Skip to content Skip to footer

Santa Anna, sant Joaquim i la Verge nena

Flaugier, Josep Bernat (Lou Martegue, Provença, 1757 - Barcelona, 1813)

Inscripcions: Al dors, en restes d’etiqueta amb tinta: “N.a. 247/ N.m. 204/ (…) Familia/ (…) Flaugé”, i etiqueta de l’exposició “Un siglo olvidado…”.
Procedència: Deu ser una de les quatre obres de Flaugier adquirides el 1825. Museu de l’antiga Junta de Comerç.
Preu: 440 duros les quatre obres.
Data ingrés: 1825 (?).
Restauracions: Restaurat pel taller Balaguer i Grau el 1999.
Exposicions: Barcelona, Un Siglo Olvidado de Pintura Catalana (1750-1850), 1951, núm. 29; Barcelona, Dos segles d’activitats artístiques barcelonines, Escola de Llotja, 1960; Pamplona-Vitoria-Bilbao-Madrid, RACBASJ. Exposición antológica de pintura, 2000, núm. 30.
Bibliografia: Catàleg [1833], sala 2ª, núm. 15; Catàleg 1837, Flors núm. 16; Catàleg 1847, núm. 240; Inventari 1851, núm. 240; Catàlegs 1866, 1867 i c. 1872, núm. 247; Catàleg 1913, núm. 204; Catàleg 1999 , p. 43 i 169 (reproduït).
Observacions: Al Catàleg de 1866 se’l comença a anomenar erròniament Santa Família o Sacra Família.

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.