Skip to content Skip to footer

Exposición Internacional de Barcelona

Parera Saurina, Antoni (Barcelona, 1868 - 1946)

Inscripcions: “. EXPOSICION . INTERNA […] DE . BARCELONA .”, al voltant de la imatge central; “A. P.”, al costat inferior dret.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.