciutat davant del Palau Nacional)

Parera Saurina, Antoni (Barcelona, 1868 - 1946)

Inscripcions: “EXPOSICION . INTERNACIONAL . DE . BARCELONA .”, al voltant de la imatge central; “1929”, a la part inferior central; “A. P.”, al costat inferior dret.
Hi ha una segona versió (núm. inv. 3964 E).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.