Skip to content Skip to footer

Sant Francesc renuncia als seus béns temporals

Viladomat i Manalt, Antoni (Barcelona, 1678 - 1755)

Procedència: Museu de l’antiga Junta de Comerç. Procedia del convent de Framenors de Barcelona. La sèrie ja havia estat confiscada el 1812 per enriquir el museu projectat per Flaugier i fou retornada als Franciscans el 1814. Francesc Rodríguez, quan era director de l’Escola, el 9 de desembre de 1822, va reclamar que tornés tota la sèrie “por ser una obra muy conducente para el Estudio y adelantos de los discípulos de la Ynstruccion publica” (escrit a Pau Fèlix Gassó, Arxiu Acadèmia). Reingressà a la col•lecció de l’Escola de Belles Arts el 1835.
Restauracions: restaurado en 1861
Observacions: Dipositat als Museus d’Art de Barcelona des 1906, on té el número d’inventari MNAC 11545.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.