Skip to content Skip to footer

Passeig i conferència. Catalunya

Amell i Jordà, Manuel (Barcelona, 1843 - 1902)

Signatura: “M. Amell 1866” (angle inf. dret)
Inscripcions: Al marc, en cartel•la metàl•lica gravada: “Manuel Amell 1843-1902/ Dipòsit de l’Acadèmia Provincial/ de Belles Arts”. Al bastidor, amb tinta: “N.1.”, i etiquetes: “Bellas Artes/Alejandro Planella/Escudillers núm. 80 etc.)”, “Museu de Belles Arts de Barcelona” i “10609”. Al dors del marc, etiqueta de l’Acadèmia impresa, amb la fitxa del quadre i el núm. antic “274”; i etiqueta: “Academia”.
Procedència: Adquirit a l’exposició de Barcelona de 1866.
Restauracions: Restaurada per J. M. Xarrié en 1980. Restaurada per La Pinacoteca el 1995. Restaurat pel CRBMC ( 2004 -2005)
Exposicions: Barcelona, Exposición de objetos de arte celebrada por la Academia de Belles Arts, 1866, núm. 6; Barcelona, Banca Jover, febrer-abril 1995.
Observacions: Obra cedida als Museus d’Art de Barcelona, on tingué el número d’inventari 10609. Retornada a l’Acadèmia 11 de gener de 1965.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.