Skip to content Skip to footer

Retrat de Josep Valls i Nadal

Clavé i Roquer, Pelegrí (Barcelona, 1811 - 1880)

Signatura: “Pelegrín Clavé ft/ en 1832” (al dors de la taula suport).
Inscripcions: Al marc, cartel•la que ha perdut la numeració. A la taula suport, en etiqueta de l’Acadèmia amb tinta : “Donativo hecho á la Academia/ en el año 1909 por don Hermenegildo Tamaro./ Pastel por D. Pelegrín Clavé/ Retrato de D. José Valls y Nadal”; en una altra etiqueta de l’Acadèmia, amb tinta: “N.a.: No le tuvo/ N.m.: 62/ Retrato de D. Jose/ Valls y Nadal/ Por Pelegrín Clavé”, i etiquetes de les exposicions de “Retrat i dibuixos…” y “Un siglo olvidado…”.
Procedència: Donatiu d’Hermenegildo Tamaro.
Data ingrés: 1909.
Exposicions: Barcelona, Primera Exposición General de Bellas Artes, 1891, núm. 99; Barcelona, Exposición de retratos y dibujos antiguos y modernos, 1910, sala XIX, núm. 1; Barcelona, Un Siglo Olvidado de Pintura Catalana (1750-1850), 1951, núm. 13; Barcelona, Dos segles d’activitats artístiques barcelonines, Escola de Llotja, 1960.
Observacions: El 1932 passà en dipòsit a la Comissió Provincial de Monuments Històrics i Artístics de Barcelona – número 50 de la relació de peces cedides – d’on es recuperà anys després.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.