Skip to content Skip to footer

Sant Pau

Flaugier, Josep Bernat (Lou Martegue, Provença, 1757 - Barcelona, 1813)

Obra presumiblement perduda. Probablement es correspon amb l´obra referenciada al catàleg mecanoscrit de l´Acadèmia de 1833, Flors, sala 2, amb número 13; Catàleg de l´Acadèmia de 1937, “Flors”, amb el núm. 22; Catàleg de l´Acadèmia de 1847, amb el núm. 246; Catàleg de l´Acadèmia de 1866-67, amb el núm. 248 (78 x 58); Catàleg de l´Acadèmia de 1913, amb el núm. 263 (78 x 58).

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.