Skip to content Skip to footer

Ruïnes del claustre del monestir de Sant Pere de les Puelles (Barcelona)

Rigalt i Farriols, Lluís (Barcelona, 1814 - 1894)

Inscripcions: “Barna/S. Pedro de las Puellas. Julio 1874.” (a tinta, a la part inf. esq.).
Procedència: Llegat de l’autor (Arxiu RACBASJ, Carta de Lluís Rigalt a Andreu de Ferran i Francesc Miquel i Badia).
Data ingrés: 22 d’abril del 1894 (Arxiu RACBASJ, Acta de la Sessió Plenària del 22 d’abril del 1894).
Exposicions: VIRREINA 1956 (sense catàleg).
Bibliografia: CAT. OLLÉ PINELL 1956, p. 29, núm. 198; CAT. EXPO. RETRAT DE BARCELONA 1995, vol. I, p. 246, núm. 349 (reprod.); CAT. EXPO. VISTES BARCELONA 1998, p. 83, núm. 148 (reprod.); CAT. DURÁ 2002, p. 104 i p. 228 (reprod.); QUARTER DE SANT PERE 2014, p. 39 (reprod.).
Pàgines Web: WEB MONESTIRS, a “Monestir de Sant Pere de les Puelles” (juliol de 2010) (reprod.).
Fotografia: T – 1195 D (reprod. color p. 228).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.