Skip to content Skip to footer

Jesús en el Calvari

Flaugier, Josep Bernat (Lou Martegue, Provença, 1757 - Barcelona, 1813)

Inscripcions: Al bastidor i al dors del marc etiqueta de l’exposició “Un siglo olvidado…”, en què es llegeix: “crucifijo”, “Flaugier” i “R.A.B.A.”. Al dors del marc, en etiqueta de l’Acadèmia amb tinta: “N.a. 325/ N.M. 42/ Jesucristo en el Calvario/ Por Flauger”.
Procedència: Deu ser una de les quatre obres de Flaugier adquirides el 1825. Museu de l’antiga Junta de Comerç.
Preu: 440 duros les quatre obres.
Data ingrés: 1825 (?).
Restauracions: Restaurat per Joaquim Pradell el 1967.
Exposicions: Barcelona, Un Siglo Olvidado de Pintura Catalana (1750-1850), 1951.
Bibliografia: Subias, p. 52-53 (reproduït) i 60; Marès 1954, làm s/n; Marès 1964, p. 159 i làm. 60; Alcolea [Gil], vol. II, p. 75. Catàleg [1833], sala 1ª, núm. 90; Catàleg 1837, Flors núm. 34; Catàleg 1847, núm. 261; Inventari 1851, núm. 261; Catàlegs 1866, 1867 i c. 1872, núm. 325; Catàleg 1913, núm. 42; Catàleg 1999, p. 43 i 170 (reproduït).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.