Skip to content Skip to footer

Les Maries

Flaugier, Josep Bernat (Lou Martegue, Provença, 1757 - Barcelona, 1813)

Obra presumiblement perduda. Probablement es correspon amb l´obra referenciada al catàleg mecanoscrit de l´Acadèmia de 1837, Flors, amb número 29 [no esmenta autor]; Catàleg de l´Acadèmia de 1866-67, amb el núm. 326 (1,8 x 0,80); Catàleg de l´Acadèmia de 1913, amb el núm. 312 (1,08 x 0,80) (diu que és a la Comissió de Monuments). Dipositat a la Comissió de Monuments (1932) (1,70 x 1,15).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.