Skip to content Skip to footer

Tossa. Vila Vella

Rigalt i Farriols, Lluís (Barcelona, 1814 - 1894)

Inscripcions: “Tossa./Vilavella/Agosto 76.” (a tinta, a la part inf. dreta).
Procedència: Llegat de l’autor (Arxiu RACBASJ, Carta de Lluís Rigalt a Andreu de Ferran i Francesc Miquel i Badia).
Data ingrés: 22 d’abril del 1894 (Arxiu RACBASJ, Acta de la Sessió Plenària del 22 d’abril del 1894).
Exposicions: VIRREINA 1956 (sense catàleg); COSTA BRAVA 1959 (?); MIL·LENARI DE TOSSA 1966 (?).
Bibliografia: CAT. OLLÉ PINELL 1956, p. 47, núm. 467; CAT. DURÁ 2002, p. 150 i p. 243 (reprod.).
¡

REIAL ACADÈMIA DE BELLES ARTS © 2024. ALL RIGHTS RESERVED.